Encykliki Papieża Jana Pawła II
1. Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1979. Pobierz PDF.
2. Dives in misericordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdziu – 30 listopada 1980. Pobierz PDF.
3. Laborem exercens (Z pracy), podtytuł: O pracy ludzkiej – 14 września 1981. Pobierz PDF.
4. Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985. Pobierz PDF.
5. Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata – 18 maja 1986. Pobierz PDF.
6. Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987. Pobierz PDF.
7. Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), podtytuł: Społeczna troska – 30 grudnia 1987. Pobierz PDF.
8. Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego – 7 grudnia 1990. Pobierz PDF.
9. Centesimus annus (Stulecie), podtytuł: W stulecie encykliki Leona XIII „Rerum Novarum” – 1 maja 1991. Pobierz PDF.
10. Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła – 6 sierpnia 1993. Pobierz PDF.
11. Evangelium vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – 25 marca 1995. Pobierz PDF.
12. Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: Aby byli jedno), podtytuł: O działalności ekumenicznej – 25 maja 1995. Pobierz PDF.
13. Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytuł: O relacjach między wiarą a rozumem – 14 września 1998. Pobierz PDF.
14. Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Kościoła – 17 kwietnia 2003. Pobierz PDF.

Encykliki Papieża Benadykta XVI
1.  Deus Caritas est (tekst encykliki), Bóg jest Miłością 25 grudnia 2005 (opubl. 25 stycznia 2006) Pobierz PDF
2. Spe salvi (tekst encykliki), Encyklika o nadziei 30 listopada 2007 Pobierz PDF
3. Caritas in veritate (tekst encykliki), Miłość w Prawdzie 7 lipca 2009 Pobierz PDF
 
Encykliki Papieża Franciszka
1. Lumen Fidei (tekst encykliki), Światło wiary 5 lipca 2013 Pobierz PDF

Adhortacje Papieża Jana Pawła II
1. „Catechesi tradendae” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach) – 16 X 1979 r., Pobierz PDF
2. „Familiaris consortio” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym) – 22 XI 1981 r., Pobierz PDF
3. „Redemptionis donum” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) – 25 III 1984 r., Pobierz PDF
4. „Reconciliatio et paenitentia” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła) – 2 XII 1984 r., Pobierz PDF
5. „Christifideles laici” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i na świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II) – 30 XII 1988 r., Pobierz PDF
6. „Redemptoris custos” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) – 15 VII 1989 r., Pobierz PDF
7. „Pastores dabo vobis” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie) – 25 III 1992 r., Pobierz PDF
8. „Ecclesia in Africa” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000) – 14 IX 1995 r., Pobierz PDF
9. „Vita consecrata” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zakonach) – 25 III 1996 r., Pobierz PDF
10. „Ecclesia in America” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce) – 22 I 1999 r., (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych) Pobierz PDF
11. „Ecclesia in Oceania” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o Kościele w Australii i Oceanii) – 22 XI 2001 r., (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych) Pobierz PDF
12. „Ecclesia in Europa” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o Kościele w Europie) – 28 VI 2003 r., Pobierz PDF
13. „Pastores Gregis” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata) – 16 X 2003 r., Pobierz PDF

 Adhortacje Papieża Benedykta XVI
1. Ecclesia In Medio Oriente Pobierz PDF
2. Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Pobierz PDF
3. SACRAMENTUM CARITATIS Pobierz PDF

Adhortacje Papieża Franciszka
1. Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii) Pobierz PDF