1.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

918. Niech Najświętsza Panna wstawia się za całą ludzkością, aby trzecie tysiąclecie było czasem prawdziwego i trwałego pokoju.
Jan Paweł II

919. Będziesz zatem modlił się nieustannie, jeśli całym swoim postępowaniem i sposobem myślenia przylgniesz do Boga.
św. Bazyli Wielki

920. Sprawiedliwość bez siły jest bezsilna, siła bez sprawiedliwości jest tyranią.
Pascal

921. Jeżeli to niesprawiedliwe, nie rób tego. Jeżeli to nieprawda, nie mów tego.
Marek Aureliusz

922. Prawo mówienia może być początkiem wolności, ale konieczność słuchania jest tym, co czyni to prawo obowiązującym.
W. Lippman

923. Słowo Boże powinno być centrum życia, a nie dodatkiem do niego.
o. Albert Wach

924. Mówić trzeba mało i słodko, mało i dobrze, mało i prosto, mało i szczerze, mało i z miłością.
św. Franciszek Salezy

925. Chwila obecna to okno, przez które Bóg zagląda do domu mojego życia.
Mistrz Eckhart

926. Kto sparzył się gorącą wodą, ma prawo bać się zimnej.
włoskie

927. Życie bez świąt jest jak wędrówka bez schroniska.
Autor nieznany

928. Człowiek mądry ma przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, ile w unikaniu złych.
Hegezjasz

929. Bardzo mało modli się ten, kto zwykł modlić się tylko wówczas gdy klęczy.
św. Jan Kasjan

930. Optymistyczny pogląd na życie nie zawsze jest owocem cnoty.
o. Thomas Merton

931. Pan Bóg nie mierzy modlitwy na metry i jej wartość wcale nie zależy od ilości odmawianych różańców czy koronek. Istotę modlitwy stanowi wzniesienie myśli i duszy do Boga.
św. Maksymilian Maria Kolbe

932. Możliwe, że pesymizm jest zjawiskiem wynikającym z widzenia rzeczy w małej skali, zjawiskiem związanym z krótkowzrocznością.
Jean Guitton

933. Zanim człowiek zacznie pokornie postępować, najpierw musi nauczyć się pokornie o sobie myśleć, nie przywiązując znaczenia do samego siebie z jakiegokolwiek powodu.
Chajm Luzatto

934. Człowiek potrzebuje pokory i bojaźni Bożej jak oddechu, który wydobywa się z jego nosa.
Abba Poimen

935. Ludzie dzielą się na tych, którzy pracują i na tych, którzy chcą być sławni. Postaraj się należeć do tej pierwszej grupy, tam chęć wybicia się jest mniejsza.
Indira Ghandi

936. Adieu, powiedział lis. Moja tajemnica jest bardzo prosta: Tylko serce widzi dobrze. To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.
„Mały Książę” – Antoine de Sain – Exupery

937. Droga mądrego polega na tym, aby działać, lecz nie jak w zawodach.
Lao – Tsy

938. Babcia to kobieta o srebrnych włosach i złotym sercu.
Anna Szczepańska

939. Doświadczenie wykazuje, że wdzięczność w dzieciach jest zapowiedzią szczęśliwej przyszłości.
św. Jan Bosko

940. Ważne jest w życiu, by wiedzieć, kiedy skorzystać z okazji, ale niemniej ważne wiedzieć, kiedy nie należy z niej korzystać.
Benjamin Disraeli

941. Nic tak bardzo nie służy oświeceniu umysłu i kształceniu woli, jak modlitwa, szczególnie ta, która płynie z głębi serca.
św. Franciszek Salezy

942. Nie wątp w błękit nieba, gdy nad twoim dachem stoją ciemne chmury.
Indyjskie

943. Nie oceniaj dnia po tym, ile wieczorem zebrałeś plonów, lecz po tym, jakie posiałeś ziarno.
Robert Louis Stevenson

944. Człowiek może urzeczywistnić swoje marzenia, jeśli się z nich obudzi.
Autor nieznany

945. Zasadniczym przedmiotem wiary jest to, co czyni nas szczęśliwymi.
św. Tomasz z Akwinu

946. Nie ma istoty silniejszej od człowieka i nie ma istoty delikatniejszej od człowieka.
Autor nieznany

947. Optymizm jest prawdziwym kamieniem filozoficznym, który zmienia w złoto wszystko, czego się dotknie.
Jean – Etienne Chaponniere

948. Diabeł boi się ludzi radosnych.
św. Jan Bosko

949. Nie buduj na własnej sprawiedliwości, nie żałuj żadnej rzeczy, która już dawno minęła i ćwicz język oraz brzuch we wstrzemięźliwości.
Abba Antoni

950. W intencjach niechaj Jezus będzie naszym celem, w uczuciach naszą miłością, w słowie tematem, w działaniu wzorem.
św. Josemaria Escriva

951. Człowiek słaby nie potrafi wybaczać. Wybaczanie jest cechą mocnych.
Mahatma Gandhi

952. Ucz się tańczyć, w przeciwnym razie aniołowie w niebie nie będą wiedzieć co z tobą począć.
św. Augustyn

953. W niczym człowiek nie jest tak podobny bogom, jak wtedy, kiedy czyni dobro swemu bliźniemu.
Cyceron

954. Istotą szczęścia jest chęć bycia tym, kim się jest naprawdę.
Erazm z Rotterdamu

955. Najlepszymi przyjaciółmi są ci ludzie, z którymi można milczeć na te same tematy.
Autor nieznany

956. Przyjaciel to ktoś, kto słucha melodii twego serca – i śpiewa Ci ją wtedy, gdy ty już o niej zapomnisz.
Autor nieznany

957. Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

958. Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm. Czyń dobro mimo wszystko.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

959. Gdy odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

960. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Bądź dobry mimo wszystko.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

961. Szlachetność i szczerość wzmagają twoją wrażliwość.
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko.

962. To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy.
Buduj, mimo wszystko.

963. Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twej pomocy, mogą cię jednak zaatakować gdy im pomagasz. Pomagaj, mimo wszystko.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

964. Dając światu najlepsze co posiadasz, otrzymujesz ciosy.
Dawaj światu najlepsze co posiadasz, mimo wszystko.

965. Bez dyscypliny nie ma człowieka. Bez pokuty nie ma chrześcijanina.
bł. Jan XXIII

966. To, przed czym uciekasz i za czym tęsknisz, jest w tobie.
Anthony de Mello

967. Trzy rzeczy niszczą życie: gniew, żądza i przecenianie samego siebie.
Mahomet

968. Tęsknota jest jedyną prawdziwą cechą człowieka.
Ernest Bloch

969. Gdy czas odnajdzie swój sens w wieczności, zostanie tam zrozumiany.
Martin Heidegger

970. Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni, zaś ten, kto spogląda do wewnątrz, budzi się.
C.G. Jung

971. Wieczność jest wtedy, kiedy już nie brakuje teraźniejszości.
Boecjusz

972. Nawet na pustynię rozgoryczenia Bóg może zesłać kroplę swojego życia i sprawić, że z duszy zniknie zgorzknienie, a pustynia ożyje.
Gianfranco Ravasi

973. Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest sam strach.
Franklin Delano Roosevelt

974. Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze.
Albert Ainstein

975. Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.
Pascal

976. Gdy ogarnia nas rozpacz, zazwyczaj jej przyczyną jest to, że zbyt myślimy o przeszłości i przyszłości.
św. Teresa z Lisieux

977. Wierność lub niewierność, zażyłość lub zdrady, bliskość lub odejścia dotyczą ostatecznie nie prawa, nie rubryk, nie zewnętrznych kanonów zachowań, lecz zażyłej relacji z Mistrzem.
ks. Krzysztof Wons

978. Nikt nie może sam sobie głosić Ewangelii ani udzielić łaski.
ks. Andrzej Czaja

979. Wspólny cel łączy ludzi, ale może też być furtką do emocjonalnego uzależnienia.
Agata Rusak

980. W czasie modlitwy i rozmyślania poznajemy swoją niemoc.
Sławomir Zatwardnicki

981. Przyjaźń jest jak struna – nie należy jej mocno napinać.
angielskie

982. Żal wystarcza sam w sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość, trzeba ją z kimś dzielić.
Mark Twain

983. Tylko od tego Pan może mnie uwolnić, z czego chcę zostać uwolniony.
Sławomir Zatwardnicki

984. Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem.
Napoleon Bonaparte

985. Często to, co jest powodem wyniesienia człowieka, jest także powodem jego cierpienia i upadku.
Ks. Piotr Mazurkiewicz

986. Tylko pokora może odpiąć człowieka od próżnego, niechrześcijańskiego życia.
Ks. Piotr Mazurkiewicz

987. Zrozumienie Chrystusa ma kluczowe znaczenie dla każdego aspektu życia człowieka i ludzkich wspólnot.
ks. Grzegorz Strzelecki

988. Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubażając dającego.
Jacobus Stapuleusis Faber

989. Niestrawność zawistnego nie zależy od tego, co je, ale od tego co jedzą inni.
hiszpańskie

990. Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie – nie zrobi zawodu.
Przyjdzie – zrobi niespodziankę.

991. Praca jest ceną, którą płacimy za przywilej życia.
Elżbieta I Angielska

992. Każdy jest na tyle szczęśliwy, na ile się za takiego uważa.
Seneka

993. Pieniądze są fałszywą monetą szczęścia.
E. de Goncourt

994. Krzyże w życiu odgrywają podobną rolę jak krzyżyki w muzyce; podwyższają.
Ludwig van Beethoven

995. Do złego potrzeba tylko odrobiny energii; do dobrego – całego wysiłku człowieka.
Stefan Napierski

996. Błogosławiony, kto nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego w słowa.
Julian Tuwim

997. Uśmiechy to drobiazgi, lecz rozsypane wzdłuż ścieżki życia czynią niewyobrażalnych rozmiarów dobro.
Joseph Addison

998. Łatwiej rozbić atom niż przesąd.
Albert Einstein

999. Kiedy zło triumfuje, dobro się utaja, gdy dobro się objawia, zło czeka w ukryciu.
Wisława Szymborska

1000. Serce człowieka przywiązane jest nie do jego siły lub wielkości, lecz do jego usposobienia.
Miguel de Cervantes

1001. Chrystus jest największym źródłem siły duchowej, którą człowiek kiedykolwiek poznał.
Mahatma Gandhi

1002. Nie ma innego mostu do nieba, niż krzyż.
Abraham A Santa Clara

1003. Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach niż po jego odpowiedziach.
Antoine de Levis

1004. Radosne usposobienie może przemienić śnieg w ogień.
hiszpańskie

1005. Największe szaleństwo człowieka polega na tym, że chce on sam siebie zbawić.
ks. Franciszek Blachnicki

1006. Łzy pokuty są przedłużeniem oczyszczającej wody chrztu.
św. Jan Klimak

1007. Nasz wgląd w tajemnicę natury, światła i życia daje zaledwie przelotne wejrzenie w nieprawdopodobnie twórczą, cudowną inteligencję i chwałę Boga, i w to, w jak zawiły sposób są ze sobą powiązane wszystkie procesy życiowe.
Jean Vanier

