Encyklika Fides et Ratio

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II 

.

.

.

.

.

.

 

Pope Benedict XVI

In every area of our lives we need the help of God's grace. With him, we can do all things: without him we can do nothing.

Malta, 18 April 2010

.

.

.

.

.

.

 

"Nie przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje sie niszczącym kłamstwem."

św. Teresa Benedykta od Krzyża

Jan Paweł II o KIK-ach

nf_3

...ruch Klubów Inteligencji Katolickiej ma i dzisiaj do odegrania wa?n? misj? na niektórych zw?aszcza obszarach chrze?cija?skiej i obywatelskiej aktywno?ci.

Zadaniem waszym jest: uświęcanie świata na kształt zaczynu od wewnątrz niejako. Jesteście powołani do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy waszej pomocy stać się może solą ziemi... Dlatego życzę Klubom Inteligencji Katolickiej w Polsce, aby troszcząc się o formację duchową i intelektualną swoich członków, powiększały szeregi o autentycznych świadków wiary i dojrzałych obywateli, których tak bardzo potrzebuje Kościół i nasz Kraj. Błogosławię wszystkim członkom Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.

jan

Lectio Divina

Grupy Lectio Divina „Sychar” animowane przez CFD skupiaj? osoby pragn?ce spotyka? si? razem przy „studni Natchnionych Pism”, ask aby rozwa?a? S?owo Bo?e wed?ug tradycji lectio divina.

czytaj dalej...

Ośrodek dla Rodziny "Pod Kolegiatą"

Tradycj? sta?o si? ju? organizowanie przez ?wietlic?  socjoterapeutyczn?  „Pod Kolegiat?” prowadzon? przez Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie kiermaszów ?wi?tecznych.

czytaj dalej...

Jan Paweł II o KIK-ach

...ruch Klubów Inteligencji Katolickiej ma i dzisiaj do odegrania wa?n? misj? na niektórych zw?aszcza obszarach chrze?cija?skiej i obywatelskiej aktywno?ci.

czytaj dalej...

Dzieło Biblijne

Zapraszamy na stron? internetow? www.biblista.pl, healing na której znajd? Pa?stwo Lectio divina, og?oszenia, artyku?y o tematyce biblijnej, medytacje i nabo?e?stwa...

czytaj dalej...
czas ucieka, wieczność czeka

Cytat dnia

Uraza to zimny gniew. Tym właśnie jest. Największą trudnością w wypadku urazy jest to, że w przeciwieństwie do otwartego gniewu skrywa się głęboko we wnętrzu.
Henri J.M. Nouwen

Aktualności

Ju? 12 rok Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi ?wietlic? dla dzieci i m?odzie?y „Pod Kolegiat?”. Zwracamy si? do wszystkich ludzi dobrej woli o dowolne wp?aty na przygotowanie ?wi?tecznych paczek dla ubogich rodzin z naszej ?wietlicy.

Serdecznie Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !