01.01.2014r. – 31.12.2014r.

2380. Czas spożytkowany na chwałę Boga i dla zdrowia duszy nigdy nie jest czasem straconym
św. Pio

2381. Za większe dobrodziejstwa więcej wymaga się wdzięczności. Kogo Bóg wielkimi darami obsypał, ten Bogu wiele oddać musi
św. Ignacy Loyola

2382. Człowiek, który nad ranem posiadł prawdę, może spokojnie umrzeć wieczorem tego samego dnia
Konfucjusz

2383. Szukając wielkiego szczęścia, ileż małych straciłem
Newmann

2384. W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie
Anatole France

2385. Musimy przyjmować Komunię Świętą z żywą wiarą, ponieważ Eucharystia jest tajemnicą wiary; z pobożnością, ponieważ jest sakramentem doskonałej miłości; z wielkim szacunkiem, ponieważ jest większa, niż można to sobie wyobrazić
św. Albert Wielki

2386. I świętego głowa boli od ciężaru aureoli
Stanisław Jerzy Lec

2387. Zemstą prawdziwego katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, która obraża
św. Jan Bosko

2388. Nie staraj się zemścić, ty, który tak bardzo potrzebujesz przebaczenia
św. Leon Wielki

2389. Krytycy – to zawsze ci, którzy próbowali być artystami, ale im się nie powiodło
Lew Tołstoj

2390. Człowiek jest istotą napędzaną popędami, ale pociągają go wartości
Victor Emil Frankl

2391. Jeśli kobiecie opowiada się cokolwiek pod pieczęcią absolutnej tajemnicy, jest się zwykłym sadystą
Marcel Achard

2392. Modlitwa to ekstaza. Tylko bowiem w ekstazie możliwe jest proszenie o to, czego pragnie Bóg, a nie o to, czego my pragniemy
Mikołaj Gogol

2393. Trzeba w najwyższym stopniu przyzwyczajać dzieci do mówienia prawdy; ponieważ kłamstwo ma w sobie coś służalczego i jest nałogiem godnym ludzkiej pogardy
Plutarch

2394. Próżnością jest robić wszystko, aby mieć długie życie, a nie troszczyć się, aby mieć dobre życie
św. Tomasz Kempis

2395. Człowiek jest syntezą skończoności i nieskończoności, czasowości i wieczności, konieczności i wolności
Soren Aabye Kierkegaard

2396. Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych – to talent; móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe – to geniusz
Henri Frederic Amiel

2397. Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi
Ivo Andrić

2398. Kto zwycięża innych – jest silny. Kto przezwycięża siebie samego – jest potężny
Bolesław Szczęsny Herbaczewski

2399. Sukces nie jest żadnym z imion Bożych
Martin Buber

2400. Godność ludzka składa się z dwóch na pozór sprzeczności: z dumy i pokory
Zygmunt Krasiński

2401. Sile nie zawsze towarzyszy odwaga i odwrotnie. Słabość nie musi być tchórzostwem
Jerzy Andrzejewski

2402. U początku filozofii stoi zdziwienie
Arystoteles

2403. Kontemplacja oblicza Jezusa pozwala nam zbliżyć się do najbardziej paradoksalnego aspektu Jego tajemnicy, który ujawnia się w ostatniej godzinie, w godzinie Krzyża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może adorować
bł. Jan Paweł II

2404. Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego
św. Augustyn

2405. Pokora i wstyd po uczynieniu grzechu daleko są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku
św. Augustyn

2406. Prawdziwa wiedza – to znajomość przyczyn
Franciszek Bacon

2407. Nieświadomość sprawia nieraz to samo co wyrachowanie
Honoriusz Balzak

2408. Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.
Arystoteles

2409. Pan Bóg dał ci twarz, ale śmiać się to już musisz sam
irlandzkie

2410. Zazwyczaj ci, którzy zbyt wiele przebaczają samym sobie, są surowsi dla innych
św. Franciszek Salezy

2411. Człowiek jest tylko trzciną, najsłabszą w przyrodzie, ale to trzcina myśląca
Blaise Pascal

2412. Nic pewniejszego od śmierci; nic bardziej niepewnego od jej godziny
św. Antoni Padewski

2413. Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią i mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy
Pierre Bayle

2414. Co masz czynić, by nie być inteligentnym, dowcipnym, nie mieć wdzięku itd.? Bądź zarozumiały
Pierre Augustin Beaumarchais

2415. W Polsce jeżeli pierwszy drugiego chwali, to najczęściej po to, aby się trzeci wściekł
Maryla Wolska

2416. Przebaczając doznaną krzywdę, można zmienić wroga w przyjaciela, człowieka zepsutego w szlachetnego. Jakże piękny i pocieszający jest ten triumf i jak swoją wielkością przewyższa wszystkie najstraszliwsze zwycięstwa zemsty
Silvio Pellico

2417. Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak
Henry Francis Becque

2418. Są myśli, słowa nawet, które trzeba koniecznie głośno wypowiedzieć, aby nas straszyć przestały
Wacław Berent

2419. Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi
Stanisław Jerzy Lec

2420. Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością
św. Augustyn

2421. Jak człowiek jest zbudowany od wewnątrz, tak promienieje na zewnątrz
Aldona Różanek

2422. Co w życiu jest niezwykłe? Czyste sumienie
Bias z Prieny

2423. Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi
Władysław Biegański

2424. Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby
Amrose Bierce

2425. Śmiech jest to dobre samopoczucie całego ciała, okazywane w jednym miejscu
Josh Billings