1008. Musimy uważnie wpatrywać się w ten obraz: Chrystus na kolanach myjący nogi swoich uczniów.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1009. Prawdziwe świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło i pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca.
św. Katarzyna ze Sieny

1010. Chrystus wstąpił na trybunę krzyża. Ze swego ciała uczynił księgę, której litery są tak czytelne, że każdy człowiek może je doskonale czytać mimo słabości umysłu i słabego wzroku. Niech więc dusza czyta. Co go trzymało na krzyżu? Ani gwoździe, ani krzyż nie były w stanie przytrzymać Boga. Trzymały go więzy miłości.
św. Katarzyna ze Sieny

1011. Przez Krzyż Jezus zbawił świat i przez Krzyż, pozwalając Jezusowi żyć w nas i wypełniać przez nasze cierpienia to, czego brakuje jego męce – musimy kontynuować, aż do końca czasów, dzieło Odkupienia.
bł. Karol de Foucauld

1012. Tylko ten, kto kocha Kościół Pana, gotowy jest do wewnętrznej odnowy,
a także innych może do niej prowadzić.

1013. Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek.
Sokrates

1014. Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi.
chińskie

1015. Kto żyje nadzieją, tańczy bez muzyki.
angielskie

1016. Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy.
Daniel Defoe

1017. Nic nie ryzykować, to znaczy narazić własną duszę.
Soren Kierkegaard

1018. Uznanie własnej nędzy jest drogą najprostszą do uzyskania miłosierdzia Bożego i do otrzymania pomocy przez ucieczkę do Boga.
św. Rafał Kalinowski

1019. To co rośnie nie robi wiele hałasu.
Autor nieznany

1020. Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących.
Mikołaj Gogol

1021. Umiejętność przyjęcia samego siebie jest wielką łaską. Ale łaską nad łaskami jest umiejętność zapomnienia o sobie.
George Bernanos

1022. Owocem prawdziwej skruchy winna być rezygnacja z oskarżania i potępiania naszych bliźnich.
o. Józef Augustyn

1023. Trwanie i wytrwanie przy Jezusie decyduje o owocności wszelkich poczynań Jego ucznia.
o. Andrzej Jerominek

1024. Dopóki masz światło z wysoka, bardzo jasno widzisz, co należy czynić, a także czego unikać.
o. Andrzej Jerominek

1025. Wiara bez miłości – wiara, która nie chce widzieć swojego cienia i przyjąć go, staje się fanatyzmem.
o. Willgis Jaeger

1026. Nadzieja i lęk nie mogą zmienić pogody.
tybetańskie

1027. Żyjemy tylko wtedy, gdy mamy coraz głębszy udział w życiu Chrystusa.
ks. kard. Claudio Hummes

1028. To bardzo brzydko nie mieć wielkiego ducha do mówienia dobrze ani dobrego zmysłu do milczenia.
La Bruyere

1029. Dar bez uśmiechu jak kwiat bez zapachu.
G. Borsara

1030. Najniebezpieczniejszym stanem ducha nie jest depresja, ale melancholia.
Abraham Cowley

1031. Nadzieja! Uniwersalne lekarstwo na wszystkie choroby.
Abraham Cowley

1032. Najlepszy mówca to ten, kto mówiąc uczy, bawi i porusza dusze słuchaczy.
Cyceron

1033. Lepiej nic nie mówić, niż mówić rzeczy nic nie warte.
Autor nieznany

1034. Doświadczenie uczy, ze jeżeli mówimy mało, trudno nas poznać, ale jeżeli mówimy zbyt wiele, z pewnością trudno jest się z nami zgodzić.
P. Cattaneo

1035. Głupotą jest chcieć rozkazywać innym, kiedy nie można rozkazywać samemu sobie.
P. Siro

1036. Wszystko, co czyni człowiek z miłości do bliźniego lub dla siebie, wszystkie uczynki zewnętrzne, jakiekolwiek by one nie były, są modlitwą.
św. Katarzyna ze Sieny

1037. Miłość to moneta wybita w banku Boga.
E. Giaccone

1038. Każda praca niesie ze sobą swoje tajemnicze wynagrodzenie.
Autor nieznany

1039. Szczęśliwy ten, kto żyje w Bogu. Błogosławiony ten, kto umiera, szukając go.
Raoul Follereau

1040. Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1041. Źródłem czynu nie są przemyślenia, lecz gotowość do podjęcia odpowiedzialności.
Dietrich Bonhoffer

1042. Potrzeba wielkiego serca i ducha, aby docenić szczerość, kiedy rani lub aby ją praktykować bez obrazy.
Luc de Clapiers

1043. Im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych.
Mistrz Eckhart

1044. Strzeżcie się mówienia z pogardą o młodym z powodu jakiejś wady, a zwłaszcza w obecności jego czy jego przyjaciół.
ks. Jan Bosko

1045. Życie jest nieustannym tworzeniem.
Lew Tołstoj

1046. Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie trzeba.
Platon

1047. Smutne godziny trwają długo.
Angielskie

1048. Szczęście ludzi światowych składa się z wielu kawałeczków i zawsze czegoś brakuje.
Bossuet

1049. Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu.
Maksym Gorki

1050. Spraw wokół siebie ciszę, jeśli chcesz usłyszeć śpiew swojej duszy.
Arturo Graf

1051. Modlitwa jest w religii tym, czym myśl w filozofii.
Novalis

1052. Najmniejsze poznanie Boga jest cenniejsze od poznania wszystkich innych rzeczy.
Arystoteles

1053. Chrystus czyni dar ze swego życia, aby otworzyć ludziom wejście do wiecznego życia. A zatem, aby uzyskać życie wieczne, muszą i oni poświęcić swoje ziemskie życie.
św. Edyta Stein

