29.06.2007r. – 31.12.2007r.

1. Gdy za Nim wypatrujesz – jest cały w niebie,
gdy pobożnie szukasz – jest cały na ziemi.
Gdy będziesz żywił pychę – będzie ci za wysoki,
gdy Go będziesz kochał – zbliży się do ciebie.
Gdy pragniesz badać – oto jest On w niebie,
ale gdy wierzysz – oto jest w Kościele.
Balaj – syryjski ksiądz z V wieku

2. Uważaj na swoje myśli, stają się wszak słowami.
Uważaj na swoje słowa, stają się czynami.
Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami.
Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem.
Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
Frank Outlaw

3. Kto pragnie innych uszczęśliwić, musi sam być człowiekiem radości.
Phil Bosmans

4. Kto chce światu dać ciepło, musi ogień w sobie nieść.
Phil Bosmans

5. Kto ludziom chce pomagać, musi być wypełniony miłością.
Phil Bosmans

6. Kto pokój na ziemi zaprowadzić pragnie, musi ten pokój najpierw w swoim sercu odnaleźć.
Phil Bosmans

7. Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje przez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.
Phil Bosmans

8. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj.
Jan Paweł II

9. Jeśli wszystko schodzi na dalszy plan wobec modlitwy, wówczas modlitwa radzi sobie nawet z najbardziej przepełnionym dniem.
Jan Paweł II

10. Trudność w rozumieniu wiary nie polega na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara jest prosta.
Ks. Józef Tischner

11. Pokora to świadomość swojej małości, niedoskonałości, zależności od łaski Bożej.
Autor nieznany

12. Działaj zanim będziesz „doskonały”, wszystko sobie uporządkujesz i według twojego mniemania zasługujesz już na łaskę Bożą.
Autor nieznany

13. Bóg kocha trzy klasy ludzi: tych, którzy nie zapalają się gniewem, tych, którzy nie rezygnują ze swojej wolności, tych, którzy nie chowają urazy.
Talmud

14. Dzieła Boże są inne od ludzkich: pierwsze mają za podstawę Boga, drugie opierają się na ziemi.
Ks. Alberione

15. Sposób w który dajesz, wart jest więcej od tego, co dajesz.
Corneille

16. Nieskrępowana dyskusja i wyłaniające się z niej kompromisy, to najlepsza recepta na życie w zbiorowości.
Autor nieznany

17. Lęk przed wolnością to lęk przed odpowiedzialnością. Wolność nie może być absolutna. Mogę oddać tyle wolności ile jej trzeba, żeby ochronić innych.
Autor nieznany

18. Maryja jest wzorem pokornej modlitwy, wiary w Opatrzność, stałego poświęcenia, poddania się, posłuszeństwa i jakże gorącej miłości.
Paweł VI

19. Czy opłaca się być uczciwym? Nie opłaca się, warto!
Władysław Bartoszewski

20. Każdy człowiek potrzebuje uznania, „hołdów”. Nie oburzaj się, że ktoś cię nie chwali, że nie poznał się na twojej „dobroci”, „doskonałości”.|
Autor nieznany

21. Sprawiedliwy nie załamuje się przez niepowodzenie, ani nie nadyma się przez pomyślność.
św. Antoni z Padwy

22. Świat potępia zwykle to, co powinno się chwalić i chwali to, co powinno się potępiać.
Zingref

23. Ten, kto potrafi sypać pochlebstwami, potrafi również obsypywać oszczerstwami.
Napoleon Bonaparte

24. Jeśli masz za dużo pracy, żeby uprawiać jakiś sport, to rzeczywiście masz za dużo pracy.
Edwin C. Bliss

25. Prawdopodobnie najsilniejszym narzędziem jakim dysponujemy w sytuacjach rozwiązywania konfliktu jest dobre słuchanie.
Beverly Cole

26. Nic nie jest ani wielkie ani małe- to my je takie widzimy.
Autor nieznany

27. Pousuwaj ze swojego życia wszystkie graty, które zajmują niepotrzebnie twój czas, a zapełnij je tylko tym, czego naprawdę chcesz i co jest naprawdę ważne.
Autor nieznany

28. Pomiędzy rodzicami i dziećmi naszych czasów jest nowy powód do niezrozumienia: nie jest łatwo stwierdzić, które pokolenie wychowuje to drugie.
A. Brie

