01.01.2009r. – 31.12.2009r.

553. Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam, byśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu na ziemi.
Jan Paweł II

554. Szukaj Boga i przywołuj Go całym sercem, a znajdziesz Go.
św. Bazyli Wielki

555. Świadectwo o Chrystusie wyrażające się w głoszeniu Słowa Bożego jest łaską i zobowiązaniem jednostek i codziennym zadaniem wspólnot i grup chrześcijańskich.
ks. Bp Jan Szkodoń

556. Życie – przeglądanie luster w poszukiwaniu własnej twarzy.
Wojtek Bartoszewski

557. Człowiek jest kowalem własnego szczęścia. Pewno dlatego tak często znajdujemy się między młotem, a kowadłem.
Horacy Safrin

558. Ewangelię należy pokazywać z odwagą i miłością, szanując godność każdego człowieka, ale nie ukrywając nigdy najbardziej radykalnych wymogów ewangelicznego orędzia.
ks. Bp Jan Szkodoń

559. W zakresie życia duchowego zauważamy niezmiennie ten fenomen, że doświadczenia innych pomagają nam, ale nie zastępują doświadczeń własnych.
ks. Zbigniew Kapłański

560. Na ile wychodzisz z wszystkich rzeczy, na ile się w nich wszystkich swego wyzbyłeś, na tyle, nie mniej ni więcej, wchodzi Bóg wraz ze wszystkim co Jego.
Mistrz Eckhart

561. Jeżeli do mnie będziesz mówił, będę słuchał. Jeśli mi pokażesz, zobaczę. Ale jeśli mi pozwolisz doświadczyć, to się nauczę.
Lao-Tse

562. Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po siewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty.
Bolesław Prus

563. Znaleźć i otrzymać dar modlitwy i to za każdym razem pełniej, można tylko wówczas, jeśli się dąży nie tyle do modlitwy, co do samego Jezusa.
o. Robert Faricy

564. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.
Izaak Newton

565. Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.
Georg Bernard Shaw

566. Największą władzą ducha nie jest geniusz, ale dobroć.
Wiktor Hugo

567. Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu.
Platon

568. Stań się lepszym człowiekiem niż byłeś, a zobaczysz w świecie rzeczy, o których ci się przedtem nie śniło.
Henryk Elzenberg

569. Kontemplacja to dany od Boga stan specjalnej łaski i wpatrywanie się w Pana oczyma wiary, z nadzieją i miłością, przy użyciu niewielu lub w ogóle bez słów i myśli.
o. Robert Faricy

570. Ileż trzeba czasu, nim człowiek zrozumie, że w zawiłym wątku jego życia każdy drobiazg może stanowić ważną cząstkę i że nie wolno pochopnie lekceważyć nawet najbłahszych szczegółów.
Graham Green

571. Jak wstaniesz, tak cały dzień przepędzisz.
św. Maksymilian Maria Kolbe

572. Musimy nauczyć się myśleć o tym, co ośmielilibyśmy się zrobić.
Stanisław Brzozowski

573. Całe życie jest szkołą.
Jan Amos Komeński

574. Każde pokolenie ma obowiązek przekazywania prawdy o Bogu następnemu pokoleniu. Ma obowiązek znalezienia własnego języka, którym tę prawdę przekaże najlepiej.
Redakcja „Listu”

575. Bóg pisze prosto po krzywych liniach naszego życia.
Roman Brandstaetter

576. Lepiej jest przemilczeć prawdę, niż wypowiedzieć ją w sposób cierpki.
św. Franciszek Salezy

577. Europa zrodziła się w pielgrzymce, a jej ojczystym językiem jest chrześcijaństwo.
Johan Wolfgang Goethe

578. Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.
Arystoteles

579. Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza.
Wiktor Hugo

580. Lepiej iść słuszną drogą, potykając się, niż wielkimi krokami, błądzić po bezdrożach. Kto kuleje na słusznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbliża się do celu.
św. Tomasz z Akwinu

581. Najniebezpieczniejsi są głupcy po naszej stronie barykady.
Zdzisław Kołędkiewicz

582. Życia nie da się brać garściami, przecieka przez palce.
Józef Bester

583. To nie częste spowiedzi czynią nas dobrymi, ale owoc który z nich wynosimy.
św. Jan Bosko

584. Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem.
Heraklit z Efezu

585. Każdy z nas jest wezwany do odkrycia prostoty naszego powołania: wystarczy kochać.
Benedykt XVI

586. Nasza prawdziwa podróż przez życie odbywa się w nas.
Thomas Merton

587. Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych których pozyskałeś lekkomyślnie nie porzucaj.
Solon