1054. Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa.
Juan Luis Vives

1055. Porażka jest jedynie szansą na to, aby zacząć jeszcze raz inteligentniej.
Jean Paul

1056. Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza.
Wilhelm Bush

1057. Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje.
Leon Bloy

1058. Jeżeli nie chcesz mieć swojego udziału w klęskach, nie będziesz go miał również w zwycięstwach.
Antonie de Saint Exupery

1059. Przyzwyczajenia i charakter nie zwalniają nas od odpowiedzialności za nasze postępowanie.
o. Józef Augustyn

1060. Jak woda gromadzi się w dolinach, tak łaska Ducha Świętego gromadzi się w sercach pokornych.
św. Bonawentura

1061. Duch Święty wzbudza nowych świętych także wtedy, gdy przeżywamy czas ociężałości i zaniedbań.
o. Marek Wójtowicz

1062. Istnieje tyle krzyży, ilu ludzi.
bp Fulton Sheen

1063. Można zgrzeszyć i nosem, kiedy się go wtyka w sprawy innych ludzi.
św. Filip Nereusz

1064. Gdy się patrzy przez pryzmat Boży, nie widzi się przypadków.
św. Edyta Stein

1065. Nikt nie jest bardziej godny potępienia niż ten, kto zdradził przyjaźń. Nic nie sprawia duszy większej tortury, jak opuszczenie lub zaatakowanie przez przyjaciela.
bł. Elred z Rievaulx

1066. Twarz, na której stale bawi uśmiech jasny, serdeczny, wywiera cichy, zbawienny wpływ na otoczenie.
św. Urszula Ledóchowska

1067. Ja wierzę w Boga, który jest dla mnie Duchem, miłością, zasadą wszystkich rzeczy. Wierzę, że on jest we mnie, jak ja jestem w nim.
Lew Tołstoj

1068. W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj ją. Idąc za Nią nie zmylisz drogi; wzywając Ją nie zgubisz się; myśląc o Niej nie zgrzeszysz; trzymając się blisko Niej, nie upadniesz.
św. Bernard

1069. Wychowywanie dzieci to jak trzymanie w rękach mokrego mydła: jeżeli ściśniesz je za mocno, ucieka, jeżeli trzymasz za słabo, wyślizguje się z ręki. Aby trzymać je w ręku, musisz je ściskać delikatnie, ale stanowczo.
Autor nieznany

1070. Jest dozwolone robienie szalonych rzeczy, ale z wielką roztropnością.
Henry de Montherlant

1071. Wyznawanie wiary w Chrystusa domaga się naśladowania Chrystusa. Poprawnemu wyznawaniu wiary musi towarzyszyć właściwe postępowanie.
Jan Paweł II

1072. Nadzieja widzi to, co niewidzialne, czuje to, co nieuchwytne i osiąga to, co niemożliwe.
Autor nieznany

1073. Im pełniej nasze życie może być odczytane przez innych jako świadectwo dane Chrystusowi, tym ma większą wartość.
ks. Franciszek Blachnicki

1074. Sprawiedliwość jest prawdą w działaniu.
Autor nieznany

1075. Jedną z najodważniejszych form męstwa jest szczerość.
William Somerset Maugham

1076. Wstrzemięźliwość jest zachowaniem mądrości.
Platon

1077. Miłość domaga się Nieskończonego i tylko Bóg dać to może. Nie możesz kochać w sposób pełny, jeśli nie otworzysz swojego serca na miłość Boga.
M. Quoist

1078. Chciałem zmieniać świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie.
Aldous Huxley

1079. Trwaj w radości i miej serce zawsze wypełnione Jezusem. Strzeż się wpuszczenia tam melancholii lub zniechęcenia, ponieważ Jezus nie mógłby w nim pozostać.
św. Katarzyna Ricci

1080. Zarówno oziębłość, jak i nadmierny zapał mogą spowodować choroby duszy.
św. Ignacy Loyola

1081. Mowa zaś jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny.
św. Antoni z Padwy

1082. Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.
św. Jan Bosko

1083. Modlitwa stanowi drogę do pokonania wszelkiego zła.
św. Josemaria Escriva

1084. Inni mogą otrzymać przebaczenie, choć upadają tysiące razy, gdy jednak upadnie nauczyciel, pozbawiony jest wszelkiej wymówki.
św. Jan Chryzostom

1085. Zbytnia zapobiegliwość to rzecz niestosowna, lepiej Zdrowaś Maryjo zmówić na tę intencję.
św. Albert Chmielowski

1086. Umieć kochać samego siebie, to znaczy kochać Boga.
św. Augustyn

1087. Kiedy nie potrafisz iść dużymi krokami po drodze, która prowadzi do Boga, zadowalaj się małymi krokami; czekaj cierpliwie, aż będziesz mieć nogi zdolne do biegu, albo lepiej – skrzydła by móc pofrunąć.
św. Ojciec Pio

1088. Bezczynny mózg jest warsztatem diabła.
angielskie

1089. Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy.
Niels Bohr

1090. Wychowywać to znaczy uczynić niewrażliwym na telewizję.
Marshal Mc Luhan

1091. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości.
William Hardcastle

1092. Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.
św. Augustyn

1093. Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywać dobrymi dawnymi czasami.
Alberto Moravia

