KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W JAWORZNIE – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
43 – 600 JAWORZNO, PLAC ŚW. JANA 17
Tel. 500-690-639

REGON: 270 182 380
NIP: 632 156 09 58
Nr KRS – 000 014 07 28
(wpis w Sądzie Rejonowym w Katowicach)

WŁADZE KLUBU:
1. Czesław Brandys – Prezes
2. Tadeusz Mercik – Wiceprezes
3. Dawid Domagalski – Wiceprezes
4. Czesław Smalcerz – Sekretarz
5. Kazimiera Sokół – Skarbnik
6. Krystyna Szyszka
7. Michalina Rusin
8. Elżbieta Motyka
9. Maciej Jastrzębski

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca – Zuzanna Bem
2. Wiceprzewodnicząca -Barbara Puchalska
3. Sekretarz –  Anna Wojkowska

Nr konta: 08175000120000000038577344

Składki miesięczne:
5 zł. dla osób pracujących
3 zł. dla pozostałych osób

DYŻUR PREZESA KIK:
poniedziałki od 17:15 do 18:45.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE WSTĄPIENIEM DO KLUBU

Pobierz deklarację przyjęcia