588. Jeżeli kochasz życie, nie trać czasu, bo z czasu składa się życie.
Benjamin Franklin

589. Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie.
Nietyksza

590. Mów to, co myślisz, postępuj, jak myślisz.
Abraham Lincoln

591. Nigdy nie wolno tracić nadziei, pytać o innych którzy, za nas mają działać. Świat zmieni się na lepsze, jeżeli każdy z nas będzie miał odwagę czynić dobro.
Frank Cassel

592. Miłość ludzi nie poddaje się władzy bagnetów.
Napoleon Bonaparte

593. Modlitwa nie zmienia postanowień Boga, ale zmienia tego, kto się modli.
Soren Kierkegaard

594. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia i pocieszenia. I oczekuje od nas, że i my podejmiemy te zwyczajne środki, aby cierpieniu i chorobie zapobiec, usunąć je.
Jan Paweł II

595. Przez całe życie trzeba się uczyć tego, jak należy żyć.
Seneka

596. Umrzeć młodo to najlepszy sposób, by się nie zestarzeć.
Jadis

597. Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie.
Fracois de la Rochefoucauld

598. Odrobina miłości ofiarowanej drugiemu człowiekowi jest o wiele więcej warta niż ukochanie całej ludzkości.
Albert Schweitzer

599. Europa porzucając chrześcijaństwo, skazuje się na zagładę.
George Weigel

600. Dwaj wrogowie to jeden podzielony człowiek.
Emil Cioran

601. Lepiej mieć szkodę niż szpetny zysk, szkoda zaboli cię raz, taki zysk będzie bolał zawsze.
Chilon

602. Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany – nie na odwrót.
Franz Josef Strauss

603. Jeśli nie staniesz się cichy i pokorny, staniesz się ślepy na troski całego świata.
bł. Jan XXIII

604. Kto uratował życie jednemu człowiekowi, będzie wynagrodzony tak, jakby cały świat uratował.
Żydowskie

605. Mądrość jest harmonią.
Nowals

606. Wystrzegajcie się wszelkiego zła. Kto bowiem nie umie sobą samym kierować, jakże będzie innych do tego zachęcał?
św. Polikarp

607. Najbardziej genialnemu brak niekiedy natchnienia.
Horacy

608. Jest tylko jeden sposób na spotkanie siebie bez ucieczki przed sobą. Ten sposób to spotkanie siebie w obecności Boga.
Ela Konderak

609. Żyjemy dzięki temu, co otrzymujemy, ale nadajemy sens życiu dzięki temu, co od siebie oddajemy.
Winston Churchill

610. Człowiek bardzo się uskarża przy każdym bólu, a tak rzadko cieszy się, gdy go nie czuje.
Georg Christoph Lichtenberg

611. Ciesz się życiem, bo ono daje ci szansę kochać, pracować, bawić się i patrzeć w gwiazdy.
Henry van Dyke

612. Życie to szereg poświęceń. Trzeba tę zasadę nosić w sercu i w głowie.
Henryk Sienkiewicz

613. Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
Arystoteles

614. Kto zna swoją głupotę, ten nie jest wielkim głupcem.
Czuang Cy

615. Kto nie umie daleko spoglądać, ten blisko ma kłopoty.
Konfucjusz

616. Wyrozumiałość jest owocem znajomości własnych błędów.
Alfred Aleksander Konar

617. Wódź los za nos!
Janina Ipohorska

618. Niezdecydowanie jest największą chorobą.
Johann Wolfgang Goethe

619. Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.
Pierre de Brantome

620. Im bardziej człowiek się starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski.
Maria Curie-Skłodowska

621. Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie.
Cyceron

622. Jakże by można było zrozumieć godną podziwu cierpliwość tylu nieszczęśliwych ludzi, którzy się zmagają z życiem i często giną w tej walce, gdyby nie było pewności, że Bóg jest sprawiedliwy.
bł. Pierre Giorgio Frasatti

623. Niebiosa są niebem Pana, bo już są niebiosami, natomiast ziemię Bóg dał synom ludzkim, aby ją zamienili w niebo.
Żydowskie