29. W cierpieniach śpiesz ufnie do Boga, a otrzymasz siłę, światło, mądrość.
św. Jan od Krzyża

30. Każde nieporozumienie, każdy zły humor, każde niezadowolenie ma tylko jedną przyczynę: ukrytą miłość własną.
Autor nieznany

31. Nic nie opłaca się tak bardzo jak refleksja nad czasem, od czasu do czasu medytacja nad wartością czasu i sposobem jego wypełnienia.
Autor nieznany

32. Bóg może doprowadzić człowieka do świętości, gdy ten otworzy się na Boga całym sercem. Świętość nie jest zasługą człowieka, ale jest działaniem Boga w człowieku i przez człowieka. Tajemnicą świętości jest oddanie siebie do dyspozycji Boga. Dlatego w Kościele nie tyle czci się świętych, ile czci się Boga w świętych.
Autor nieznany

33. I myśl i serce swoje wciąż ćwicz w pobożności, u ludzi bądź szaleńcem, u Boga – w mądrości.
św. Ignacy Loyola

34. Wszyscy są zgodni w uznawaniu przebaczenia za słuszne, dopóki nie muszą komuś przebaczyć.
C.S. Lewis

35. Każdy dobry obywatel, a katolik w szczególności jest zobowiązany do czynienia najlepszego użytku z polityki, ponieważ wyznanie katolickiej wiary wymaga, aby katolik był bardzo dobrym obywatelem.
Pius XI

36. Lenistwo idzie tak wolno, że bieda bardzo szybko je dogania.
Konfucjusz

37. Wiara jest wiatrem rozwiewającym mgłę, w której żyjemy, odsłaniającym przed naszą duszą piękne słońce.
św. Jan Maria Vianney

38. Nienawiść zżera duszę jak rdza – to niebezpieczna trucizna, która zabija życie.
Zenta Maurina

39. Bądź panem swojej woli i niewolnikiem swojego sumienia.
Arystoteles

40. Bóg nie potrzebuje złotych naczyń, ale złotych dusz. Uczyń swą modlitwę tajemnicą.
św. Jan Chryzostom

41. Jak pogodzić ludzką wolność z działaniem łaski? Łaska nie działa jak przymus. Dobro narzucone nie byłoby dobrem. Wiara będąc owocem działania Boga, pozostaje jednocześnie zawsze wolną decyzją człowieka.
Autor nieznany

42. Sądzę, że im ktoś się głębiej zanurzył w Bogu, tym więcej musi wychodzić poza siebie, a wchodzić w świat, by mu nieść życie Boże.
św. Edyta Stein

43. Nie proście o krzyże, przeciwstawiajcie im wszystkie możliwe środki zaradcze, ale kiedy przychodzą, akceptujcie je z uległością.
św. Franciszek Salezy

44. Nie spodziewaj się nic po człowieku, jeżeli pracuje na swoje życie, a nie na swoją wieczność.
Antoine de Saint Exupery

45. Najbardziej zmarnowany dzień to taki, kiedy się nie uśmiechnęliśmy.
N. Chamfort

46. Natura ma rzeczy doskonałe, żeby pokazać nam, że jest obrazem Boga. Ma też wady, żeby nam pokazać, że nie jest wyłącznie jego obrazem.
Pascal

47. Spokój o przeszłość – gorącością wynagródź czas stracony.
św. Maksymilian Maria Kolbe

48. Znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem postaci jego Matki.
św. Franciszek Ksawery

49. Cel powinien być:
Wymierny

50. Cena perfekcji jest zbyt wygórowana.
Simon Marks

51. Brak decyzji to największy błąd jaki możesz popełnić.
Edwin C. Bliss

52. Świadomość czasu to świadomość życia.
Hubert Brintrup

53. Nie boję się, że Bóg powierzył mi za dużo rzeczy do zrobienia, ale boję się, że obdarzył mnie zbyt wielkim zaufaniem.
św. Matka Teresa