2426. Bóg sprzedaje mądrość za pracę i cierpienie
ukraińskie

2427. Umrzeć, zanim się zrobi wszystko to, co się zamierzyło, to tragedia. Umrzeć na długo po tym, kiedy się zrobiło to, co się zamierzyło, to katastrofa
K. Smith

2428. Małżeństwo i wino mają jedną wspólną cechę: nabierają wartości dopiero po latach
Wiliam Somerset Maugham

2429. Głupiec mówi co wie; mądry wie co mówi
Symcha Bunam

2430. Niech łatwo przebacza ten, kto dla siebie samego potrzebuje przebaczenia
Seneka

2431. Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata, dlatego emanuje niepowtarzalnym pięknem
Aldona Różanek

2432. Doświadczenie powiększa naszą mądrość; nie zmniejsza jednak naszej głupoty
Josh Billings

2433. Prawda istnieje. Wymyśla się kłamstwo
Georges Braque

2434. Nikt spośród śmiertelników nie jest tak wielki, aby go nie można było zamknąć w modlitwie
Bertolt Brecht

2435. Błogosławiony ten, kto ma zawsze w umyśle godzinę swojej śmierci i każdego dnia gotowy jest umrzeć. Jeżeli widziałeś, jak ktoś umiera, pomyśl, że też musisz to przejść
św. Tomasz Kempis

2436. Więcej zysku przynosi przebaczenie tym, którzy wyrządzili nam jakąś szkodę na dobru czy reputacji niż gdybyśmy mieli przepłynąć morze i paść przed świętym grobem Chrystusa
św. Albert Wielki

2437. Nie odpowiadaj w urazie; nic nie rozwiązuj w pośpiechu. Zawsze, kiedy jest to możliwe, daj sobie czas
Alfonse Lamartine

2438. Myjcie uszy! A nuż wybije godzina
Stanisław Jerzy Lec

2439. Człowiek nie ma lepszego sposobu uszczęśliwienia ludzkości nad udoskonalenie siebie
Aleksander Świętochowski

2440. Prawda zwalcza nie tylko nieprawdę, ale i tych, co ją głoszą
Bertolt Brecht

2441. Ignorancja i arogancja są to dwie nierozłączne siostry, w jednym ciele i w jednej duszy
Giordano Bruno

2442. Postęp w sztuce, to nie powiększenie obszaru – to uświadomienie sobie ograniczeń
Georges Braque

2443. Nikt nie może dotrzeć do rozważenie tajemnicy śmierci, jeżeli wcześniej nie wydobędzie się z zamętu zmartwień
św. Augustyn

2444. Kochamy bliźniego naprawdę, gdy na własnej skórze odczuwamy tę miłość, to jest, gdy poświęcamy swoją wygodę, swój wolny czas, swój spokój, swoją przyjemność dla bliźniego, gdy kochamy go ofiarą
św. Urszula Ledóchowska

2445. Nie ma w państwie nic boleśniejszego ponad to, kiedy ludzie sprytni uchodzą za mądrych
Francis Bacon

2446. Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego – towarzyszką, dla starego – pielęgniarką i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić
Francis Bacon

2447. Każda chwila przebaczenia jest kąpielą w krwi Chrystusa
św. Katarzyna ze Sieny

2448. Wielkie winy, niesprawiedliwość i krzywdy przebacza się żywym, a nie martwym.
Autor nieznany

2449. Człowiek zapanowuje nad przyrodą, stwarzając sobie sztuczne środowisko
Stanisław Brzozowski

2450. Mało jest osób, którzy potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca
George Byron

2451. Łatwiej zdobyć sukces, trudniej na niego zasłużyć
Albert Camus

2452. Największym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest przeświadczenie o własnej małości
Thomas Carlyle

2453. Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat
Phil Bosmans

2454. Jak szczęśliwy i mądry jest ten, kto teraz żyjąc stara się być takim, jakim chce, aby zastała go śmierć
św. Tomasz Kempis

2455. Jednym z uroków starych listów jest to, że nie wymagają odpowiedzi
George Byron

2456. Jesteśmy gniazdem jaskółek zawieszonym w przestrzeni olbrzymiego gmachu, a zdaje nam się, żeśmy jego panami, bo nam w nim swobodnie świergotać, podlatywać i mnożyć się wolno
Aleksander Świętochowski

2457. Najlepszym sposobem zemszczenia się za obelgę jest nie zachowywać się tak, jak ten kto ją wypowiedział
Marek Aureliusz

2458. W gruncie rzeczy każdy słyszy tylko to, co zdolny jest pojąć
Johann Wolfgang Goethe

2459. Historią już chociażby przez to jest oszustwem, iż piszą ją ci, co przeżyli
Gilbert Cesbron

2460. Od człowieka, którego nie cierpimy, nie lubimy przyjmować upomnień, chociażbyśmy wiedzieli, że są dobre
Francis Fenelon

2461. Sekret ciąży temu, komu go powierzono, ale komu on ciąży, ten dowodzi, ze ma słabego ducha, kiedy go unieść nie może
Ignacy Krasicki

2462. Każdy, chcąc nie chcąc, jest adwokatem swego temperamentu
Stefan Napierski

2463. Powinno się wznieść pomnik ciszy
Thomas Carlyle

2464. Altruista to człowiek, który myśli o innych, nie zapominając o sobie
Albert Camus

2465. W mądrej, twórczej walce nie chodzi o zwycięstwo nad przeciwnikiem, lecz o przyłączenie przeciwnika do siebie lub siebie do niego
Stefan Kisielewski

2466. Rano wyobraź sobie, że nie dotrwasz do wieczora; a wieczorem nie bądź pewny, że się jutro obudzisz; bądź zawsze przygotowany i żyj tak, aby śmierć cię nie zaskoczyła
św. Tomasz Kempis

