01.01.2013r. – 31.12.2013r.

2015. Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość.
Charles Nodie.

2016. Pokora jest najcenniejszym klejnotem w koronie świętości.
o. Jerzy Zielińsk.

2017. Im bardziej dusza zna nieskończoną wielkość Boga, tym bardziej się uniża; a im bardziej pokornie się uniża, tym bardziej się wznosi i rośnie w poznaniu Pana.
św. Albert Wielk.

2018. Prawda, dobro i piękno uzupełniają się wzajemnie. Nie traktujcie zatem piękna, jako czegoś powierzchownego, próżnej ozdoby. Jest objawieniem splendoru Boga.
ks. Alessandro Pronzat.

2019. Prawdziwym owocem naszych czynów jest to, że postąpiliśmy uczciwie; w cnocie nie może być nagrody oprócz niej samej.
Senek.

2020. Człowiek mądry nadzieję przeplata zwątpieniem: nie będzie niczego oczekiwał bez powątpiewania i nigdy nie zwątpi bez nadziei.
Senek.

2021. Głupotę można by wytrzymać, gdyby nie była ponadto jeszcze napastliwa i nie posługiwała się niektórymi chwytami mądrości – w czym mądrość nie może się jej odwzajemnić.
Karol Irzykowsk.

2022. Ewangelia czyni ludzi dobrymi obywatelami ziemskiej ojczyzny, ponieważ uczy ich, jak stawać się obywatelami nieba.
bp Jacques Bossue.

2023. Ten, kto pokonuje gniew, pokonuje największego wroga.
P. Sir.

2024. Znak wieczności nie przystaje z pewnością do dzieła uczynionego z nienawiści i szyderstwa. Nienawiść i pogarda posiadają moc destrukcyjną, niezdolną jednak wytrzymać próby czasu. Dzieła, w których zasiano ziarno miłości, żyją wiecznie.
Zenta Maurin.

2025. Roztropność to sztuka rozeznania, do jakiego stopnia można być odważnym.
Jean Coctea.

2026. Roztropny jest ten, kto widzi osoby, rzeczy, okoliczności takimi, jakimi są w rzeczywistości.
Nieznany

2027. Ze wszystkich zalet umysłu, najprzydatniejszą jest roztropność.
Jules Barthellemy Sain – Hilair.

2028. Roztropność jest tą cnotą, która osądza i rozkazuje, co należy uczynić i co nie zaniechać, aby działać uczciwie.
Giovanni Piston.

2029. Roztropność jest tą cnotą, która dostarcza pozostałym właściwą miarę działania; dlatego musi ona być na pierwszym miejscu.
Remi Bragu.

2030. Słowo roztropność wywodzi się od „pro videre” co znaczy „patrzeć naprzód”.
św. Izydor z Sewill.

2031. Nie osądzajcie bez uprzedniego wysłuchania w sprawie obydwu stron! Także osoby uważające się za pobożne, bardzo łatwo zapominają o tym podstawowym prawidle roztropności.
św. Josemaria Escriv.

2032. Roztropność jest umiejętnością rozróżniania rzeczy pożądanych od rzeczy, których należy unikać.
Cycero.

2033. Skutecznymi środkami w osiągnięciu roztropności są gorliwa modlitwa, kontrola nad namiętnością i mądre rozważanie wydarzeń.
Giovanni Piston.

2034. Roztropność wymaga, aby brać pod uwagę istnienie zła i jego uciążliwą obecność.
Remi Bragu.

2035. Poznanie naszego ubóstwa nie powinno nas niepokoić; przeciwnie, musi osładzać naszego ducha, który w ten sposób jest chroniony przed miłością własną czy dobrą opinią o sobie.
św. Franciszek Salez.

2036. Pojawienie się prawdziwego geniusza możesz rozpoznać po tym, że wszystkie osły i nieuki jednoczą się przeciwko niemu.
Jonathan Swif.

2037. Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta.
Elias Canett.

2038. Życie bez radości jest jak długa droga bez gospody.
Demokry.

2039. Jeżeli chcesz obrazić swojego przeciwnika, pochwal go głośno za zalety, których nie posiada.
Ugo Ojett.

2040. Wyobraźcie sobie tę ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą.
Karel Ćape.

2041. Zadajemy Bogu tysiące pytań, zapominając całkowicie, że On ma prawo również nam zadawać pytania.
Peter Uttendo.

2042. Ileż mniej byłoby zbrodni, gdyby nienawiść i gniew potrafiły spać przynajmniej przez jedną noc.
G. Borsar.

2043. Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła.
Archibald Joseph Croni.

2044. Pochlebcy przypominają przyjaciół tak, jak wilki przypominają psy.
George Chapma.

2045. Świat jest zły i jeszcze mu się to ułatwia.
Franz Kafk.

2046. Wielu dąży do życia pełnego nadzwyczajnych poświęceń i nie myśli o małych poświęceniach, takich jak: zamknięcie ust na temat wad innych, wierności w przestrzeganiu reguły i dyscypliny, znoszeniu niemiłych słów i złego traktowania.
bł. Edward Popp.

2047. Mędrzec radzi sobie i w dobrym, i w złym losie: dobrym kieruje, zły przezwycięża.
Senek.

2048. Ileż radości w myśleniu, że dobry Bóg jest sprawiedliwy, a mianowicie, że bierze pod uwagę nasze słabości, i że zna doskonale kruchość naszej natury.
św. Teresa z Lisieu.

2049. Człowiek sprawiedliwy to człowiek ukrzyżowany.
św. Jan Maria Vianne.

2050. Wykonując rzeczy sprawiedliwe, stajemy się sprawiedliwi.
Arystotele.

2051. Być sprawiedliwym wobec samego siebie i wobec innych; oto rzecz najtrudniejsza na świecie.
Franz Grillparze.

2052. Każdy obowiązek sprawiedliwości stanowi także obowiązek miłosierdzia.
Bernhard Harin.

2053. Nie ma miłosierdzia, któremu nie towarzyszyłaby sprawiedliwość.
św. Wincenty a Paul.

2054. Marek Katon mawiał, że pomiędzy wściekłym i szaleńcem istnieje tylko różnica czasu. Chciał przez to powiedzieć, że gniew jest krótkim szaleństwem.
Plutarc.

2055. Leniwy umysł to pracownia diabła.
Autor nieznany

2056. Pochwały są słodką i nieznaną trucizną. Och, ileż to razy zabiły cnotę i pobożność największych świętych.
św. Franciszek Salez.

2057. Mówić, nie myśląc – to strzelać, nie celując.
Miguel De Cervante.

2058. Im więcej imprez, tym większy lęk przed samotnością, im więcej zmysłowego zaspokojenia i upojenia, tym bardziej okradziony duch.
o. Augustyn Pelanowsk.

2059. Święty, który wie, że jest świętym, nie jest świętym, albo mówiąc dokładniej: już nim nie jest.
Elie Wiese.

2060. Postępuj zawsze tak, jakby patrzyło na ciebie dziesięcioro oczu i jakby wskazywało cię palcem dziesięcioro rąk.
Konfucjus.

2061. Wiele razy zdarzyło mi się nie wiedzieć, po czyjej stanąć stronie. Wtedy zwracałem się do Nowego Testamentu i z jego przesłania czerpałem moc.
Gandh.

2062. Świat podziwia jedynie ofiarę spektakularną, ponieważ nie zna wartości ofiary ukrytej i cichej.
św. Josemaria Escriv.

2063. Poczucia humoru nie można się nauczyć. Oprócz ducha i inteligencji zawiera dużą dozę dobroci, cierpliwości i człowieczeństwa.
G. Goet.

2064. Istnieją rzeczy, o których nie tylko nie da się mądrze mówić, lecz o których nawet niemądrze jest zaczynać rozmowę.
Fiodor Dostojewsk.

2065. Wyrządzone zło powraca do złoczyńcy, tak jak dobro – do dobroczyńcy.
Aldona Różane.

2066. Humor to najlepszy pas ratunkowy na oceanie życia.
Werner Finc.

2067. Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w ludziach, im głupszy i podlejszy, tym więcej widzi zła.
Lew Tołsto.

2068. Niejeden, komu się wydaje, że umie mówić, po prostu nie umie milczeć.
Epichar.

2069. Męstwo jest strachem, który odmówił swoje modlitwy.
Dorothy Bernar.

2070. Męstwo wyraża się najlepiej nie w agresji czy w atakowaniu, ale opieraniu się smutkowi, nudzie i lenistwu, które stanowią przeszkody w czynieniu dobra.
Carlo Maria Martin.

2071. Chrześcijańskie męstwo ufa potędze Boga, przyjmując z jego rąk trudności, przeciwności, zagrożenie, cierpienie i krzyż na wzór Chrystusa.
Rudolf Hofman.

2072. Męstwo jest stałością ducha w wypełnianiu własnego obowiązku.
Giuseppe Sett.

2073. Im bardziej ktoś jest pokorny we własnych oczach i poddany Bogu, tym bardziej będzie mądry i bezstronny we wszystkim.
św. Tomasz Kempi.

2074. Nie powinniśmy oczekiwać pomocy Bożej Opatrzności, jeśli jesteśmy leniwi. Opatrzność wyjdzie ku nam, gdy zobaczy nasze hojne wysiłki ku jej miłości.
św. Jan Bosk.

2075. Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera.
Senek.

2076. Kto powtarza słowa, których nie rozumie, jest jak osioł z bagażem książek.
Khalil Gibra.

2077. Jak dziwnie umniejszamy rzecz, gdy staramy się ją wyrazić słowami.
Maurice Maeterlinc.

2078. Kochajcie i praktykujcie prostotę i pokorę i nie dbajcie o osąd świata, ponieważ gdyby ten świat nie miał nic do powiedzenia przeciwko nam, nie bylibyśmy prawdziwymi sługami Bożymi.
św. Pi.

2079. Pokora jest jak sznurek różańca, jeżeli sznurek się zerwie, paciorki się rozsypią; jeżeli zaniechamy pokory, znikną wszystkie cnoty.
św. Jan Maria Vianne.

2080. Umiejcie zabarwić każdy wasz czyn tchnieniem modlitwy.
bł. Jan XXII.

2081. Miłość zaczyna się tam, gdzie nie ma oczekiwania na dar.
Antoine de Saint – Exuper.

2082. Modlitwa jest warta wiele; ofiara jest wszystkim.
bł. Edward Popp.

2083. Kiedy słyszysz oklaski uznania, spraw, aby w Twoich uszach zabrzmiały również śmiechy, które wzbudziły twoje niepowodzenia.
św. Josemaria Escriv.

2084. Wstrzemięźliwość nie przeczy skłonności ludzkiej natury, ale się z nią godzi.
św. Tomasz z Akwin.

2085. Wstrzemięźliwość jest jedną z najlepszych opiekunek cnoty.
sw. Jan Bosk.

2086. Jezus i święci dają nam świadectwo, że wstrzemięźliwość nie jest synonimem oziębłości, surowości i nieczułości – jak nieraz się myśli – ale harmonii, porządku i przez to kreatywności i radości.
Carlo Maria Martin.

2087. Wstrzemięźliwość wpływa dobrze na zdolności intelektualne i zdrowie fizyczne.
św. Jan Bosk.

2088. Wstrzemięźliwość jest rodzajem ochronnego płaszcza dla naszej duszy.
Manfred Trume.

2089. Do cnoty wstrzemięźliwości należy także właściwe wyważenie stopy życiowej i rozrywek.
Bernhard Harin.

2090. Instynkty pożądliwości są silne i potrzeba silnej cnoty, która im się oprze, a ta cnota nazywa się wstrzemięźliwość.
Pio Alberto del Coron.

2091. W obliczu wstrzemięźliwości uciekają nawet demony.
św. Bazyli Wielk.

2092. Jest tylko jedno piekło i być może je poznaliście: to miejsce, w którym już na nic nie ma nadziei, w którym już nikogo nie kochamy, w którym już nikomu nie ufamy.
L. Evel.

