01.01.2015r. – 31.12.2015r.

2745. Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmienić samego siebie
Aldous Huxley

2746. W szczęściu zawsze znajdziesz kawałek domowych pantofli
Aldous Huxley

2747. Być poetą znaczy być swoim własnym sędzią
Henryk Ibsen

2748. Zawsze z którejś ambony jest się wyklętym
Janina Ipohorska

2749. Układać budżet: zatruwać sobie życie jeszcze przed dokonaniem wydatków
Janina Ipohorska

2750. Gdy siedzisz u dentysty na fotelu, pomyśl o tych, którzy w tej chwili leżą na stole operacyjnym. Zaraz ci się zrobi weselej
Janina Ipohorska

2751. Zebranie to najbardziej pracowity sposób tracenia czasu
Janina Ipohorska

2752. Nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie, póki się z nią nie ożenisz
Janina Ipohorska

2753. Są chwile upadku woli, kiedy wola, aby się ratować, musi się zmienić w upór
Karol Irzykowski

2754. Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swoje uprzedzenia
William James

2755. Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić
bł. Jan XXIII

2756. Pośpiech bywa ojcem powierzchowności
Mieczysław Jastrun

2757. Potępieni niech będą ci, którzy nie znają żartu, albowiem oni nie zrozumieją też powagi
Jean Paul

2758. Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa
Thomas Jefferson

2759. Złóż kłamstwo na łonie ciszy – utonie
Jerome Klapka Jerome

2760. Cierpienie może pojawić się jako wyraźne ostrzeżenie ze strony Boga, gdy przewrotność człowieka przekracza wszelkie ustalone granice
o. Jerzy Zieliński

2761. Cierpienia… to często ostatni argument, jaki Bóg kładzie na szali w trosce o dobro swego przewrotnego dziecka
o. Jerzy Zieliński

2762. Daleko mi do doskonałości, naturę mam złą i zepsutą, Bóg mi tylko dał uznanie nędzy i to uważam za jedyną moc moją
św. Rafał Kalinowski

2763. Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś kto go pochowa
James Joyce

2764. Są dwa grzechy główne z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam
Franz Kafka

2765. Jedną z najbardziej skutecznych pokus zła jest wezwanie do walki
Franz Kafka

2766. Twórczość jest zawsze tylko ekspedycją w kierunku prawdy
Franz Kafka

2767. Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie
Emanuel Kant

2768. Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą
Kartezjusz

2769. Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi
Soren Aabye Kierkegaard

2770. Trzeba mieć niemało odwagi, aby ukazać się takim jakim się jest naprawdę
Soren Aabye Kierkegaard

2771. Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom
Soren Aabye Kierkegaard

2772. Pierwszym obowiązkiem artysty jest opanowanie rzemiosła
Rudyard Kipling

2773. Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu – w każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić
Rudyard Kipling

2774. Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje
Rudyard Kipling

2775. Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego
Jan Kochanowski

2776. Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść
Konfucjusz

2777. Dzielny nauczyciel umie innych nauczyć nawet tego na czym się nie zna
Tadeusz Kotarbiński

2778. Najtrudniej bywa zwalczać słowami zło najjaskrawsze, ponieważ zwykle nie wolno go nazywać po imieniu
Tadeusz Kotarbiński

2779. Wszyscy sobie zazdrościmy, a to jest największym dowodem, iż nie mamy sobie czego zazdrościć
Ignacy Krasicki

2780. Im dzieło bliższe celu, tym ciszej pielęgnować je trzeba
Zygmunt Krasiński

2781. Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć
Zygmunt Krasiński

2782. W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie
Józef Ignacy Kraszewski

2783. Satyry, które rozumie cenzura, są słusznie zakazane
Karl Kraus

2784. Wolimy raczej o sobie mówić źle, niż wcale
Francois de La Rochefoucauld

2785. Serce wystrychnie zawsze rozum na dudka
Francois de La Rochefoucauld

2786. Nigdy nie jest się tak szczęśliwym lub tak nieszczęśliwym, jak to się sobie wyobraża
Francis De La Rochefoucauld

2787. Ci, którzy mają ideę wciąż w gębie, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie
Stanisław Jerzy Lec

2788. Im człowiek ma bogatszą fantazję, tym czuje się uboższy
Stanisław Jerzy Lec

2789. Można być wirtuozem fałszywej gry
Stanisław Jerzy Lec

2790. Jesteśmy tym wolniejsi im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom
Gottfried Wilhelm Leibniz

2791. Cofamy się aby skoczyć wyżej
Gottfried Wilhelm Leibniz

2792. Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny
Leonardo Da Vinci

2793. Odciski palca bożego nie są nigdy identyczne
Stanisław Jerzy Lec

2794. Niejednemu krzyczący podziw jego naśladowców lub wielbicieli więcej szkodzi, niż zazdrość krytyków
Gotthold Ephraim Lessing

2795. Najczęstszy ludzki błąd – nie przewidzieć burzy w piękny czas
Niccolo Machiavelli

2796. Nic nie przyczynia się bardziej do spokoju ducha niż brak własnych przekonań
Georg Christoph Lichtenberg

2797. Przemądrzałość jest jednym z najbardziej pogardy godnych rodzajów głupoty
Georg Christoph Lichtenberg

2798. Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią
Georg Christoph Lichtenberg

2799. Z tym niepomiernym ciężarem, jaki dźwigam dniem i nocą umarłbym chyba, gdyby co dzień nie dano mi okazji się pośmiać
Abraham Lincoln