2467. Każdy z nas jest księżycem i ma swoją ciemną stronę, której nigdy nie pokazuje nikomu
Mark Twain

2468. Pochlebstwa są jak woda kolońska: do wąchania, nie do połykania
Josh Billings

2469. Przyjemność zemsty trwa tylko chwilę, satysfakcja dobrodziejstwa trwa na wieki
Roies

2470. Człowiek rodzi się po to, by tworzył – tak poeta, jak i garncarz
Benjamin Disraeli

2471. Krytykować – to znaczy dowieść autorowi, że nie robi tego tak, jakbym ja to zrobił, gdybym potrafił
Karel Ćapek

2472. Gdyby Bóg żył na tym świecie, ludzie powybijaliby mu wszystkie szyby
żydowskie

2473. Zawsze myślałem, że przyjaźń jest biblioteką serca. Poważny przyjaciel jest jak książka filozofii, wesoły przyjaciel jest jak książka pełna humoru
E. Wheeler

2474. Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych
Maria Karolina Leszczyńska

2475. Każdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość
Gilbert Cesbron

2476. Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani
Chamfort

2477. Pismo Święte jest podobne do zwierciadła, które nie kłamie, nie schlebia, nie jest stronnicze. Jeśli staniesz przed nim brzydki i ono pokaże ci twoją brzydotę, nie oskarżaj o to zwierciadła, szukaj winy w samym sobie
św. Augustyn

2478. Wiedzieć chcą wszyscy – przykładać się do nauki nieliczni
Blaise Pascal

2479. Opinia jest królową świata, ponieważ głupota jest królową głupców
Chamfort

2480. Nie jest mi potrzebny przyjaciel, który się zmienia, kiedy ja się zmieniam i zgadza, kiedy ja się zgadzam – mój cień robi to o wiele lepiej
Plutarch

2481. Naukę buduje się z faktów, tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem
Henri Poincare

2482. Najmądrzejszy naród na świecie to niewątpliwie Chińczycy. Wynaleźli druk, ale nie gazety, proch – ale tylko do sztucznych ogni, wynaleźli wreszcie kompas – ale powstrzymali się przed odkryciem Ameryki
Charles Chaplin

2483. Pożytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ślepa wobec nich uległość
Pierre Charon

2484. Znakiem rozpoznawczym wybranych jest miłość, tak jak znakiem potępionych jest nienawiść
św. Jan Maria Vianney

2485. Jezus wchodzi w świat jako porzucony i wzgardzony; później jest prześladowany. Spodziewajmy się porzucenia, pogardy, prześladowań i kiedy w nas uderzają, cieszmy się, że dzielimy los Jezusa
Charles de Foucauld

2486. Wielką chwałą Kościoła jest to, że jest święty, mimo że jego członkami są grzesznicy
Jacques Maritain

2487. Jezus nigdy nie jest bez Krzyża, ale Krzyż nigdy nie jest bez Jezusa
św. Pio

2488. Krzyż traci połowę swojego ciężaru od chwili, kiedy całkowicie go obejmiesz
bł. Edward Poppe

2489. Chrystus zmartwychwstał! I ty człowiecze, Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu, Wykąp się w blasku co z nieba ciecze, Zaczerpnij życia w wiosny oddechu
Artur Oppman

2490. Przykład jest jedynym dziełem zewnętrznym, którym można oddziaływać na dusze całkowicie zbuntowane przeciwko Jezusowi, na dusze które nie chcą słuchać ani słów jego sług, ani czytać ich ksiąg, ani otrzymywać ich dobrodziejstwa, ani przyjmować ich przyjaźni, ani też w żaden inny sposób komunikować się z nimi
Charles de Foucauld

2491. Stajesz się kimś tylko w starciu z tym, co stawia ci opór
Antoine de Saint – Exupery

2492. Pewnych prawd człowiek się tylko przez cierpienie uczy
Aleksander Świętochowski

2493. Kto otwiera swe serce ambicji, zamyka je dla spokoju
chińskie

2494. Można kogoś oszukiwać za każdym razem, wszystkich można oszukać tylko raz, ale nie można oszukiwać wszystkich i za każdym razem
Abraham Lincoln

2495. Dzielność nie jest właściwością ciała, lecz duszy; stanowi o niej moc serca, a nie siła ramion i nóg
Pierre Charon

2496. Styl – przyodziewek myśli
Philip Chesterfield

2497. Kto oddaje się wszystkim rozkoszom życia, ten nie odczuwa żadnej
Philip Chesterfield

2498. Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga, a i do drugiego człowieka
Władysław Kluz

2499. Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek
Thomas Carlyle

2500. Praca wykonana z radości i miłości jest zawsze dziełem wyjątkowym
R. Sapriza

2501. Bogactwo nie jest ulgą w k łopotach – jest tylko zmianą kłopotów
Epikur

2502. Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo; zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska
Józef Piłsudski

2503. Jeśli będziesz ulepszał samego siebie, staniesz się lepszy w oczach innych
Ali Ibn Abi Talib

2504. Łagodne wiatry nie wychowują dzielnych żeglarzy.
perskie

2505. Milczek jest magnesem dla gaduły.
Autor nieznany

2506. Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi
Albert Camus

2507. Błogosławione niech będzie wino; przeklęte pijaństwo
bułgarskie

2508. Pamiętajcie, że dzieci w każdym wieku mają jedną rzecz wspólną: zamykają uszy na rady i otwierają oczy na przykłady
The Tablet