624. Płonne nadzieje przeważnie nie gasną.
Władysław Grzeszczyk

625. Szkoda czasu na dyskusję o miłości. Należy zacząć miłować.
Marek Aureliusz

626. Naucz się śmiać z samego siebie, to ci do końca życia powodu do radości nie zabraknie.
ks. Tadeusz Fedorowicz

627. Naucz się tylko kochać, a wtedy wszelka ludzka mądrość zostanie ci dodana.
Marek Aureliusz

628. Niezależnie od tego w jakim punkcie znajdują się wskazówki zegara ludzkości, Bóg zaprasza do swojego królestwa wszystkich bez wyjątku.
o. Wiesław Dawidowski

629. Nie myślę, więc się nie martwię.
Pataczakówna

630. Chwal Boga za dobro, żałuj za opuszczenie i grzechy, miej też dobrą wolę poprawy. Jeśli nie wszystko się udało, nie zniechęcaj się z tego powodu i nigdy nie dawaj za wygraną.
bł . Henryk Suzo

631. Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza naszej głupoty.
Josh Billings

632. Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi.
Erskine Caldwell

633. Ludzie lękają się takich, którzy nie lękają się niczego.
Karol Bunsch

634. Powiedz losowi „tak”, a wszystko stanie się od razu mniej gorzkie.
Halina Auderska

635. Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas kiedy nasze skrzydła , zapominają jak latać.
Antoine de Sainte-Exupery

636. Zwiastowanie anioła Maryi jest zachętą do radości. Prośmy świętą Dziewicę o dar radości chrześcijańskiej .
Jan Paweł II

637. Nie można czynić złego, nie cierpiąc równocześnie od zła.
Ralph Waldo Emerson

638. Młodość byłaby doskonała, gdyby przytrafiała się pod koniec życia.
Herbert Henry Asquith

639. Cała mądrość, cała filozofia życia, to tylko dobroć.
Stanisław Witkiewicz ojciec

640. Najważniejszą rzeczą jest oduczyć się skarg i narzekania na życie.
Epiktet z Hierapolis

641. Nie zajmuj się tym, czego próbowałeś i co się nie udało, lecz tym, co wciąż jeszcze możesz zrobić.
bł. Jan XXIII

642. Również szczęścia chodzą parami.
Autor nieznany

643. Tylko to, co Bóg o nas wie jest prawdziwe. Gdy Boży obraz o nas stanie się naszym własnym obrazem, wtedy dopiero staniemy w prawdzie przed Bogiem i przed sobą.
ks. Franciszek Blachnicki

644. Pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i daje odwagę.
Jan Paweł II

645. Kto nie przeszedł przez szkołę bólu, jest jak analfabeta przed księgą życia.
Zenta Maurina

646. Modlitwa nas oczyszcza.
św. Izydor

647. Żal za grzechy leży w woli nie w uczuciach.
bł. Rupert Mayer

648. Życie nie jest prezentem, który otrzymuje się w dniu urodzin. Z chwilą kiedy zaczynam myśleć, staje się ono zobowiązaniem.
Izabella Bielińska

649. Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces, trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie-trzeba wstawać w dobrym humorze.
Marcel Archard

650. Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.
ks. kard. Stefan Wyszyński

651. Wszędzie jest jakaś gorycz, którą musimy znosić. Wyjdziemy z niej zwycięscy, jeśli będziemy spoglądać na Jezusa Ukrzyżowanego.
św. Jan Bosko

652. Chryste, przemawiaj do nas mową Twojego Krzyża! Przemawiaj zawsze! Mów przez twoje ukrzyżowane ciało, jak nieskończona jest cena dusz naszych.
Jan Paweł II

653. Powiedz proszę, co ujrzał w tobie ten, który nie potrzebuje niczego, a jednak chcąc cię pozyskać dla siebie przezwyciężył torturę śmierci, tak strasznej i haniebnej.
Pierre Abelard

654. Niech Maryja wyjedna nam pogodę ducha, której nie zdoła zniweczyć żaden lęk, gdyż rodzi się ona z pewności, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał.
Jan Paweł II

655. Bóg, aby kochać duszę, nie patrzy na jej wielkość, ale na jej pokorę.
św. Jan od Krzyża

656. Pokorny cieszy się nieustającym spokojem, a w sercu pysznego jest ciągle zawiść i uraza.
św. Tomasz a Kempis

657. Im prawdziwsza i doskonalsza będzie nasza zażyłość z Bogiem, tym bardziej ku nam będzie wychodzić jego Opatrzność.
św. Franciszek Salezy

