01.01.2011r. – 31.12.2011r.

1283. Miej czas na to, aby pomyśleć – to źródło mocy. Miej czas na modlitwę – to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy.
św. Matka Teresa z Kalkuty

1284. Dusza jest bardziej tam gdzie kocha, niż tam gdzie żyje.
św. Jan od Krzyża

1285. Jezus dał mi zrozumieć, że dla tych, których wiara jest jak ziarnko gorczycy, sprawia cuda i góry przenosi.
św. Teresa z Lisieux

1286. Przy nadmiernej gadatliwości, słowa gubią swój prawdziwy wydźwięk, swój prawdziwy sens, swoją skuteczność.
s. Alessandro Pronzato

1287. Gdyby psy umiały mówić, prawdopodobnie okazałoby się, że współżycie z nimi jest równie trudne, jak z ludźmi.
Karel Capek

1288. Potrzebujemy Jezusa! Jezusa na każdy dzień i to nie obok nas, ale w nas i nie tylko duchowo, ale w sakramencie.
św. Alojzy Orione

1289. Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyniku wypełniania woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1290. Komunia nie jest dla świętych, ale dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść.
św. Jan Bosko

1291. Na kolanach musimy krzepić ducha.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1292. Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jaką ku niej postępujemy, daje rzeczom kształt i kolor.
Henryk Sienkiewicz

1293. Człowiek musi znaleźć taki sposób rozwiązania konfliktów, który odrzuca wszelką zemstę, odwet i agresję.
Martin Luther King

1294. Trzeba być morzem, aby brudne strumienie w siebie przyjmować i samemu się nie zakalać.
Fryderyk Nietzche

1295. Rzuć się ufnie w ramiona Boga. I bądź całkowicie pewny, że jeżeli Bóg czegoś chce od ciebie , to uzdolni cię do pracy i da ci siły do jej wykonania.
św. Filip Neri

1296. Gdyby człowiek mógł spełnić choć połowę swych życzeń, podwoiłby swoje kłopoty.
Benjamin Franklin

1297. Zapominamy to, co chcemy pamiętać, a pamiętamy to, o czym chcielibyśmy zapomnieć.
Cormac McCarthy

1298. Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów.
Jan Paweł II

1299. Każdy człowiek jest dla swojego psa Napoleonem; stąd nieustanna popularność psów.
Aldous Huxley

1300. Gdyby wszyscy ludzie wiedzieli, co każdy powiedział o innym, na świecie nie byłoby nawet czterech przyjaciół.
Blaise Pascal

1301. Dla mężnego człowieka szczęście i nieszczęście są jak jego prawa i lewa ręka; posługuje się obydwiema.
św. Katarzyna ze Sieny

1302. Wiele czasu potrzeba, aby współczesny człowiek złożył skrzydła umysłu i otworzył drzwi swego serca.
Catherine Doherty

1303. Jeżeli uczynimy to, co do nas należy, Bóg przyjdzie z pomocą.
św. Arnold Jansen

1304. Kto jest z Bogiem, zawsze czuje się dobrze, a im bardziej wzmaga się klęska, tym bardziej naglący staje się powód, aby jeszcze ściślej z Nim się zjednoczyć.
św. Wincenty Pallotti

1305. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
św. Augustyn

1306. Kto kocha Boga nade wszystko, nigdy się nie smuci, chyba wtedy, kiedy go obrazi.
św. Franciszek Salezy

1307. Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod.
Aldous Huxley

1308. Poznawanie ludzi to środek na to, aby ich kochać.
bł. Jakub Alberione

1309. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.
Wiliam Szekspir

1310. Lepiej iść słuszną drogą potykając się, niż wielkimi krokami błądzić po bezdrożach. Kto kuleje na słusznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbliża się do celu.
św. Tomasz z Akwinu

1311. Bóg pozwala odnaleźć się tym, którzy umieją żyć w wierności, która jest kreatywna, otwarta na przyszłość.
ks. Alessandro Pronzato

1312. Historia uczy nas, że niczego się z niej nie uczymy.
G. W. F. Hegel

1313. Niech twoja mowa będzie zawsze przepełniona łagodnością.
św. Jan Bosko

1314. Nikt nie jest tak beznadziejnie zniewolony jak ci, którzy błędnie wierzą, iż są wolni.
Johann Wolfgang Goethe

1315. Zostałem stworzony, aby uczynić coś albo czymś być, dla czego nikt inny nie został stworzony… Bóg mnie zna i przyzywa moim imieniem.
John Henry Newman

1316. Do wiary, jak i do miłości potrzeba odwagi, potrzeba męstwa; trzeba sobie powiedzieć: wierzę!
Lew Tołstoj

1317. Doskonałość na wzór samego Boga realizuje się przede wszystkim w naszym odniesieniu do bliźnich, w zdolności realizowania dobra nie tylko na nasz własny użytek, ale również ku pożytkowi całych pokoleń.
ks. bp Jan Chrapek

1318. Cel jest wielki, kiedy mu się poświęcisz. Lecz staje się niski, kiedy robisz sobie z niego tytuł do chwały.
Antoine de Saint Exupery

1319. Bądź skupiony, człowiek wylany na zewnątrz, traci wnet nabyte łaski.
św. Maksymilian Maria Kolbe

1320. Jeżeli człowiek zakocha się w Bogu, oddzielenie życia i oddechu od modlitwy staje się niemożliwe.
Catherine Doherty

1321. Szukanie Boga idzie przez człowieka, bo człowiek jest obrazem Boga, Ciałem Chrystusa i świątynią Ducha.
o. Pierre Marie Delfieux

1322. Zanim zaczniesz działać – pomyśl, a kiedy już pomyślisz – działaj szybko.
Salustiusz

1323. Szacunku dla każdej z osobna chwili, bo umrze i nigdy się nie powtórzy, a zawsze na serio: skaleczona krwawić będzie, zamordowana płoszyć upiorem złych wspomnień.
Janusz Korczak

1324. Choroby ciała często przyczyniają się do uzdrowienia duszy.
św. Franciszek z Asyżu

1325. Kiedy jesteś chory, ofiaruj z miłością swoje cierpienia, a one zmienią się w kadzidło, które unosi się ku czci Bożej i które cię uświęca.
św. Josemaria Escriva

1326. Umiarkowanie w życiu to pierwsza konsekwencja podjęcia ewangelicznego ubóstwa.
Autor nieznany

1327. Wiedz, że w każdej chwili można znaleźć wieczność, każdy stół może być ołtarzem, a każdy człowiek najwyższym kapłanem.
Elie Wiesel