2800. Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem
Abraham Lincoln

2801. Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo
Tytus Liwiusz

2802. Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać
Tytus Liwiusz

2803. Powodzenie rodzi niedbalstwo
Tytus Liwiusz

2804. Logika jest anatomią myślenia
John Locke

2805. Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobożnych, a logiki u rozumnych
Maurice Maeterlinck

2806. Wojna nigdy nie kończy się dla tych, co walczyli
Curzio Malaparte

2807. W naszym życiu nikt nie potrafi nauczyć się rezygnacji z oklasków
Henryk Mann

2808. Uznanie autorytetu znaczy tyle, co duchowe wstąpienie w jego służbę
Tomasz Mann

2809. Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się życiem niż ciało
Marek Aureliusz

2810. Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron, przed większością przykrości życia codziennego
William Somerset Maugham

2811. Tylko ludzie mali utrzymują się zawsze na swoim poziomie
William Somerset Maugham

2812. Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity
William Somerset Maugham

2813. Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas los nie zauważył
William Somerset Maugham

2814. Tolerancja jest tylko inną nazwą obojętności
William Somerset Maugham

2815. Człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, troszczy się bardzo o to, w jakiej formie to powiedzieć
Guy De Maupassant

2816. Nie ma cierpienia, którego by nie złagodził kwadrans lektury
Francois Mauriac

2817. Waga wydarzeń uchodzi prawie zawsze uwadze tych, którzy są ich świadkami
Andre Maurois

2818. Rocznice były zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalenia namiętności
Andre Maurois

2819. Człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego
Menander

2820. Czasem prawda wychodzi na jaw, chociaż nikt jej nie szukał
Menander

2821. To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie
Michał Anioł

2822. I drobnostek nie należy lekceważyć, bo one są podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką
Michał Anioł

2823. Zaczynajcie, czas dokończy!…
Michał Anioł

2824. Serce i potok ostrzegać daremnie
Adam Mickiewicz

2825. Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa
Adam Mickiewicz

2826. Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozumu ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia
Adam Mickiewicz

2827. Ci tylko są szczęśliwi, których myśli są skierowane ku jakiemuś przedmiotowi innemu niż własna szczęśliwość
John Stuart Mill

2828. W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony
John Stuart Mill

2829. Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo
John Stuart Mill

2830. Jest rzeczą zachwycającą, że w wielkości każdego z geniuszy znajduje się zawsze ziarno szaleństwa
Molier

2831. Głupiec, co nic nie mówi, niczym się nie różni od milczącego mędrca
Molier

2832. Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym
Molier

2833. Pisarz nigdy nie powinien tak wyczerpywać przedmiotu, aby czytelnikowi nie pozostało nic do myślenia
Charles Louis Montesquieu

2834. Ten, kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość
Platon

2835. Śmierć zwalnia nas od wszelkich zobowiązań
Michel Montaigne

2836. Eucharystia to największy wynalazek serca Chrystusowego, oddającego całą swoją wszechmoc na służbę swojej miłości. Bardziej i lepiej niż wszyscy zakochani świata, Chrystus zechciał nawiązać osobisty, bezpośredni, niesłychany kontakt z wszystkimi członkami swojego kościoła, owej oblubienicy, którą kocha do szaleństwa
P. Descouvemont

2837. Kto nie szuka krzyża Chrystusowego, nie szuka chwały Jego
św. Jan od Krzyża

2838. Zauważ, co czyni post! Leczy od choroby, wysusza nadmierne soki w organizmie, przepędza złe duchy, płoszy natarczywe myśli, nadaje duchowi większą przejrzystość, oczyszcza serce, leczy ciało i wiedzie w końcu człowieka przed tron Boży… Post jest ogromną siłą i niesie z sobą przeogromne skutki
św. Atanazy

2839. Tylko ten, kto nie chwyta ramionami Zmartwychwstałego, chcąc go siłą zatrzymać na ziemi, doświadczy w swoim sercu, dokąd on zmierza i gdzie znajduje się on sam
Hans Urs Von Balthazar

2840. Każdy mówi czasem głupstwa. Nieznośne są tylko głupstwa wygłaszane uroczyście
Michel Montaigne

2841. Choćbyśmy mogli nawet stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością
Michel Montaigne

2842. Rozsądek ma swoje ekscesy i nie mniej potrzebuje umiarkowania, co szaleństwo
Michel Montaigne

2843. Bądź przekonany, jeżeli o kimś mówisz źle, zawsze ci uwierzą
Tadeusz Mostowicz Dołęga

2844. Jedyny sposób zrzucenia z siebie ciężaru hierarchii, to znalezienie się na jej szczycie
Tadeusz Mostowicz Dołęga

2845. Dzieci chowane bez pieszczoty są jak kwiaty hodowane bez słońca
Alfred Musset

2846. Poezja robi z łez perły
Alfred Musset

2847. Od każdej rzeczywistości ważniejsza jest konieczność. Wobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna
Zofia Nałkowska

2848. Jak niedużo zostaje z człowieka, gdy odjąć od niego wszystko, co mówią o nim inni
Zofia Nałkowska

2849. Opinii nigdy nie uda się zamknąć w więzieniu, a tłumiąc ją, tylko się ją rozjątrza
Napoleon Bonaparte

2850. Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam pisać
Adolf Nowaczyński

2851. Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą
Jose Ortega Y Gasset

2852. Każdy ma swoją wyspę św. Heleny, a jest nią starość
Eliza Orzeszkowa

2853. W braku sił i chęć jest chwalebna
Owidiusz

2854. Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężczyzn
Ignacy Paderewski

2855. Modlitwa za siebie nawzajem jest potęgą, jeśli wypływa z czystego serca ludzkiego
o. Jerzy Zieliński OCD

2856. Nawrócenie jest córką nadziei i odrzuceniem rozpaczy
św. Jan Klimak

2857. Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość
bł. Jan Paweł II

2858. „A gdy Aleksander Wielki spojrzał na ogrom swych ziem, zapłakał, bowiem nie było już nic, co mógłby zdobyć.”
Plutarch

2859. Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
Marcel Pagnol

2860. Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy opinię, jaką ma się o sobie samym
Marcel Pagnol

2861. Dwie przesady: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum
Blaise Pascal

2862. Bez względu na to czy usiłowania nasze będą lub nie uwieńczone skutkiem, powinniśmy tak żyć, abyśmy u kresu życia mogli sobie powiedzieć: „zrobiłem wszystko co mogłem”
Ludwik Pasteur

2863. Wszyscy chcą rozumieć malarstwo; dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków
Pablo Picasso

2864. Język chrześcijaństwa stał się tak zużyty i nadużyty, że czasami człowiek mu nie ufa; nie wiesz, czy za słowem „Krzyż” stoi doświadczenie łaski i zbawienia, czy tylko groźba kary
O Thomas Merton

2865. Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagają najdłuższego zastanowienia
Pitagoras

2866. Kto utracił wstyd, tego można uznać za straconego
Plaut

2867. Poetom wolno zmyślać
Pliniusz Młodszy

2868. Oddziaływanie naszych słów nie zawsze pozostaje w prostym stosunku do ważności, jaką sami im przypisujemy
Edgar Allan Poe

2869. Szczęście innych ludzi zachwyca dlatego, że w nie wierzymy
Marcel Proust

2870. Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość
Marcel Proust

2871. Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi
Aleksander Puszkin

2872. Każdy mężczyzna ma jakieś zalety. Trzeba mu je tylko wskazać
Erich Maria Remarque

2873. Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym
Erich Maria Remarque

2874. Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn
Romain Rolland

2875. Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadły, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach
John Ruskin

2876. To smutne, iż głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości
Bertrand Russel

2877. Jedną z najpotężniejszych przeszkód w budowie szczęścia jest zawiść
Bertrand Russel

2878. Wszystkie organizacje mają dekalog moralny – nawet załoga pirackiego okrętu
Bertrand Russel

2879. Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego
Horacy Safrin

2880. Od niepamiętnych czasów ludziom z otwartą głową starano się zamykać usta
Horacy Safrin

2881. Małżeństwo bez miłości to dożywotnie galery
George Sand

2882. Boimy się późnego wieku, jakbyśmy mieli pewność, że go osiągniemy
George Sand

2883. Ożenić się to jest pozbawić się połowy swoich praw i podwoić w zamian swoje obowiązki
Artur Schopenhauer

2884. Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego – chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział
Artur Schopenhauer

2885. Nikt z nas nie zna zasięgu swego działania i tego, co ludziom daje
Albert Schweitzer

2886. Nie rób bliźniemu tego, co chciałbyś aby on uczynił tobie. Możliwe, że macie zupełnie różne gusty
Bernard Shaw

2887. Wielką siłą głupców jest to, że nie boją się mówić głupstw
Bernard Shaw

2888. Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując na przód, osiągniesz granice niedostępne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam
Hans Selye

2889. Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać
Seneka Młodszy

2890. Panować nad sobą – to najwyższa władza
Seneka Młodszy

2891. Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski
Maria Skłodowska – Curie

2892. Milczenie w pewnych wypadkach jest jednoznaczne z cynizmem
Antoni Słonimski

2893. Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych
Sofokles

2894. Jedyne co wiem, jest to, że nic nie wiem
Sokrates

2895. Dowcip to wiedza o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych
Anne Louise Stael – Holstein

2896. Wszystko można nabyć w samotności, prócz charakteru
Stendhal

2897. Istnieje bardzo perfidny sposób kłamania – przez milczenie
Robert Louis Stevenson

2898. Gdyby ludzie mogli kierować własnym przeznaczeniem, mielibyśmy tylko świętych i bohaterów
Robert Louis Stevenson

2899. Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują
Jonathan Swift

2900. Słonie przeważnie rysuje się mniejsze niż są w rzeczywistości, a pchły większe
Jonathan Swift

2901. Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarcza rozsądek
Wiliam Szekspir

2902. Niejedna doktryna podoba się ludziom nie dlatego, że prawdziwa, lecz że schlebia ich namiętnościom i pysze
Hipolit Taine

2903. Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda
Charles Maurice Talleyrand – Perigord

2904. Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, jeśli dostanie złą, może się stać filozofem
Charles Maurice Talleyrand – Perigord

2905. Nie należy złościć się na rzeczy, bo one nic sobie z tego nie robią
Charles Maurice Talleyrand – Perigord

2906. Optymizm jest zawsze wynikiem niedostatecznych informacji
Jacques Tati

2907. Kto uważa się za zbyt wielkiego do małych spraw, jest zazwyczaj zbyt mały do wielkich
Jacques Tati

2908. Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum; każdy uważa, że ma go dosyć
Jacques Tati

2909. Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością
Terencjusz

2910. Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania
Aleksy Tołstoj

2911. Marzenie kobiety: mieć stopę wąziutką, a żyć na szerokiej
Julian Tuwim

2912. Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela
Paul Ambroise Valery

2913. Nie zawsze podzielam swoje poglądy
Paul Ambroise Valery

2914. Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie niż w dostatku
Luc De Clapiers De Vauvenargues

2915. Nie zawsze droga prawna jest drogą prawa
Karol Juliusz Weber

2916. Jeśli się nie przechodzi i nie odśnieża ścieżek myślowych, zaczynają zarastać
Herbert George Wells

2917. Gdy siedzisz spokojnie w domu, marzysz o przygodzie. Gdy jednak spotka cię przygoda, przeważnie marzysz o tym, aby siedzieć w domu
Thoronton Niven Wilder

