Encyklika Fides et Ratio

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II 

.

.

.

.

.

.

 

Pope Benedict XVI

In every area of our lives we need the help of God's grace. With him, we can do all things: without him we can do nothing.

Malta, 18 April 2010

.

.

.

.

.

.

 

"Nie przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje sie niszczącym kłamstwem."

św. Teresa Benedykta od Krzyża

WADOWICE-KLECZA DOLNA-KALWARIA ZEBRZYDOWSKA-LANCKORONA

W dniu 19.05.2007 r. siedemnastoosobowa grupa z Jaworzna uda?a si? na pielgrzymko – wycieczk? organizowan? przez Klub Inteligencji Katolickiej. Obok znanych nam ju? dobrze miejsc w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, stuff zwiedzili?my równie? Collegium Marianum w Kleczy Dolnej i Lanckoron?.

 

Historię odwiedzanych miejsc w sposób niezwykle interesujący, przedstawił nasz kolega klubowy – przewodnik turystyczny Roman Agdan.

A oto program pielgrzymki jaki zrealizowaliśmy:
W A D O W I C E

* Bazylika Ofiarowania NMP.
* Dom Rodzinny Jana Pawła II.

W okolicach rynku wadowickiego oczywiście skosztowaliśmy „papieskich” kremówek.

* Kościół św. Piotra Apostoła wybudowany w latach 1984 – 1991, jako votum wdzięczności za wybór wadowiczanina na papieża, z pięknie usytuowaną na wzgórzu Golgotą. Miejsce to rzadko odwiedzane jest przez pielgrzymki.
* Klasztor Karmelitów Bosych św. Józefa na Górce. Jest to sanktuarium św. Józefa oraz ośrodek kultu Matki Bożej Szkaplerznej. W marcu 2004 r. łaskami słynący obraz św. Józefa znajdujący się w głównym ołtarzu, został przyozdobiony podarowanym przez Jana Pawła II „Pierścieniem Rybaka”. To w tym klasztorze przyszły papież przyjął szkaplerz. Ponadto w kościele znajdują się relikwie św. Rafała Kalinowskiego (1835 – 1907) założyciela i pierwszego przełożonego klasztoru. W ołtarzu Matki Bożej jest sarkofag z głównymi relikwiami bł. Alfonsa Marii Mazurka (1891 – 1944) - męczennika II wojny światowej. Wysłuchaliśmy prelekcji ojca karmelity na temat historii klasztoru, zobaczyliśmy również celę, w której żył i umarł św. Rafał. Większość z nas po raz pierwszy była w tym miejscu.
K L E C Z A D O L N A

Kollegium Marianum – Dom Macierzysty i Nowicjat Księży Pallotynów. Pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) jako wspólnota księży i braci jest integralną częścią dzieła założonego przez św. Wincenta Pallottiego w 1835 r. w Rzymie. W 2007 r. Pallotyni obchodzą 100 rocznicę założenia Stowarzyszenia w Polsce. Odwiedziliśmy kościół i kaplicę oraz muzeum z eksponatami z misji i darami, które otrzymywał Ojciec Święty na całym świecie. Duże wrażenie zrobiła na nas naturalnej wielkości figura Jana Pawła II wykonana ze słomy.
K A L W A R I A Z E B R Z Y D O W S K A

Odwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej, Kościół Ukrzyżowania, Kościół Grobu Pana Jezusa, Kościół Grobu Matki Bożej.
L A N C K O R O N A

Malowniczo położona miejscowość, której początki sięgają drugiej połowy XII wieku. Na szczycie góry znajdują się ruiny zamku (zarys murów i dwie baszty), który ufundował w 1336 r. Kazimierz Wielki. Funkcją zamku była obrona granic ze Śląskiem i drogi do Krakowa. Na przestrzeni wieków w zamku rezydowały słynne rodziny: Lonckorońscy, Zebrzydowscy, Czartoryscy, Myszkowscy, Wielopolscy. Zamek zasłynął jako jeden z głównych krajowych punktów oporu Konfederatów Barskich (1769 – 1772). Załoga odparła m.in. atak Rosjan pod dowództwem Suworowa (20.02.1771 r.)

Wartość zabytkową posiada Lonckoroński rynek z zachowanym układem urbanistycznym w XIV wieku i drewnianymi domami podcieniowymi z lat 1868 – 1872.

Lectio Divina

Grupy Lectio Divina „Sychar” animowane przez CFD skupiaj? osoby pragn?ce spotyka? si? razem przy „studni Natchnionych Pism”, ask aby rozwa?a? S?owo Bo?e wed?ug tradycji lectio divina.

czytaj dalej...

Ośrodek dla Rodziny "Pod Kolegiatą"

Tradycj? sta?o si? ju? organizowanie przez ?wietlic?  socjoterapeutyczn?  „Pod Kolegiat?” prowadzon? przez Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie kiermaszów ?wi?tecznych.

czytaj dalej...

Jan Paweł II o KIK-ach

...ruch Klubów Inteligencji Katolickiej ma i dzisiaj do odegrania wa?n? misj? na niektórych zw?aszcza obszarach chrze?cija?skiej i obywatelskiej aktywno?ci.

czytaj dalej...

Dzieło Biblijne

Zapraszamy na stron? internetow? www.biblista.pl, healing na której znajd? Pa?stwo Lectio divina, og?oszenia, artyku?y o tematyce biblijnej, medytacje i nabo?e?stwa...

czytaj dalej...
czas ucieka, wieczność czeka

Cytat dnia

Uraza to zimny gniew. Tym właśnie jest. Największą trudnością w wypadku urazy jest to, że w przeciwieństwie do otwartego gniewu skrywa się głęboko we wnętrzu.
Henri J.M. Nouwen

Aktualności

Ju? 12 rok Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi ?wietlic? dla dzieci i m?odzie?y „Pod Kolegiat?”. Zwracamy si? do wszystkich ludzi dobrej woli o dowolne wp?aty na przygotowanie ?wi?tecznych paczek dla ubogich rodzin z naszej ?wietlicy.

Serdecznie Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !