01.01.2016r. – 31.12.2016r.

3109. Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie
Peter Drucker

3110. Jakież rozległe horyzonty dostrzeżemy, jeśli tylko uruchomimy nasz wewnętrzny wzrok
Luigi Novarese

3111. Komunikacja, to nie tylko mówienie, to także milczenie
Benedykt XVI

3112. Zdolność człowieka do samousprawiedliwienia jest nieograniczona
O. Paweł Porwit

3113. Modlitwa ze swej natury, im jest doskonalsza, tym bardziej się upraszcza.. Jest to podstawowe prawo życia duchowego
O. Paweł Porwit

3114. Nie módl się do Boga, który jest gdzieś daleko, ale zacznij obcować z Bogiem, który przechadza się w ogrodzie twego wnętrza pośród twoich spraw i tych nieuczesanych myśli, które nazywamy rozproszeniami
O. Paweł Porwit

3115. Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś
Mark Twain

3116. Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca
Norman Vincent Peale

3117. To nie moje cnoty otwierają mnie na Boga, lecz moje słabości, moja niemoc, a nawet moje grzechy
O. Anzelm Grun

3118. Droga do Boga wiedzie raczej poprzez bezdroża i manowce, poprzez niepowodzenia i rozczarowania sobą
O. Anzelm Grun

3119. Liczenie się z rzeczywistością wiary w codzienności domaga się także jej znajomości
Bł. Jan Paweł II – Veritatis Splendor

3120. Żadne rozgrzeszenie udzielone przez pobłażliwe doktryny, także filozoficzne czy teologiczne, nie może naprawdę uszczęśliwić człowieka. Tylko Krzyż i chwała Chrystusa Zmartwychwstałego mogą dać pokój jego sumienia i obdarzyć zbawieniem
Bł. Jan Paweł II – Veritatis Splendor

3121. Nic nie może zastąpić życia wewnętrznego. Spekulacje, teologia i antyteologia wysuszają i zubożają
O. Auguste Valensine

3122. Racja bytu modlitwy to nie konieczność zjednania sobie Boga, ale konieczność współpracy z Nim dla naszego własnego dobra
O. Auguste Valensine

3123. „Ojcze nasz” stawia nas od razu przed obliczem Boga. Bez wahań, okrężnych dróg; jedno słowo i jesteśmy w relacji z nim
O Augustyn Guillerand

3124. Dusza, w której nie toczy się walka, jest duszą straconą, bez nadziei. Dusza, która nie modli się, jest duszą pobitą bez walki
O. Augustyn Guillerand

3125. Na pewnej głębokości duszy jest się z konieczności optymistą. Spotyka się światłość, w której wszystko jest piękne
O. Augustyn Gillemard

3126. Dusza naprawdę żyjąca życiem łaski widzi Boga; widzi Go wszędzie, widzi Go we wszystkim, odkrywa Go w ludziach, w rzeczach, w wydarzeniach; widzi tylko Jego
O. Augustyn Guillerand

3127. Lepiej paść w drodze, jeśli podnosimy się natychmiast – niż przysiąść na poboczu i zapaść w sen
O Augustyn Guillerand

3128. Kto prawdy na temat dobra i zła chce szukać sam, nie oglądając się na tych, co szukali przed nim, ani na tych co szukają obok niego, jest prawdopodobnie smarkaczem, którego bardziej niż znalezienie prawdy, interesuje celebracja własnej niezwykłości
O. Jacek Salij

3129. Wiara jest darem, niezasłużonym darem. Bóg – twórczy, odkrywca, zaskakujący w swojej sztuce miłości – może dar wiary ukryć także pod postacią niewiary
Ks. Tomasz Halik

3130. Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia
św. Jan Bosko

3131. Życie duszy chrześcijańskiej jest niczym innym, jak tylko dalszym ciągiem życia Jezusa Chrystusa
św. Józef Sebastian Pelczar

3132. Doskonała radość istnieje wyłącznie w doskonałym oddaniu siebie Bogu i ludziom
św. Alojzy Orione

3133. Powiedz twojemu ciału: wolę mieć w tobie niewolnika niż być twoim niewolnikiem
św. Josemaria Escriva de Balaguer

3134. Kto porzuca wszystko dla miłości Boga, wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł
św. Albert Wielki

3135. Wybierz teraz to, co chciałbyś wybrać w chwili śmierci
św. Ignacy Loyola

3136. Nie jest możliwe, aby na tym świecie ubiegać się o chwałę, a po śmierci królować z Chrystusem
św. Klara

3137. Różaniec trzeba odmawiać dobrze, nie tylko samym ruchem warg, ale duszą otwartą na kontemplację
bł. Jan XXIII

3138. Miej wiarę, a znajdziesz wyczerpującą odpowiedź na każde „dlaczego”
św. Leopold Mandić

3139. Cokolwiek czynię nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą
św. Faustyna Kowalska

3140. Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem słabej pamięci
św. Ambroży

3141. Największe zło, jakie może się zdarzyć duszy po grzechu, to smutek
św. Joanna de Chantal

3142. Włóżcie waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się jej prowadzić do Chrystusa
bł. Matka Teresa z Kalkuty

3143. Człowiek czci tyle bożków, ile kultywuje nałogów
św. Antoni Padewski

3144. Im trudniejsze sprawy, tym bardziej ufajmy Bogu
św. Arnold Jansen

3145. Na cóż zda się wycieńczać ciało wstrzemięźliwością, jeśli umysł nadyma się pychą
św. Hieronim

3146. Nie chodź na rynek, wejdź w siebie. We wnętrzu człowieka mieszka prawda
św. Augustyn

3147. Trzeba słuchać Słowa i wystawiać żagle na wiatr Ducha, nie wiedząc, do jakich brzegów człowiek dobije
św. Hieronim

3148. Kto zaczyna kochać, musi być gotowy na cierpienie
św. Ojciec Pio

3149. Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory
św. Augustyn

3150. Drogą, która naprawdę wiedzie do nieba, jest radość
św. Filip Nereusz

3151. Smutek zadaje śmierć duszy i ciału
św. Albert Wielki

3152. Jeśli nie walczysz ze zniechęceniem, najpierw popadniesz w pesymizm, potem w letniość. Bądź optymistą
św. Jan Maria Vianey