658. Kiedy stajesz przy mnie i mówisz, że dam sobie radę, tak się dzieje.
Autor nieznany

659. Zawsze uważałam, że tajemnica szczęścia kryje się w tym, by żyć chwila po chwili i dziękować Bogu za wszystko, co zsyła na nas dzień po dniu.
św. Gianna Molla

660. Mądry nigdy się nie gniewa.
Cyceron

661. Ufność w nieprzebranym Miłosierdziu Bożym, to cała nasza nadzieja.
bł. Edmund Bojanowski

662. W życiu jak w regule-wszyscy liczą na wyjątki.
Wojtek Bartoszewski

663. Znaleźć własną radość w radości bliźniego, oto tajemnica szczęścia.
Georges Bernanos

664. Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół.
Heraklit

665. Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.
Michel Quoist

666. Właściwe jest ludzkiej naturze nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło.
Tacyt

667. Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi.
Jean Cocteau

668. Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko.
Anatol France

669. Kto posiada uncję miłości, otrzyma uncję radości. Kto posiada tonę miłości, otrzyma tonę radości. A jeśli miłość jest bezgraniczna, to i radość będzie bezmierna.
John Ching-hsiung WU

670. Nadzieja jest dla człowieka tym, czym mechanizm w zegarku: bez niego zegarek by się zatrzymał.
Autor nieznany

671. Drzewo miłości rośnie jedynie na ziemi pokory.
św. Katarzyna ze Sieny

672. Kto zrozumie przyczynę, łatwo zmieni swoje myślenie, zobaczy, co w nim było złe.
Kartezjusz

673. Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko zło naprawić.
Maria Dąbrowska

674. Robimy sobie wrogów, robimy sobie przyjaciół, ale tylko Bóg robi naszych sąsiadów.
Gilbert Keitt Chesterton

675. Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.
Stanisław Staszic

676. Cnota nie powinna czynić człowieka odludkiem.
Autor nieznany

677. Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się życiem niż ciało.
Marek Aureliusz

678. Ludzie całkiem rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.
Niccolo Machiavelli

679. Musimy błądzącemu bratu pokazać, ze nasza religia to miłość bliźniego, a jej symbolem serce.
bł. Karol de Foucald

680. Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie.
rumuńskie

681. Łatwiej być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.
Aleksander Dumas syn

682. Radosny dawca mało zważa na to, co daje. Jego wyłącznym celem i życzeniem jest sprawianie przyjemności i dodanie otuchy temu, kogo obdarowywuje.
bł. Juliana z Norwich

683. Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem.
Phil Bosmans

684. Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból.
Fryderyk Nietzche

685. Miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.
św. Jan Bosko

686. Jeżeli serce ludzkie jest chore, chore jest również życie.
Phil Bosmans

687. Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia.
Johannes Kepler

688. Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności, być wesołym bez swawoli, mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację.
Theodor Fontane

689. Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna.
Iwan Turgieniew

690. Nic nie przemoże głosu serca.
Zenon z Elei

691. Serce jest jak klejnot, pozwala człowiekowi błyszczeć.
Anaksymander z Miletu

692. Przegrać to nie znaczy nie mieć racji.
Lord Hailsham

693. Jeżeli lubisz mówić i gorliwość cię tak ponosi – mów, ale z trwogą, ani też nie zawsze, nie wszędzie, nie o wszystkim, nie do wszystkich, lecz bacz do kogo, ile, gdzie i kiedy.
św. Grzegorz z Nazjanzu

694. Nigdy nie kop leżącego. Mógłbyś się przekonać, że jest większy od ciebie, kiedy się podniesie.
Autor nieznany

695. Dobro stoi wyżej niż piękno.
Stefan Żeromski

696. Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, Jezus Chrystus, nauczał przez swoje słowa i wypełniał przez swoje czyny.
św. Cezaria Młodsza

697. Pamiętaj, aby żaden cień pretensji do kogokolwiek, nie obciążał twojego umysłu i serca.
Bogatyńska

698. Żadna mądrość, której możemy nauczyć się tu na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.
Wilhelm Raabe

699. Jeżeli chcesz by cię słuchano, wydawaj mało rozkazów.
św. Filip Neri

700. Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.
Aboth de Nathan

701. Tym nic nie pomożemy, że w innych dostrzeżemy zło – dajmy sobie z tym spokój, a na pewno znajdziemy wiele do zmiany w sobie.
św. Urszula Ledóchowska