2918. Najpewniejszym znakiem, że jest się na fałszywej drodze, to oklaski wrogów
Thoronton Niven Wilder

2919. Szczególne – o ile silniej uderzają ludzi słowa niż fakty
Maryla Wolska

2920. Gdy mówisz do lepszych od siebie, mów prosto i zwięźle, a będą uważali twoją mowę za wykwintną
Stanisław Wyspiański

2921. Wygodne życie nie może iść w parze z modlitwą
św. Teresa od Jezusa

2922. Miłość, którą zapalił Pan, pali się w duszy na kształt spokojnego płomienia i przynagla ją do życia miłością i zapalenia jej w otoczeniu
św. Edyta Stein

2923. Aby przypodobać się Bogu, nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów
św. Jan od Krzyża

2924. Wszystko, co w sobie rozpoznajemy, także nasze błędy i przewinienia, dotyczy jedynie dostępnej naszemu poznaniu powierzchni duszy. Głębia, gdzie to powstaje jest w znacznym stopniu ukryta nawet dla nas samych. Jedynie Bóg ją zna i może oczyścić
św. Edyta Stein

2925. Nie ilość doświadczeń i doznań, ale ich jakość decyduje o twoim wewnętrznym bogactwie i głębi
o. Jerzy Zieliński OCD

2926. Dusza, która jednoczy się z Bogiem, jest nie do zaspokojenia w swoim radowaniu: im obficiej zostaje wypełniona pięknem, tym mocniej płonie w swym pragnieniu
św. Grzegorz z Nyssy

2927. Bez pokory jesteśmy jak ślepy w ciemnościach, z pokorą dusza postępuje w ciemnościach, jakby to był jasny dzień
bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

2928. Nie lękaj się ziemskich burz. Twój Anioł Stróż okrywa cię swoimi skrzydłami, a w sercu spoczywa Jezus
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

2929. Bardzo łatwo jest pisać piękne rzeczy o cierpieniu, ale pisać to jest nic, nic! Trzeba cierpienie przeżyć, żeby je poznać
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

2930. Samotność… to jest przyjemność mądrych
św. Rafał Kalinowski

2931. Dziwne są cuda miłosierdzia Bożego i niepojęte drogi Opatrzności, którymi Bóg nawraca błądzących
św. Rafał Kalinowski

2932. Ponieważ Bóg nie porzuca nigdy świata, który stworzył, umiłowawszy w nim nade wszystko człowieka, jest rzeczą naturalną, że nie możemy ani światem, ani ludźmi pogardzać
św. Edyta Stein

2933. Z wyjątkiem świętych w niebie, nie przypuszczam, aby u kogokolwiek można spotkać zadowolenie równe temu, jakie odczuwa dusza w czyśćcu
św. Katarzyna z Genui

2934. Bóg stworzył człowieka, a człowiek stworzył grzesznika
św. Augustyn

2935. Ludzie zaś, którym brak nadziei, im mniej zwracają uwagę na własne grzechy, tym skwapliwiej szukają je u innych , a szukają nie po to, aby zło naprawić, ale by je potępić, ponieważ dla siebie nie znajdują usprawiedliwienia, gotowi są oskarżać innych
św. Augustyn

2936. Nasze życie to niekończący się nigdy trud wydobywania na jaw ukrytych sensów w nas i w świecie, niekończący się trud znajdowania drogi do jakiegoś wewnętrznego poznania
Elżbieta Konderak

2937. Religia, która daje siłę do życia, to wynik połączenia entuzjazmu i pielęgnacji. Pielęgnujesz w sobie to, co czułeś w momencie, kiedy się w Bogu zakochałeś
Bartłomiej Dobroczyński

2938. Mamy stawać się ludźmi, którzy zaczynają widzieć swoje życie prawdziwie, bez porównywania się z innymi
o. Mirosław Pilśniak

2939. W chrześcijaństwie odkrywamy, że to, co wydaje się nam naszą słabością, może stać się siłą
o. Mirosław Pilśniak

2940. Dobra pamięć, to umieć zapomnieć o tym, o czym aktualnie nie należy pamiętać
Napoleon Bonaparte

2941. Istotą wierności jest trwanie przy Bogu niezależnie od tego, czy jest nam nastrojowo i poetycko, czy nie. W imię tej wierności trzeba pozostawać na miejscu określonym przez Boga również wtedy, gdy milczy zamknięte niebo
abp Józef Życiński

2942. W świecie, który tak dużo mówi o sukcesie i karierze, wielu osobom zadany jest Hiobowy wariant życia. Między samotnością i rozpaczą, trzeba wtedy przechodzić egzamin z wierności temu samemu Bogu, który był bliski w słoneczne dni utraconego szczęścia
abp Józef Życiński

2943. Mądrość może być również naszym udziałem, jeśli nie zwiążemy jej tylko z jedną epoką historyczną lub tylko z jednym kierunkiem wędrówki
abp Józef Życiński

2944. Pośród wielu reklam, sposobów na życie, wielkiej polityki, brak czasu na mądrość
ks. Roman Indrzejczyk

2945. Obyście się tak bali Boga jak ludzi
Jochanan Ben Zakaj

2946. Szatan nie tyle zabiega o grzech człowieka, ale o jego żal, że znów zgrzeszył i nie potrafi uniknąć grzechu. Wtedy łapie biedną duszę w sieci rozpaczy
Jakub Icchak Horowic