3153. Aby dojść do pełnego zjednoczenia z Bogiem, masz iść drogą czystej wiary, nadziei i miłości, nie sądząc, że to, co wiesz o Bogu i odczuwasz, może z Nim być utożsamiane
O. Jerzy Wiesław Gogola

3154. Wiara nie potrzebuje analizować, wiara przekracza wszelkie analizy i potrafi od razu powierzyć się Misterium
O. Jerzy Wiesław Gogola

3155. Jesteśmy szczęśliwi w Kościele katolickim, bo mamy sakrament pojednania, który jest znakiem Bożego Miłosierdzia w nieustannym odnawianiu nas jako córki i synów Boga
O. John Baptist Bashobora

3156. Widzi się dobrze tylko sercem
Antoine de Saint-Exupery

3157. Jedną z największych nieporadności w życiu wewnętrznym jest czynienie z własnego cierpienia przedmiotu, który się z zainteresowaniem analizuje oraz ważenie ciężaru swego krzyża
O. Lucjan Cheneviere

3158. Ludzie, dla których jesteśmy podporą, nadają treść naszemu życiu
Maria von Ebner-Eschenbach

3159. Pamięć jest jedynym rajem, z którego nie możemy być wygnani
Jean Paul

3160. Do najlepszych rzeczy, którymi mamy nawzajem się obdarzać, należą dobra wspomnienia
Henri Nouwen

3161. Kain i Abel spotykają się w niebie i żaden z nich nie może sobie przypomnieć, kto dopuścił się zabójstwa: czy Kain zabił Abla, czy też Abel – Kaina. Nie pamiętają! Niebo jest miejscem, w którym naprawdę się przebacza, bo się nie pamięta zła
Wg J.L. Borgesa

3162. Nie można być długo chrześcijaninem, jeśli przestanie się modlić, tak jak nie można żyć długo, nie oddychając
Romano Guardini

3163. Zło okazuje się zawsze większe od tego, co się zamierzało
B. Coctacurta

3164. Wobec niezadowolenia z własnego życia, serce zajmuje frustracja, która szybko przemienia człowieka w duchowego i emocjonalnego wampira
O. Damian Sochacki

3165. Zdarza się więc nieraz, że Pan duszę bardzo niecnotliwą od razu podnosi do stanu kontemplacji, aby ją tym sposobem wyrwać z rąk szatana
św. Teresa od Jezusa

3166. Od jakości twojego życia, szczególnie od podejścia do codziennych trudności i zmagań, w tajemniczy sposób zależy zbawienie innych ludzi
o. Jerzy Zieliński

3167. Oto co byłoby godne długich poszukiwań: zrozumieć jak przychodzi Ten, który jest zawsze obecny
św. Grzegorz z Nazjanzu

3168. Nie masz potrzeby człowieku, przepływać morza, przenikać chmur, przekraczać Alp. Zapewniam cię, nie masz dalekiej drogi do przebycia. Wystarczy ci tylko zwrócić się do samego siebie, by w swoim wnętrzu spotkać Boga
św. Bernard

3169. Modlić się to iść ku Bogu, który idzie ku nam
Michel Quoist

3170. Radość jest najbardziej niepodważalnym znakiem Bożej obecności
Leon Bloy

3171. Zwyciężaj zło miłością, ale nie używaj miłości jako wymówki przed konfrontacją ze złem. Rolnik nie uważa kamieni za wymówkę, żeby przestać orać ziemię
św. Charbel Makhlouf

3172. Bądźcie mnichami w samym sercu świata, nie potrzebujecie do tego habitu. Zasiewajcie ziarna modlitwy i woń kadzidła
św. Charbel Makhlouf

3173. Wszystkie bogactwa, powodzenie, praca i sukcesy, które jak sądzicie, posiedliście na ziemi, pozostaną na tym świecie. Miłość jest jedynym skarbem, jaki możemy gromadzić na tym świecie i zabrać ze sobą na tamten świat
św. Charbel Makhlouf

3174. Czcij Matkę Dziewicę Maryję i uzbrój się w różaniec, ponieważ imię Maryi Dziewicy rozprasza ciemności i pokonuje wszelkie zło
św. Charbel Makhlouf

3175. Aby mówić o Bogu musisz być w jego sercu. Nie możesz mówić o Bogu, będąc poza Nim
św. Charbel Makhlouf

3176. Świętość jest twoim celem, a doskonałość w miłości ostatecznym celem do zdobycia
św. Charbel Makhlouf

3177. Przekraczaj swoje zmysły, a nie zanurzaj się w nich, sięgaj przez nie po prawdę, tak jak promień światła przechodzi przez kryształ
św. Charbel Makhlouf

3178. Miłość jest jedynym atramentem, którym możesz cokolwiek zapisać na tym świecie, wszystko inne jest kleksem na papierze
św. Charbel Maklhlouf

3179. Wiedza potrzebuje miłości, aby stać się rozeznaniem. Nieważne ile byś wiedział, jeśli nie kochasz – nic nie zrozumiesz
św. Charbel Makhlouf

3180. Człowiek zdobywa coraz więcej wiedzy i coraz mniej mądrości
św. Charbel Makhlouf

3181. Świętość jest łaską i wolą: łaska pochodzi od Boga, a wola od ciebie
św. Charbel Makhlouf

3182. Kto nie zna Ewangelii, pozostaje w ciemności i morzu ignorancji, choćby posiadł całą wiedzę tego świata
św. Charbel Makhlouf

3183. Kiedy na Bożej drodze zrobisz krok w tył, diabeł sprawi, że cofniesz się o dziesięć kroków, jeśli jednak zrobisz krok w przód, Pan pomoże ci przejść kolejnych sto
św. Charbel Makhlouf

3184. Wielu bije w dzwony kościelne, aby tylko nie usłyszeć głosu dzwonu swojego sumienia
św. Charbel Makhlouf

3185. Miej o sobie mniemanie dobre, lecz w pychę nie wpadaj
św. Grzegorz z Nazjanzu

3186. Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz, możesz obdarzać miłością, pracować, bawić się i spoglądać w gwiazdy
Henry van Dyke