2509. Ten, kto żyje pod hasłem ufności w Bogu, będzie zawsze otoczony specjalną opieką
św. Wincenty a Paulo

2510. Każdy człowiek powinien być dawcą i odbiorcą. Kto nie pełni tej podwójnej funkcji, jest jałowym drzewem
Icchak Ajzyk

2511. Bądź oszczędnym abyś mógł być szczodrym
polskie

2512. Mąż jest panem u siebie, kiedy żony nie ma w domu
Ingmar Bergman

2513. Mężczyźni na ogół to tylko duże dzieci
Napoleon Bonaparte

2514. Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem
Marcjalis

2515. Codzienność i zwyczajność nie musi być synonimem banalności. Jest może prostsza, mniej kolorowa, ale na pewno też mniej sztuczna i z całą pewnością łatwiej w niej o ciepło i w ogóle o uczucia
Cezary Zych

2516. Przyzwyczajenia na początku są jak nić pajęcza, później zaś stają się okowami ze stali
hiszpańskie

2517. Szczęśliwe małżeństwo to gmach, który odbudowywać trzeba co dzień
Andre Maurois

2518. Wystarczy czasem jeden uśmiech, aby rozbroić wroga
G. Borsara

2519. Uśmiech jest najkrótszą odległością między dwojgiem ludzi
Victor Borge

2520. Właściwie niewiele się straciło, jeśli jeszcze pozostał honor
James Matthew Barrie

2521. Głuchy mąż i ślepa żona zawsze tworzą szczęśliwą parę
duńskie

2522. Kiedy filozof odpowiada, przestajemy rozumieć o co pytaliśmy
Andre Gide

2523. Bądźcie samoukami, nie czekajcie aż was nauczy życie
Stanisław Jerzy Lec.

2524. Bardzo mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy
św. Jan Kasjan

2525. To, co cię unieszczęśliwi w wieku dojrzałym, to złe przyzwyczajenia z młodości
św. Jan Bosko

2526. Od tego, co się nigdy nie uśmiecha, trzymaj się z daleka.
Autor nieznany

2527. Cisza jest tym ducha, czym sen dla ciała
Wiliam Penn

2528. Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie pomiędzy gadułami
George Bernard Shaw

2529. Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty… Uśmiechnij się nade mną
ks. Jan Twardowski

2530. Byłoby niedorzecznością ganić innych w takiej dziedzinie, w której się samemu popełnia błędy
Cyceron

2531. Pokora jest matką olbrzymów
Gilbert Keith Chesterton

2532. Każda przychodząca na świat osoba przynosi ze sobą coś nowego, co nigdy przedtem nie istniało, coś oryginalnego i niepowtarzalnego
Martin Buber

2533. Można podbijać serca publiczności siwymi włosami
Maurice Chevalier

2534. Jeżeli stracicie rano godzinę, będziecie jej bezskutecznie szukali przez resztę dnia
Philip Chesterfield

2535. Kłamstwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę
Rabindranath Tagore

2536. Wysil się aby być cierpliwym w tolerowaniu wad innych i ich wszelkich słabości; bo i ty masz wiele wad, które inni muszą tolerować
św. Tomasz Kempis

2537. Pycha jest tak śmiertelną trucizną, że nie zatruwa tylko cnót ale i wady
Gilbert Keith Chesterton

2538. Dawniej trzeba było być sławnym, by móc sobie pozwolić na skandal. Dziś trzeba skandalu, by zyskać sławę
Maurice Chevalier

2539. Niektóre przyzwyczajenia do dobrowolnycO niedoskonałości, jeżeli nie zostaną wyplenione, uniemożliwią nie tylko związek z Bogiem, lecz także postęp w doskonałości
św. Jan od Krzyża

2540. Modlitwa nie jest sprawą ust, ale serca, bo On patrzy na serce, a nie na wargi modlącego się
św. Bernard z Clairvaux

2541. Najlepszym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest przeświadczenie o własnej małości
Thomas Carlyle

2542. Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań
Michał Choromański

2543. Pech ma w ogóle muzykalne ucho i lubi się rytmicznie powtarzać
Michał Choromański

2544. Złudzenie, że potrafią nawrócić nicponia na drogę cnoty, należało zawsze do najmilszych złudzeń kobiet wszystkich czasów
Agata Christie

2545. Czyniąc dobrze, siejesz niewdzięczność
Agata Christie

2546. Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu
Winston Churchill

2547. Niewdzięczność tych, którym czynicie dobrodziejstwo, niech wam nie każe żałować dobrodziejstwa, ale niech was nauczy czynić je z duszą czystą, wolną od ludzkich nadziei
Niccolo Tommaseo

2548. Pycha jest jak robak, który gryzie i sprawia, że tracimy zasługę wszystkich naszych dobrych czynów
św. Jan Bosko

2549. Najtrudniej jest zbudzić Chrystusa w człowieku przekonanym o swojej cnocie
Stanisław Brzozowski

2550. Pycha jest najbardziej niepocieszoną z namiętności – nie potrafi karmić się niczym innym jak tylko sobą
Giuseppe Giusti

2551. Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy
Winston Churchill

2552. Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień, czy za rok i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przepowiedział
Winston Churchill

2553. Przypadek – to kryptonim Boga, jeżeli Bóg nie chce się ujawnić
Anatol France

2554. Najbardziej egzotyczną dżunglą na świecie jest psychika ludzka
Joseph Conrad

2555. Dobrobyt czasem ludzi materializuje – nędza zawsze
Feliks Chwalibóg

2556. Na drodze życia spotykamy trzy główne przeszkody: własne winy, cudzy egoizm i złośliwe przypadki
Feliks Chwalibóg

2557. Najpiękniejszym podziękowaniem za dary boże jest to, że się je daje dalej innym
kard. Michael Faulhaber

2558. Najlepszy koń potrzebuje bata, najmądrzejszy człowiek dobrej rady
żydowskie

2559. Życie przeżyte z wiarą karmioną wewnętrzną rozmową i łaską Boga, może być tylko życiem radosnym, życiem pogodnym
Paweł VI