2093. Człowiek gniewny jest jak jeżozwierz na odwrót, który kłuje się swoimi własnymi kolcami.
T.H.

2094. Najlepszych ludzi uformowało poprawianie własnych błędów.
Wiliam Shakespear.

2095. Gdy tysiąc ludzi mówi to samo, to jest albo vox DEI albo wielkie głupstwo.
Karol Irzykowsk.

2096. Pieniądz poświęcony na dobroczynność nie ma zasługi, jeżeli nie jest ofiarą, odebraniem sobie czegoś.
Cesare Cant.

2097. Albo grzech zabija w nas życie wieczne, albo my zabijamy w sobie grzech. Chcąc zabić w nas grzech, musimy sięgnąć po jedyną broń, po krzyż. Krzyżem jest to, co uniemożliwia grzech.
o. Augustyn Pelanowsk.

2098. Czyny nasze nie są ani tak dobre, ani tak występne, jak nasze zamiary.
Luc le Clapiers de Vauvenargue.

2099. Jeżeli to, co robisz, jest uczciwe, wiemy o tym wszyscy; jeżeli jest podłe, co z tego, że nikt o tym nie wie, kiedy ty to wiesz.
Senek.

2100. Na co powinniśmy zatem zwracać uwagę? Tylko na jedno: aby nasze intencje były sprawiedliwe, a nasze czyny były użyteczne dla społeczeństwa.
Marek Aurelius.

2101. Kościół jest klepiskiem Bożym, pełnym pszenicy wymieszanej z plewami.
św. Fulgencjusz z Rusp.

2102. Jeżeli rzeczy się udają, cieszmy się błogosławiąc Boga, który daje nam wzrost. Źle idą? Cieszmy się, błogosławiąc Boga, że czyni nas współuczestnikami swojego Krzyża.
św. Josemaria Escriv.

2103. Bierz ochoczo swój krzyż i ucałuj go. Jak Pan Bóg zobaczy, że niesiesz go ochoczo, to może coś ci jeszcze dołoży.
Jan Budziasze.

2104. W Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się w blasku boskości jako prawdziwy Syn Boży, Pan życia i śmierci.
Autor nieznany

2105. Tam gdzie rządzą moje rządze, tam niestety ja nie rządzę.
Jan Sztaudynge.

2106. Jeżeli wszystko rozumiesz, to znaczy, że jesteś źle poinformowany.
jawajski.

2107. Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje.
Rudyard Kiplin.

2108. Mówiąc, trzeba dbać nie o liczbę słów, lecz o myśli, i nie o dar wymowy, lecz o wnikliwość.
Mo T.

2109. Bóg nie zniósł ryzyka. Poszedł razem z nami się na nie wystawić. Bóg nie zniósł grzechu. Pomyślał, że lepiej go przebaczyć.
L. Evel.

2110. Jeżeli będziecie uważnie obserwować jednostki, które nie potrafią chwalić, zawsze gotowe do krytyki, nigdy z nikogo niezadowolone, spostrzeżecie się, że są to ci sami, z których nikt nigdy nie jest zadowolony.
Jean de la Bruyer.

2111. Nie kochajcie za mocno dzieła, które może wzbudzić w nas niepokój o powodzenie: pozostawcie to w ręku Boga.
św. Franciszek Salez.

2112. Ambitny i pożądliwy nigdy nie zazna spokoju; podczas gdy wstrzemięźliwi i pokorni sercem są właśnie w nim zanurzeni.
św. Tomasz Kempi.

2113. Mądrość jest morzem płytkim, ale burzliwym, a głupota bezdennym, ale martwym.
Aleksander Świętochowsk.

2114. Serce wystrychnie zawsze rozum na dudka.
Francdis de la Bochoucaul.

2115. Zwięzłość słowa rodzi szczerość myśli.
Jean Paul Richte.

2116. Charakteru nie urabia się w ciszy i spokoju. Tylko chwile próby i cierpienie hartują w nas ducha, rozjaśniają umysł, pobudzają ambicje i czynią sukces prawdziwym.
Hellen Kelle.

2117. Nawet drobne czyny są wielki i wspaniałe, kiedy są spełniane z czystym i gorącym pragnieniem podobania się Bogu.
św. Franciszek Salez.

2118. Ktoś, kto jest w stanie grzechu, jest zawsze smutny. Pomimo swojego zaangażowania jest zdegustowany i znudzony wszystkim.
św. Jan Maria Vianne.

2119. Tylko Bóg jest Panem serc; tylko On może dać prawdziwy i długotrwały pokój; tylko w nim powinniśmy pokładać całą naszą ufność.
La Colombier.

2120. Mieć wiele do zrobienia to najszczęśliwsza troska, którą można mieć na tym świecie zmartwień.
Alessandro Manzon.

2121. Można być mądrym, nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem.
Lew Tołsto.

2122. Ludzie wybitni rozmawiają o problemach, ludzie przeciętni o wydarzeniach, ludzie mali o bliźnich.
Jules Romain.

2123. Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym.
Abel Bonnar.

2124. Sprawiedliwość to prawda w działaniu.
Joseph Jouber.

2125. Człowiek mądry broni swej słuszności spokojnie i bez gniewu.
Karl Julius Webe.

2126. Naprawdę, jako słońce światłość swoją traci, gdy za chmurę zajdzie, tak rozum ludzki od zbytków tępieje.
Jan Kochanowsk.

2127. Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze.
Albert Einstei.

2128. Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji.
Billie Jo.

2129. Trzy rzeczy pozostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.
Dante Alighier.

2130. Każdy się czasem spóźnia, ale najczęściej sprawiedliwość.
Wincenty Sty.

2131. Nie damy pokoju ludziom, jeżeli nie będziemy mieli pokoju w sobie, tzn. jeżeli każdy z nas nie ustanowi w sobie porządku, którego chce Bóg.
bł. Jan XXII.