3187. Kto dobrze zaczął, jest w połowie drogi
Horacy

3188. Kto porządkuje własne sprawy, ten przyczynia się do zaprowadzenia ładu w całym świecie
św. Rajmund z Penyafort

3189. Biada człowiekowi, którego serce nie nauczyło się za młodu ufać, kochać i pokładać w życiu nadzieję
Joseph Conrad

3190. Nadzieja jest snem na jawie
Arystoteles

3191. Jeśli masz wyraźną wolę, a brak ci tylko mocy, w oczach Boga dokonałeś wszystkiego
Johannes Eckhart

3192. Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i wciąż cię lubi
Elbert Hubbard

3193. Obowiązkiem chrześcijanina jest spotkać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim
św. Augustyn

3194. Miłość rodzi się w sercu, wyraża się słowem, ale żyje czynem
św. Józef Sebastian Pelczar

3195. Umieć milczeć to prawie tyle, co zachować siebie na własność
Rainer Maria Rilke

3196. Cechą piękna jest to, że przywabia do siebie i porywa
Marsilio Ficino

3197. Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej
Friedrich Froebel

3198. Marzenia najlepiej malują człowieka. Powiedz mi o czym kto marzy, a określę ci jego charakter
Ludwig Sztymer

3199. Im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo
św. Maksymilian Maria Kolbe

3200. To, co mówisz, niech będzie pełne treści
św. Ambroży

3201. Kiedy robimy coś źle, diabeł nas skusił. Kiedy nic nie robimy, to my kusimy diabła
Angielskie

3202. Przebiegłość diabła w tym najbardziej się objawia, że przekonuje ludzi o swym nieistnieniu
Charles Baudelaire

3203. Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie
Johannes Eckhart

3204. Nic nie stracisz, jeżeli twoją świecą zapalisz świecę kogoś drugiego
Duńskie

3205. Patrz w gwiazdy, ale uważaj na drogę
Wilhelm Raabe

3206. Cuda przychodzą tylko do tych, którzy w nie wierzą
Francuskie

3207. Zmarnowany czas jest bytem, wykorzystany – życiem
Edward Young

3208. Ból jest mistrzem wtajemniczenia religijnego. Cierpienie żłobi nam duszę; krzesze w niej iskry boskie
Adam Mickiewicz

3209. Nie trzeba czekać, aż zdejmą krzyż z naszych ramion; wystarczy się z nim pogodzić, a już jest lżej
Kard. Stefan Wyszyński

3210. Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby świat nie posiadł was
św. Grzegorz Wielki

3211. Im więcej posiadamy radości, tym jesteśmy doskonalsi
Baruch Spinoza

3212. Kto chce zrealizować swoje marzenia, musi się obudzić
Michael Pflegar

3213. Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz zacznij działać
Johann Wolfgang Goethe

3214. Gdzie praca, porządek i wierność – tam nigdy nie brakuje radości
Luc de ClapiersVauvenargues

3215. Radość jest matką wszystkich cnót
Johann Wolfgang Goethe

3216. Rozum może nam wskazać, czego trzeba unikać, ale tylko serce mówi nam, co trzeba czynić
Joseph Joubert

3217. Prawdziwa miłość otwiera ramiona, a zamyka oczy
św. Wincenty a Paulo

3218. Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień
Miguel de Cervantes

3219. Ten, który wzbudził w nas pragnienia, może dać ich wypełnienie
ks. Franciszek Blachnicki

3220. Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego
św. Katarzyna ze Sieny

3221. Cierpliwość jest towarzyszem mądrości
św. Augustyn

3222. Na wierze opierają się największe ludzkie przedsięwzięcia
św. Cyryl Jerozolimski

3223. Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ilu jest ludzi, bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka
Kard. Stefan Wyszyński

3224. Milczenie pokrywa zarówno wiedzę, jak i niewiedzę
Aleksander Fredro

3225. Mówienie jest dobre, milczenie lepsze, jedno i drugie jest złe, kiedy jest przesadzone
Jean de la Fontaine

3226. Zaufanie i szacunek są to dwa niewidzialne filary miłości, bez których nie może ona istnieć
Henrich von Kleist

3227. Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad sobą
Konfucjusz

3228. Myśleć o tym co prawdziwe, czuć to, co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia
Platon

3229. Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie
św. Albert Chmielowski

3230. Trzeba ci wiedzieć, że inspiracja, natchnienie, jeżeli ma przyjść, to przyjdzie niezależnie od wszystkiego
Henryk Ibsen

3231. Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym – to nasza nadzieja
Bp Fulton Sheen

3232. Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko
św. Albert Chmielowski

3233. Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa
Wiliam Szekspir

3234. Potrzebujemy niedzieli nie tylko po to, by być chrześcijanami, lecz by pozostać ludźmi
Bp Hugon Aufderbeck

3235. Sumienie jest pulsem rozsądku
Samuel Taylor Colerige

3236. Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa
św. Edyta Stein

3237. Prawda jest często tak prosta, że trudno w nią uwierzyć
Fanny Lewald

3238. Słowo życzliwe zawsze znajdzie dobrą glebę
Jeremias Gothelf

3239. Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi
Władysław Biegański

3240. Przede wszystkim nie zapominaj, że nie możesz być niczyim sędzią
Fiodor Dostojewski

3241. Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim
Oskar Wilde

3242. Nieporównanie lepiej jest martwić się tym, jacy jesteśmy, niż tym, co nas otacza
Mikołaj Gogol

3243. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi
Kard. Stefan Wyszyński