2560. Wady żony trzeba albo usuwać, albo znosić; kto wady usuwa, czyni żonę milszą, kto je znosi, czyni lepszym samego siebie
Warron

2561. Istotą, którą człowiek najmniej zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest on sam
Stefan Witwicki

2562. Dużo jest oryginałów na świecie; tylko w sprawach pieniężnych ludzie są podobni aż do banalności
Feliks Chwalibóg

2563. Tylko nowe złudzenia chronią nas od rozpaczy po stracie dawnych
Feliks Chwalibóg

2564. Upiększajmy naszym rodzicom wieczór ich życia tak, jak oni upiększali nasz świt
Niccolo Tommaseo

2565. Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic
Oskar Graf

2566. Taniec, tak jak muzyka, wyzwala życiodajnego ducha i pozwala wyrazić całe jego bogactwo
Aldona Różanek

2567. Nie można dostrzec obecności Boga w człowieku, można jedynie dostrzec odbicie tego światła w sposobie, w jaki pojmuje on życie ziemskie
Simone Weil

2568. Dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem
św. Augustyn

2569. Trochę sukcesu przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę
Maria Dąbrowska

2570. Ogromne nieporozumienie bierze się stąd, że większość ludzi traktuje swoje przywileje jako nagrodę
Gilbert Cesbron

2571. Traktowanie porażek, trudności i zmartwień, jakie przynosi życie, jako próby sił, z których wyjście czyni nas silniejszymi raczej, niż jako niesłusznej kary, która nie powinna nas spotkać – wymaga wiary i odwagi
Erich Fromm

2572. Jedną z plag filmu niemego były niepotrzebne napisy, dzisiejszą plagą są niepotrzebne dialogi
Rene Clair

2573. Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju
Paul Claudel

2574. Wolność to zdolność do samodyscypliny
Georges Clemenceau

2575. Kto oferuje tanie chrześcijaństwo, ten stanie wkrótce przed pustymi kościołami; kto chce tanie chrześcijaństwo, ten wkrótce nie będzie miał żadnego
kard. Franz Konig

2576. Czasami tak wielka jest radość, że staje się grzechem. Staje się to wtedy, kiedy zachowujemy ją całą egoistycznie dla siebie, nie przekazując innym
T. Colsalvatico

2577. Historia dowodzi, że im mniej się czyta, tym więcej kupuje się książek
Albert Camus

2578. Różnica między dużym, a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć
Jean Cocteau

2579. Poeta – ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca
Jean Cocteau

2580. Żal mi czasów niemego filmu. Co to była za radość widzieć, jak kobiecie otwierają się usta, a głosu nie słychać
Charles Chaplin

2581. Naśladownictwo jest najszczerszym komplementem
Charles Calab Colton

2582. Roztropność jest nieodłączną towarzyszką mądrości, ale z geniuszem nie nawiązuje nawet przelotnej znajomości
Charles Caleb Colton

2583. Najlepszym przyjacielem prawdy jest czas, jej najgorszym wrogiem jest przesąd, zaś stałym towarzyszem pokora
Charles Caleb Colton

2584. Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże czego się nie robi
Georges Courteline

2585. Nigdy nie wiadomo, ze się wypiło o jeden kieliszek za dużo, zanim się go nie wypije
Georges Courteline

2586. Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny
Sidonie Gabrielle Colette

2587. Zło to jest właśnie to, co popełniają inni
Sidonie Gabrielle Colette

2588. Najciemniej jest zawsze przed świtem
Thomas Fuller

2589. Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie
Mistrz Eckhart

2590. Dzięki radości nie odczuwamy zmęczenia i lepiej znosimy sprzeczności, nieprzewidziane wypadki i przeciwności
P. Veron

2591. Dzięki radości duch jest bardziej błyskotliwy, myśl jaśniejsza, a dusza bardziej pogodna
G. Courtois

2592. Poniósłszy najcięższe straty, musimy się natychmiast rozejrzeć, co nam pozostało do ocalenia i do zrobienia
Johann Wolfgang Goethe

2593. I marsze wojskowe, i marsze weselne prowadzą do walki
Noel Coward

2594. Nie ma nic bardziej nieznośnego jak głupiec, któremu się powodzi
Cyceron

2595. Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć
Cyceron

2596. Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane
Antoni Czechow

2597. Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzięcznością, spłaca już pierwszą ratę
Seneka

2598. Mój związek z Bogiem, od rana do wieczora, a także i w nocy, z Bogiem i z rzeczami Boga, daje mi wieczną radość i spokój we wszystkim, daje mi cierpliwość
bł. Jan XXIII

2599. Zdrowy ma wiele pragnień, chory – tylko jedno
niemieckie

2600. W życiu człowiek uczy się nie ze zwycięstw, ale z porażek
Alberto Moravia

2601. Zwięzłość to siostra talentu.
Anton Czechow

2602. Zamiast biernie przyjmować najcięższe doświadczenia, można w oparciu o nie budować
Brat Roger z Taize

2603. Szukamy odbicia swego wizerunku nie w płynącej lecz stojącej wodzie, albowiem tylko coś stałego jest w stanie je zatrzymać
Czuang Czou