702. Sprawiedliwość bardzo łatwo znaleźć. W słowniku pod literą „S”.
Karol Bunsch

703. Tylko powiew Ducha Świętego może rozpalić dusze do cnoty, zachować je od zarażenia grzechem.
bł. Jan XXIII

704. Po zaszczycie synostwa Bożego, nie ma większego jak być dzieckiem Maryi.
bł. Honorat Koźmiński

705. Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła.
Helen Adams Keller

706. Godzi się i od wroga pobierać nauki.
Owidiusz

707. Tylko człowiek , który pracuje może się cieszyć z odpoczynku
Jerome K. Jerome

708. Nie szukaj w słowach bliźniego zła, jeżeli możesz w nich odnaleźć odrobinę dobra.
Ali Ibn Abi Talib

709. Bądź miły dla ludzi, których spotykasz wspinając się w górę, albowiem spotkasz ich znowu przy schodzeniu w dół.
Wilson Mizner

710. Wychodzimy od Boga, aby do niego powrócić. To jedyny ruch, który ma swoje znaczenie: użyteczność.
Leon Bloy

711. Doniesionym do celu nie wolno twierdzić, że cel ten zdobyli.
Marie von Ebner-Eschenbach

712. Kiedy dużo się mówi, zawsze powie się coś, co lepiej byłoby przemilczeć.
Konfucjusz

713. Tam, gdzie jaśnieje nawet najmniejszy płomyk nadziei, dostrzegalne jest już światło z nieba.
Ladislaus Boros

714. Chrystus jest źródłem, a więc przychodzimy do Niego gasić nasze pragnienia.
bł. Elżbieta od Trójcy Świętej

715. Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje się tchórzem grzechu.
ks. kard. Stefan Wyszyński

716. Człowiek czci tylu bożków, ile kultywuje nałogów.
św. Antoni z Padwy

717. Stare grzechy mają długie cienie.
Agata Christie

718. Wszyscy ludzie są w gruncie rzeczy lepsi aniżeli ich zewnętrzne oblicze, niż krępujące ich pozory.
Robert Luis Stevenson

719. Nie staraj się zrozumieć wszystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiałe.
Demokryt

720. Nie postępować przez ciągłe zwycięstwa nad sobą, znaczy cofać się.
św. Albert Chmielowski

721. Życie ciągle odwraca naszą uwagę, nawet nie mamy czasu zorientować się, od czego.
Franz Kafka

722. Rozważanie miłości Jezusa do nas jest źródłem stałej nadziei.
bł. Karol de Foucauld

723. Przeczytajcie na moim czole, przeczytajcie w moim sercu, przeczytajcie w mojej duszy. Zobaczycie tam napisane tylko jedno: łaska Maryi.
bł. Alojzy Orione

724. Co skraca mi czas ? Działanie ! Co wydłuża go niemiłosiernie ? Bezczynność !
Johann Wolfgang Goethe

725. Szczęśliwy człowiek, który umie śmiać się z siebie samego, przez całe życie będzie miał dobrą zabawę.
św. Tomasz More

726. To, co odziedziczyłeś po swoim ojcu musisz na nowo zdobyć. W przeciwnym razie to nie będzie twoje.
Johann Wolfgang Goethe

727. Jeżeli nie masz nic do dania potrzebującym, daj im przynajmniej uśmiech, który otwiera i uspokaja duszę.
św. Franciszek z Asyżu

728. Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bardzo trudno znaleźć je w sobie, a niepodobna gdzie indziej.
Nicolas de Chamfort

729. Największym złem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych.
Romain Rolland

730. Nie gniewanie się jest znakiem wielkiej mądrości.
Plutarch

731. Oszukać diabła nie grzech.
Daniel Defoe

732. Prawdą jest dla nas to w co wierzymy.
Karol Bunsch

733. Nauczmy się bronić swoich przekonań, bez nienawiści do swoich przeciwników, kochać tych, którzy myślą inaczej niż my.
bł. Fryderyk Ozanam

734. Uwolnij swój umysł od gniewu, urazów i złych myśli, a spostrzeżesz, że mieszka w tobie Bóg.
św. Maksym Wyznawca

735. Życie składa się z wielu drobnych monet, a kto je podnosi, jest zamożny.
Jean Anouilh

736. Nie ma dni wolnych od pracy nad sobą.
Krzysztof Martyna

737. Daj Boże, wszystko umieć, a nie wszystkiego używać.
Salomon Rysiński

738. Bierz od świata to, co ci daje, ale nie domagaj się tego, czego ci dać nie chce. Natomiast prosić możesz zawsze.
Ali Ibn Abi Taub