3244. Sumienie … zastępuje Boga na ziemi
Novalis

3245. Jesteśmy w drodze do Boga, już sama ta okoliczność nadaje sens każdej godzinie i każdemu dniu
Bp Georg Moser

3246. Jeżeli czynimy wszystko, co w naszej mocy, Bóg uczyni resztę
św. Arnold Jansen

3247. Kiedy masz spokojne serce, rozwiążesz każdy problem
Chińskie

3248. Problemu „braku czasu” nie rozwiąże się przez pospiech, lecz przez spokój
Kard. Stefan Wyszyński

3249. Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło
Oskar Wilde

3250. Kto przyjął niech mówi! Kto dał niech milczy
Niemieckie

3251. Tylko głupcy nazywają samowolę wolnością
Tacyt

3252. Dopiero kiedy człowiek zacznie zastanawiać się nad sobą samym, zrozumie, jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy
Blaise Pascal

3253. Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością
św. Augustyn

3254. Nie zaleta ciała i majątek dają szczęście, lecz prawość charakteru i zalety umysłu
Demokryt z Abdery

3255. Obowiązki wszędzie na człowieka czekają
Mikołaj Gogol

3256. Tylko ten, kto wie gdzie stoi, potrafi powiedzieć, dokąd chce iść
bł. John Henry Newman

3257. Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy
św. Ambroży

3258. Ten co robi wiele hałasu, nie zawsze ma też więcej ducha i siły
bł. Rupert Mayer

3259. W życiu za wszystko się płaci, za dobro i za zło. Za wszystko
św. Ojciec Pio

3260. Kto czyta, żyje wielokrotnie
Józef Czechowicz

3261. Różaniec trzeba odmawiać dobrze, nie tylko samym ruchem warg, ale duszą otwartą na kontemplację
bł. Jan XXIII

3262. Ponure twarze nie pasują do radości domu niebieskiego
św. Filip Nereusz

3263. Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze
Józef Ignacy Kraszewski

3264. Jeżeli zamkniesz drzwi przed wszelkim błędem, prawda pozostanie za drzwiami
Rabindranath Tagore

3265. Kochaj swych wrogów, bo oni mówią o twoich błędach
Benjamin Franklin

3266. Pycha jest zwierciadłem, które zawsze schlebia: pomniejsza nasze wady, powiększa nasze cnoty
Monteskiusz

3267. Wszystko, co potępiamy u innych, znajdziemy we własnej duszy
Seneka

3268. Słowo jest jak pszczoła: posiada miód i żądło
Żydowskie

3269. Kto chce naprawdę coś zrobić, używa mało słów
Włoskie

3270. Dlatego, że nie znajdujemy, czego szukamy, nie powinniśmy rezygnować z szukania tego, co znaleźć możemy
Gotfried Leibniz

3271. Żadne kłamstwo nie doczeka starości
Sofokles

3272. Szatan w ciemności łowi, jest to nocne zwierzę. Chroń się przed nim w światło, tam cię nie dostrzeże
Adam Mickiewicz

3273. Męstwo i radość – to obowiązek życia
Selma Lagerlof

3274. Im więcej posiadamy radości, tym jesteśmy doskonalsi
Baruch Spinoza

3275. Wolność jest władzą, jaką mamy nad samym sobą
Hugo Grotius

3276. Nie ma miłości, gdzie są tajemnice
Józef Ignacy Kraszewski

3277. Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem słabej pamięci
św. Ambroży

3278. Człowiek dojrzewa poprzez wielką radość i wielkie cierpienie
Friedrich Holderlin

3279. Bardziej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy niż największych dzieł, jakich możesz dokonać
św. Jan od Krzyża

3280. Najpierw sam powinieneś trwać w pokoju, aby ten pokój zanieść później innym
Tomasz z Kempis

3281. My możemy przestać być dziećmi Bożymi, ale Bóg nie może przestać być naszym Ojcem
Louis Evely

3282. Kto mówi „Ojcze nasz”, nazywa braćmi i siostrami wszystkich ludzi, bez wyjątku
Gaetano Gatti

3283. W modlitwie „Ojcze nasz” są wszystkie pragnienia duszy, która w pewnym momencie pojmuje, że to, co ma jedynie wartość, to królestwo Boże, chwała Boża i wola Boża
Chiara Lubich

3284. Bóg posiada moc miłości ojca i czułość miłości matki
Jean Galot

3285. Nie możecie nazywać waszego Ojca Bogiem wszelkiej dobroci, jeśli zachowujecie serce okrutne i nieludzkie, bo przecież wtedy nie ma w was odbicia dobroci Ojca niebieskiego
św. Jan Chryzostom

3286. Kiedy czuję się porzucona przez Boga, to oznacza, że w rzeczywistości ja od niego odeszłam
Anne Wilson Schaef

3287. Przez trzydzieści lat poszukiwałem Boga, a kiedy u ich kresu otworzyłem oczy, odkryłem, że to On mnie szukał
Eddin Attar

3288. Bóg będąc naszym Ojcem, często nas odwiedza, ale najczęściej nie ma nas w domu lub, co gorzej, udajemy, że nie usłyszeliśmy Jego pukania
Joseph Roux

3289. Bóg jest Tym, o kim nie można pomyśleć już nic większego
św. Anzelm z Cantenbury

3290. Jak można mówić o Bogu Ojcu nie mówiąc o Maryi, gdy On sam tak sobie w niej upodobał,że uczynił Ją Matką swego Syna
Catherine de Hueck-Doherty

3291. Bóg jest miłością i jest Nią we wszystkim. Ta prawda – jeśli w nią uwierzymy całkowicie – jest zdolna przemienić nasze życie
św. Augustyn

3292. To, co Bóg pozwala ci znaleźć, jest większe od tego, czego szukasz; to, co Bóg ci daje, jest większe od tego, czego pragniesz
Raphael Hombach

3293. Oczekujemy od Boga dowodów Jego istnienia, podczas gdy On daje nam dowody swojej miłości
Gilbert Cesbron

3294. Bóg jest nie tylko Ojcem, ale Ojcem syna marnotrawnego – dostrzega nas, gdy jesteśmy jeszcze daleko, wzrusza się i biegnie, aby rzucić się nam na szyję
Albino Luciani.