1094. Dawniej eksperymentowano w sztuce. Dziś eksperymenty mają być sztuką.
Evelyn Waugh

1095. Nieustanna modlitwa człowieka nie dotyczy zwycięstwa, ale pokoju.
Erik Axel Karlfeldt

1096. Drapacze chmur to gotyk bez Boga.
Franco Lombardi

1097. Piotr nie zauważył, że im bardziej starał się być silnym, zajmując się sobą, tym bardziej oddalał się od Jezusa.
ks. Krzysztof Wons

1098. Gdyby Marsjanin czytał nasz gazety, doszedłby do wniosku, że Ziemianie składają się głównie z ministrów i morderców.
Hermann Bondi

1099. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz.
Thomas Edison

1100. Nie traktuj nikogo jak zero, nie potępiaj ani nie spotwarzaj innych, a Pan udzieli ci swego pokoju.
Abba Poimen

1101. Okazja to coś, czego nie potrzebujesz, w cenie, której nie możesz się oprzeć.
Franklin P. Jones

1102. Istnieje tylko jedna historia – historia duszy. Istnieje tylko jeden pokój – pokój duszy.
Dag Hammarskjold

1103. Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby Bóg, gdybym skłamał.
św. Jan Bosko

1104. Mów tylko o tym co rozumiesz. O innym milcz!
Lew Tołstoj

1105. Prawdziwe życie jest spotkaniem.
Martin Buber

1106. Ten jest wolny, kto nie oddał się w niewolę samemu sobie.
Seneka

1107. Wszystko to, co będziesz mógł zacisnąć w swoich martwych dłoniach, to będzie to, co dałeś, kiedy były żywe.
Autor nieznany

1108. Wiara jest katedrą, miłość – szpitalem, ale obie bez nadziei byłyby tylko cmentarzem.
Charles Peguy

1109. Módl się, pracuj i czytaj.
św. Benedykt

1110. Co głupiemu po koronkach jeśli powiada, że to same dziury.
angielskie

1111. Dobrego marynarza poznaje się przy złej pogodzie.
włoskie

1112. Musimy stale sobie przypominać, że nie jesteśmy zbawcami świata, a tylko małym znakiem, pośród tysięcy innych, świadczącym, że miłość jest możliwa.
Jean Vanier

1113. Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść.
Konfucjusz

1114. Czcijmy i naśladujmy Świętą Dziewicę, która szczerze wyznaje, że Bóg sprawił w niej wielkie rzeczy i dlatego wszyscy będą ją zwać błogosławioną;
ale zamiast wbijać się w pychę, całą chwałę oddaje Panu.

1115. Odpowiedź płynąca z wiary jest nieporównywalnie bardziej zadowalająca niż odpowiedź płynąca z wiedzy.
Alexis Carrel

1116. Człowiek, który zamierza popełnić jakiś nieludzki czyn, usprawiedliwia się mówiąc „jestem w końcu tylko człowiekiem”.
Autor nieznany

1117. Ludzie chwaląc czyjąś dobroć przeceniają zwykle jej doskonałość, a mówiąc o czyichś niegodziwościach zbyt ubarwiają winy.
Wang Czu’ung

1118. Nudziarz pozbawia cię samotności, nie zapewniając towarzystwa.
Autor nieznany

1119. Nadzieja jest z reguły złym przewodnikiem, ale za to dobrym towarzyszem w podróży.
George Savile

1120. Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1121. Źle czyni człowiek, jeśli poprzestaje na zadowoleniu z siebie i boi się krytyki i nagany.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1122. Nie wtedy miłość jest doskonała, gdy my czynimy wielkie wysiłki aby kochać Boga, ale wtedy, gdy mocno jesteśmy przekonani o tym, że Bóg pierwszy nas umiłował.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1123. Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1124. Im świat więcej będzie nasycony dobrobytem, tym bardziej będzie głodny Boga.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1125. Idzie o to, aby każdy katolik zrozumiał, że z tytułu samego Chrztu jest wezwany i obowiązany do apostolstwa.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1126. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu takich ludzi, którzy nie grożą, nie złorzeczą, ale błogosławią i błogosławieństwem ziemię zdobywają.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1127. Łasce to przypisuję Twojej i miłosierdziu, że grzechy moje rozpuściłem jak lód. Łasce też twojej przypisuję wszystkie te momenty, w których zdołałem uniknąć grzechu.
św. Augustyn

1128. Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie.
Hugo Steinhaus

1129. Brak świadomości siebie jest jedną z zasadniczych przyczyn osobistego nieładu, zagubienia wewnętrznego, konfliktów wewnętrznych oraz krzywd wyrządzonych bliskim.
św. Ignacy Loyola

1130. Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał.
ks. Jan Twardowski

1131. Modlitwa o łaski duchowe dla siebie jest na pewno skuteczna.
św. Maksymilian Maria Kolbe

1132. Posiadłość powinna należeć do posiadacza, a nie posiadacz do posiadłości.
św. Ambroży z Mediolanu

1133. Nie starajcie się podobać wszystkim. Nie starajcie się podobać niektórym. Starajcie się podobać Bogu.
Św. Jan Maria Vianney

1134. Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
K. Przerwa – Tetmajer

1135. Poczujesz się w pełni odpowiedzialnym, kiedy zrozumiesz, że wobec Boga posiadasz jedynie obowiązki. Już On zatroszczy się o przyznanie ci praw.
św. Josemaria Escriva

1136. Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we wszystkim nie był nieukiem.
Demokryt

1137. Nie przejmuj się tym, że dzieci nigdy cię nie słuchają. Bądź czujny, bo ciągle cię obserwują.
Robert Fulgham

1138. Świat składa się z przeciwieństw. W ostatecznym rozrachunku nic z nich nie pozostanie. Pozostanie tylko wielka miłość. Jak mogłoby być inaczej.
św. Edyta Stein