2604. Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą
Alighieri Dante

2605. Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera
Eugene Delacroix

2606. Szczere, synowskie, nieograniczone zaufanie Maryi, szczególna do Niej czułość i trwała pobożność uczyniła nas wyższymi ponad wszelkie przeciwności, wytrwałymi w postanowieniach, nieugiętymi wobec siebie samych, pełnymi miłości wobec bliźnich i dokładnymi we wszystkim
św. Jan Bosko

2607. Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy
Daniel Defoe

2608. Lepiej mieć lwa na czele armii owiec, niż owcę na czele armii lwów
Daniel Defoe

2609. Modlitwa jest mostem łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem
św. Urszula Ledóchowska

2610. Najbardziej oczywistą oznaką mądrości jest nieustanna radość
Michał Montaigne

2611. Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności
Antoni Czechow

2612. Kiedy słyszymy oczywistą prawdę, choćby po raz pierwszy, zawsze się nam zdaje, żeśmy ją już kiedyś słyszeli
Feliks Chwalibóg

2613. Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba
Eugene Delacroix

2614. Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny
Kard. Joseph Ratzinger

2615. Nikt z nas nie wejdzie do raju, jeżeli nie będzie umiał znaleźć tam kogoś, do kogo będzie mógł powiedzieć: ja również ci pomogłem, abyś przyszedł do nieba
Fulton Sheen

2616. Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo
Demostenes

2617. Nie mów: „inni tak robią”, lecz pomyśl, czy przystoi, aby tak robić
Demostenes

2618. Kto o własne sprawy nie dba, ten też i cudzych dobrze załatwiać nie będzie
Demostenes

2619. Skąd mamy wiedzieć, kto z nas jest większy, kto lepszy, skoro pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi
Mikołaj Gogol

2620. Błędem jest zbytnia ufność pokładana we wszystkich, jak też i nie pokładanie ufności w nikim
Seneka

2621. Niechaj umysł nasz gotuje się do przeciwności właśnie w czasie zupełnie wolnym od trosk i niechaj uodparnia się na ciosy zmiennej fortuny w okresie, kiedy doznaje jej dobrodziejstw
Seneka

2622. Filozofia jest środkiem znieczulającym na cierpienia moralne; niestety cena tego leku jest dla większości śmiertelników nieprzystępna
Feliks Chwalibóg

2623. Groby żołnierzy są najlepszym kazaniem o pokoju
Albert Schweitzer

2624. Uwierzcie mi, że umartwianie zmysłów w patrzeniu, odczuwaniu i mówieniu, jest warte więcej niż noszenie łańcucha i włosienicy
św. Franciszek Salezy

2625. Kobiety byłyby niewątpliwie punktualne, gdyby je zobowiązano do spóźniania
Vittorio De Sica

2626. Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostanie słowo, to przyznać rację żonie
Vittorio De Sica

2627. Czterdziestolatek musi rozstrzygnąć: czy przedłużać swą młodość, czy też przedłużać swe życie
Jaques Deval

2628. Ukryte poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze niż jawna władza
Fiodor Dostojewski

2629. Kazania, które są świadectwem, najczęściej wzbudzają tęsknotę za Bogiem, a nie tylko za poprawnym czy przyzwoitym życiem
Ludmiła Puzanowska

2630. Na szczęście są w religii tajemnice! Gdyby ich nie było, nie ufałbym jej. Lękałbym się, że chodzi o jakąś sztuczną konstrukcję ludzkiego ducha
Nicolle

2631. Smaku nie można sobie wykształcić obcując z gustem przeciętnym, ale ocierając się o najdoskonalszy
Johann Peter Eckermann

2632. Nie powiększaj wagi swoich nieszczęść i nie przydawaj sobie ciężaru skargami
Seneka

2633. Sława wielu mężów polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego
Albert Einstein

2634. Wiadomo, że taki, a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku
Albert Einstein

2635. Brama do świątyni Dobra i Prawdy jest niska. Wejdą tam tylko ci, którzy schylą głowę
Lew Tołstoj

2636. Społeczeństwo bez religii jest jak statek bez kompasu
Napoleon Bonaparte

2637. Umartwienie, którym chełpi się dusza, jest jak woda w wiadrze bez dna – wszystkie zasługi i dobre wyniki znikają
bł. Edward Poppe

2638. Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło
Antyfanes

2639. Kobieta wierzy, że 2 + 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę.
George Eliot

2640. To co w życiu doczesnym najcenniejsze, może okazać się bez znaczenia dla życia wiecznego
ks. Józef Tischner

2641. Nic, co ludzkie, nie jest wolne od trosk
Simonides z Keos

2642. Umartwienie żołądka jest alfabetem życia duchowego i ten, kto nie potrafi opanować łakomstwa, trudno pokona inne nałogi, bo o wiele trudniej jest je pokonać
św. Wincenty a Paulo

2643. Człowiek, który zdobył powodzenie, słyszy już tylko oklaski. Na wszystko inne jest głuchy
Elias Canetti

2644. Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek
Thomas Stearns Eliot

2645. Mądroś jest zawsze święta… Świętość jest zawsze mądra
Ralph Waldo Emerson

2646. Nauka nie powinna Kościoła zwalczać, lecz zadawać mu pytania
Karl Friedrich Weizsacker

2647. Najlepsze dziedzictwo, jakie ojciec może dać dzieciom, to chociaż minuta swojego czasu w ciągu każdego dnia
O.A. Battista

2648. Uprzejmość nigdy się nie marnuje: jeżeli nawet nie wywiera wpływu na tego, kto ją otrzymuje, zawsze służy temu, który ją daje
S.H. Simmons

2649. Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem
Quintus Eniusz

2650. Zło najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka nas wcale, bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nie ma nas
Epikur