3295. Kto się powierza Bogu, przestaje lękać się ludzi
Mahatma Gandhi

3296. Życie poucza mnie, że na tym świecie nikt nie zostaje pocieszony, jeśli sam wcześniej nie pocieszył; że nic nie otrzymujemy jeśli wcześniej nie daliśmy. Między ludźmi istnieje wymiana, ludzie dają i dostają – Bóg tylko daje. Tylko On
Georges Bernanos

3297. Ojciec – to najpiękniejszy obraz Boga, jaki kiedykolwiek został ukazany człowiekowi
Amadeo Rotondi

3298. Są góry, przez które trzeba przejść; inaczej droga się urywa
Ludwig Thomas

3299. Życie każdego człowieka musi być nieprzerwaną wędrówką ku świętości
bł. Jan Paweł II

3300. Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania
Robert Poulet

3301. Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło
Gabriel Garcia Marquez

3302. Miłosierdzie Boga to nie Jego słabość, ale manifestacja Jego wszechmocy
św. Tomasz z Akwinu

3303. Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa
św. Jan Chryzostom

3304. Poznanie Boga miłości miłosiernej jest niewyczerpalnym źródłem nawrócenia. Ci, którzy takiego Boga poznali, nie mogą żyć inaczej, jak stale nawracając się
bł. Jan Paweł II

3305. Kto daje biednemu, pożycza Panu Bogu
Wiktor Hugo

3306. Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartości świata. Ona , która zakłada, że nie ma zasługi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, że człowiek wszystko zdobywa. Pokorny – staje się natychmiast bogaczem
Max Scheller

3307. Nie można być rozważnym i zakochanym w tym samym czasie
Bob Dylan

3308. Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zbawiać – skórę i kości
ks. Józef Tischner

3309. Bo stworzył nas bez naszej pomocy, ale nie potrafi bez naszej pomocy nas zbawić
św. Augustyn

3310. Ojcowie Kościoła mówią o mocy postu. Która chroni przed grzechem, tłumi pragnienia starego Adama i przeciera w sercach ludzi wierzących drogę do Boga
Benedykt XVI

3311. Na cóż zda się wycieńczać ciało wstrzemięźliwością, jeśli umysł nadyma się pychą
św. Hieronim

3312. Modlitwa jest aktualizacją wiary. Modlitwa bez wiary staje się ślepa, wiara zaś bez modlitwy się rozpada
Joseph Ratzinger

3313. Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi
Albert Camus

3314. Mów o Chrystusie tylko wtedy, gdy cię ktoś zapyta. Ale żyj tak, żeby pytano cię o Chrystusa
Paul Claudel

3315. Czy jeszcze pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości
Phil Bosmans

3316. Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku
św. Augustyn

3317. Wielkim nieszczęściem jest to, że zaniedbujemy uciekanie się do tego Boskiego pokarmu, aby przebyć pustynię życia. Jesteśmy na równi z osobą, która umiera z głodu obok suto zastawionego stołu
św. Jan Maria Vianney

3318. Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących
Vincent van Gogh

3319. Bóg wymaga od człowieka nie tylko pokory, ale i odwagi
Mikołaj Bierdajew

3320. Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to, że mierzymy za nisko i cel osiągamy
Michał Anioł

3321. Ze wszystkich darów, które ofiarował mi chrystianizm, Eucharystia wydaje mi się najpiękniejszym
Andre Frossard

3322. Są też tacy, którzy im głębiej poznają życiowe błoto, tym stają się czystsi
Antoni Czechow

3323. Człowiek, który sam sobie wystarcza – nikomu nie jest potrzebny
Władysław Grzeszczyk

3324. Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym
Gotthold Ephraim Lessing

3325. Na niewiele zdaje się dawanie własnych dóbr innym, jeżeli z tego powodu serce napełnia się dumą; dlatego nie szuka u ludzi uznania za swe czyny miłosierdzia ten, kto wie, że Bóg „widzi w ukryciu” i w ukryciu wynagrodzi
Benedykt XVI

3326. Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie
św. Edyta Stein

3327. Tak, człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny okazuje się niespodziewanie, w tym właśnie sęk
Michaił Bułhakow

3328. Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza od wiedzy
Phil Bosmans

3329. Tylko czystym Boski Mistrz obiecał największe błogosławieństwo, to znaczy błogosławieństwo widzenia Boga
Guido Borsara

3330. Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy oglądali to, w co wierzyliśmy
św. Augustyn

3331. Kto ze źródła pije, musi uklęknąć i pochylić czoło
Cyprian Norwid

3332. Gdy nie wiesz do jakiego portu płyniesz, wszystkie wiatry są dla ciebie sprzyjające
Seneka

3333. Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo
Albert Camus

3334. Doświadczenie niestety pokazuje, że nasze przekonania religijne mają tyle wspólnego z naszą świętością, ile elegancki strój jedzącego z jego trawieniem
Anthony de Mello

3335. Człowiek, jak gąbka nasiąka dobrem i złem. I wystarczy go tylko solidnie przycisnąć, by się przekonać – czym bardziej
Władysław Grzeszczyk

3336. Dobra tymczasowe satysfakcjonują jedynie tych, którzy nigdy nie zaznali nawet pragnienia dóbr wiecznych
św. Augustyn

3337. Największym szczęściem człowieka jest pogłębienie tego, co można pogłębić i z pokorą przyjąć to, czego pogłębić nie można
Johann Wolfgang Goethe

3338. Jedna tylko droga do drugiego człowieka: droga serca. Wszystkie inne to bezdroża
Phil Bosmans

3339. Aby osiągnąć nasz ostateczny cel, trzeba nam iść za Boskim Przewodnikiem, który chce prowadzić duszę tą drogą, jaką sam przeszedł, drogą wyrzeczenia i krzyża
św. Ojciec Pio

3340. Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem
Franz Werfel

3341. Człowiek ma dwie natury – jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę
Albert Camus

3342. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry
Antoine de Saint-Exupery

3343. Miłość Boga i miłość bliźniego są jakby dwoma parami drzwi, otwierającymi się jednocześnie; nie można otworzyć jednych bez otwarcia drugich, nie można zamknąć jednych, nie zamykając przy tym drugich
Soren Kierkegaard

3344. Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty
bł. Jerzy Popiełuszko

3345. Jeżeli nauczycie się odkrywać Jezusa w Eucharystii, to będziecie umieli odkrywać Go także w waszych braciach i siostrach, a w szczególności w najuboższych
bł. Jan Paweł II