1139. Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu.
Pitagoras

1140. Szczęście innych ludzi zachwyca dlatego, że w nie wierzymy.
Marcel Proust

1141. Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie.
Karl Rahner

1142. Uczciwość nakazuje nigdy nie łamać danego słowa, natomiast mądrość nakazuje nigdy go nie dawać.
T. Bernard

1143. Pokora fundamentem wszystkich cnót.
św. Maksymilian Maria Kolbe

1144. Zawierzajcie się zawsze matczynej miłości Maryi, wiecznej Wspomożycielki. W jej sercu zawsze znajdziecie, w każdej trudności i cierpieniu – światło, pocieszenie i zachętę, aby dalej kroczyć ku pełni życia.
bp Józef Cognata

1145. Wartość wytrwałej modlitwy polega nie na tym, że Bóg nas wysłucha, ale że my w końcu usłuchamy Boga.
Wiliam McGill

1146. Bóg zdecydowanie nie pozwala na ingerowanie w naszą wolną wolę, dlatego też, o ile z woli tej dobrowolnie się nie zrezygnuje, Bóg nie może nic zrobić w odpowiedzi na modlitwę.
Catherine Marshall

1147. Większość ludzi używa głowy nie do myślenia, lecz do potakiwania.
Evelyn Waugh

1148. Wybierać swój czas, to go oszczędzać.
Bacon

1149. Prawdziwa przyjaźń powinna się czasem uciec do wymówki, ale nigdy nie powinna posługiwać się pochlebstwem.
św. Bernard z Clairvaux

1150. Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych.
Sofokles

1151. Doświadczenie to dobra szkoła, ale czesne jest bardzo wysokie.
Heinrich Heine

1152. Dusz obojętnych nie chce ani niebo, ani piekło.
Dante Alighieri

1153. Gdy człowiek obrasta w piórka, nie znaczy, że będą z nich skrzydła.
Henryk Fiszel

1154. Gdyby myśli mogły zabijać, świat byłby bezludny.
Jerzy Bułatowicz

1155. Wszystkie dobra Pana przychodzą do nas przez ręce Maryi. Jest prawie niemożliwe udać się do Jezusa, jeżeli nie przychodzi się przez Maryję.
św. Jan Bosko

1156. Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.
św. Jan Bosko

1157. Twoje pragnienie jest twoją modlitwą. Gdy ono nie ustaje, to i modlitwa nie ustaje.
św. Augustyn

1158. Dobroć Boża wyprzedza wszystkie nasze akty, otacza wszystkie chwile naszego życia.
bł. Karol de Foucauld

1159. U romantyków bez zmian – dawniej nie było ich stać na dorożkę, dziś na taksówkę.
Lidia Jasińska

1160. Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera serce Boga.
św. Ojciec Pio

1161. Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej mamy w sobie Boga.
Johann Wolfgang Goethe

1162. Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują czytają tylko jedną stronę.
św. Augustyn

1163. Niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk zapomina, dokąd miał zamiar skierować swe kroki.
św. Grzegorz Wielki

1164. W towarzystwie Boga nie ma zadania, które byłoby zbyt trudne, smutku zbyt obezwładniającego, życia będącego zbyt wielkim brzemieniem.
Joan Wester Anderson

1165. Pierwszym i jednym z najokrutniejszych narzędzi przemocy jest ludzki język.
Bł. Matka Teresa z kalkuty

1166. Jedyny czas, jaki należy do nas, to teraźniejszość.
Pascal

1167. Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w cieniu.
Fryderyk Schiller

1168. Zwłoka jest najbardziej zabójczą formą odmowy.
C.N. Parkinson

1169. Dobro czyń natychmiast, bo potem możesz się rozmyślić. Zła nie czyń natychmiast, bo może potem się rozmyślisz.
Matthias Claudius

1170. Wspomnienie jest formą spotkania.
Khalil Gibran

1171. Niewyczerpanie pogodne usposobienie jest jednym z najcenniejszych darów niebios.
Washington Irving

1172. Kiedy zmieszany myślą o ciężarze swoich win, niespokojny z powodu opłakanego stanu swojego sumienia, przerażony surowością sądu, dajesz się zawładnąć smutkowi i wpadasz w przepaść desperacji – pomyśl o Maryi.
św. Bernard

1173. Chrześcijanin nie dbający o zbawienie bliźniego, jest najbardziej nieczułym z ludzi.
Św. Jan Chryzostom

1174. Bez Mszy Świętej ziemia dawno zastałaby unicestwiona z powodu grzechów ludzi.
św. Alfons Liguori

1175. Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność.
Tadeusz Konwicki

1176. Drzewo nie smagane wiatrem rzadko wyrasta silne i zdrowe.
Seneka

1177. Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ilu jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1178. Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze.
Richard Carlson

1179. Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku.
Bolesław Prus

1180. Nigdy nie dopuszczajcie do siebie strachu lub rutyny.
św. Josemaria Escriva

1181. Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych.
Hegezjasz

1182. Być bohaterem przez minutę, godzinę jest o wiele łatwiej, niż znosić trud codzienności w cichym heroizmie.
Fiodor Dostojewski

1183. Jeśli diabeł czyni zgiełk, to znaczy, że jest nadal poza nami, a nie w nas. To, co musi przerażać, to jego pokój i zgoda z duszą ludzką.
św. Ojciec Pio

1184. Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.
bł. Jan XXIII

1185. Można być świętym z pastorałem w ręku, ale równie dobrze można nim zostać, mając miotłę w ręku.
bł. Jan XXIII

1186. Człowiek, który odmawia wieczorną modlitwę, jest kapitanem, który ustawia straże: może spać spokojnie.
Charles Baudelaire