2132. Mowa jest listkiem figowym myśli.
Aldona Różane.

2133. Kiedy pogrążysz się w smutku, wyleczenia szukaj w pracy.
Abraham Lincol.

2134. Kochaj pracę; jeżeli nie potrzebujesz jej, aby jeść, traktuj ją jak lekarstwo. Zdrowotne dla ciała i dobroczynne dla umysłu.
Wilia.

2135. Niechby sobie człowiek myślał, że inna wiara jest kiepska, ale nie powinien myśleć, że ten, kto ją wyznaje, to koniecznie człowiek wredny, niegodziwy i drań.
Karel Ćape.

2136. Pismo Święte jest wspaniałą budowlą, którą należy nie tylko czcić, ale w której trzeba mieszkać.
Paul Claude.

2137. Większa część ludzi jest raczej zdolna do czynów wielkich niż do czynów dobrych.
Charles Louis Montesquie.

2138. Kiedy Jezus powołuje jakąś duszę do kierowania, do zbawiania wielu dusz, konieczne jest, aby doświadczyła pokus i prób życia.
św. Teresa od Dzieciątka Jezu.

2139. Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie niż w dostatku.
Luc De Clapiers De Vauvenargue.

2140. Wierzyć, to oświetlać to, co ukryte.
Abraham Hesche.

2141. Chociażby siły zawiodły, sam zamiar będzie chwalebny, bo w rzeczach wielkich wystarczy już, że się ich chciało dokonać.
Propercjus.

2142. Nie ma nic głupszego niż człowiek żyjący w złości.
św. Jan Chryzosto.

2143. Od kwiatu żąda się zapachu, od człowieka uprzejmości.
hinduski.

2144. Wolność słowa powinna kończyć się tam, gdzie zaczyna się ludzka krzywda.
Aldona Różane.

2145. Musi być coś wielkiego i boskiego w cnocie posłuszeństwa, skoro nasz Pan tak ją ukochał od urodzenia aż do śmierci, skoro wszystkich czynów swojego życia dokonał w posłuszeństwie.
św. Wincenty a Paul.

2146. Człowiek znajduje w posłuszeństwie unicestwienie miłości własnej i prawdziwą wolność dziecka Bożego.
św. Wincenty a Paul.

2147. Uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego.
Phil Bosman.

2148. Niech dusza, która od grzechu przechodzi do życia doskonałego nie myśli, że wszystko zrobi w jednej chwili. Świt powoli rozjaśnia mroki.
św. Franciszek Salez.

2149. Aby kogoś owocnie poprawić, nigdy nie należy czynić mu wyrzutów w obecności innych.
św. Jan Bosk.

2150. Uważaj, za niewzruszone, że im bardziej powiększają się ataki wroga, tym bardziej Bóg jest bliski twojej duszy. Myśl i napełnij się tą wielką i pocieszającą prawdą.
św. Pi.

2151. Bóg pozwala nam na tę pokusę, aby służyła jako ćwiczenie, a nie po to, abyście w nią uwierzyli i ją karmili.
św. Joanna de Chanta.

2152. Wraz z Duchem Świętym wszystko widzimy duże: widzimy wielkość najmniejszych czynów spełnianych dla Boga oraz wielkość najmniejszych błędów.
św. Jan Maria Vianne.

2153. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Sokrate.

2154. Najkrótsze kazania są mile widziane: jeżeli są dobre, miło nam ich słuchać; jeżeli złe, nudzą krótko.
św. Tomasz z Akwin.

2155. Kiedy Adam poczuł się samotny, Bóg nie dał mu przyjaciół, ale żonę.
The Samaritan.

2156. Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się, jak je skończy. Gdy zacznie głupi – wiemy na pewno.
Aleksander Świętochowsk.

2157. Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta.
św. Ambroż.

2158. Gdy głupiec ma słuszność, broni jej wrzaskiem, gdy jej nie ma – sypie obelgami.
Karl Julius Webe.

2159. Rodzi nie tylko matka dziecko, lecz także dziecko matkę.
Gertruda von Le For.

2160. Wartość człowieka poznasz po jego języku.
Ali Ibn Abi Tali.

2161. Tak jak deszcz zmiękcza ziemię, kiedy opady są obfite, tak im częściej wzywamy imienia Chrystusa, nie uciekając się do rozumu, tym bardziej On zmiękcza glebę naszego serca i zalewa je radością.
Esichio il Sinait.

2162. Zawód krytykowania innych jest bardzo łatwy, ale bardzo trudne jest poprawianie samego siebie.
św. Franciszek Salez.

2163. Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i że dlatego nie przystępujecie do Komunii Świętej…. To tak jakbyście mówili, że jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw.
św. Jan Maria Vianne.

2164. Kto unika grzechu tylko zewnętrznie i nie wyrywa jego korzenia ze swojego serca, mało zyska; pokusy szybko powrócą, aby go zaatakować i będzie mu jeszcze gorzej.
św. Tomasz Kempi.

2165. Jak często słowa mądre i dobre nie docierają do tych, którzy powinni słuchać.
ks. Jan Twardowsk.

2166. Cała mądrość, cała filozofia życia – to tylko dobroć.
Stanisław Witkiewicz – ojcie.

2167. Z uśmiechem traktuj siebie, swoje niedociągnięcia, swoją duchową niepoprawność. Miej poczucie humoru.
George Basil Hum.

2168. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej.
kard. Stefan Wyszyńsk.

2169. Największym autorem zajmujących historii jest życie.
Axel Munth.

2170. Prawdziwie przebacza tylko ten, kto daje nam szansę, byśmy zaczęli od nowa.
Prosper Monie.

2171. Szczęśliwi ci, którzy śnią, ale wiedzą, kiedy się obudzić, aby przetworzyć swoje sny w czyny.
Pino Pellegrin.

2172. Bogactwo może przyjść do ciebie, ale sam musisz iść ku mądrości.
Edward Youn.

2173. Mieć męża, który uprawia gry hazardowe – to to samo, co trzymać słonia, który niszczy wasz dom.
wietnamski.

2174. Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której się trochę znam.
Oscar Wild.

