…ruch Klubów Inteligencji Katolickiej ma i dzisiaj do odegrania ważną misję na niektórych zwłaszcza obszarach chrześcijańskiej i obywatelskiej aktywności.
Zadaniem waszym jest: uświęcanie świata na kształt zaczynu od wewnątrz niejako. Jesteście powołani do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy waszej pomocy stać się może solą ziemi… Dlatego życzę Klubom Inteligencji Katolickiej w Polsce, aby troszcząc się o formację duchową i intelektualną swoich członków, powiększały szeregi o autentycznych świadków wiary i dojrzałych obywateli, których tak bardzo potrzebuje Kościół i nasz Kraj. Błogosławię wszystkim członkom Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.