1187. Lekarstwem na nudę jest ciekawość, a na nią nie ma lekarstwa.
Ellen Parr

1188. Drobnostek nie należy lekceważyć, bo one są podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką.
Michał Anioł

1189. Gdy klękasz przed ołtarzem, niech będzie można widzieć, że wiesz przed kim klękasz.
Św. Maksymilian Maria Kolbe

1190. Zawsze czyń coś dobrego, aby diabeł zastał cię zajętym.
św. Hieronim

1191. Trzeba umieć ująć Boga za serce – ono jest jego słabym punktem.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

1192. Aniołowie współdziałają z nami we wszystkim, co dla nas jest dobre.
św. Tomasz z Akwinu

1193. Proszenie jest bólem, dawanie zaszczytem.
Autor nieznany

1194. Głoś dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Jeśli trzeba użyj słów.
św. Franciszek z Asyżu

1195. Miłosierdzie jest kwiatem miłości.
Św. Faustyna Kowalska

1196. Do jakiegokolwiek miejsca na ziemi przyjdziesz, nie porównuj się z innymi, a znajdziesz spokój.
Abba Poimen

1197. Jedna rzecz jest pewna: że nie możemy otrzymać żadnej łaski, jeżeli nie przez Maryję i że nie istnieje łaska, której nie moglibyśmy wyprosić za Jej pośrednictwem.
La Colombiere

1198. Kieruj się nie twoimi lękami, lecz nadziejami i marzeniami. Myśl nie o swoich frustracjach, lecz o twoich niespożytych możliwościach.
bł. Jan XXIII

1199. Dobro jest łatwe. Wszystko co boskie biegnie na delikatnych stopach.
Fryderyk Nietzche

1200. Wy macie zegarki, my mamy czas.
Stary Indianin

1201. Dopiero w życiu codziennym, w konkretnych wysiłkach budowania jedności z braćmi naprawdę znajdujemy Boga, naprawdę zbliżamy się do Boga.
ks. Franciszek Blachnicki

1202. Lektura dla umysłu jest tym, czym gimnastyka dla ciała.
Joseph Addison

1203. Nastaw swój umysł na radość. To zapobiegnie tysiącu nieszczęściom i przedłuży ci życie.
Wiliam Szekspir

1204. Nie ma nic ważniejszego niż sztuka wychowywania…Wychowawca musi być bardziej pilny i staranny niż jakikolwiek malarz czy rzeźbiarz.
św. Jan Chryzostom

1205. Jest wielką cnotą poważanie wszystkich tych, którzy są mądrzejsi od nas.
św. Teresa z Avila

1206. Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym, aby wybaczyć.
Eliza Orzeszkowa

1207. Filozofia uczy nas dzielnie znosić nieszczęścia naszych sąsiadów.
Oscar Wilde

1208. Najlepszym sposobem odświeżenia pamięci o dobrym uczynku jest powtórzenie go.
Francis Bacon

1209. Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.
Demostenes

1210. Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym.
indyjskie

1211. Dwie najkrótsze odpowiedzi Tak i Nie, wymagają najdłuższego zastanowienia.
Pitagoras

1212. Czasami kilka łez ma siłę większą od krzyku.
Owidiusz

1213. Małość człowieka polega na jego pospolitości.
Arystoteles

1214. Jest taka cierpienia granica za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
Czesław Miłosz

1215. Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.
Cyceron

1216. To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.
Eurypides

1217. Niektóre myśli są modlitwami. Są chwile, w których niezależnie od pozycji ciała, dusza jest na kolanach.
Wiktor Hugo

1218. Nie mogę odnaleźć Boga w sobie ani siebie w Nim, jeśli nie zdobędę się na odważne spojrzenie w twarz temu kim rzeczywiście jestem, z całą moją słabością
i nie przyjmę innych takimi, jacy są – z wszystkimi ich ograniczeniami.

1219. Tylko małe świeczki gasną od westchnień.
Henryk Sienkiewicz

1220. Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda.
Kartezjusz

1221. Tam gdzie jest kościół, tam jest i Duch Boży.
św. Ireneusz

1222. Święci rozpamiętując swoje grzechy, nie myślą o swoich winach, ale o miłosierdziu Bożym.
św. Tomasz Merton

1223. Na sądzie ostatecznym ścisły zdasz rachunek z każdej chwili czasu, z każdej łaski otrzymanej, z każdego talentu, ze wszystkiego dobra coś mógł uczynić.
św. Maksymilian Maria Kolbe

1224. Prawdziwa, głęboka wiara wymaga stanięcia przed Tajemnicą, ale nie daje gwarancji, że określone praktyki i postawa przyniosą odpowiedź na wszystkie pytania i pewność, że jestem na właściwej drodze.
o. Jacek Prusak

1225. Głupcem wolno być każdemu, ale pod jednym warunkiem: żeby nie dawał złego przykładu.
Wiktor Hugo

1226. Cuda nie dzieją się na przekór naturze, ale tylko na przekór temu, co nam o niej wiadomo.
św. Augustyn

1227. Wyzwanie jakie stoi przed nasza epoką, polega na tym, by człowiek pozostał zagadką, by nie uznał, że wszystko jest proste, wszystko jest wyjaśnione i możliwe do wyjaśnienia.
Andriej Tarnowski