2651. Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny
Erazm z Rotterdamu

2652. Tylko dzięki temu, że ludzie nie mają tej mocy szkodzenia innym, jaką by mieć chcieli, świat jeszcze istnieje
Feliks Chwalibóg

2653. Sekretem sukcesu jest wytrwanie przy celu
Benjamin Disraeli

2654. Sukces jest umiejętnością wytrwania tam, gdzie inni rezygnują
Wiliam Feather

2655. Nadzieja jest matką głupich, co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych
Stanisław Jerzy Lec

2656. Nie ma bardziej błogosławionych na ziemi ludzi od dwojga małżonków, którzy zjednoczeni ze sobą w jednym pragnieniu, spokojnie zarządzają własnym domem
Homer

2657. Sztuka odsłania głębszy sens życia ludzkiego i nadaje życiu nową wartość
ks, Józef Tischner

2658. Bezczelność jest najgorszą z chorób ludzkich
Eurypides

2659. Życie jest jak uczta: jestem już przy deserach, a zapewniam was, że one także są wyborne
bł. Jan XXIII

2660. Święty różaniec jest potężną bronią. Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki
św. Josemaria Escriva

2661. Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku oraz modlitwy
Ezop

2662. Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy
Ezop

2663. Im więcej jeżdżę po tym świecie, tym bardziej jestem skłonny uwierzyć, że rodzina pozostaje jedyną rzeczą, która liczy się w tym życiu
A. Tocqueville

2664. Różaniec ponagla nasze palce, usta i serca do szerokiej symfonii modlitw i z tego powodu jest największą modlitwą, którą kiedykolwiek ułożył człowiek
Fulton Sheen

2665. Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone
Johann Wolfgang Goethe

2666. Wszystko podlega modzie: twórczość umysłowa nie stoi pod tym względem wyżej od kroju sukien
Bernard Fontenelle

2667. Prawdziwi filozofowie są niczym słonie, które nigdy nie stąpną drugą nogą, zanim pierwsza na ziemi mocno nie stanie
Bernard Fontenelle

2668. Przypadek jest być może pseudonimem Boga, kiedy On się nie chce podpisać
Anatol France

2669. Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje
Benjamin Franklin

2670. Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi, że On nas kocha
Helmut Thielicke

2671. Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie
Galileusz

2672. Kobiety mogą uczynić milionerem tylko takiego mężczyznę, który jest miliarderem
Charles Chaplin

2673. Dlaczego zwykle uciekamy przed samotnością? Ponieważ niewielu się czuje z samym sobą dobrze
Carlo Dosi

2674. Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa
Andre Gide

2675. Przywilejem wielkich jest przyglądanie się katastrofom z balkonu.
Jean Giraudoux

2676. Biada temu, kto zadowolony jest z siebie: taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu
Mikołaj Gogol

2677. Każdy kraj jest dobry i wszędzie jest dobrze, o ile ma się pieniądze w kieszeni i wesołość w sercu
Carlo Goldoni

2678. Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia wyraźnie, że tego szczęścia nie jest wart
Carlo Goldoni

2679. Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu
Witold Gombrowicz

2680. Nie koniecznie trzeba być bogiem, by mieć wyznawców
Witold Gombrowicz

2681. Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo
Homer

2682. Komu się nie chce do nieba, tego gwałtem pchać nie trzeba
polskie

2683. W zabawie, od czasu do czasu, wznoście umysł ku Bogu, ofiarując te zabawy na jego cześć
św. Jan Bosko

2684. Święci, gdziekolwiek przyjdą, pozostawiają coś z Boga, który daje odczuć swoją obecność
bł. Jan XXIII

2685. Nie bój się śmierci: zaakceptuj ją, od dziś hojnie…, kiedy Bóg zechce…, jak Bóg zechce…, gdzie Bóg zechce. Nie wątp: ona przyjdzie w czasie, w miejscu i w sposób najwłaściwszy…, wysłana przez twojego Boga – Ojca
św. Josemaria Escriva

2686. Życie świętych jest niczym innym jak wprowadzoną w życie Ewangelią
św. Franciszek Salezy

2687. Do czytania księgi życia potrzebny jest czasem tłumacz
Aldona Różanek

2688. Nie jest najważniejsze, czy komponujemy coś malutkiego, czy wielkie arcydzieła. Tworząc cokolwiek, człowiek uwalnia swojego ducha, który najwidoczniej od czasu do czasu chce być uwolniony. W ten sposób dajemy światu cząstkę siebie
Aldona Różanek

2689. Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo niekochanym, przez wszystkich opuszczonym
bł. Siostra Teresa z Kalkuty

2690. Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem
Simonides

2691. Często dobre słowo, wyszeptane a propos, może zrobić wiele dobrego. Nie zaniedbujmy nigdy powiedzieć chociażby jednego dobrego słowa, jeżeli nadarzy się okazja
bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

2692. Istnieje skromność, która jest tylko płaszczem pychy
Carmen Sylwa

2693. Nie siła, lecz wytrwałość czyni wielkie rzeczy
Samuel Johnson

2694. Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego
Sophia Loren

2695. Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu
Maksym Gorki

2696. Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają – na świecie byłoby bardzo cicho
Giovanni Guareschi

2697. W pamiętnikach nie odkryjemy niczego złego o ich autorach: chyba tylko ich złą pamięć
Giovanni Guareschi

2698. Sądzisz, że jesteś sprawiedliwy dlatego, że mówisz to, co myślisz. Co za nieporozumienie
Sacha Guitry

2699. Najlepszym sposobem ukarania kobiety to kupić jej trzy kapelusze i zamknąć ją z nimi w pokoju bez lustra
Sacha Guitry