2175. Jeśli nie chcesz w sercu rany, której żadna maść nie zagoi, nie wdawaj się w dysputy z głupcem.
perski.

2176. Czuć, kochać, cierpieć, poświęcać się, taka jest zawsze treść życia kobiet.
Honore De Balza.

2177. Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.
George Gordon Byro.

2178. Im większa moc i potęga, tym łagodniejsze niech będzie serce.
św. Augusty.

2179. O Bogu myślcie z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie z pokorą. O Bogu mówcie z uwielbieniem, o bliźnim mówcie tak, jakbyście chcieli aby o was mówiono, o sobie myślcie z uniżeniem i milczcie.
św. Jan Bosk.

2180. Kto źle mówi o innych, usłyszy, jak o nim mówi się coraz gorzej.
Baltazar Gracia.

2181. Gdy nie wiemy czegoś w ogóle, bądź wiemy mało – jesteśmy skłonni do podstawiania uczuć w miejsce rozumu.
Thomas Stearns Elio.

2182. Istnieją dwa rodzaje pasterzy: jednych interesuje wełna, drugich – mięso, owcami nie interesuje się nikt.
Frazn Kampflhau.

2183. Doświadczenie to grzebień, który natura daje nam, kiedy jesteśmy już łysi.
chiński.

2184. Słowa mają naturę wiatru.
perski.

2185. Niewielu z nas może znieść dobrobyt. Innych ludzi, rzecz jasna.
Mark Twai.

2186. Zapisz radę człowieka, który cię kocha, nawet jeśli na razie ci się nie podoba.
irlandzki.

2187. O bogatym głupcu mówią: bogacz, o biednym głupcu mówią: głupiec.
Jacques Laffit.

2188. Dwie rzeczy napełniają serce coraz to nowym i coraz to wzmagającym podziwem… i niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.
Immanuel Kan.

2189. Życie każdego z nas jest czymś, co nie zostało nam dane gotowe, sprecyzowane, lecz tym, co należy wykonać.
Jose Ortega y Gasse.

2190. Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości.
Blaise Pasca.

2191. Na światło Boga trzeba patrzeć przez okulary wiary.
Aldona Różane.

2192. Jeśli potrafisz śmiać się z samego siebie, to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru.
Molier.

2193. Są uczucia, których nie należy oblekać w słowa, gdyż mówienie o nich jest profanacją.
Mikołaj Gogo.

2194. Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie.
Anatole Franc.

2195. Istnieją trzy kategorie ludzi: ci, co uczą się z własnego doświadczenia – to mędrcy; ci co uczą się z doświadczenia innych – to szczęśliwcy; ci co nie uczą się ani z własnych, ani z cudzych doświadczeń – to głupcy.
Philips Dormer Chesterfiel.

2196. Nic nie jest tak miękkie i tak twarde, jak serce.
Georg Christoph Lichtenber.

2197. Kiedy szczęście pode drzwiami, otwieraj mu zawsze obiema rękami.
polski.

2198. Chcesz znaleźć ludzi szczęśliwych, nie szukaj ludzi leniwych.
malajski.

2199. Trzeźwe myślenie przeniknięte wiarą, nie pozwala poddać się pokusie rezygnacji, nawet po porażce czy klęsce.
o. Augustyn Pelanowsk.

2200. Serce ma racje, których rozum nie zna.
Blaise Pasca.

2201. Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie.
Francis Baco.

2202. Nie wyśmiewaj, nie opłakuj i nie potępiaj czynów człowieka: staraj się je tylko zrozumieć.
Baruch de Spinoz.

2203. We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytyczali sobie granicę doskonałości nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy.
Bernard De Fontenell.

2204. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany.
Arystotele.

2205. Jak niektóre owoce pod szorstką skorupą smaczne kryją ziarna, tak wielu ludzi pod lichą powłoką cielesną szlachetne mają serce.
Jean Paul Richte.

2206. Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę.
Robert Gren Ingersol.

2207. Jeżeli nie możecie zrobić z książek przyjaciół, zróbcie z nich bliskich znajomych.
Winston Churchil.

2208. Łatwiej jest wyzdrowieć, jeśli jest dla kogo.
Aldona Różane.

2209. Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy.
Tennessee Wiliam.

2210. Natura składa się z samych cudów.
Aldona Różane.

2211. Niewiara bywa bardziej fanatyczna od wiary.
Aldona Różane.

2212. Wiara to niezrównany przylądek dobrej nadziei.
Aldona Różane.

2213. Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego.
Jan Kochanowsk.

2214. Na rozstajach życiowych dróg drogowskazem jest serce.
Aldona Różane.

2215. Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia.
Georges Bernano.

2216. Najlepszy sposób zachowania zdrowia: nie jeść, gdy się nie chce, i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.
Saadi z Sziraz.

2217. Najlepszymi lekarstwami są: pan doktor Dieta, doktor Spokój, doktor Radość oraz doktor Praca.
Jonathan Swif.

2218. Śmiech to niekiedy najlepszy sposób na powstrzymanie łez.
Aldona Różane.

2219. Wspólna radość to radość podwójna, wspólny ból to bólu połowa.
Christoph August Tiedg.

2220. Życie jest jak umiejętne wyrwanie zęba. Cały czas myślisz, że to najważniejsze dopiero przyjdzie, gdy nagle spostrzeżesz, że już po wszystkim.
Otto von Bismarc.

2221. To nie przypadek zrządził, że znaleźliśmy się na tym świecie. W nim dane nam wzrastać i dojrzewać, aby osiągnąć inny świat.
Matthias Claudiu.

2222. Sercem mierz, a sercem będzie ci odmierzone.
Aldona Różane.

2223. Bóg nie może być zrozumiany przez tego, kto nie jest czystego serca.
Gandh.

2224. Słuszne jest, aby Bóg, tak czysty, objawiał się jedynie tym, których serce jest czyste.
Autor nieznany

2225. Jesteśmy błogosławieni, jeżeli to czego słuchamy czy opowiadamy naprawdę wprowadzamy w życie.
św. Augusty.

2226. Czemu poza sobą szukacie szczęścia, które jest w was.
Boecjus.

2227. Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek.
George Basil Hum.