1328. Kościół nie jest w posiadaniu dwóch odrębnych przykazań, jednego dla świata, innego dla chrześcijańskiej wspólnoty; Kościół ma jedno przykazanie to objawione w Jezusie Chrystusie i zwiastowane światu.
Dietrich Bonhoeffer

1329. Siłą człowieka jest modlitwa. Modlenie się to oddech brany z Boga. Modlić się to powierzać się Bogu.
Dietrich Bonhoeffer

1330. Z chwilą gdy dusza jest pojednana sama ze sobą, natychmiast jednoczy się z Bogiem.
bł. Juliana z Norwich

1331. Prawdziwa świętość jest łagodna i pokorna i przyjmuje własne słabości i niedoskonałości.
św. Teresa z Lisieux

1332. Suma dobra duchowego i doczesnego, którego Bóg udzielił całej ludzkości w danym okresie, jest z matematyczną ścisłością proporcjonalna do współpracy ludzi z Bogiem w tym okresie. Nie może go być więcej nawet o najmniejszą drobinę.
Simone Weil

1333. Wiele jest dróg Pana, chociaż on sam jest drogą.
św. Hilary z Poitiers

1334. Bytem Boga, istotą Boga jest miłość. Tu milknie metafizyka. Zaczyna się udział w samej mądrości Boga, w jego prostym spojrzeniu, jakim obejmuje siebie i wszystko, co stworzone.
św. Edyta Stein

1335. Im mniej dusza oddaje się ciału, tym bardziej ono przybiera jej postać, gdyż ciało może się przemieniać wraz z duszą, może przeświecać jej światłem i nim promieniować.
św. Edyta Stein

1336. Słowa „Bądź wola Twoja” powinny stać się dla chrześcijanina normą życia, powinny regulować bieg dnia od rana do wieczora, być ciągle główną naszą myślą.
św. Edyta Stein

1337. Pokusa nie przychodzi do duszy z zewnątrz, lecz znajduje się w jej wnętrzu i potrzebuje tylko legitymacji wolnego aktu.
Autor nieznany

1338. Wyobraźnia pracuje stale nad zatykaniem wszelkich szczelin, którymi mogłaby przeniknąć łaska.
Simone Weil

1339. Odwaga jest to wiedza o tym czego się bać, a czego nie.
Platon

1340. Bądź przy Bogu jak ptak, który choć czuje drżenie gałęzi, nie przestaje śpiewać, wie bowiem, że ma skrzydła.
Autor nieznany

1341. Ogłupiani przez kilka stuleci przez pychę techniki, zapomnieliśmy dziś, że istnieje boski ład wszechświata. Nie pamiętamy o tym, że praca, sztuka to tylko różne sposoby nawiązywania z nim łączności
Simone Weil

1342. Pytanie o prawdę jest pierwszym krokiem wolności, która żyje w świecie kłamstw.
ks. Józef Tischner

1343. Nie ma dla człowieka piękniejszego przeżycia jak to jedno: odzyskać wolność, pytając o prawdę.
ks. Józef Tischner

1344. To bardzo ważne, aby człowiek umiał zmieniać od czasu do czasu punkty swego widzenia świata. Nie wolno przywiązywać się do jednego okna.
ks. Józef Tischner

1345. Zmieniać punkty widzenia, to wznieść się ponad siebie, ponad własne uczucia, własne interesy, to patrzeć na siebie tak, jakby się było kimś innym.
ks. Józef Tischner

1346. Żadna granica nie kusi tak do szmuglowania, jak granica wieku.
Robert Musil

1347. Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.
Johann Gottfried Seume

1348. Słowo życzliwe nic nie kosztuje, a jest przecież najpiękniejszym podarkiem.
Daphne du Maurier

1349. Zaufanie jest oazą w sercu, do której nie dociera karawana myśli.
Khalil Gibran

1350. Post jest zdrowotny kiedy łączy się z powstrzymaniem od nałogów, z modlitwą i jałmużną.
św. Albert

1351. Można podzielić ludzi na trzy klasy: ci, co się zapracowują na śmierć, ci, co się zamartwiają na śmierć i ci, co się zanudzają na śmierć.
Winston Churchil

1352. Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa do modlitwy.
Chiara Lubich

1353. Miłosierny Samarytanin nie podpisuje żadnych rezolucji, które trzeba skierować do innych; on sam bierze się do dzieła.
ks. kard. Julius Dophner

1354. Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. Uświęcenie – dziełem całego życia.
św. Josemaria Escriva

1355. Zdobądźcie pokój wewnętrzny, a wielu ludzi znajdzie przy was swe zbawienie.
św. Serapion

1356. Pewien mnich o imieniu Serapion sprzedał swoją księgę Ewangelii, a pieniądze rozdał. Sprzedałem książkę – powiedział – która kazała mi sprzedać wszystko, co mam i rozdać ubogim.
Autor nieznany

1357. Każdy post jest intensywną modlitwą, oczyszczeniem myśli, skokiem duszy ku boskiemu życiu, aby się w nim zatracić.
Gandhi

1358. Wspinać się mozolnie na te górę, żeby się dowiedzieć, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok – to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem.
Anna Kamieńska

1359. Na wierze opiera się uprawa roli, bo kto nie wierzy w zbiór, nie podejmuje się trudu.
św. Cyryl Jerozolimski

1360. Słowo jest adoptowanym synem milczenia, bo święty Józef obecny jest na stronach Ewangelii, nie wypowiadając ani jednego słowa.
Paul Claudel

1361. Żal za grzechy leży w woli, nie w uczuciach.
bł. Rupert Mayer

1362. Życie w modlitwie, jego intensywność, głębia, rytm – stanowi miarę naszego zdrowia duchowego i odsłania nas przed nami samymi.
Catherine Doherty

1363. Człowiek nie jest z niczego zadowolony, wyjąwszy swój rozum; i im mniej go posiada, tym bardziej jest zadowolony.
August Kotzebue

1364. Post nie ma żadnego sensu bez wiary w Boga. Nigdy nie powinien być mechanicznym wysiłkiem, ani też zwykłym naśladownictwem: musi wypływać z głębi duszy.
Gandhi

1365. Bóg nie przyszedł unicestwić cierpienia; nie przyszedł nawet go wytłumaczyć; przyszedł, aby je wypełnić swoją obecnością
Gaston Courtois

1366. Ewangelia jest jedynym głosem, który oświeca, przyciąga, pociesza, gasi pragnienie.
bł. Jan XXIII

1367. Gdy dzielisz się swoim chlebem, to go ubywa, gdy dzielisz się swoją wiarą, ona wzrasta.
francuskie

1368. Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko raz.
Wiliam Szekspir