2700. Kiedy moja modlitwa stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem coraz mniej do powiedzenia. W końcu zamilkłem
Soren Kierkegaard

2701. Trzymaj smutek z dala od siebie jako przeciwny pokojowi. Rani cię, boleśnie serce gryzie niczym robak ubrania, wysusza źródło pobożności, czyni człowieka małodusznym i niezdolnym do duchowej walki – zadaje śmierć duszy i ciału
św. Albert Wielki

2702. Powodzenie większości spraw zależy od tego, czy zna się miarę czasu potrzebnego do osiągnięcia celu
Charles – Louis de Secondat de Montesquieu

2703. Nic łatwiejszego jak spisywać wspomnienia, które zupełnie wyleciały z pamięci
Charles Chaplin

2704. Gniew rodzi nienawiść, a z nienawiści rodzą się ból i lęk
św. Augustyn

2705. W ogóle podstawą cierpienia jest trwanie, podstawą radości jest chwila
Fryderyk Chrystian Hebbel

2706. Są ludzie, którzy by się cieszyli nawet z końca świata, gdyby go przepowiedzieli
Fryderyk Chrystian Hebbel

2707. Nie ma nic bardziej emocjonującego niż położyć się spać z czystym sumieniem
Marcel Proust

2708. Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązywanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych
Michael Nowak

2709. Wartość epoki chrześcijańskiej mierzy się przede wszystkim zdolnością wyboru. Ewangelia jest zaproszeniem do wyboru, z możliwością wyboru absolutnego, wyłącznego, całkowitego, natychmiastowego; bez tęsknoty i powrotów
Giulio Bevilacqua

2710. Na drodze do sukcesu główny przystanek nazywa się cierpliwość
Aldona Różanek

2711. Pieniądz może być dobrym sługą, ale jest bardzo złym panem
Kard. Joseph Malula

2712. Plotka to radio szatana
Sacha Guitry

2713. To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii
Fryderyk Hegel

2714. Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia
Martin Heidegger

2715. Czy aż tak ważne jest, aby być przez innych zrozumianym
Martin Heidegger

2716. Jaki by nie był powód do łez, w końcu i tak trzeba wytrzeć nos
Heinrich Heine

2717. Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny
Ernest Hemingway

2718. Wielkim nieszczęściem, wielką biedą naszego czasu nie jest to, że istnieją bezbożni, lecz że są przeciętni chrześcijanie
Georges Bernanos

2719. Zbieraj okruszyny szczęścia, a one dadzą ci chleb zadowolenia
Monta Crane

2720. Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić
Ernest Hemingway

2721. Nie można uciec od samego siebie przenosząc się z miejsca na miejsce
Ernest Hemingway

2722. Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło
George Bernard Shaw

2723. Namiętności są to wiatry, które nadymają żagle okrętu, czasem go zatapiają, ale bez nich nie mógłby płynąć
Wincenty Ignacy Marewicz

2724. Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym
Heraklit z Efezu

2725. Czy pragniesz wieńców zwycięstwa bez niebezpieczeństwa bitwy
Johann Gottfried Herder

2726. Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem
Hermann Hesse

2727. Wiara i zwątpienie zależą od siebie; warunkują się wzajemnie jak wdech i wydech
Hermann Hesse

2728. Jeśli wysoki urząd powoła cię na jakieś stanowisko, wiedz: wszelkie wstępowanie po urzędowych szczeblach nie jest krokiem ku wolności, lecz ku związaniu
Hermann Hesse

2729. Gdy chcemy pokazać piękno krajobrazu, nie zmuszajmy do pamiętania wysokości szczytu
Ludwik Hirszfeld

2730. Do utraconego raju nie powinno się wracać. Zwłaszcza jeżeli nie ma się pewności, że był on naprawdę rajem
Roman Brandstaetter

2731. Spośród nas naprawdę szczęśliwi są ci ludzie, którzy szukają i udaje im się odkryć sposób, aby być użytecznym dla innych
Albert Schweitzer

2732. Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynności
Sofokles

2733. Chrześcijaństwo nie jest tylko teorią, ale również praktyką – Bóg działa, a człowiek także może Mu odpowiedzieć tylko działając; dlatego wyłącznie w działaniu możemy nabrać doświadczenia i pewności
Hans Urs von Balthazar

2734. Pycha zabiera mnie Bogu, zawiść bliźniemu, gniew mnie samemu
Ugo Di San Vittore

2735. Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne
Ludwik Hirszfeld

2736. Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru
Alfred Hitchcock

2737. Żadne wydarzenie z życia Chrystusa nie jest tak bliskie zwyczajnemu ludzkiemu życiu jak Jego narodzenie.
Autor nieznany

2738. Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka
o. Andrzej Madej

2739. Ludzie wolą o wiele bardziej szczęście od mądrości. Ale to tak jakbyśmy chcieli być nieśmiertelni i się nie zestarzeć
S.J.H.

2740. Póki dopisuje ci szczęście, nikt nie dostrzega twoich wad
Ali Ibn Abi Talib

2741. Cóż po ustawach bez obyczajności w narodzie
Horacy

2742. Usta uczonego chwalącego kolegę – to kielich z żółcią zaprawiony miodem
Wiktor Hugo

2743. Głupcy mówią o przeszłości; mądrzy mówią o teraźniejszości, a szaleńcy mówią o przyszłości
Napoleon Bonaparte

2744. Gdyby wszyscy ludzie nadawali godzinie, która ma właśnie wybić taką wartość, jaką chcieliby, aby posiadała ostatnia godzina ich życia, świat poszedłby do przodu bardzo szybko po drodze chrześcijańskiego ideału
Nino Salvaneshi