739. Kto się chwali, szybko znajduje tego, kto go wyśmieje.
P. Siro

740. Uśmiechnął się do niego los. Potem okazało się, że to był uśmiech ironiczny.
Horacy Safrin

741. Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach.
Franciszek Schubert

742. W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych.
Sokrates

743. Niewola miłości jest jedyną, w którą człowiek oddaje się dobrowolnie i czyni to w imię najwyższego szczęścia.
Platon

744. Najcięższa ofiara waży mniej niż najlżejszy wyrzut sumienia.
C. Ferrini

745. Cel ma sens wówczas, gdy pomaga ci rosnąć, a wzrastasz przez zdobywanie go, a nie samo osiągnięcie.
Antoine de Saint – Exupery

746. Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia, niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.
Immanuel Kant

747. Słuchajcie rady tego, kto wiele wie, ale przede wszystkim słuchajcie rad tego, kto bardzo kocha.
A. Graf

748. Prawdziwą i odwieczną radość, tę jedyną, której ciągle szukamy, znajdziemy tylko w Bogu.
św. Bonawentura

749. Dziewica Maryja, która, aby nas wyzwolić od wiecznej śmierci, zasłużyła na wydanie na świat Ceny Odkupienia, jest najpotężniejszą ze wszystkich w rekomendowaniu nas Bogu, aby dać nam życie wieczne.
św. Augustyn

750. Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa.
Andre Gide

751. Śmierć, podatki i rodzenie dzieci. Żadna z tych rzeczy nie przychodzi nigdy w porę.
Margaret Mitchell

752. Radość jest kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz szersze kręgi.
Adalbert Balling

753. Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.
Oscar Wilde

754. Kto nigdy uczniem nie był, też mistrzem nie będzie.
Polskie

755. Własną głupotę ludzie zwykli nazywać doświadczeniem.
Oscar Wilde

756. Każdy ma dostatecznie tyle rozumu, że dzięki niemu, jeżeli tylko żyje pobożnie, może osiągnąć królestwo niebieskie.
św. Brygida Szwedzka

757. W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości brak zmartwień.
Sokrates

758. Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek, ubóstwo.
Wolter

759. Sztuka życia: móc zaspokoić głód zachowując apetyt.
Anita Daniel

760. Musimy mieć do życia cierpliwość, ponieważ jest wieczne.
Karel Capek

761. Szczęście posiadania jakiegoś talentu nie wystarcza, trzeba jeszcze mieć talent do szczęścia
Hector Berlioz

762. Tylko ciesz się ze mną. Tak smutno jest samemu się cieszyć.
Gathold Ephram Lessing

763. Większa część dobroci polega na chęci bycia dobrym.
Seneka

764. Kto sam jest zły, ten łatwo drugich o zło posądza; jak cierpiącemu na zawrót głowy wszystko się w kółko obraca.
św. Ignacy Loyola

765. Jeżeli dusza jest naprawdę nieśmiertelna, trzeba się o nią troszczyć bardziej niż o cokolwiek na świecie.
Platon

766. Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.
Autor nieznany

767. Niemożność porozumienia się z drugim człowiekiem jest jedną z największych mąk życia na ziemi.
Maria Dąbrowska

768. Trzeba pracować na tym świecie, trzeba walczyć. Będzie wiele czasu na odpoczynek przez całą wieczność.
św. Jan Maria Vianney

769. Im bardziej wzrasta w nas miłość, tym bardziej każda czynność zewnętrzna staje się bardziej wewnętrzna.
ks. Kard. Stefan Wyszyński

770. Być pełnym miłości, łagodnym, pokornym wobec wszystkich ludzi: oto czego nauczyliśmy się od Chrystusa.
bł. Karol de Foucauld

771. Jak nie każde wino, tak i nie każdy człowiek na starość kwaśnieje. Kwaśnieje tylko liche wino i lichy człowiek.
Cyceron

772. Kto chce się podobać wszystkim, nie podoba się nikomu.
Ezop

773. Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy.
Albert Schweitzer

774. Pragnienie złota nie jest złotem; natomiast pragnienie dobra jest dobrem.
Simone Weil

775. Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie. Może istnieją piękniejsze czasy, ale te są nasze.
Roman Ingarden

776. Hojność duszy nabywa się jedynie w przeciwnościach.
św. Joanna de Chantal

777. Różowe okulary najlepiej malują miłość.
Bolesław Prus

778. Najlepsze nabożeństwo do Niepokalanej, to nie odmawianie wielu pacierzy, ale prosty stosunek dziecka do matki.
św. Maksymilian Maria Kolbe