1369. Gdzie mieszka Bóg? Bóg mieszka tam, gdzie pozwala mu się wejść.
Autor nieznany

1370. Dla mnie nie ma nic bardziej oczyszczającego i umacniającego jak post.
Gandhi

1371. Odkładanie kończy się często zaniechaniem. Dobre postanowienie trzeba wypełnić nie jutro, ale dzisiaj, nie dziś wieczorem, ale dzisiaj rano, nie za chwilę, ale natychmiast.
E. Poppe

1372. Życie jest twym okrętem, a nie twym mieszkaniem.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

1373. Ci, którzy mniej cierpią, wyrażają swój ból bardziej okazale.
Publius Tacyt

1374. Pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i daje odwagę.
Jan Paweł II

1375. Śmierci tak trzeba uczyć się jak życia.
Leopold Staff

1376. Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga.
św. Izydor

1377. Pościć, aby oczyścić siebie i innych, to stara reguła, która będzie tak długo obowiązywać, jak długo człowiek będzie wierzyć w Boga.
Gandhi

1378. Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia do braku odwagi.
Albert Camus

1379. Drogę poznaje się… idąc nią. Prawdę poznaje się…czyniąc nią.
ks. Alessandro Pronzato

1380. Serce w bogactwach jest szybciej twarde niż jajko w gotującej wodzie.
Ludwig Borne

1381. Spokojny medytuj nad cnotą słowa. Zachowuj moc słów niewypowiedzianych.
Lanza del Wasto,

1382. Post jest dla duszy tym czym dla ciała oczy.
Gandhi

1383. Wilk jest wilkiem, niedźwiedź jest niedźwiedziem. Człowiek natomiast jest wszystkimi zwierzętami jednocześnie. Może zostać każdym z nich.
indiańskie

1384. Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata, tak jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna.
Pierre Emmanuel

1385. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.
Albert Einstein

1386. Mogę mieć doradców, kierowników duchowych, książki, lecz kiedy nadejdzie czas, muszę podjąć decyzję, stojąc sama wobec ostatecznych prawd mego stosunku do Boga i innych ludzi. Na tym polega wolność.
Catherine Doherty

1387. Nie wątp w tego, który ci mówi, że się boi, ale bój się tego, który powiada ci, że nie ma żadnych wątpliwości.
Erich Fried

1388. Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie.
Otto Ludwig

1389. Dobro jest tym, czego nie sposób określić, ale co określa wszystko pozostałe.
Lew Tołstoj

1390. Nie wystarczy powiedzieć, że Bóg działa pomimo naszych słabości. On działa poprzez naszą słabość jeszcze bardziej.
o. Andrzej Madej

1391. Jezus nie poucza – on woła.
Romano Guardini

1392. To, co bolesne, to krzyż, ale to, co nazywa się krzyżem jest też zbawieniem.
Edward Poppe

1393. Kościół jest w drodze; choć idzie utartymi ścieżkami, to jednak zawsze do nowych czasów.
kard. Stefan Wyszyński

1394. Życie chrześcijańskie, by ofiarować pełne świadectwo, musi połączyć w sobie dwie stacje – Kalwarii i Zmartwychwstania. Dochodząc do radości Poranka Wielkanocnego, trzeba najpierw przejść przez ciemność Wielkiego Piątku.
ks. Alessandro Pronzato

1395. Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
św. Augustyn

1396. Mamy wierzyć w Miłość wszechmogącą. Grzechem jest wierzyć i lękać się.
ks. Jan Twardowski

1397. Aby dojść do pełnej radości wielkanocnej, trzeba było przejść przez Ogród Oliwny i Drogę Krzyżową.
ks. Jan Twardowski

1398. Mów każdego dnia do siebie samego „dzień dobry”.
Phil Bosmans

1399. Nie pożądaj wszystkiego co widzisz. Nie wierz wszystkiemu co słyszysz. Nie mów wszystkiego co wiesz. Nie rób wszystkiego co potrafisz.
Napis w klasztorze franciszkański w Lyonie

1400. Bóg zataił przed nami godzinę naszej śmierci, abyśmy się każdego dnia jej spodziewali.
św. Augustyn

1401. Zawsze, skądkolwiek by przyszły, wszystkie grzechy zwrócone są przeciw bliźniemu lub go atakują.
św. Katarzyna ze Sieny

1402. Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często.
Stefan Kisielewski

1403. Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących.
Mikołaj Gogol

1404. Zacznij się modlić! I powtarzaj potem modlitwy jak najczęściej. Bóg reszty dopełni – oświeci cię nowym życiem i ożywi.
Bogdan Jański

1405. Nie chciejcie ojczyzny, która nic nie kosztuje.
Jan Paweł II

1406. Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat.
Albert Schweitzer

1407. Kiedy Kościół poślubia ducha czasu, w najbliższym pokoleniu zostaje wdową.
abp John Quinn

1408. Na ludzką pamięć nie ma co liczyć. Niestety, na niepamięć również.
Stanisław Jerzy Lec

1409. Zauważmy, że Pan Jezus najpierw przywraca głuchoniemym słuch, a potem mowę.
Autor nieznany

1410. Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.
św. Augustyn

1411. Cierpienia nigdy nie są za wielkie, ani radość za mała. Kto należy do Chrystusa, musi przeżyć całe Jego życie.
św. Edyta Stein

1412. Każdy jest w takim stopniu nieszczęśliwy, w jakim się za takiego uważa.
Seneka

1413. Gdyby bohaterowie mieli czas do namysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa.
Peter Aleksander Ustinov

1414. Milcz dużo, aby mieć do powiedzenia coś, co zasługuje na posłuch. Ale milcz również, aby słuchać samego siebie.
Lanza del Vasto

1415. Istnieje wiele rodzajów modlitwy – bo miłość można na różne sposoby wyrazić.
bp Helmut Kratzl

1416. To jedno wiem: tylko ci spośród nas będą naprawdę szczęśliwi, którzy odkryją jak służyć innym.
Albert Schweitzer

1417. Naszym życiem powinniśmy świat w niebo zamieniać.
św. Jan Chryzostom

1418. Kiedy znika lęk i potrzeba ludzkiego szacunku, znika także skłonność do tego, by się martwić.
Catherine Doherty

1419. Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością.
Brat Roger

1420. Najpiękniejsze słowo, jakie można powiedzieć Panu Bogu brzmi „Tak”.
Guy de Fontgalland

1421. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławieństwa, a nie złorzeczenia i błogosławieństwem świat zdobywają.
Jan Paweł II

1422. Żyj z ludźmi jakby widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj jakby słuchany przez ludzi.
Seneka