54. Jeżeli wierzysz, że możesz coś zrobić lub jeśli wierzysz, że nie możesz, to w obu przypadkach masz rację.
Henry Ford

55. O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają.
św. Jan od Krzyża

56. To czym jesteś woła do mnie tak głośno, że nie słyszę nic z tego co mówisz.
R.W. Emerson

57. Stroń od podejrzanych układów ludzkich, pochlebstw i tuszowanych spraw – bagno niestety wciąga.
Autor nieznany

58. Do prawdy nakłaniaj, ale nigdy jej nie narzucaj.
Autor nieznany

59. W naszym życiu konieczna jest pomoc Matki Bożej. Tak jak rodzina nie może funkcjonować bez mamy, tak i w naszym kraju nie możemy przyprowadzić do Chrystusa dzieci narodu bez pomocy jego Matki.
ks. Kard. Stefan Wyszyński

60. Bóg oczekuje na nas nie „jutro”, „kiedyś” ale „teraz”, „dziś”, a więc wyrusz w drogę, stań w prawdzie i bądź dla innych słowem miłości.
Autor nieznany

61. Bóg zapisał na tablicach prawa to, czego ludzie w swoich sercach nie odczytali.
św. Augustyn

62. Nie wystarczy, że nie robisz nic złego, to za mało, bo może się okazać, że nie robisz również nic dobrego.
Autor nieznany

63. Kochać nieprzyjaciół to jedyny sposób, żeby ich nigdy nie mieć.
G. Borsara

64. Miłość własna przykryta welonem miłości, sprawia, iż często wierzymy, że służymy Bogu, podczas gdy szukamy jedynie własnej satysfakcji.
św. Wincenty a Paulo

65. Prawdziwe ubóstwo nie polega na tym, by nic nie posiadać, lecz na tym, by mieć do tego dystans.
św. Josemaria Escriva de Balaguer

66. Jeżeli musisz służyć Bogu swoim rozumem, to dla Ciebie nauka jest poważnym obowiązkiem.
św. Josemaria Escriva de Balaguer

67. Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też uczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią.
Walt Disney

68. Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki.
Thomas Carlyle

69. Ci, którzy nie potrafią walczyć ze zmartwieniem, umierają młodo.
Alexis Carrel

70. Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre i złe.
św. Augustyn

71. Żaden człowiek nie jest w stanie postępować słusznie tylko w jednym obszarze swojego życia.
Mahatma Gandhi

72. Wrzodów nie powoduje to, co zjadamy. Powstają one przez to, co zjada nas.
Joseph Montague

73. Bez wielkich trudów nie można dotrzeć do wielkich rzeczy.
św. Jan Bosko

74. Chcę być tylko przeciętnym człowiekiem, który ma ponad przeciętne umiejętności. Nie mam cienia wątpliwości, że każdy mężczyzna i kobieta mogą osiągnąć to co ja, jeżeli włożą w swoje dzieło tyle samo wysiłku i tyle samo wiary i nadziei.
Mahatma Gandhi

75. Panie spraw, abym miał miarę we wszystkim…oprócz miłości.
św. Josemaria Escriva de Balaguer

76. Nie byłoby żadnego poganina, gdybyśmy zachowywali się jak prawdziwi chrześcijanie.
bł. Jan XXIII

77. Gdy patrzy się przez pryzmat wiary, nie widzi się przypadków.
św. Edyta Stein

78. Każdy, kto nie stosuje się do przepisów drogowych, gwałci prawo boskie, które zakazuje samobójstw i zabijania.
bł. Jan XXIII

79. Tylko używana wiedza pozostaje w umyśle.
Dale Carnegie

80. Kto zabija ducha, budzi demony.
Saul Bellow

81. Dom, który buduje się na tym świecie to iluzja. Tylko te sprawy, z którymi możesz umierać, są warte, by z nimi żyć.
Autor nieznany

82. Dla mądrego człowieka każdy dzień stanowi nowe życie.
Autor nieznany

83. Zaakceptujcie fakty. Zróbcie to, ponieważ akceptacja tego, co się wydarzyło, jest pierwszym krokiem do sprostania ich konsekwencjom.
William James

84. Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to uwolnienie energii.
Lin Yutang

85. Przywódcą zostaje zwykle ten, kto potrafi jasno wyrazić swoje myśli.
Dale Carnegie

86. Bóg może nam wybaczyć nasze grzechy, ale system nerwowy nie wybacza ich nigdy.
William James

87. Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami i postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo szybko osiągnie niespodziewany sukces.
Thoreau

88. Dwóch rzeczy nauczał przede wszystkim Zbawiciel: łagodności ducha i pokory serca. Pierwsze służy do temperowania zła, które cierpimy, drugie chroni dobro, które czynimy.
św. Albert