2947. Można być cichym, ale nie mieć w sobie cichości
Marie Dominique Philippe

2948. Dusza ma swój dom tam, gdzie człowiek się modli. Modlitwa jest miejscem zamieszkania duszy
Joshua Abraham Heshel

2949. To, co zrozumiałeś, to już nie jest Bogiem
ks. Jan Twardowski

2950. Rodzimy się oryginałami, a umieramy kopiami.
Carlo Acutis

2951. Nie żyjemy we wspólnocie, ani dla wspólnoty, lecz ze wspólnotą
o. Florencio Segura SJ

2952. Jeden stary zakonnik zwykł mawiać, że wolałby, aby jego współbracia bardziej kochali go ze względu na niego samego niż ze względu na Chrystusa. Miłość bez konkretów staje się kwietyzmem i utopią
o. Stanisław Biel SJ

2953. Nawet w najgłębszych przyjaźniach czy w najlepszych małżeństwach, musimy pozwolić naszym towarzyszom życia iść własnym krokiem i według łaski, jaką otrzymują od Boga. Każdy wzrasta indywidualnie, na swój sposób i w swoim czasie
o. Stanisław Biel SJ

2954. Każdego Bóg prowadzi inaczej. Dlatego akceptacja doświadczenia innych, nie zniewalanie sobą i swoimi radami, wymaganiami czy wręcz narzucaniem swoich poglądów, szacunek dla ich czasu i wolności są wyrazem miłości
o. Stanisław Biel SJ

2955. Życie duchowe wymaga akceptacji siebie, swego życia, historii, powołania
o. Stanisław Biel SJ

2956. Opatrzność Boża jest precyzyjna.
Autor nieznany

2957. Jeżeli nie kochamy i nie akceptujemy siebie, nie mamy dla siebie czasu, nie potrafimy ofiarować sobie prostego ludzkiego miłosierdzia i współczucia, nie dbamy o swój duchowy rozwój, to nie łudźmy się, że będziemy zdolni, by kochać innych
o. Stanisław Biel SJ

2958. Daj mi poznać siebie, bym mógł poznać Ciebie
św. Augustyn

2959. Podczas gdy Bóg zawsze przebacza, a człowiek czasem przebacza, natura nie przebacza nigdy – gdy ktoś sprzeciwia się naturze, ona karci go, mści się, odpowiada ciosem.
Autor nieznany

2960. Pokora bez ufności to depresja. Ufność bez pokory to zarozumiałość. Depresja i zarozumiałość to dwaj nieśmiertelni wrogowie. Idą zawsze razem, chociaż zwykle dostrzegasz tylko jednego, tego słabszego w danej chwili
Silvano Fausti

2961. Nie ma słów zmarnowanych, bo słowa pocieszenia, pouczenia, upomnienia, dobrej rady to nie są nasze słowa, lecz słowa Boże. Bóg pożycza sobie naszych ust, aby swoje słowo skierować do ludzkich serc
o. Jerzy Zieliński OCD

2962. Wokół siebie trzeba siać dobro, nie niepokojąc się o jego wzejście
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

2963. Bądź zawsze przekonany o tym, że wszystko, co ci się przydarza, korzystne czy przeciwnie, pochodzi od Boga, abyś się w pierwszym nie pysznił, a w drugim nie zniechęcał
św. Jan od Krzyża

2964. Skarć mędrca, a będzie cię kochał, skarć głupca, a będzie cię nienawidził
św. Cyprian

2965. Honor wyklucza zawieranie z nim kompromisów
Napoleon Bonaparte

2966. Dlatego Jezus nie stworzył cię aniołem w niebie, bo chce byś była aniołem ziemskim
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

2967. Człowiek o czystym sercu jest potęgą, ma przed Bogiem ogromną moc. Tutaj skrywa się tajemnica wielkiej skuteczności ludzi świętych
o. Jan Zieliński

2968. Sumienie jest najczulszą częścią autoportretu
Antoni Kępiński

2969. Nie można logicznie udowodnić, że coś jest piękne, trzeba to po prostu odczuć
Antoni Kępiński

2970. Jedną z charakterystycznych cech człowieka naszej cywilizacji jest brak wiary; nawet gdy jest on człowiekiem wierzącym, to często wybiera on sam dany mit, aby dzięki temu w jakiś sposób uporządkować swoje życie i nadać mu głębszy sens
Antoni Kępiński

2971. Przeżywany aktualnie w naszej cywilizacji kryzys tradycji i transcendencji powoduje, że współczesnemu człowiekowi trudno jest ustalić swoją pozycję w odniesieniu do przeszłości i przyszłości
Antoni Kępiński

2972. Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego narodzin i śmierci; jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość
Antoni Kępiński

2973. Porządek moralny jest najwyższą formą integracji aktywności ludzkiej i dlatego jego zakłócenie równa się naruszeniu integracji na najwyższym poziomie, a każda dezintegracja ma w sobie znak śmierci
Antoni Kępiński

2974. Wierzę, że choroby są kluczem, który może nam otworzyć pewne bramy
Andre Gide

2975. Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru
Alfred Hitchcock

2976. Pamiętajmy o tym by być ciągle uczniem tj. ciągle pytać „Panie, co mam czynić?”
Autor nieznany

2977. Chwałą Pana Boga jest człowiek żyjący w pełni
św. Ireneusz

2978. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali
bł. Jan Paweł II

2979. Mocą Boga, która za sprawa Jezusa Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą
bł. Jan Paweł II

2980. Modlitwa nie jest ani handlem, ani też rozmową! To przygoda, wielka osobista przygoda. Niektórzy bez niej żyją. Przyjmuję to oczywiście, ale jest mi ich żal
siostra Emmanuelle