1423. Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profesor, że głupstwo powiedział.
Aleksander Fredro

1424. Nie waż się o coś prosić, dopóki za coś nie podziękujesz.
Jan Budziaszek

1425. Wola Boga, a nasza codzienność, to prawie znak równości.
Autor nieznany

1426. Dobro jest tym, czego nie można określić, ale co określa wszystko.
Lew Tołstoj

1427. Lekarze i generałowie wchodzą do nieba wejściem przeznaczonym dla dostawców towaru.
Tristan Bernard

1428. Smutek i przygnębienie szkodzą doskonałości, a wesołość przeciwnie, umacnia serca i wielce pomaga w wytrwaniu w dobrym.
św. Filip Nereusz

1429. Biednym nic z tego nie przyjdzie, że bogaci też zbiednieją.
Stefan Kisielewski

1430. Wielkim złem jest grzech, ale jeszcze większym rozpacz, bo z grzechu można powstać, grzech można odpokutować, a nie raz grzech stał się podwaliną świętości. A rozpacz nigdy dobrych owoców nie wydaje.
św. Urszula Ledóchowska

1431. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.
Albert Schweitzer

1432. Musimy wzrastać, do tego wzrostu potrzebujemy dwóch skrzydeł: pokory i ufności.
bł. Jakub Alberione

1433. Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby już byli dobrzy.
Gustaw Radbruch

1434. Zanim się ożeniłem miałem sześć teorii na temat wychowywania dzieci; teraz mam sześcioro dzieci i żadnych teorii.
Lord Rochester

1435. Bądźcie dobrego ducha również wtedy, gdy nie wszystko wydaje się układać pomyślnie.
św. Arnold Janssen

1436. Można być świętym z pastorałem w ręku, ale tak samo dobrze można nim zostać, mając w ręku miotłę.
bł. Jan XXIII

1437. Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć wśród ludzi.
św. Bazyli Wielki

1438. Nasza miłość będzie miarą chwały, którą otrzymamy w niebie.
św. Jan Maria Vianney

1439. Poddanie się woli Bożej jest wielkim dobrem dla człowieka. Wówczas tylko Bóg jest w duszy. Nie ma już miejsca na inną myśl, a mimo, że ciało cierpi, dusza czuje miłość Boga.
Autor nieznany

1440. Staraj się zawsze być pożyteczny, lecz nigdy – niezastąpiony.
Marie von Ebner-Eschenbach

1441. Wiara raczej poprzedza każde dotykalne doświadczenie, niż wypływa z niego. Bez posiadania wiary żadne doświadczenie nie jest w stanie przekazać nam religijnego znaczenia.
Abraham Joshua Heschel

1442. Tylko ten, kto jest wielce mądry czy wielce głupi, nie zmienia własnego zdania.
Konfucjusz

1443. Chcesz rozróżnić wolę Boga od swoich pomysłów, sięgnij po Słowo.
Autor nieznany

1444. Nie można każdego dnia robić coś wielkiego, ale z pewnością można zawsze robić coś dobrego.
niemieckie

1445. Modlitwa jest największą twórczością – nie tyle twórczością ludzką, ale przede wszystkim twórczością Ducha Świętego.
Jan Paweł II

1446. Niech milczy ten, kto uczynił jakieś dobrodziejstwo – niech mówi ten, który je otrzymał.
Seneka

1447. Ateizm jest nieszczęsnym dzieckiem, które na próżno stara się uwierzyć, że nie ma ojca.
Benjamin Franklin

1448. Tylko ci, co nie robią nic, nie mylą się; ale całe ich życie jest jedną wielką pomyłką.
kard. Desire Mercier

1449. O Bogu myślcie z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie z pokorą. O Bogu mówcie z uwielbieniem, o bliźnim tak, jakbyście chcieli, aby o was mówiono. O sobie mówcie z pokorą albo milczcie.
św. Jan Bosko

1450. Człowieka poznaje się po książkach, przyjaciołach oraz zdolności przyznania się do własnych błędów.
Autor nieznany

1451. Zbyt często nasze dobre stosunki z Bogiem pocieszają nas w złych stosunkach z braćmi.
L. Evely

1452. Czy można Bogu oddać pół serca, czwartą część duszy, jedną setną swojego czasu?
ks. Jan Twardowski

1453. Kochasz życie? A więc nie marnuj czasu, ponieważ właśnie z niego składa się życie.
Benjamin Franklin

1454. Jesteśmy odpowiedzialni za czynione zło, ale też za dobro, którego nie czynimy.
E. Leseur

1455. Współczuj biednemu kaznodziei i módl się za niego, aby swoimi małymi ustami starał się powiedzieć rzeczy wielkie.
B. Marshall

1456. Chrystus prawdziwie siebie rozdał, dał się nam w przełamanym chlebie, by Jego życie było naszym.
kard. Joseph Ratzinger

1457. Człowiek, który odmawia wieczorną modlitwę, jest kapitanem, który ustawia straże: może spać spokojnie.
Baudelaire

1458. Ten, kto nie wypełnia obowiązków swojego stanu, nawet jeżeli czyni wiele w innych dziedzinach, stanowi dysonans w harmonii świata.
La Colombiere

1459. Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę.
Jan Paweł II

1460. Wspaniałym środkiem, aby cieszyć się Bogiem, jest przyjaźń z jego przyjaciółmi.
św. Teresa z Avila

1461. Zamiast nienawidzić i przeklinać świat, w którym do życia powołała nas Opatrzność, starajmy się go zrozumieć, służyć mu, leczyć go i kochać.
Paweł VI

1462. Niech pozostanie dla nas żywa o bracia, pamięć św. Piotra i Pawła: utrzymajmy ją żywą wiarą, działaniem, postępowaniem i słowem.
św. Gaudenty

1463. Najbardziej zagubiony ze wszystkich dni jest ten, w którym człowiek się nie uśmiechnął.
Autor nieznany

1464. Oczy są po to, by patrzeć, dusza jest po to, by pragnąć.
Autor nieznany

1465. Zobaczyć świat w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, w godzinie – nieskończoność czasu.
Wiliam Blake

1466. Ten, który cię stworzył, wie również co ma z tobą zrobić.
św. Augustyn

1467. Jedynie łzy miłości i skruchy są w stanie umyć szyby naszej duszy i umieścić w niej płonący olśniewającym blaskiem drogowskaz, który otrzymujemy od Boga.
Catherine Doherty

1468. Najskuteczniejszy i niezastąpiony apostolat, to apostolat świętego i pobożnego życia działającego przykładem i modlitwą.
Pius XII