2228. Jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg myśli o pieniądzach, popatrz na tych, którym on je daje.
amerykański.

2229. Nie ma nic bardziej fałszywego, niż przysłowie zakazujące sądzić nam ludzi z ich wyglądu.
Francois Mauria.

2230. Kościół jest jak kocioł: cały żar przychodzi z dołu.
filipiński.

2231. Każdy dzień daje nam powody, aby coraz jaśniej pojmować doświadczenie i oczyszczać ducha.
Johann Wolfgang Goeth.

2232. Nie bądź niewolnikiem uczuć, ale trwaj w posłuszeństwu Słowu Bożemu.
o. Augustyn Pelanowsk.

2233. Nie słuchaj serca i rozumu, ale Słowa Bożego.
o. Augustyn Pelanowsk.

2234. Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.
św. Edyta Stei.

2235. Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
Cycero.

2236. Dziel się twym chlebem z innymi, będzie smaczniejszy. Dziel się twym szczęściem, będziesz szczęśliwszy.
Phil Bosman.

2237. W zabawie ujawniamy, jakimi jesteśmy ludźmi.
Owidius.

2238. Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
Kazimierz Przerwa Tetmaje.

2239. Największa ofiara – to ofiara z własnej woli.
św. Maksymilian Kolb.

2240. Kiedy zmieszany myślą o ciężarze swoich win, niespokojny z powodu opłakanego stanu swojego sumienia, przerażony surowością sądu, dajesz się zawładnąć smutkowi i wpadasz w przepaść desperacji – pomyśl o Maryi.
św. Bernar.

2241. Pielęgnowanie życia duchowego jest tak ważne, jak troszczenie się o życie fizyczne.
Tim Lahay.

2242. Nadzieja jest radykalnym protestem przeciw wytyczaniu granicy możliwości.
Gabriel Marce.

2243. Bóg woli w tobie najmniejszy stopień czystości sumienia niż wszystkie dzieła, które mógłbyś dokonać.
św. Jan od Krzyż.

2244. Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Maria Dąbrowsk.

2245. Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże.
Pearl Buc.

2246. Mieć szczęście oznacza również: nie mieć szczęścia. Tak często się o tym zapomina.
Anita Danie.

2247. Gdy ktoś się zaczyta, zawsze albo się nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra.
Henryk Sienkiewic.

2248. Zapomnisz może o osobie, z którą się śmiałeś, nigdy nie zapomnisz jednak o tej, z którą płakałeś.
Kahilil Gibra.

2249. Nic bardziej nie czyni człowieka pozbawionym sumienia niż chęć podobania się wszystkim.
Marie von Ebner – Eschenbac.

2250. Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci.
Marcel Pagno.

2251. Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy.
Albert Schweitze.

2252. Bije zegar godziny, my często mawiamy: „jak ten czas szybko mija” – a to my mijamy.
Stanisław Jachowic.

2253. W pracy wewnętrznej wakacji nie ma.
św. Urszula Ledóchowsk.

2254. Najłatwiej się odznaczyć, pracując bezinteresownie dla innych, bo mało współzawodników.
Feliks Chwalibó.

2255. Wiara jest pewnością, ze Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze.
Soren Aabye Kierkegaar.

2256. O ile ziemia może być niebem, to jest ona nim w szczęśliwym małżeństwie.
Marie von Ebner – Eschenbac.

2257. Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie tyle samo.
Cindy Franci.

2258. Szczęście: nie uważać zwykłych zmartwień za katastrofy.
Andre Mauroi.

2259. Mężczyzna pragnie uznania, kobieta uwielbienia.
Feliks Chwalibó.

2260. Spójrz sobie w oczy w lustrze i powiedz: mogę.
Aldona Różane.

2261. „Tak” z całego serca dla Boga. Wielki uśmiech” dla wszystkich. I wydaje mi się, że te dwa słowa są jedyną rzeczą, która sprawia, ze idę dalej.
bł. Matka Teresa z Kalkut.

2262. Bóg mógłby się obejść bez naszej modlitwy. To, że przywiązuje do niej taką wagę, jest tajemnicą.
bł. Matka Teresa z Kalkut.

2263. Człowiek winien studiować tylko to, do czego pcha go jego wewnętrzne pragnienie.
Johann Peter Eckerman.

2264. Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć.
Ernest Hemingwa.

2265. Jeśli podejmiesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać.
Epiktet z Hierapoli.

2266. Im bliżsi jesteśmy chwili szczęścia, tym bardziej niepokoi nas jego ułuda.
Mikołaj Gogo.

2267. Gdyby ludzie wiedzieli, jak wiele nieszczęść ich ominęło, zazdrościliby sami sobie.
Aldona Różane.

2268. Są ludzie, którzy dlatego nie błądzą, że nie wytyczają sobie żadnych rozumnych celów.
Johann Wolfgang Goeth.

2269. Niechże owładnie naszą duszę święta ambicja, abyśmy niezadowoleni tym, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, natężając w tym celu wszystkie siły.
Pico Giovanni della Mirandol.

2270. Przestrzenią dla ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza.
Antoine de Saint – Exuper.

2271. Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość.
Ezo.

2272. Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem.
Albert Einstei.

2273. Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr.
Senek.

2274. Mężczyźni pragną być zawszę pierwszą miłością kobiety. Kobiety mają subtelniejszy instynkt – wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny.
Oscar Wild.

2275. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, z której nie możesz wyjść z godnością, udawaj, że znalazłeś się w niej z własnego wyboru.
Margaret Artwoo.

2276. Nikt nie może wykuć szczęścia swojego życia; można wykuć tylko szczęście chwili.
Karl Heinrich Wagger.

2277. Do wszystkich warunków szczęścia brakuje najczęściej jednego, który trzeba przynieść ze sobą: daru umiejętności bycia szczęśliwym.
Emanuel Wertheime.