89. Wszyscy na świecie chcieliby mieć lojalnego, altruistycznego i całkowicie godnego zaufania przyjaciela. Ale niewielu jest gotowych, żeby takimi być.
G. Gili

90. Typowe dla umysłów wyższych jest mówienie wielu rzeczy kilkoma słowami, tak jak oznaką ducha ubogiego jest używanie wielu słów, które nic nie mówią.
La Rochefoucauld

91. Odrobina uprzejmości względem drugiego człowieka jest więcej warta niż wielka miłość ku całej ludzkości.
R. Dehmel

92. Sześciu sług mi oddanych trzymam, od nich wiem to, co wiem. Zwą ich: Co, Dlaczego i Kiedy, i Jak, i Kto i Gdzie.
Rudyard Kipling

93. Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałaby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem.
Tomasz Edison

94. Problem dobrze ujęty, to problem w połowie rozwiązany.
Charles Kettering

95. Bez miłości wszystkie dzieła są niczym, nawet takie najwspanialsze jak wskrzeszanie zmarłych i nawracanie narodów.
św. Teresa z Lisieux

96. Aniołowie są naszymi powiernikami. Miejcie wobec nich szacunek, ponieważ są zawsze z nami, są wysłannikami Boga i podstawą jego dworu; miejcie dla nich uwielbienie, bo dobrze sam życzą; ufajcie im, bo są z nami, aby nas ochraniać
św. Bernard

97. Sekret bycia nieszczęśliwym polega na posiadaniu wolnego czasu, który możemy poświęcić na zastanawianie się, czy jesteśmy szczęśliwi czy też nie.
Bernard Shaw

98. Kto się opiera na domniemaniach, może równie dobrze posunąć się za daleko, jak za blisko.
Tomasz More

99. Egoista zawsze rani osobę, którą kocha: siebie samego.
B. Peers

100. Gdybyś poznał swoje grzechy, straciłbyś ducha. A więc stracę ducha, Panie! Nie, ponieważ zostaną ci objawione w chwili, kiedy zostaną ci przebaczone.
Pascal

101. Horror prawdziwego piekła polega na tym, że ma ono okno, z którego można zobaczyć raj.
Autor nieznany

102. Na tej ziemi, każdy ma swój krzyż. Ale musimy robić tak, aby nie być tym złym łotrem, ale tym dobrym.
św. Jan Maria Vianney

103. Życie jest zbyt krótkie, by było małe.
Disraeli

104. 99% rzeczy, o które się martwisz, nigdy się nie przytrafi.
Autor nieznany

105. Gdy cierpisz i wołasz „nie ma Boga”, Chrystus nie przestaje być z tobą. On też miał moment: „Boże mój, czemuś mnie opuścił”.
o. Leon Knabit

106. Na dziesięć osób, które o tobie mówią, dziewięć mówi źle, a często jedna osoba, która mówi dobrze, robi to źle.
Antoine Rivarol

107. Aby uwierzyć w miłość, trzeba samemu miłować.
bł. Honorat Koźmiński

108. W każdym dziecku jest ukryte marzenie Boga.
Khalil Gibran

109. Gdyby ludzie poznali wartość Eucharystii, kierowanie ruchem przy wejściach do kościołów musiałoby stać się obowiązkiem służb publicznych.
św. Teresa z Avilla

110. Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki jest ślepa.
Albert Einstein

111. Branie napełnia ręce, dawanie serce.
Margarete Seemann

112. Patrz w gwiazdy, ale uważaj na drogę.
Wilhelm Rabe

113. Im świętsza jest prawda, tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.
Mikołaj Gogol

114. Och, znosić noce, burze, głód, szyderstwo, wypadki i niepowodzenia, jak znoszą je drzewa i zwierzęta.
Walt Whitman

115. Kiedy nie mogę zapanować nad sytuacją, pozwalam by wypadki toczyły się same.
Henry Ford

116. Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.
Epiktet

117. Kiedy przestajemy walczyć z tym, co nieuchronne, zyskujemy energię, która pozwala nam stworzyć sobie lepsze życie.
Elsie Mac Cormick