1469. Może nie ta dziecięca wiara ani wiara starego człowieka, ale ta pośrodku jest najważniejsza, kiedy pojawia się „demon południa”.
ks. Jan Twardowski

1470. Jezus kocha serca radosne, kocha dusze uśmiechnięte.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

1471. Modlitwa jest dla nas ludzi, językiem obcym. Uczymy się jej tylko, przez ćwiczenie.
kard. John Henry Newman

1472. Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.
Albert Camus

1473. Takt to inteligencja serca.
francuskie

1474. Nikt nie jest pozbawiony szczypty podatności na świętość. Nawet najuboższe dusze mają skrzydła, które gwałtownie wznoszą je powyżej poziomu, gdzie rozpacz widzi pułap.
Abraham Joshua Heschel

1475. Dobrze, że istnieją słowa uświęcone przez wieki kultu, przez prawość i miłość pokoleń. Gdybyśmy to my mieli decydować, któż wiedziałby, jakie słowo jest właściwe, by je zanieść przed Oblicze Boże, by go wysławiać, lub która z naszych niestałych myśli warta jest wejścia do wieczności.
Abraham Joshua Heschel

1476. Każdy ideał ludzki, społeczny czy artystyczny, jeśli zasklepia całe nasze życie, odcina nas od światła.
Abraham Joshua Heschel

1477. Naprawdę trzeba być otwartym na to, co odległe, by móc dostrzec to, co bliskie. Jeśli nasze aspiracje nie sięgają tego co największe, kurczymy się i stajemy się gorsi.
Abraham Joshua Heschel

1478. Nie mając Boga na uwadze, jesteśmy jak rozrzucone szczeble połamanej drabiny. Modlić się to stać się drabiną, po której myśli wznoszą się do Boga i włączają w ruch ku Niemu, wzbierający niepostrzeżenie w całym wszechświecie.
Abraham Joshua Heschel

1479. Błagam o stworzenie atmosfery modlitwy. Takiej atmosfery nie tworzą ceremonie, sztuczne chwyty czy przemówienia, ale rodzi się ona z przykładu modlitwy danego przez modlącą się osobę. Ta atmosfera nie ma tworzyć się wokół ciebie, ale w tobie.
Abraham Joshua Heschel

1480. Bądźcie samoukami, nie czekajcie, aż was nauczy życie.
Stanisław Jerzy Lec

1481. Każde powołanie służy publicznej użyteczności. Zostać wezwanym to zostać posłanym.
ks. Alessandro Pronzato

1482. Wiara bez uczynków martwa jest, a uczynki bez wiary to coś jeszcze gorszego, to tylko strata czasu i nic więcej.
Antoni Czechow

1483. Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca: wszyscy je widzą
Konfucjusz

1484. Żeby być sobą, trzeba być kimś.
Stanisław Jerzy Lec

1485. Potrzeba wielu słów, żeby nie powiedzieć nic lub by powiedzieć coś innego niż się myśli.
ks. Alessandro Pronzato

1486. Człowiek ma nie tylko wiele pytań – on sam jest także pytaniem.
Kral Rahner

1487. Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.
Aleksander Fredro

1488. Gdy człowieka przytłacza brzemię, istnieją dwie możliwości, aby mu pomóc. Pierwsza , to zabrać mu cały ciężar, aby nie musiał już niczego nieść. Druga, to pomóc mu, aby miał lżej. Jezus – idąc z nami – nie wybiera tej pierwszej możliwości.
Dietrich Bonhoeffer

1489. Bóg kocha człowieka. Bóg kocha świat. Nie człowieka idealnego, lecz takiego, jakim on jest. I nie świat idealny, lecz ten rzeczywisty.
Dietrich Bonhoeffer

1490. Do najbardziej zdumiewających, a jednocześnie nie dających się obalić doświadczeń, należy to, iż zło – w często zaskakująco krótkim czasie – daje się poznać jako głupie i bezcelowe.
Dietrich Bohoeffer

1491. Wszyscy boimy się prawdy. Strach przed nią jest w gruncie rzeczy strachem przed Bogiem.
Dietrich Bohoeffer

1492. Wierzę, że Bóg ze wszystkiego, nawet z największego zła, daje powstać dobru. Potrafi to uczynić i chce tego.
Dietrich Bonhoeffer

1493. Boże przykazanie jest zawsze konkretnym zwróceniem się do kogoś, nigdy natomiast abstrakcyjnym mówieniem o czymś lub o kimś. Zawsze jest ten do kogo mówi Bóg.
Dietrich Bohoeffer

1494. Nie wszystkie nasze życzenia, lecz wszystkie obietnice spełnia Bóg.
Dietrich Bonhoeffer

1495. Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze – to zadanie i cel człowieka.
Moses Mendelsson

1496. Miłość ma nie tylko ofiarować i dawać. Miłość musi tysiąc razy przebaczać.
Gertrud Maassen

1497. Pewien mąż tak kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają o jedno oko za dużo.
chińskie

1498. Troski rozpuszczają się w dobrze odmówionej modlitwie jak śnieg w słońcu.
św. Jan Maria Vianney

1499. Mamy tu na ziemi jedno zadanie: dowiedzieć się kim jesteśmy. Każdy w swoim wnętrzu, w swojej samotności.
Siostra Emmanuelle

1500. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzna, uparte naśladowanie Chrystusa.
Autor nieznany

1501. Nasze wybory są większe niż my sami.
Andre Suares

1502. Kto mówi wszystko, co wie, wypaple także to, czego nie wie.
Francis Bacon

1503. Bóg jest prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
św. Edyta Stein

1504. Kluczem do serca ludzi, nie będzie nigdy nasza mądrość, lecz zawsze nasza miłość.
Hermann Bezzel

1505. Komu życie nie narzuca żadnych ciężarów, temu samo stanie się ciężarem.
Peter Sirius

1506. Życie krótkie, cierpienia krótkie, a potem: niebo, niebo, niebo.
św. Maksymilian Maria Kolbe

1507. Dziś zacznij służyć Panu Bogu. Może to ostatni dzień w twoim życiu.
św. Maksymilian Maria Kolbe

1508. Jutro niepewne, wczoraj nie do ciebie należy, dziś tylko jest twoim.
św. Maksymilian Maria Kolbe

1509. Z woli Bożej niczego nie otrzymujemy bez pośrednictwa Maryi; tak jak nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Syna, tak też nikt nie może zbliżyć się do Chrystusa, jak tylko przez Jego Matkę.
Leon XIII