2981. Zbyt często łączy się religię z bólem, zakazami, cierpieniem. Ale gdyby chrześcijaństwo było takie właśnie, nigdy nie zostałabym zakonnicą
siostra Emmanuelle

2982. Prawdziwe życie to spojrzeć sobie w twarz, bez oszukiwania samego siebie, posłuchać tej muzyki, która jest w nas, zobaczyć partyturę. Musimy ją odszyfrować i dodać słowa, nasze słowa
siostra Emmanuelle

2983. Dziękuję Bogu za to, że nauczył mnie, iż niczego nie zdobywa się raz na zawsze
siostra Emmanuelle

2984. Zarówno w próbie aktywizmu i sławy, jak i w próbie starości chodziło o przeżycie tego samego dojmującego doświadczenia własnej słabości, nicości i niemożności. Idę naprzód wciąż tym samym tunelem: tunelem braku
siostra Emmanuelle

2985. Za Maksymilianem Kolbe i Edytą Stein stoją niezliczone zastępy nieznanych nam z imienia świętych męczenników, a i dziś na ulicach, w sklepach czy tramwajach, ocieramy się często, nic o tym nie wiedząc, o autentycznych świętych, którzy nigdy nie trafią na ołtarze, bo i nie takie jest ich powołanie
Anna Świderkówna

2986. Myśl o sobie – pogrąża – Myśl o Bogu – zbawia
ks. Jan Twardowski

2987. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu cierpienie otrzymało nadprzyrodzony sens, to znaczy stało się sposobem wynagrodzenia za grzechy, drogą duchowego wzrostu i uświęcenia
o. Jerzy Zieliński

2988. Bóg widzi widzi czarną mrówkę na czarnym kamieniu w czarną noc
Arabskie

2989. Gdy nadejdzie chwila próby, staw się zaraz w obecności Boga, Matki Najświętszej i wszystkich świętych, a szczególnie tych, których kochasz najwięcej. Oni są blisko ciebie, razem ze wszystkimi chórami aniołów, patrzą na ciebie i czekają wyniku walki; zachęcają cię do wierności i modlą się za ciebie
św. Rafał Kalinowski

2990. Nasza prawdziwa mądrość polega na tym, by dobrze wykorzystać dzień dzisiejszy
św. Rafał Kalinowski

2991. Szatan nie kusi ludzi wprost do złego, ale usiłuje wprowadzić w błąd pozorem dobra, ponieważ wie, że za jawnym złem nie pójdą tak łatwo
św. Jan od Krzyża

2992. Kochać to nie znaczy wpatrywać się jeden w drugiego, ale wspólnie patrzeć w tym samym kierunku
Antonie de Saint – Exupery

2993. Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach
bł. Jan Paweł II

2994. Rzeczy dotyczące duszy trzeba przedstawiać sobie jako wielkie, potężne i wspaniałe
św. Teresa od Jezusa

2995. Czyż to nie osobliwe, że żyję się pośród ludzi, którzy widzą tylko powierzchnię, a ma się w sobie to wszystko inne, czego tamci nie zauważają
św. Edyta Stein

2996. Wróć do siebie samego, we wnętrzu człowieka mieszka prawda
św. Augustyn

2997. Serce człowieka jest bowiem tym jedynym terenem, na którym szatan może jeszcze próbować przeciwstawiać się Bogu
Maria Szamot

2998. Nie można być świadkiem Boga, jeśli się do Niego nie należy całym sercem. To przede wszystkim starajcie się naśladować w Jezusie Chrystusie: jego całkowite oddanie Bogu
bł. Jan Paweł II

2999. Nikt nie jest wolny, kto jest niewolnikiem ciała
Lucius Seneka

3000. Brzydota ciała nie szpeci ducha, lecz piękno ducha zdobi ciało
starożytne

3001. Jestem, bo Jesteś
ks. Jan Twardowski

3002. Dusza, która jednoczy się z Bogiem, jest nie do zaspokojenia w swoim radowaniu: im obficiej zostaje wypełniona pięknem, tym mocniej płonie w swym pragnieniu
św. Grzegorz z Nyssy

3003. Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, który sam Bóg nam nakłada zawsze jest skuteczniejszy niż umartwienia według naszego własnego wyboru
św. Edyta Stein

3004. Potężny rozum, potężna inteligencja, ale bez miłości, to najkrótsza definicja szatana
o. Jerzy Zieliński

3005. …we własnym życiu nie wolno poddawać się rozpaczy z powodu naszych błędów i grzechów, ponieważ przyszłość nie jest zamknięta i otrzymuje sens nadany jej przez nasze późniejsze czyny
Czesław Miłosz

3006. …właściwą postawą wobec istnienia jest szacunek, należy więc unikać towarzystwa osób, które poniżają istnienie swoim sarkazmem i pochwalają nicość
Czesław Miłosz

3007. …musi być miejsce środkowe, między abstrakcją i zdziecinnieniem, żeby można było rozmawiać poważnie o rzeczach naprawdę poważnych
Czesław Miłosz

3008. Jądro spraw ważnych tkwi zazwyczaj głęboko w rzeczach nieistotnych
Adrienne von Speyr

3009. Ponieważ brak mi wielkości, obowiązek wytrwania w małym jest tym bardziej wiążący
Adrienne von Speyr

3010. Są drogi, gdzie wszystkie mosty zostały wysadzone; łaska pojawia się wtedy na skraju przepaści
Adrienne von Speyr

3011. Kto sądzi, że zna Boga, lecz nie myśli o jego Kościele, wskazuje na Stwórcę, zapominając o Jego stworzeniach
Adrienne von Speyr