779. Jeżeli Ojciec Niebieski, aż tak zaufał człowiekowi, że oddał ziemskiej Matce swojego Syna, to jakże my mielibyśmy się lękać oddać Matce Chrystusowej.
ks. Kard. Stefan Wyszyński

780. Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.
Adam Mickiewicz

781. Zła fortuna to ma przynajmniej tyle dobrego, że rozumu nauczy, a przyjaciela pokaże.
Andrzej Maksymilian Fredro

782. Zło, które komuś wyrządziłeś, wróci do ciebie niczym bumerang, podobnie jak powróci do ciebie radość, którą sprawiłeś w czyimś sercu.
Aldona Różanek

783. Tym mniej zostaje na dłoni, im więcej ręka chce uchwycić.
włoskie

784. Kot nie może polować równocześnie na dwie myszy, ani człowiek ujeżdżać naraz dwóch koni.
Autor nieznany

785. Czyż nie wstydzisz się dbać o pieniądze, sławę, zaszczyty, a nie o rozum, prawdę i o to, by dusza stała się najlepsza?
Sokrates

786. O Matko! Tym jednym słowem „fiat” uczyniłaś nas braćmi Bożymi i dziedzicami jego chwały.
św. Josemaria Escriva

787. Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, kiedy niczego w zamian nie oczekujesz.
Antoine de Saint-Exupery

788. Dzwonek budzika: czas do ciebie telefonuje.
Ramon Gomez de la Serna

789. Zrobienie komuś przyjemności może dać ci tyle radości, że przychodzi ochota mu podziękować.
H. de Montherlant

790. Przenajświętsza Maryja w niebie kontynuuje swój macierzyński urząd w stosunku do członków Chrystusa, współpracując przy narodzeniu i rozwoju boskiego życia w odkupionych duszach.
Paweł VI

791. To czego się uczymy z przyjemnością, nigdy nie zapomnimy.
ks. Kard. Desire Mercier

792. Miłosierdzie nie zawsze polega na dawaniu tego, o co nas proszą, ale na robieniu tego, co mogłoby być pożyteczne dla tych, którzy nas proszą.
św. Augustyn

793. Odkrywać to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą i myśleć to, czego nikt dotąd nie pomyślał.
Albert Szend Guorgyi

794. Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem – możemy latać tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego człowieka.
Dominika

795. Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło.
Antyfanes

796. Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na to zasługuje.
Marie von Ebner-Eschenbach

797. W życiu najważniejsze jest zrozumienie faktu, że głupcy także mają czasem rację.
Winston Churchill

798. Drzewo poznaje się po owocach, człowieka po jego czynach.
św. Grzegorz Wielki

799. Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem.
Herman Hesse

800. Świętość nie jest luksusem zarezerwowanym dla wybranych, ale naszym najzwyklejszym obowiązkiem.
św. Matka Teresa z Kalkuty

801. Mądrym jest ten, kto wie, kiedy zachować spokój.
Eurypides

802. Niepokój jest źle wykorzystaną wyobraźnią.
Alan Loy McGinnis

803. Uśmiech trwa chwilę, ale jego wspomnienie trwa czasami przez całe życie.
chińskie

804. Ból patrzy do wewnątrz, strach patrzy wokoło, a wiara patrzy w górę ku niebu.
Guideposts Magazine

805. Najlepszą encyklopedią są zawsze mądrzy ludzie.
Johann Wolfgang Goethe

806. Świecące niebo, złote gwiazdy, góry, morze i milcząca dal, łąki pełne kwiatów, drzewa w rozkwicie – wszystko jest odbiciem boskiej dobroci.
Arno Potzsch

807. Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi.
ks. Kard. Stefan Wyszyński

808. Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł.
Georg Christoph Lichtenberg

809. Nauki i przepisy są rzeczą nader pożyteczną, ale bez praktyki rzeczywistego życia, pozostają tylko teorią.
Francis Bacon

810. Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach matki stojącej pod krzyżem.
Autor nieznany

811. Lepsze jest śmiertelnym wrogiem dobrego.
Monteskiusz

812. Zabawa jest wolnością, ale wolność nie jest zabawą.
F. Melotti

813. Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciwko szatanowi, który jest smutny z „urodzenia”.
ks. Kard. Stefan Wyszyński

814. Prawdziwie wartościowa kultura to taka kultura, która pomaga ludziom w znoszeniu klęsk. Bo żyjąc przechodzimy od klęski do klęski.
Leszek Kołakowski.