118. Boże, daj mi tę łaskę,
bym przyjął to, czego nie mogę zmienić.

119. Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli.
Marek Aureliusz

120. Martwienie się to nie przynoszące efektów ogłupiające kręcenie się w kółko.
Dale Carnegie

121. Każdy człowiek może się przekonać, że jeśli zmieni swoje myślenie o innych oraz o rzeczach, rzeczy i ludzie zmienią swój stosunek do niego.
James Allen

122. Usługujcie sobie wzajemnie, jedni drugim bądźcie solą ziemi, w ten sposób przywrócicie innym ludziom utracony smak życia.
Prosper Monier

123. Nie jest dobrze wybierać się w drogę bez przyjaciela, gdyż nie ma do kogo powiedzieć: boję się.
afrykańskie

124. Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.
ks. kard. Stefan Wyszyński

125. Postawa chrześcijanina, jego wybory i zadania nie są zaprogramowane z góry, ani raz na zawsze określone. Musi on odpowiadać na wezwanie chwili.
ks. Leszek Slipek

126. Nie ma świętego bez przeszłości, nie ma grzesznika bez przyszłości.
perskie

127. Umarli otwierają oczy żywym.
hiszpańskie

128. Z samych uczuć, aktów i postanowień czynionych na modlitwie mały jest pożytek w porównaniu z tym wielkim, jaki dusza odnosi, gdy z aktem i słowem zgadzają się uczynki.
św. Teresa z Avila

129. Umiejcie odczytywać w krzyżu miarę Bożej miłości. Miarę bez miary.
Jan Paweł II

130. Cierpieć niesprawiedliwie to pożyczać Bogu.
Raoul Follereau

131. Jakież znaczenie może mieć dla trędowatych drobny datek, jeśli nie poda się im ręki.
Raoul Follereau

132. Nie możesz być na ziemi sędzią dopóty, dopóki nie będziesz świadom, iż sam nie jesteś bez winy.
Fiodor Dostojewski

133. Gdy język potrafi już tylko narzekać i krytykować, to znaczy, że chore jest serce.
A. M. Weiss

134. Kto ma prawdziwego przyjaciela, nie potrzebuje lustra.
malezyjskie

135. Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych.
Rabindranath Tagore

136. Ten, komu się nie udało być bohaterem, niech przynajmniej umie ocenić i uczcić poświęcenie drugich.
Adam Mickiewicz

137. Nawrócenie jest sprawą chwil, uświęcenie jest dziełem całego życia.
bł. Jose Maria Escriva de Balaguer

138. O wielki Duchu, powstrzymaj mnie przed krytyką i oceną drugiego człowieka, zanim nie przechodzę dwóch tygodni w jego mokasynach.
Modlitwa Siuksów

139. Człowiek zdenerwowany jest zawsze pełen jadu.
Konfucjusz

140. Zamiast zamartwiać się z powodu niewdzięczności nie oczekuj jej. Pamiętaj, że Jezus jednego dnia uzdrowił 10 trędowatych, a podziękował mu tylko jeden. Dlaczego więc masz się spodziewać więcej wdzięczności niż Jezus?
Dale Carnegie

141. Rzadko myślimy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brak.
Schopenhauer

142. Do dwóch rzeczy trzeba w życiu dążyć. Najpierw trzeba zdobyć to, czego się chce, a potem cieszyć się z tego. Tylko najmądrzejsi ludzie potrafią to drugie.
Logan Pearsall Smith

143. Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca.
William Bolitho

144. Bez złości do nikogo, ze zrozumieniem dla wszystkich.
Abraham Lincoln

145. Czynienie dobra innym nie jest obowiązkiem. Jest radością, ponieważ pomnaża twoje szczęście i zdrowie.
Zaratustra

146. Kiedy jesteś dobry dla innych, najlepszy jesteś dla siebie.
Benjamin Franklin

147. Odrobina zapachu róży zawsze pozostaje na dłoni tego, kto ją wręcza.
chińskie

148. Człowiek nie został stworzony, by zrozumieć życie, ale żeby je przeżyć.
Santayana

149. Modlitwa jest najpotężniejszym rodzajem energii, jaki może wyprodukować człowiek.
Alexis Carrel

150. Mali ludzie czerpią olbrzymią radość z błędów i gaf popełnionych przez ludzi wielkich.
Schopenhauer

151. Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej 5 minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
Elbert Hubbard