3346. Religia to nie tylko kościół , do którego idzie się okazyjnie, aby się pomodlić; religia to świat, w którym trzeba żyć
Gilbert Keith Chesterton

3347. Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje
Fiodor Dostojewski

3348. Bądź jak bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda
Paulo Coelho

3349. Czy patrzyłeś na witraż od zewnątrz świątyni? Trzeba być wewnątrz i oglądać je przy pełnym świetle. Od zewnątrz nie można zrozumieć Kościoła, a od wewnątrz trzeba nań rzucić światło Ducha Świętego. Trzeba patrzeć na Jego oblubienicę oczami Jezusa i kochać Jego sercem
Daniel Ange

3350. Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym
Molier

3351. Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje
Wiliam Ross Walla

3352. Doniesionym do celu nie wolno twierdzić, że cel ten zdobyli
Marie von Ebner-Eschenbach

3353. Podobnie jak człowiek zewsząd otoczony światłem nie patrzy w ciemność, tak też jest niemożliwe, aby ten, kto kieruje swoje spojrzenie ku Chrystusowi, mógł je zatrzymać na jakiejś marności
św. Grzegorz z Nyssy

3354. Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy
Albert Einstein

3355. Dusz obojętnych nie chce ani niebo, ani piekło.
Dante Alighieri

3356. Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obstawania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilowa iluzję, by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją
Ks Józef Tischner

3357. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. Egoizm zawiera się w żądaniu, by ktoś żył zgodnie z twoimi upodobaniami
Anthony de Mello

3358. Ale naprawdę tym, czego duch świata od nas oczekuje, nie jest wcale sprawiedliwość, ale życzliwość dla bliźnich, przyjaźń i miłosierdzie, a więc takie jakości, których ze sprawiedliwości niepodobna wyprowadzić
Leszek Kołakowski

3359. Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna
Czesław Miłosz

3360. Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary
św. Jan Chryzostom

3361. Pokorny zawsze w sobie winę znajdzie, a pyszny zawsze u innych
św. Urszula Ledóchowska

3362. Czas nie ma początku ani końca, ma tylko środek, w którym wypadło nam żyć
Władysław Grzeszczyk

3363. Jeżeli nie znajdziesz Boga w najbliższym człowieku, to jest stratą czasu szukać Go gdzie indziej
Gandhi

3364. Samotność duszy ludzkiej jest nie do zniesienia; nic nie może jej przerwać, jak tylko najwyższy stopień tej miłości, którą głoszą nauczyciele wiary; cokolwiek nie płynie z tego motywu, jest szkodliwe, a przynajmniej nieużyteczne
Bertrand Russel

3365. Jest tylko jeden smutek, a płynie on z tego, że się nie jest świętym
Leon Bloy

3366. Pod wieczór życia sądzeni będziemy sądzeni z miłości
św. Jan od Krzyża

3367. Kto z czystej miłości pracuje dla Boga, ten nie tylko nie dba o to, czy ludzie o tym wiedzą, czy nie, ale nawet nie robi tego po to, żeby Bóg mógł o tym wiedzieć
św. Jan od Krzyża

3368. Milczenie jest krzyżem, na którym człowiek musi ukrzyżować swoje ja. Milczenie przemienia człowieka w anioła; jest tym ćwiczeniem, które najpewniej utrwala wewnętrzny pokój
św. Serafin z Sarowa

3369. Widziałem wielu, których zbawiło milczenie, ale żadnego, którego by zbawiło gadanie
św. Ambroży

3370. Mądrość czyli świętość polega na wykonywaniu najbliższego obowiązku: wykonywania go z całego serca i znajdowania w nim radości
Mistrz Eckhart

3371. Stan czyjejś duszy można poznać po sposobie, w jaki człowiek robi znak krzyża
Fiodorow

3372. Nie ma pod słońcem większej łaski danej człowiekowi, niż żyć w pokoju z tymi, wśród których się mieszka
Brat Idzi

3373. Duchowe dziedzictwo, które sięga wiele stuleci wstecz, jest cudownym podtrzymaniem i pociechą w obliczu wszelkich chwilowych ucisków i trudów
Dietrich Bonhoeffer

3374. Kto sobie wyobrażał, że z własnej inicjatywy szuka Najświętszego, nagle odkrywa, że to poszukiwanie zapoczątkował właśnie Najświętszy. Kto miał się za myśliwego, przerazi się, gdy stwierdzi, że naprawdę to na niego przez cały czas polowano
Donald Nicholl

3375. Nie można zbliżyć się do świętości, a nie zmienić się albo w chytrusa, albo w Bożego bojownika
Donald Nicholl

3376. I tak jak Jakub wyszedł z całonocnej walki z aniołem z przetrąconym biodrem, tak i każdy borykający się ze świętością stwierdzi, że mu zwichnięto jego wygodne, bezpieczne bytowanie
Donald Nicholl

3377. Grzesznik idzie w zupełnie niewłaściwym kierunku, musi więc zawrócić pod kątem stu osiemdziesięciu stopni
Donald Nicholl

3378. Każdy, kto się już uważa za świętego, ma jeszcze przed sobą długą drogę
Donald Nicholl

3379. Świętość to przyjęcie pełnej odpowiedzialności za wszystko czym jesteśmy, a nie tylko za to, czym wydajemy się oczom innych ludzi, ani nawet jak sami przedstawiamy się Bogu
Donald Nicholl

3380. To czym jesteś, zawsze wyjdzie na jaw; to czym pragniesz się okazać, rzadko się udaje
Donald Nicholl

3381. Przez całe niemal życie potrafimy malować własny obraz, który pozwala nam iść naprzód, oszukując innych i nieraz nawet samych siebie. Ale zawsze w końcu wychodzi na jaw czym jesteśmy: a za to właśnie czym jesteśmy, ponosimy odpowiedzialność
Donald Nicholl

3382. Dopóki nie potrafimy zatrzymać pędu i hałasu naszego codziennego ruchu, nie mamy najmniejszej szansy, by usłyszeć wezwanie do świętości
Donald Nicholl