3012. W konfesjonale wszyscy chcielibyśmy uchodzić za nie całkiem poczytalnych
Adrienne von Speyr

3013. Tego, co wielkie, najczęściej nie umiemy odróżnić od tego, co małe – na szczęście; w przeciwnym razie nieustannie wybieralibyśmy, zamiast się modlić, wahalibyśmy się, zamiast działać
Adrienne von Speyr

3014. Współcierpienie jest najwyższym, a może i jedynym prawem istnienia ludzkości
Fiodor Dostojewski

3015. Kto abstrakcyjnie kocha całą ludzkość, kocha prawie zawsze samego siebie
Fiodor Dostojewski

3016. Zbyt poniżamy Opatrzność, przypisując jej nasze pojęcia
Fiodor Dostojewski

3017. Ogarniać, rozumieć ludzi znaczy zawsze: patrzeć na nich z Bożej perspektywy, spojrzeniem, którego On nam użycza; to nie wiedza, to łaska
Adrienne von Speyr

3018. Wierz mi, nigdy nie czekaj do jutra, by zostać świętą
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

3019. Strzeż się, aby nie stracić z oczu Bożej obecności, cokolwiek robisz
św. o.Pio

3020. Nie podejmuj nigdy żadnej pracy i nie zaczynaj żadnej czynności, zanim nie wzniesiesz swego umysłu ku Bogu, ofiarowując Mu dzieła, jakie masz wykonać
św. o.Pio

3021. Bożej obecności należy strzec. Nie wolno nazbyt zanurzać się w codzienne prace lub zajęcia
św. o.Pio

3022. Dobro wyświadczone drugiemu człowiekowi zaowocuje także naszym uświęceniem
św. o.Pio

3023. Do wzrostu potrzebujemy suchego chleba: krzyży, poniżeń, prób, przeciwności
św. o.Pio

3024. Chrześcijanin powinien czynić poważne wysiłki, by się odnawiać duchowo i doskonalić
św. o.Pio

3025. Szuka się Boga w książkach, a znajduje się go w modlitwie
św. o.Pio

3026. Kiedy ogarnia nas zniechęcenie, zwątpienie, lęk, cierpienie, właśnie wtedy bardziej niż kiedykolwiek trzeba uciekać się do Pana i w modlitwie znajdować wsparcie oraz zachętę
św. o.Pio

3027. Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest kluczem otwierającym serce Boga
św. o.Pio

3028. Jeśli pewne myśli cię wzburzają, pomyśl, że wzburzenie pochodzi od szatana, a nigdy od Boga, który będąc duchem pokoju, obdarza cię spokojem
św. o.Pio

3029. Życie jest długie, jeśli tylko umiesz go używać
Seneka Młodszy

3030. Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą jest umieć czasem przystanąć
Michel Quoist

3031. Szczęście należy do sfery wewnętrznej. Jeśli budujesz je w sobie, żadne zewnętrzne okoliczności nie mogą ci go odebrać
Leo F.Buscaglia

3032. Wygodnictwo i modlitwa nie mogą chodzić w parze
św. Teresa od Jezusa

3033. Można odejść na zawsze, by stale być blisko
ks. Jan Twardowski

3034. W rozmowie z przełożonymi mężczyźni uczą się wciągać w ramiona głowę, w rozmowie z kobietami – wciągać brzuch
Elsie Attenhofer

3035. Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie
O’Gangaceiro

3036. Życie to tylko wstęp do prawdziwego istnienia
K.Snopkiewicz

3037. Mam mniej, niż się spodziewałem, ale może więcej oczekiwałem, niż należało
Seneka

3038. Świat jest dziełem: zaplanowanym w mądrości, pomyślanym w dobroci i zrealizowanym w wolności
Roman Guardini

3039. Oczy są ślepe. Szukać należy sercem
Antoine De Saint – Exupery

3040. Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło
Lew Tołstoj

3041. Kto mówi prawdę, prędzej czy później będzie na tym złapany
Oscar Wilde

3042. Mądry człowiek robi coś, co do niego należy, a szczęście jest produktem ubocznym
Józef M.Bocheński

3043. Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości
Zbigniew Różanek

3044. Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca
Iason Evangelu

3045. Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów
Francois Mauriac

3046. Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn
Romain Rolland

3047. Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu – niż świadomość, że oto jesteśmy u mety
Zofia Bystrzycka

3048. Prawda istnieje, wymyśla się tylko kłamstwo
Georges Braque

3049. Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód
Soren Kierkegaard

3050. Każdy człowiek ma jakieś dobre strony. Trzeba tylko przekartkować te złe
Ernst Junger

3051. Zawsze wolę w każdym widzieć to, co najlepsze. Zaoszczędza to tyle kłopotów
Rudyard Kipling

3052. Nie proś świata, aby się zmienił – to Ty zmień się pierwszy
o.Anthony De Mello

3053. Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica
o.Anthony De Mello

3054. Dobra rada w wesołej formie jest lepsza niż poważne pouczenie
Baltazar Gracian Y Morales

3055. Zużywaj się, nie rdzewiej
H.Jackson Broun Jr

3056. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy, lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi
Oscar Wilde

3057. Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei, może to wszystko co mu zostało
H.Jackson Broun Jr

3058. Wściekłość i szaleństwo mogą w pół godziny zniszczyć więcej, niż roztropność, namysł i przezorność potrafią zbudować w ciągu stu lat
Edmund Burke

3059. Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie zadartym nosem
Magdalena Samozwaniec

3060. Nie mów mi, jak bardzo mnie kochasz, pokaż mi to, poświęcając mi swój czas
Ulrich Schaffer

3061. Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą
Michel Quoist

3062. Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi
Jean Cocteau

3063. Nie trzeba być bogaczem, by ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi. Można podarować mu odrobinę swojego czasu i serca
Dorothy Green

