GALERIA

TKC

 

 

 ziemka lubelsko-sandomierska

 

 

O?rodek dla Rodziny

 

 

Pielgrzymka Góry ?wi?tokrzyskie

 

 

Trzy dni na Ziemi Przemyskiej

 

 

Sanktuarium Matki Bo?ej Le?niowej Patronki Rodzin

 

 

Wyprawa na Dolny ?l?sk

 

 

Dni Skupienia w Zakrzowie

 

 

Pielgrzymka do Grobu Jana Paw?a II

 

 

Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej

 

 

19.05.2007 r. Wadowice...

 

 

II Dni Skupienia w Zakrzowie

 

 

16-17 czerwca 2007 r. Dukla, about it Koma?cza...

 

 

Historia Klubu