1510. Przede wszystkim nie zapominaj, że nie możesz być niczyim sędzią.
Fiodor Dostojewski

1511. Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.
św. Augustyn

1512. Bogactwo podobne jest do wody morskiej: im więcej człowiek jej pije, tym większe ma pragnienie.
Artur Schopenhauer

1513. Kto przyjął, niech mówi! Kto dał, nich milczy!
niemieckie

1514. Bogu zarówno mili: grzesznik, płacze w skrusze, jak i sprawiedliwy gdy się raduje w dziękczynieniu.
św. Bernard z Clairvaux

1515. Milczenie jest wspaniałą sztuką konwersacji.
Wiliam Hazzlit

1516. Kruk krukowi oka nie wykole, ale lubi, gdy to ktoś inny zrobi.
Maryla Wolska

1517. Przyznanie się do błędu jest już połową poprawy.
Bogdan Jański

1518. Ważne jest to, co robię dzisiaj, a nie to co zrobiłem lub kim byłem dziesięć lat temu. Inni mają prawo otrzymać ode mnie to, kim jestem, a nie kim byłem.
ks. Alessandro Pronzato

1519. Bóg prosi nas o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.
Franz Werfel

1520. Miłość bliźniego byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby bliźni nie był tak blisko.
Norman Mailer

1521. Ani miłość bez nadziei, ani nadzieja bez miłości. Ani jedno ni drugie bez wiary.
św. Augustyn

1522. Zaufanie jest najwyższą formą miłości.
Jean Vanier

1523. Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi.
Adam Mickiewicz

1524. Wtenczas tylko rzetelnie pogodzisz się z wrogiem, jeśli ty i wróg pierwej zgodzicie się z Bogiem.
Adam Mickiewicz

1525. Bóg może świat zniszczyć i drugi wystawić, a bez naszej pomocy nie może nas zbawić.
Adam Mickiewicz

1526. Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera i każdy z Boga tyle, ile chce zabiera.
Adam Mickiewicz

1527. Mówisz niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota i ojczyzna droga. Głupiec mówi: niech sobie źródło wyschnie w górach, byle mi woda płynęła w miejskich rurach.
Adam Mickiewicz

1528. Czyż to nie dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją według jej nakazów.
Georg Christoph Lichtenberg

1529. Modlitwa jest kluczem poranka i ryglem wieczoru.
Siostra Emmanuelle

1530. Musimy stać się świętymi, nie dlatego, że chcemy czuć się świętymi, ale dlatego, że Chrystus musi móc żyć pełnią życia w nas.
św. Matka Teresa z Kalkuty

1531. Kto w sobie nie nosi nieba, ten szuka go daremnie w całym wszechświecie.
Carl Sonnenschein

1532. Nie mów wszystkiego co wiesz, ale wiedz zawsze wszystko, co mówisz.
Martin Claudius

1533. Można być samotnym wśród ludzi, a wolnym w więzieniu, zarówno bowiem samotność, jak i wolność są stanami ducha, nie ciała.
Stefan Kisielewski

1534. Zmarnowany czas jest bytem, wykorzystany – życiem.
Edward Young

1535. Powiedzieć komuś całą prawdę – to czasami więcej niż obowiązek, to przyjemność.
Oscar Wilde

1536. Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce.
bł. Adolf Kolping

1537. Przekonajmy się do tej wielkiej i straszliwej prawdy i pogódźmy się z nią – miłość własna nigdy nie umiera wcześniej od nas.
św. O. Pio

1538. Bardziej od samego grzechu, Boga gniewa i obraża to, że grzesznicy nie odczuwają żadnego żalu za swoje grzechy.
św. Jan Chryzostom

1539. Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt

1540. Najcięższy krzyż, jaki mamy do dźwigania, to zawsze my sami.
Odilo Lechner

1541. Kłamstwo jest jak kula śnieżna, im dłużej ją kręcisz, tym staje się większa.
Marcin Luter

1542. Jeśli ktoś widzi własną ciemność, widzi dostatecznie wiele.
japońskie

1543. Nie gań poczynań bliźniego, zanim nie spojrzysz w głąb siebie.
Mikołaj Gogol

1544. Boga nie ma w naszych myślach, On jest w rzeczywistości. Tam możemy go odkryć.
o. Wilfrid Stinissen

1545. Najpewniejszym sposobem na uczynienie sobie życia przyjemnym jest uprzyjemnianie go innym.
Arturo Graf

1546. Ktokolwiek chce osiągnąć radość, musi ją z kimś podzielić: szczęście przyszło na świat jako bliźniak.
George Byron

1547. Posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie jak protezą bez fałszywego wstydu, ale także niepotrzebnej pychy.
Zbigniew Herbert

1548. Chwała człowieka ma za towarzyszkę smutek.
św. O. Pio

1549. Humor jest kołem ratunkowym w nurcie życia.
Wilhelm Raabe

1550. To za mało pomóc słabemu – trzeba go jeszcze podeprzeć.
Wiliam Szekspir

1551. W każdym z ludzi można znaleźć Bożą myśl – Boży pomysł na tego człowieka.
ks. Zbigniew Kapłański

1552. Im bardziej plany Boga wobec nas są zagmatwane, tym większa jego opieka i zachęta, by nie rezygnować, ale rozwinąć nasze zaufanie.
św. Wincenty a Paulo

1553. Każdy chrześcijanin ma swoje Betlejem, swoje Nazaret, górę Tabor, dolinę Jordanu, Kafarnaum i Jerozolimę, a w niej Wieczernik, Ogród Oliwny, Golgotę.
ks. Janusz St. Pasierb

1554. Jeśli jakieś słowo modlitwy napełni cię szczególną pociechą lub skruchą, zatrzymaj się przy nim, wtedy bowiem modli się z nami nasz anioł stróż.
św. Jan od Krzyża

1555. Cóż to za cnota nie pić wina, a upijać się gniewem i nienawiścią.
św. Hieronim

1556. Radość ma swoją siedzibę w głębi duszy, można ją mieć nawet w ciemnym więzieniu jak i we wspaniałym pałacu.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

1557. Nie zapomnę o tym, że nie jestem nigdy sam, choćby nawet nie było przy mnie nikogo. Zawsze bowiem widzi mnie Bóg, Maryja i mój Anioł Stróż.
bł. Jan XXIII

1558. Bezczynność, a nie trud jest przekleństwem człowieka. Bezczynność gryzie jak robak serca ludzi i narodów, zżera je jak rdza żelazo.
Autor nieznany

1559. Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej.
św. Franciszek z Asyżu

1560. Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie.
św. Faustyna Kowalska