1228. Wiedza bez logiki nic nie jest warta.
Menander

1229. Adwokat dręczy sakiewkę, lekarz ciało, a teolog duszę.
Cyrano de Bergerac

1230. Żeby gdzieś dojść, trzeba wiedzieć, dokąd się idzie.
Philip Roth

1231. Zło ukrywane rośnie.
Wergiliusz

1232. Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny.
Cyceron

1233. Człowiek, który nie szanuje nocy, nie jest wart dnia.
włoskie

1234. Tylko człowiek cierpliwy zbiera to co dojrzałe.
afrykańskie

1235. Natura nie łamie swych praw.
Leonardo Da Vinci

1236. Każdy kto ma zaczątek dobrej woli, zdobędzie wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia.
św. Albert Wielki

1237. Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek – przewidujący.
Magdalena Samozwaniec

1238. Kłamstwo zdąży obiec pół świat, zanim prawda włoży buty.
James Callaghan

1239. Wszyscy próbują zabijać czas, a nikt nie chce umierać.
francuskie

1240. Większość czasu tracimy, ponieważ chcemy go zyskać.
Autor nieznany

1241. Zawsze i w każdej okoliczności starajmy się nigdy nie tracić radości i spokoju wewnętrznego.
św. Rafał Kalinowski

1242. Aby budować królestwo Chrystusowe, trzeba zaczynać od siebie.
ks. kard. Stefan Wyszyński

1243. Jedynie mądrość potrafi się ukorzyć.
Mikołaj Gogol

1244. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.
Johann Wolfgang Goethe

1245. Wieczność jest wypełnieniem bezgranicznego życia danego nam w ograniczającej wszystko teraźniejszości.
Boecjusz

1246. Z każdego dnia przeznacz pół godziny na modlitwę, a jeżeli masz dużo do zrobienia, przeznacz jedną godzinę.
św. Franciszek Salezy

1247. Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu go brakuje.
Benjamin Franklin

1248. Siostrą rozkoszy jest smutek.
Ezop

1249. Bardzo wystrzegajmy się złości i przebiegłości szatana, który nie chce, aby człowiek miał umysł i serce skierowane do Pana.
Św. Franciszek z Asyżu

1250. Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozumie.
Isaac Asimov

1251. Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw.
Tacyt

1252. Ci, co najbardziej zasługują na pochwały, najlepiej znoszą krytykę.
Alexander Pope

1253. Cierpliwość jest towarzyszką mądrości.
św. Augustyn

1254. Cywilizacja to nieskończone stwarzanie potrzeb, których nam nie potrzeba.
MarkTwain

1255. Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie pomiędzy gadułami.
George Bernard Shaw

1256. Doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy.
Solon

1257. Nikt nie jest aż tak biedny, aby nie mieć nic do dania: to tak jakby górskie strumyki mówiły, że nie mają nic do dania morzu, bo nie są rzekami. Dawaj to, co masz: dla niektórych może to być więcej niż myślisz.
H.W. Longfellow

1258. Bóg nie zwraca zbytnio uwagi na to co mu dajemy, raczej na to, co zachowujemy.
św. Ambroży

1259. Chcesz z pewnością znaleźć Jezusa? Szukaj go w ramionach Maryi. Chcesz mieć łaski? Idź do Maryi, która jest ich kanałem. Chcesz nieba? Idź do niej, która jest jego drogą i najpewniejszym przewodnikiem.
bł. Marmion

1260. Ludzie, którzy przyjmują swoją starość nie robiąc z niej problemu, są młodsi od tych, którzy chcą za wszelką cenę zachować młodość.
Antoni Kępiński

1261. Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem.
Marcjalis

1262. Dzieci nigdy nie słuchają starszych, ale zawsze ich naśladują.
James Baldwin

1263. Jaką wdzięczność okażesz swoim rodzicom, takiej spodziewaj się od swoich dzieci.
Tales z Miletu

1264. Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. Wiara – to zaślubiny Boga z duszą.
św. Jan od Krzyża

1265. Kto działa z niedbałością jest bliski upadku.
św. Jan od Krzyża

1266. Jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nic nie rób, nic nie mów, bądź nikim.
Elbert Hubbard

1267. W Bogu nie ma głodu, który pragnie być zaspokojony, tylko pełnia, którą pragnie dawać.
C.S. Levis

1268. Droga wskazana tobie jest krótka: po prostu masz wejść w głąb siebie, aby wyjść naprzeciw Bogu.
Św. Bernard z Clairvaux

1269. Wybierać zwątpienie jako filozofię życia to tak, jak wybierać bezruch jako sposób przemieszczania się w przestrzeni.
Yann Martel

1270. Jeśli masz pracę bez stresu, to nie masz pracy.
Malcolm Forbes

1271. Każde drzwi są zarazem wyjściem i wejściem.
Tom Stoppard

1272. Miłość ucisza i przyjemnie odpręża serce, ożywia je, podczas gdy nienawiść boleśnie je ściska i napełnia troską. Ci, którzy nienawidzą innych, są dla samych siebie tyranami i katami. Są bardziej szaleni niż szaleńcy.
św. Jan z Kronsztadu

1273. Życie szczęśliwe nie jest wypadkową liczby doznanych przyjemności lecz…poczuciem sensu. Życie szczęśliwe…to życie cnotliwe.
św. Luis Jorge Bonzales

1274. Często zapominamy, że zostaliśmy powołani przede wszystkim do obdarzania Bożą miłością i miłosierdziem najpierw naszych rodzin, źródła naszego życia.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

1275. Każde święta Bożego narodzenia powinny być dla nas nowym, wyjątkowym spotkaniem z Bogiem.
św. Josemaria Escriva

1276. Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

1277. Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

1278. Zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

1279. Zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

1280. Zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

1281. Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

1282. Przyszłość jest w ręku Boga i lepiej być nie może.
bł. Pierre Giorgio Frasatti