3383. Gadatliwość jest cechą człowieka pełnego siebie. Nie ma w nim miejsca na Boga, bo taki człowiek jest już pełny, zaabsorbowany sobą i swoimi opiniami
Donald Nicgoll

3384. Nie ma granic tego, co może zrobić Stwórca dla tych stworzeń, które gotowe są przystanąć, uspokoić się i uciszyć, ogołocić się i przestać się spieszyć
Donald Nicholl

3385. Większość czasu jest tracona przez to, że nie doprowadza się myśli do końca
Alfred Herrhausen

3386. Za każdym razem gdy człowiek śmieje się, dodaje swojemu życiu parę dni
Curzio Malaparte

3387. Chrystus umarł za wszystkich. Czy moglibyśmy nie kochać tych, za których umarł Chrystus
Benedykt XVI

3388. Gdy na sali rozpraw przyznajesz się do winy – dostajesz wyrok. Gdy w konfesjonale – jesteś wolny
Adam Szewczyk

3389. Najważniejszym celem życia każdego z nas jest poszerzanie, wedle naszych możliwości, wszelkimi dostępnymi nam środkami naszej wiedzy o Bogu oraz uwielbienie i dziękczynienie, jakie ta wiedza w nas budzi
J.R.R. Tolkien

3390. Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany
Benedykt XVI

3391. Istotą grzechu jest odrzucenie synostwa Bożego
Scott Hahn

3392. Ojciec marnotrawnego syna jest wierny swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości, którą obdarzał go jako syna
św. Jan Paweł II

3393.
Gdy słyszę słowo „nawrócenie” lub „skrucha”, przychodzi mi na myśl rozkaz /i pełne miłości zaproszenie/ ze strony „Dowódcy”, który wydaje komendę „W tył zwrot”

3394. Oczywiście spowiedź dotyczy przebaczenia. Lecz jest to jedynie część znacznie bardziej podstawowego celu, którym jest uleczenie
Vinny Flynn

3395. Odkupiony, uzdrowiony, odnowiony, z przebaczeniem. To właśnie ma się dziać w konfesjonale, gdy się do niego zbliżamy
Vinny Flynn

3396. W spowiedzi poddajemy się „leczącej mocy Chrystusa”
Katechizm KK

3397. Grzechem jest nie tylko negacja Boga; grzechem jest również żyć tak jak gdyby On nie istniał, wykreślać Go z codziennego życia
św. Jan Paweł II

3398. Czy zamierzam spędzić życie na mechanicznym przestrzeganiu nakazów i zakazów, czy też mam zamiar odpowiedzieć na osobistą miłość Boga Ojca i robić to, do czego On mnie powołuje w każdej chwili
Vinny Flynn

3399. Każdy z nas jest powołany do tego, aby zawsze czynić to, co się Jemu podoba, dając odpowiedź Bogu , chwila po chwili, w taki sposób, jakiego pragnie od nas Bóg. I właśnie grzech jest brakiem takiej odpowiedzi
Vinny Flynn

3400. Starajmy się zachowywać Dziesięć Przykazań i unikać robienia tego wszystkiego, co uznajemy za złe. Lecz pamiętajmy także o znanym poleceniu Maryi z Kany Galilejskiej i niech się ono stanie dla nas przewodnią zasadą ciągłego wzrostu w osobistej świętości: „ Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
Vinny Flynn

3401. Gdy idziemy do spowiedzi, jesteśmy jak syn marnotrawny, który w końcu uświadomił sobie swą grzeszność i odpowiadając na wezwanie sumienia, powstaje i idzie do Ojca. Przez świętą posługę kapłana w konfesjonale, pełen współczucia Ojciec wyciąga ramiona, wita nas i obejmuje
ks. bp Gomez

3402. Nasza zdolność do miłości zależy od naszej relacji z Bogiem. W im większym zjednoczeniu jestem z Bogiem, w tym większym stopniu potrafię działać tak jak On, kochać tak jak On
Vinny Flynn

3403. Chrystus nie przebacza mi teraz w konfesjonale. On przebaczył mi 2000 lat temu i teraz to przebaczenie otrzymuję.
Vinny Flynn

3404. Chrystus nie tylko przebaczył nam nasze grzechy. On je zgładził
Vinny Flynn

3405. Nie wątp nigdy w Boże miłosierdzie! Jeśli szczerze żałowałeś za swoje grzechy, wyznałeś je, postanowiłeś ich nie powtarzać i otrzymałeś rozgrzeszenie, to one nie tylko zostały przebaczone, one zniknęły
Vinny Flynn

3406. Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie
św. Augustyn

3407. Strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak nie przebaczyliśmy naszym winowajcom
Katechizm KK

3408. Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca
Katechizm KK

3409. Sposobem na pozbycie się naszych łańcuchów jest oddanie ich Chrystusowi na krzyżu
Vinny Flynn

3410. Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem
Albert Camus

3411. Ten, kto pyta, jest głupcem przez pięć minut. Ten, kto nie pyta, pozostaje głupcem przez całe życie
Chińskie

3412. Szczęście jest jak tęcza: nigdy nie widzi się go nad własnym domem, tylko nad cudzym.
Autor nieznany

3413. Gniew jest kwasem mogącym bardziej zniszczyć naczynie w którym się znajduje, niż to na co zostanie wylany
Gandhi

3414. Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia
Konfucjusz

3415. Głupi człowiek ma serce na języku, mądry – język na sercu
Tukidydes

3416. Między skąpcem a człowiekiem oszczędnym jest ta różnica, że skąpiec kocha pieniądze, a oszczędny to, co za pieniądze może dostać
Magdalena Samozwaniec

3417. Jeśli ciągle rozdrapujemy ranę i staje się to naszym nałogiem, rana nigdy nie wyzdrowieje
Pema Chodron

3418. Miłość nie polega na słowach i nie może być wytłumaczona słowami
bł. Matka Teresa z Kalkuty

3419. Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem
Antoine de Saint-Exupery

3420. Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, lecz na uznaniu, że coś jest ważniejsze niż lęk
Ambrose Redmoon