1561. Zawsze wykonuj jakąś pracę, aby szatan nigdy nie znalazł cię bez zajęcia.
św. Girolamo

1562. Kiedy popełniłeś błąd, nigdy nie kłam, aby mu zaprzeczyć lub go pomniejszyć. Przyznaj, że zbłądziłeś: w tym tkwi wielkość.
Silvio Pellico

1563. Słuszne jest, aby Bóg, tak przecież czysty, objawiał się tylko temu, kto ma oczyszczone serce.
Blaise Pascal

1564. Obróć twarz ku słońcu – a cień zostanie w tyle.
afrykańskie

1565. Często nie uświadamiamy sobie, iż samotność jest wezwaniem do dzielenia samotności Boga.
Catherine Doherty

1566. Prawda jest często tak prosta, że trudno w nią uwierzyć.
Fanny Lewald

1567. Przez noc – droga do świtania, przez wątpienie – do poznania, przez błądzenie – do mądrości, przez śmierć – do nieśmiertelności.
Roman Zmorski

1568. Nadrabiaj pokorą, czego ci braknie w doskonałości.
bł. Honorat Koźmiński

1569. Jakby każdy chciał grać pierwsze skrzypce, nigdy nie stworzylibyśmy orkiestry.
Robert Schuman

1570. Wódz niebieski zna nas wszystkich i każdemu wskazuje placówkę według jego zdolności, ale potrzeba, byśmy byli gotowi, inaczej ominie nas zaszczytne wezwanie.
św. Teresa od Jezusa

1571. Działalność bez modlitwy jest tylko robieniem hałasu.
bł. Jakub Alberione

1572. Boże mój, nie mogę się bać Ciebie ani mojej śmierci, ani Twojego sądu, kiedy Ty nie potrzebujesz mnie, jednak stworzyłeś.
Edward Poppe

1573. Stosowne ostrzeżenie: Nie rób z Boga poduszki ani z modlitwy pierzyny.
bp Helder Camara

1574. Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie.
bł. Jerzy Popiełuszko

1575. Do Boga możemy się zbliżyć na trzech skrzydłach: miłości, modlitwy i czystości.
Domenico Giuliotti

1576. Wiara daje odpowiedź na to, gdzie należy szukać źródeł mocy.
św. Edyta Stein

1577. Każdy wysiłek wyrażenia koncepcji Boga, pozostaje jedynie skromną próbą. W rzeczywistości udaje się tylko pozdrowić Go z daleka.
C. Adam

1578. Kochaj twoje zadania, jeśli chcesz je dobrze spełniać.
św. Jan Bosko

1579. Życie zostało nam dane, abyśmy szukali Boga, śmierć, aby go odnaleźć, wieczność, aby go posiąść.
P. Nouet

1580. Nigdy nie mówcie, że Bóg jest po naszej stronie, ale raczej się módlcie, abyśmy mogli się znaleźć po stronie Boga.
Abraham Lincoln

1581. Świat jest księgą, każde stworzenie jest zdaniem.
Robert Mader

1582. Wyznawanie wiary w Chrystusa domaga się naśladowania Chrystusa. Poprawnemu wyznawaniu wiary musi towarzyszyć właściwe postępowanie.
Jan Paweł II

1583. Musimy strzec się przede wszystkim przed dżumą narzekania.
św. Bernard z Clairvaux

1584. Pamiętaj, że twój Bóg powiedział: nawet jeśli matka może zapomnieć o dziecku, Ja nie zapomnę o tobie.
św. Wincenty a Paulo

1585. Pokora, to schody, po których z ziemi wchodzimy do Bożego serca.
św. Brygida

1586. Ból czyni w duszy to, co w ziemi pług: rani ją, rozdziera, wywraca; ale tym samym daje jej życie, siłę, płodność.
P. Gallerani

1587. Świętość świętych nie opiera się na głośnych wydarzeniach, ale na drobnych sprawach, które światu wydają się głupstwem.
bł. Jan XXIII

1588. Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie, modlitwa natomiast dociera do serca Najwyższego.
św. Augustyn

1589. Dla tego, kto ma zawsze ufny wzrok utkwiony w Bogu, nie ma niespodzianek: nawet niespodzianki śmierci.
bł. Jan XXIII

1590. Walki ducha są męczące to prawda; ale jakie chwalebne i słodkie jest wyjście z nich zwycięsko!
św. Franciszek Salezy

1591. Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność.
łacińskie

1592. To nie czas nalega, to wieczność nalega.
Michael Bauer

1593. Wołajcie o błogosławieństwo Pana dla waszej pracy, ale nie proście, żeby On ją za was wykonał.
Georges Bernanos

1594. Kochaj swych wrogów, bo oni mówią o twoich błędach.
Benjamin Franklin

1595. Nie pragnij być lepszym od innych, najpierw bądź samym sobą.
Fiodor Dostojewski

1596. Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte.
Benjamin Franklin

1597. Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.
Seneka Młodszy

1598. Kto zważa na każdą chmurkę, ten nigdy nie wybierze się w podróż.
włoskie

1599. Oglądanie telewizji jest aktywną formą leniuchowania.
Henning Venske

1600. Cierpliwość jest rdzeniem miłości; nie istnieje miłość bez cierpliwości, ani cierpliwość bez miłości.
św. Katarzyna ze Sieny

1601. Cierpliwość jest najkonieczniejszą zaletą, aby dobrze żyć. Jeżeli brakuje cierpliwości, wchodzą gniew, zmieszanie, wściekłość i zgorzknienie.
bł. Jan XXIII

1602. Cierpliwość można nazwać ekspresem ku pokorze, pokora zaś jest przedostatnią stacją na drodze ku doskonałości.
Edward Poppe

1603. Cierpliwość można nazwać ekspresem ku pokorze, pokora zaś jest przedostatnią stacją na drodze ku doskonałości.
Edward Poppe

1604. Cnota musi być celem samym w sobie; jeżeli ktoś ją zakłada, niczym maskę, do jakiegoś innego celu, ona sama zdziera mu ją z twarzy.
Michał Montaigne

1605. Nawet jeżeli to prawda, że będziemy sądzeni z miłości, jest również pewne ponad wszelką wątpliwość, że będziemy sądzeni przez miłość, która jest niczym innym tylko Bogiem.
Julien Green

1606. Troszcz się zawsze o chwilę, a Bogu pozostaw troskę o przyszłość.
Christoph Martin Wieland

1607. Jedna tylko wiara w łaskę Bożą, która sama przychodzi w potrzebie, utrzymać może w spokoju ducha.
św. Rafał Kalinowski

1608. Kiedy zaczynamy lepiej rozumieć samych siebie, zaczynamy lepiej rozumieć innych. I na odwrót, kiedy lepiej rozumiemy innych, lepiej rozumiemy samych siebie.
Jean Vanier