2278. Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartości świata. Ona, która zakłada, że nie ma zasługi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, że człowiek wszystko zdobywa. Pokorny – staje się natychmiast duchowym bogaczem.
Max Schelle.

2279. Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zaczęła się najskromniej od słowa: dlaczego.
Adam Mickiewic.

2280. Widzę i uznaję lepsze, a jednak wybieram gorsze.
Owidius.

2281. Wolność bez norm jest samowolą, normy bez wolności są dyktaturą.
Helmut Thielick.

2282. Nikt nie jest w stanie zmienić samego siebie, każdy jednak może się poprawić.
Ernst von Feuchterslebe.

2283. Telewizja jest jedynym środkiem nasennym, podawanym do oczu.
Vitorio de Sic.

2284. Nie można zrozumieć władzy, jaką ma czysta dusza nad dobrym Bogiem. To nie ona wypełnia wolę Boga, ale Bóg wypełnia jej wolę.
św. Jan Vianne.

2285. Anioł Stróż podsuwa ci dobre natchnienia, ukazuje Boże perspektywy dla różnych doświadczeń, a także strzeże cię od wielu trudnych do zauważenia działań szatana. Jednak jego oddziaływanie koncentruje się przede wszystkim w przestrzeni umysłu.
o. Jerzy Zielińsk.

2286. Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.
Immanuel Kan.

2287. Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu.
Antoni Czecho.

2288. Pamiętaj, że twój Anioł Stróż, nie zawsze pobudza twoją wolę do działania, choć zawsze oświeca rozum.
św. Jan od Krzyż.

2289. Bóg nigdy nie dopuściłby do zła, gdyby nie był dostatecznie wszechmocny, by wydobyć z niego dobro.
św. Augusty.

2290. Dobrze wyciosane kamienie trzymają się bez cementu.
Cycero.

2291. Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym.
Gotthold Ephraim Lessin.

2292. Nie ma takiego grzesznika, który by nie stał się apostołem dzięki nawróceniu.
o. Augustyn Pelanowsk.

2293. Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych.
Anatole Franc.

2294. Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści.
św. Edyta Stei.

2295. Z każdego miejsca jednako do nieba.
polski.

2296. Dobro rzadko wypływa z dobrej rady.
George Byro.

2297. Dobre maniery – najlepszą obroną przed złymi manierami innych.
Philips Chesterfiel.

2298. Największym skarbem człowieka jest powściągliwy język, a największa przyjemność to posługiwanie się nim z umiarem.
Hezjo.

2299. Jeżeli nie możesz zdobyć się na przebaczenie – usiłuj zapomnieć.
Alfred de Musse.

2300. Kto potrafi milczeć na temat cudzych wad, jest już o krok do przodu na drodze do doskonałości.
bł. Edward Popp.

2301. Tak się drożymy, tak się ociągamy, z oddaniem się Bogu bez podziału… Łudząc siebie, żeśmy Bogu oddali wszystko, w rzeczy samej ofiarujemy Mu tylko dochód i owoc, a grunt i własność zatrzymujemy sobie.
św. Teresa od Jezus.

2302. Nic nie jest nieznaczące, kiedy chodzi o podobanie się Bogu. Doskonałość polega na wierności w rzeczach małych.
La Colombier.

2303. Najlepszym środkiem poznania siebie jest próba zrozumienia drugich.
Andre Gid.

2304. Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień.
Miguel de Cervante.

2305. Jeśli ustępujesz, ustąp natychmiast – wydasz się wspaniały. Jeśli ustąpisz po namyśle – powiedzą, żeś słaby.
Edmund Rostan.

2306. Kompromis – to sztuka rozdzielania ciasta w ten sposób, aby każdy myślał, że dostał największy kawałek.
angielski.

2307. Przeprosiny są najlepszą pokutą.
niemiecki.

2308. Jedną z plag filmu niemego były niepotrzebne napisy, dzisiejszą plagą są niepotrzebne dialogi.
Rene Clai.

2309. Do teatru nie przychodzi się, aby patrzeć na łzy, lecz aby słuchać słów, które je wyciskają.
Denis Didero.

2310. Zwięzłość to siostra talentu.
Antoni Czecho.

2311. Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się właściwy dopiero wówczas, gdy dostrzegamy dzielącą je przepaść.
Martin Heidegge.

2312. Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.
Demokry.

2313. Poezja jest chorobą niektórych ludzi, podobnie jak perła jest cierpieniem ostrygi.
Heinrich Hein.

2314. Niedobra jest zarozumiałość bogatych. Nie lepsza jednak zawiść biednych.
Lew Tołsto.

2315. Historia wolności, jest historią oporu.
Woodrow Wilso.

2316. Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.
Paul Claude.

2317. Bez kultury moralnej nie ma dla ludzkości ratunku.
Albert Einstei.

2318. Świętość nie jest luksusem dla nielicznych, ale obowiązkiem dla mnie i dla ciebie.
bł. Matka Teresa z Kalkut.

2319. Dać pokój zmarłym to zadanie Boga; uczynić pokój z żywymi to nasze zadanie.
ks. Primo Mazzolar.

2320. Bóg przede wszystkim jest życiem, a dopiero potem miłością, miłosierdziem czy mądrością.
o. Augustyn Pelanowsk.

2321. Bóg stworzył muzykę jako wspólny język dla wszystkich ludzi.
Khalil Gibra.

2322. Nadmiar nauki nie zawsze prowadzi do zrozumienia.
Herakli.

2323. Muzyka – po milczeniu – najlepiej wyraża to, co jest niewyrażalne.
Aldous Huxle.

2324. Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.
Marcel Prous.

2325. Niewiele byłoby zła na świecie, gdyby nie można go było popełniać w imię dobra.
Marie von Ebner – Eschenbac.

2326. Wspiął się wyżej, kto doznał cierpień.
Friedrich Holderli.

2327. Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi – i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienie, wymierzać.
Józef Conrad Korzeniowsk.