3064. Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać
Marek Aureliusz

3065. Kto szuka dobra, z trudem je odnajduje, zło natomiast i bez szukania można znaleźć
Demokryt

3066. Włóczęga: człowiek, który nazywałby się turystą, gdyby miał pieniądze
Julian Tuwim

3067. Żadne ataki nieprzyjaciół ludzkiej duszy nie mogą być straszne tym, którym za przewodniczkę do Chrystusa służy sama Matka Jego
św. Rafał Kalinowski

3068. Im lepiej poznamy siebie samych, tym bardziej zwrócimy się ku Bogu
św. Rafał Kalinowski

3069. Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego
Horacy Sarin

3070. Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku
Baruch Spinoza

3071. Bądź odważny. Jeżeli nim nie jesteś, udawaj, że jesteś. Nikt nie zauważy różnicy
H.Jackson Broun Jr.

3072. Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym, to nasza nadzieja
bp Fulton Sheen

3073. Pamiętaj, co masz do zrobienia, i zapomnij, czego już dokonałeś
Marie von Ebner – Eschenbach

3074. Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem
Abraham Lincoln

3075. Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje ją w świeżości
Marcel Achard

3076. Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem i przymykaj je później
Benjamin Franklin

3077. Kto sam przeszedł przez mroki upadku, ten lepiej potrafi zrozumieć upadek innych
ks. Józef Tischner

3078. Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości
Mark Twain

3079. Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim
Francoise Sagan

3080. Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której nam je wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia zań dobrem
Mikołaj Gogol

3081. Jeśli dwie strony jednakowo widzą dobro i podobnie patrzą na zło – to w pozostałych sprawach mogą sobie pozwolić nawet na różnicę zdań
Władysław Grzeszczyk

3082. Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym
Molier

3083. Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety
Terry Pratchett

3084. Możemy używać języka po to, by błogosławić lub by przeklinać, aby dawać zachętę lub siać zniechęcenie, budować albo rozbijać, nieść uzdrowienie albo zniszczenie
Maria Vadia

3085. Gdy poddasz swój język pod władzę Ducha Świętego, zaczniesz doświadczać Jego przemieniającej mocy
Maria Vadia

3086. Język jest sejsmografem, nasze słowa ujawniają stan naszego serca oraz konieczność przemiany i nawrócenia
Maria Vadia

3087. Narzekanie, szemranie i negatywizm to pewny sposób na przyciągnięcie złych duchów do naszego życia, a one przychodzą, aby „kraść, zabijać i niszczyć” w nas Boże błogosławieństwo i obietnice
Maria Vadia

3088. Wszystko co mówisz o innych, powraca do ciebie. Zejdź z drogi krytyki, a wejdź na drogę wstawiennictwa
Maria Vadia

3089. Pochlebstwo to próba kontroli i manipulacji, to również forma oszustwa i hipokryzji
Maria Vadia

3090. Nasze słowa mogą stanowić pułapkę i barierę, która nie dopuszcza Bożego błogosławieństwa do naszego życia
Maria Vadia

3091. Przebaczenie jest decyzją woli, a nie uczuciem; nie jest to też jedna z wielu możliwości, ale nakaz Pana
Maria Vadia

3092. Nie myśl, że osoba, w której nie błyszczą cnoty przez ciebie dostrzegane, nie jest cenna w oczach Boga. Cenna jest dzięki cnotom, których ty nie widzisz
św. Jan od Krzyża

3093. Mamy się napełniać Słowem Bożym, a nie po prostu od czasu do czasu trochę go spróbować
Maria Vadia

3094. Kiedy twój język zostanie poddany Duchowi Świętemu, a twoje serce napełnione Słowem Bożym, staniesz się prawdziwym narzędziem błogosławieństwa
Maria Vadia

3095. Kiedy modlisz się w swoich potrzebach Słowem Bożym, Bóg posyła aniołów, aby ci posługiwali
Maria Vadia

3096. Nieprzebaczenie powoduje, że twoje grzechy nie są przebaczone, hamuje rozwój życia modlitewnego, zasmuca Ducha Świętego; otwiera drzwi dla nieprzyjaciela, który przychodzi i dręczy nas
Maria Vadia

3097. Nasze uwielbienie stanowi dla Niego zaproszenie, a kiedy On przybywa, przychodzi po to, by uzdrawiać, uwalniać, zbawiać, odnawiać
Maria Vadia

3098. Aby kroczyć z Panem i dotrzeć do miejsca naszego przeznaczenia, musimy być zgodni z Panem, musimy być jednego ducha
Maria Vadia

3099. Nauka, która trafia do uszu, lecz nie do serca, jest jak obiad jedzony w marzeniach
chińskie

3100. Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie
John Ronald Reul Tolkien

3101. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same
Phil Bosmans

3102. I pomyśl jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem
ks. Jan Twardowski

3103. Patrz na Maryję milczącą w stajni, rozważającą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. Zachowaj sprawy twego życia w twoim sercu i rozważaj je. Niech Boże Narodzenie pobudzi cię do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem
ks. Ignacy Dec

3104. Wierzę w chrześcijaństwo tak, jak w słońce: nie tylko dlatego, że je widzę, lecz także dzięki temu, że widzę wszystko pozostałe
Clive Staples Lewis

3105. Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku
Janusz Leon Wiśniewski

3106. Nie rezygnuj z marzeń, nigdy nie wiesz, kiedy okażą się potrzebne
Carlom Ruiz Zafon

3107. Nie dbam o to, co ludzie myślą, albo mówią o mnie, wiem kim jestem
Jonathan Davis

3108. Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas co robiliśmy latem
przysłowie