1609. Spotkanie z Bogiem nie jest przywilejem ludzi zdolnych i inteligentnych. Jest ono szczególnie przeznaczone dla najbardziej kruchych i pokornych, którzy pragną kochającej obecności.
Jean Vanier

1610. Jesteśmy powołani do wzrastania, do umacniania się, do rozwijania naszych umiejętności, ale ta siła ma służyć do budowania świata miłości, nie zaś naszej własnej władzy i chwały.
Jean Vanier

1611. Nie jesteśmy wezwani, by być niezależnymi od siebie wyspami, oddzielonymi jedna od drugiej, zamkniętymi w samozadowoleniu.
Jean Vanier

1612. Jezus chce spotkać się z każdym z nas na poziomie zranionego serca, poza wszystkimi barierami i mechanizmami obronnymi, aby nam objawić, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Ojca i nie potrzebujemy sukcesu lub samo potwierdzenia . Taka jest właśnie dobra nowina.
Jean Vanier

1613. Przebaczenie jest pomocą daną ludziom, aby rozwijali się, przynosili owoce i odkrywali własne piękno. Przebaczenie nie wymaga dramatu łez i emocjonalnych przytuleń.
Jean Vanier

1614. Być dojrzałym człowiekiem, to znaczy zbudować w sobie wystarczający porządek wewnętrzny, by umieć przyjąć brak bezpieczeństwa i chaos jaki niesie chwila bieżąca.
Jean Vanier

1615. Nuka na własnych błędach jest najtrudniejszą formą douczania.
Eugeniusz Karkosz

1616. Jeżeli udajesz się w samotność z wyciszonym sercem, milczenie stworzenia będzie mówić coraz głośniej językami ludzi i aniołów.
o. Thomas Merton

1617. Wielkie czyny dojrzewają w chwilach milczenia.
Ralph Waldo Emerson

1618. Nie opieraj się na własnych siłach, ale zasadź mocno podstawy swojej nadziei w Bogu.
św. Tomasz a Kempis

1619. Kiedy się radość pojawia, powinniśmy jej zawsze szeroko otwierać drzwi, bo przybycie jej nigdy nie jest niestosowne.
Artur Schopenhauer

1620. Jeżeli spotkacie kogoś, kto nie umie dać wam uśmiechu, wy mu go dajcie. Nikt tak bardzo nie potrzebuje uśmiechu jak ten, kto innym nie potrafi go dać.
Frederich Wiliam Faber

1621. Ateizm jest samobójstwem duszy.
Jean Petit Senn

1622. Ludzkie serce jest niezwykłe, nie da się go zdobyć inaczej, jak tylko przez miłość, uprzejmość i zrozumienie.
św. Arnold Janssen

1623. Z tego, że nie wierzysz w Boga, nie wynika jeszcze, że On w ciebie nie wierzy.
Paul Johnson

1624. Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy.
św. Ambroży

1625. Niepokalane Poczęcie Maryi jest znakiem niecierpliwości Boga, by odzyskać na nowo człowieka i znaleźć kawałek czystej ziemi, na której można postawić stopę i zrealizować spotkanie.
ks. Alessandro Pronzato

1626. Opinia publiczna jest jak upiór; nikt go nie widział, ale wszyscy pozwalają mu się terroryzować.
Sigmund Graff

1627. Dobre wychowanie jest jak poduszka powietrzna: w środku nie ma nic, ale łagodzi uderzenia życia.
Artur Schopenhauer

1628. Fałszywa skromność jest najsprytniejszym z kłamstw.
Nicolas Chamfort

1629. Wielu zostałoby naprawdę świętymi, gdyby nie to, że zbyt szybko uwierzyli, że nimi już są.
Autor nieznany

1630. Jesteśmy odpowiedzialni za czynione zło, ale i też za dobro, którego nie czynimy.
bł. Elżbieta Leseur

1631. Roztargnienia związane są głównie z wyobraźnią i pamięcią. Bywa, że dopuszcza je sam Bóg. Wówczas cierpliwe i wytrwałe ich znoszenie staje się środkiem oczyszczenia, drogą duchowego wzrastania.
św. Jan od Krzyża

1632. Oprócz pracy, jaką wykonuje każdy człowiek, aby żyć, powinien znaleźć czas i pragnienie robienia czegoś, co ucieszy serce Boga.
Zenta Maurina

1633. To, co w życiu doczesnym najcenniejsze, może okazać się bez znaczenia dla życia wiecznego.
ks. Józef Tischner

1634. Kiedy pieniądz idzie w procesji, diabeł niesie chorągiew.
niemieckie

1635. Należy kochać wszystkich ludzi, nie wyłączając najbliższych.
Jacek Wejroch

1636. Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi.
Władysław Biegański

1637. Prawda nie tylko musi jaśnieć, ale też musi dodatkowo płonąć i ogrzewać wszystko wokół siebie.
Edward Poppe

1638. Pamiętajmy, że nasza religia nie jest ubraniem, które zamykamy w walizce, aby pokazać się w nim wtedy, kiedy nam pasuje. Wiara, którą ojcowie nam pozostawili musi być ubraniem codziennym, na każdą godzinę naszych czynów i myśli.
Giacomo Maffei

1639. Młody bez entuzjazmu jest jak stary bez doświadczenia.
Autor nieznany

1640. Tylko w modlitwie osiągamy tę pełną harmonię ciała, umysłu i ducha, która kruchej ludzkiej trzcinie daje ogromną siłę.
Alexis Carrel

1641. Jeśli siankiem betlejemskim swego życia nie wymościsz, czym się odkłamiesz, odchmurzysz, uprościsz?
Autor nieznany

1642. Jezus Chrystus jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć.
Carlo Caretto

1643. Nikt nie może być uczniem Jezusa, jeśli nie jest roztropny, ani prowadzić życia godnego swojego Mistrza, bez pilnego uprawiania tej cnoty.
Joseph-Marie Perrin

1644. Wstrzemięźliwość jest jedwabną nicią, która przebiega przez łańcuch z pereł wszystkich cnót.
Joseph Hall

1645. Spokój, modlitwa, miłość i panowanie nad sobą stanowią czterokonny zaprzęg, który niesie duszę do nieba.
Iperechio

1646. Biada temu, kto pracuje oczekując na pochwałę świata; świat jest złym płatnikiem i zawsze płaci niewdzięcznością.
św. Jan Bosko

1647. Życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci.
św. Augustyn

1648. W wieczności Bożej istnieje tylko jedno – trwanie, w czasie istnieje tylko jedno – przemijanie.
św. Augustyn