2328. Prawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju.
Lew Tołsto.

2329. Małżeństwo jest mostem, który trzeba codziennie na nowo budować – najlepiej z obydwóch stron naraz.
Ulrich Bee.

2330. O ile możliwe jest w ogóle niebo na ziemi, to można je znaleźć w szczęśliwym małżeństwie.
Autor nieznany

2331. Erazm z Roterdam.
Autor nieznany

2332. Mniej szkodzi impet jawny niźli złość ukryta.
Ignacy Krasick.

2333. Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko.
Jean Coctea.

2334. Człowiek ma różne sposoby na walkę ze światem, ale na walkę ze sobą jest tylko jeden środek: modlitwa.
ks. Janusz St. Pasier.

2335. Jeśli nauczysz się mądrze znosić swoją słabość, nie zgorszy cię grzech bliźniego.
o. Jerzy Zielińsk.

2336. Postęp jest niewątpliwie rzeczą dobrą, jeśli tylko uzgodni się jego kierunek.
Aldous Huxle.

2337. Dziesięcioro przykazań jest tylko dlatego tak zwięzłe, jasne i zrozumiałe, że powstało bez pomocy ekspertów i doradców.
Charles De Gaull.

2338. Gdy grzeszymy mową, mamy nie tylko swój grzech na sumieniu, lecz prawie zawsze i grzech tego, kto nas słucha.
św. Rafał Kalinowsk.

2339. W życiu można liczyć tylko na samego siebie. Ale i tego nie radzę.
Tristan Bernar.

2340. Myśl o przemijaniu wszelkich ziemskich spraw jest źródłem nieskończonych cierpień i nieskończonych pocieszeń.
Marie von Ebner – Eschenbac.

2341. Albo ty ujeżdżasz życie, albo ono jeździ po tobie; twoja postawa umysłowa decyduje, kto jest jeźdźcem, a kto koniem.
Napoleon Hil.

2342. Jest różnica między tym, co sami o sobie myślimy, a tym co naprawdę sobą reprezentujemy. Śmierć będzie momentem wstrząsającego zdemaskowania.
o. Augustyn Pelanowsk.

2343. Postęp w wieku dojrzałym polega na tym, żeby się ciągle oglądać za siebie, aby poznać, gdzie się błądziło.
Joseph Jouber.

2344. Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem.
Phil Bosman.

2345. Człowiek winien tyleż wysiłku dać w upraszczaniu swego życia, ile go daje w komplikowaniu.
Henri Bergso.

2346. Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem i przymykaj je później.
Benjamin Frankli.

2347. Dla dobrych być dobrym i dobrym być dla niedobrych – oto największa dobroć.
Laoz.

2348. W ciągu dwóch lat człowiek uczy się mówić, natomiast w ciągu pięćdziesięciu – milczeć.
Ernest Hemingwa.

2349. Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni.
Oscar Wild.

2350. Uchodzić za idiotę w opinii kretyna – to wyszukana przyjemność, bardzo ceniona wśród smakoszów.
Georges Courtelin.

2351. Świat jest twardy zarówno w tym, co pamięta, jak i w tym co zapomina.
Jozef Conrad Korzeniowsk.

2352. Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego.
Konfucjus.

2353. Na drodze życia spotykamy trzy główne przeszkody: własne winy, cudzy egoizm i złośliwe przypadki.
Feliks Chwalibó.

2354. Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera.
Khalil Gibra.

2355. Modlitwa jest siostrą ptaków.
Wiliam Jame.

2356. Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko.
Anatol Franc.

2357. Grzeczność to dobroć w drobnostkach.
Thomas Macaula.

2358. Są osoby, którym sposobność do kłótni nastręcza nawet rozmowa o pogodzie.
Feliks Chwalibó.

2359. Cierpienie daje prędką dojrzałość.
Józef Korzeniowsk.

2360. Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą.
Francois Mauria.

2361. Czas jest ojcem prawdy.
Francis Rabelai.

2362. Nie bierz nigdy za wzór postępowania człowieka, choćby był święty, gdyż szatan może ci przedstawić za przykład jego niedoskonałości. Naśladuj raczej Chrystusa, który jest najdoskonalszy i najświętszy, a nigdy nie zbłądzisz.
św. Jan od Krzyż.

2363. Płacimy tak drogo za nowe doświadczenia, ponieważ nie wykorzystujemy starych.
Gabriel Lau.

2364. Nie rozcinaj tego, co możesz rozplątać.
Joseph Jouber.

2365. Anonimowość to najszczerszy wyraz altruizmu.
Eric Gibso.

2366. Optymista ogłasza, że żyjemy w najlepszym ze światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda.
Martin Seligman.

2367. Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby już byli dobrymi.
Gustav Radbruc.

2368. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.
Jan Paweł I.

2369. Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca.
Anatol Franc.

2370. Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego.
Edgar Allan Po.

2371. Życie nieczynne jest to śmierć przed zgone.
Autor nieznany

2372. Wszechświat go nie ogarnia, a zmieścił się w żłobie.
ks. Jan Twardowsk.

2373. Pierwszymi gośćmi Jezusa byli ubodzy w łachmanach, nieokrzesani , pachnący sianem i serem pasterze… Za 30 lat Jezus nauczający, będzie szukał towarzystwa celników, samarytanki, trędowatych.
ks. Piotr Kuflińsk.

2374. Musimy całym sercem wybrać, kto ma nami rządzić – człowiek czy Bóg.
o. Augustyn Pelanowsk.

2375. W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.
Anatol Franc.

2376. Dobroć to nie jest wiedza, tojest czyn.
Autor nieznany

2377. Los gadułów jest najcięższy, bo żądają słuchaczy, a nie mogą ich zdobyć.
Plutarc.

2378. Książka jest pasem ratunkowym samotności.
Ramon Gomez de la Sern.

2379. Niech żaden dzień nie będzie przez ciebie przeżyty na darmo. Pamiętaj, że czas jest najbardziej nasz ze wszystkich naszych rzeczy i że raz utracony nie da się już odzyskać.
Mategazza