152. Wizja bez działania to marzenie, działanie bez wizji to koszmar.
japońskie

153. Postawy są ważniejsze niż fakty.
Karl Menninger

154. Cisza jest żywiołem, w którym formują się rzeczy wielkie.
Thomas Carlyle

155. Ciężka praca, pozytywne myślenie, uczciwość w interesach, przyzwoite traktowanie ludzi i odpowiednia modlitwa zawsze dają rezultaty.
William James

156. Na początku niepewnego przedsięwzięcia, nasza wiara jest jedyną rzeczą, która może nam zapewnić powodzenie.
William James

157. Boimy się nie tylko umysłem, ale sercem, mózgiem, wnętrznościami, zatem jakikolwiek byłby powód niepokoju, skutki można zawsze dostrzec w komórkach, tkankach i narządach ciała.
George Crile

158. Kiedy umysł jest pełen Boga, zmartwienia i nerwy już się nie zmieszczą.
Autor nieznany

159. Ludzie mogą zmieniać swoje życie, zmieniając nastawienie swojego umysłu.
William James

160. Człowiek jest tym, o czym myśli przez cały dzień.
Ralph Waldo Emerson

161. W naturze człowieka istnieje silna tendencja, by stawać się dokładnie tym, czym sobie zazwyczaj wyobrażamy, że jesteśmy.
Autor nieznany

162. Nie pomniejszaj wagi niczyjego doświadczenia – jest jego.
Autor nieznany

163. To wcale nie niekompetentni przyczyniają się do rozpadu organizacji. To ci, co już coś osiągnęli i spoczęli na laurach.
Autor nieznany

164. Dopóki człowiek potrafi podziwiać i kochać – pozostaje zawsze młody.
Pablo Casals

165. Człowiek, który zapomina o wdzięczności, przesypia życie.
R. L. Stevenson

166. Nasza wyobraźnia jest jedyną granica tego, co mamy nadzieję mieć w przyszłości.
Kettering

167. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.
Albert Einstein

168. W kwestiach istotnych – jedność,
w wątpliwych – wolność,

169. Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy, spełniony w ukryciu z pragnieniem, by o nim nie wiedziano, niż tysiące innych z pragnieniem pokazania ich ludziom.
św. Jan od Krzyża

170. Nie przesadzaj z logiką – na granicy logicznego myślenia leży absurd.
Autor nieznany

171. Bądź wytrwały do czasu, kiedy będziesz mógł zebrać to, co zasiałeś.
św. Augustyn

172. Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów.
św. Franciszek Salezy

173. Kto nie buduje ten musi burzyć. Skoro nie zostałem zaproszony do budowania, będę wam to budowanie utrudniał.
Kotarbiński

174. Jeśli dajesz innym odczuć swoją wielkość – malejesz.
Autor nieznany

175. Nie twórz dla innych reguł, a wyjątków dla siebie.
Autor nieznany

176. Możesz dziś być bogaty – dobrym słowem, serdecznym gestem, promiennym uśmiechem, szczerą myślą. Z tego bogactwa udzielaj innym.
Autor nieznany

177. Ten, kto mówi ci o wadach innych, z innymi będzie rozmawiał o twoich.
Diderot

178. Przewędrowawszy świat w poszukiwaniu szczęścia, spostrzegasz, że ono stało na progu twego domu.
afrykańskie

179. Że, jako mówi nam wszystkim dawne, odwieczne orędzie
Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w naszym domu zasiędzie.

180. Jezus Chrystus jest dopełnieniem każdej rzeczy i centrum, do którego każda rzecz dąży. Kto go zna, zna racje wszystkich rzeczy.
Pascal

181. Nie szorstkością, nie gwałtownością zdobędzie się dusze dla Chrystusa, ale miłością i modlitwą.
bł. Franciszka Siedliska

182. Uprzejmość to broń masowego rażenia.
Autor nieznany

183. Żyj ściśle według podziału dnia, a będziesz zbawiony.
św. Maksymilian Maria Kolbe

184. Wolność i zdrowie są do siebie podobne: nie zna się ich prawdziwej ceny, dopóki się ich nie straci.
Becque

185. Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.
Jan Paweł II

186. Dziękujemy Bogu za nadzwyczajną prędkość czasu, myśląc, że o zachodzie każdego dnia jesteśmy o krok bliżej niego.
Henry Duparc