3421. Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia
Edward de Bono

3422. Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy że w ogóle nie zaznamy życia
Herodot

3423. Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek
Charles Knight

3424. Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie
Gandhi

3425. Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto.
Autor nieznany

3426. Większość ludzi spędza swoje życie w cichej desperacji
Henry David Thoreau

3427. Małżeństwo bez miłości to dożywotnie galery
George Sand

3428. Od słowa do uczynku tak daleko, jak od liścia do korzenia.
Autor nieznany

3429. Nie być martwym to jeszcze nie znaczy być żywym
E.E. Cummings

3430. Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go
Konfucjusz

3431. Wszystko na świecie działa dla Ciebie, nie przeciw Tobie
Carlos Xuma

3432. Rozważ jak trudno jest zmienić się, a zrozumiesz jak mizerne szanse masz, by zmienić innych
Wolter

3433. Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób
Marcel Proust

3434. Każdy człowiek, którego potomność nazwała wielkim, osiągnął sukces na tyle właśnie, na ile zdołał skupić się na celu i konsekwentnie dążyć w jednym wytyczonym kierunku
Orison Swett Marden

3435. Twój los zależy od twoich nawyków
Brian Tracy

3436. Dobrze widzi się tylko sercem. To, co ważne jest niewidoczne dla oczu
Antoine de Saint-Exupery

3437. O dobrym przywódcy powiedzą: „Sami to zrobiliśmy”
Lao-Tse

3438. Dobre decyzje są wynikiem doświadczenia, doświadczenie jest wynikiem złych decyzji.
Autor nieznany

3439. W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi, które już masz w ręku
Josh Billings

3440. Oto test, który odpowie na pytanie czy twoja misja na ziemi jest zakończona: jeżeli wciąż żyjesz – to nie jest
Richard Bach

3441. Ludzie wytrwali zaczynają swój sukces tam, gdzie inni kończą niepowodzeniem
Edward Eggleston

3442. Zamiast kochać swoich wrogów, traktuj trochę lepiej swoich przyjaciół.
Autor nieznany

3443. Piekło zawsze otwarte, wpuszczą i o północy.
Autor nieznany

3444. Pięć procent ludzi myśli. Dziesięć procent ludzi myśli, że myśli. Pozostałe osiemdziesiąt pięć procent raczej umrze niż zacznie myśleć
Thomas Edison

3445. Niebawem zrozumiesz że to, co dziś wygląda jak poświęcanie się, okaże się zamiast tego najwspanialszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobiłeś
Gorden B. Hinkley

3446. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
Konfucjusz

3447. Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad sobą.
Autor nieznany

3448. Wieczność – to miłość od razu już na zawsze nie na chwilę
Ks. Jan Twardowski

3449. Nauczyłem się kochać tajemniczość. Ona jedna chyba może nasze życie uczynić niezwykłym i cudownym. Najpowszedniejsza rzecz zyskuje urok, gdy się ją zachowuje w tajemnicy
Oscar Wilde

3450. Jeśli ktoś zawsze robi to, co on już potrafi, to pozostanie tym kim już jest
Henry Ford

3451. Aby robić to, co dla ciebie jest naprawdę ważne, musisz najpierw wiedzieć, co jest dla ciebie naprawdę ważne
Ed Hallowell

3452. Pustka jest symptomem tego, że nie żyjesz twórczo. Albo nie masz wystarczająco ważnego dla siebie celu, albo nie używasz swoich talentów i wysiłków dążąc do zrealizowania ważnego celu
Maxwell Maltz

3453. Muzyka obmywa duszę z kurzu dnia codziennego
Berthold Auerbach

3454. Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju
Johann Wolfgang Goethe

3455. Jeśli nauczymy się otwierać nasze serca, to każdy człowiek, nawet ten który doprowadza nas do szaleństwa, może stać się naszym przyjacielem
Pema Chodron

3456. Oryginalnym pisarzem nie jest ten który nikogo nie naśladuje, ale ten którego nikt nie potrafi naśladować
Chateaubriand

3457. Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu
Napoleon Hill

3458. Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz
Arthur Ashe

3459. Wielkie myśli pochodzą z serca
Luc de Clapiers de Vauvenagues

3460. Uczyń coś dobrego dla swojego ciała, żeby twoja dusza miała ochotę tam mieszkać
św. Teresa z Avila

3461. Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło
Gabriel Garcia Marquez

3462. Miłosierdzie Boga to nie Jego słabość, ale manifestacja Jego wszechmocy
św. Tomasz z Akwinu

3463. Może nie ta dziecięca wiara ani wiara starego człowieka, ale ta pośrodku jest najważniejsza, kiedy pojawiają się, jak w psalmie, „demony południa”
ks. Jan Twardowski

3464. Im cięższa jest praca w której się zużywasz w imię miłości, tym bardziej cię ona wynosi. Im więcej dajesz, tym bardziej wzrastasz. Musi być jednak ktoś, kto otrzymuje. Jeżeli twój dar zginie, nie jest już darem
Antoine de Saint-Exupery

3465. Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa
św. Jan Chryzostom

3466. Znakiem Boga jest prostota. Znakiem Boga jest dziecko. Znakiem Boga jest to, że On dla nas staje się mały. To jest Jego sposób panowania
Benedykt XVII

3467. Tajemnica powołania leży w sercu Boga…Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg
ks. kard. Stefan Wyszyński

3468. Nic mnie nie mierzi na tej ziemi bardziej niż fałsz, co się pozory bawi nabożnymi
Molier

3469. Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie
św. Albert Wielki

3470. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem
Dante Alighieri

3471. Co ważniejsze dla sukcesu, talent czy praca? A co ważniejsze w rowerze, przednie czy tylne koło
George Bernard Shaw

3472. Przebaczenie jest decyzją osobistą, wyborem serca, które sprzeciwia się spontanicznemu instynktowi, by za zło odpłacać złem. Korzenie i miara przebaczenia są Boskie
św. Jan Paweł II

3473. Jesteśmy tym co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem
Arystoteles

3474. Dużo ludzi nie wie, co z czasem zrobić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu
Magdalena Samozwaniec