815. Nie rzucajmy się łapczywie na każdą wiadomość, przecież nic nie szkodzi, jeżeli nie wiemy wszystkiego.
bł. Rupert Mayer

816. Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.
Marcel Proust

817. Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty, – małe radości.
Karl Heinrich Waggerl

818. Niech twoją jedyną troską będzie miłowanie Boga.
św. Ojciec Pio

819. Wierzę, że człowiek może się odrodzić do prawdziwego i godnego życia w każdym momencie swojej egzystencji.
Thomas Merton

820. Przypuśćmy, że ktoś będzie źle mówił o tobie :pomyśl, czy sam nie robiłeś tego wcześniej, pomyśl, o ilu ludziach ty źle mówisz.
Seneka Młodszy

821. Świętość tego, który ewangelizuje jest źródłem i warunkiem owocnego apostołowania.
ks. Bp Jan Szkodoń

822. Mamy tylu nauczycieli, ilu ludzi spotykamy w życiu.
Aldona Różanek

823. Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich.
Oscar Wilde

824. Aniołowie pomagają nam i chronią niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawiedliwi czy grzeszni. Jeżeli jesteśmy grzeszni, napominają , abyśmy się podnieśli. Jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, wskazują drogę dobra i zanoszą do Pana nasze modlitwy.
św. Albert Wielki

825. Na cóż zda się wycieńczyć ciało wstrzemięźliwością, jeśli umysł nadyma się pychą.
św. Hieronim

826. Doskonała miłość bliźniego polega na tym, by znosić błędy innych, nie dziwić się ich słabościom.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

827. Uciekaj się do swojego Anioła Stróża w chwili próby: on cię ochroni przed demonem i da ci świętą inspirację.
św. Josemaria Escriva

828. Dobro narzucone wbrew woli obdarowywanego przestaje być dobrem.
Jerzy Kuncewicz.

829. Tajemnicą ludzkiego bytu jest nie samo życie, lecz cel życia.
Fiodor Dostojewski

830. Nie zagości smutek w sercu kochającym wolę Bożą.
z dzienniczka św. Faustyny

831. Stworzony jestem, aby być i dokonać tego, do czego nikt inny stworzony nie został.
ks. Kard. John Henry Newman

832. Różaniec święty to potężna broń. Używaj go z ufnością, a skutek wprawi cię w zdziwienie.
św. Josemaria Escriva

833. Kto łatwo przytakuje, rzadko słowa dotrzyma.
Lao Cy

834. Drzewo nie smagane wichrem, rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe.
Seneka młodszy

835. Charakter jest jak drzewo, a reputacja to jego cień; ten cień to nasze myśli, ale przecież nie byłoby go bez drzewa.
Abraham Lincoln

836. Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie.
św. Matka Teresa z Kalkuty

837. Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju.
Phil Bosmans

838. Ufać to pozostawić Bogu wszystko czego chcemy i nie chcemy.
św. Wincenty a Paulo

839. Ciepło jest argumentem na obecność słońca, miłość – Boga w duszy.
P. Semeria

840. Zakończeniem naszej modlitwy powinna być miłość i konkretne zobowiązania naszej woli.
św. Teresa z Avila

841. Z tego, że nie wierzysz w Boga , nie wynika jeszcze, że On w ciebie nie wierzy.
Samuel Johnson

842. Nawet jeżeli nauczę tylko jedną osobę nadziei, nie żyłem nadaremnie.
Marcin Luther King

843. Zważmy zysk i stratę zakładając, że Bóg jest – jeśli wygrasz zyskujesz wszystko, jeśli przegrasz, nie tracisz nic.
Blaise Pascal

844. Również w udzielaniu nagan trzeba być miłym i grzecznym.
św. Ojciec Pio

845. Zwalczaj wszystkie błędy, ale czyń to z humorem, cierpliwością, uprzejmością i miłością. Surowość niszczy twoją duszę i szkodzi dobrej sprawie.
św. Jan Kanty

846. Serce nigdy nie ma zmarszczek, ono ma blizny.
Colette

847. Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści, już się jej nie dostrzega.
Pola Negri

848. Mądrość życiowa nie chroni od cierpienia, ale je uszlachetnia.
Henryk Ferdynand Kaden

849. Wytrwałość nie jest jednym długim biegiem, to wiele krótkich biegów, jeden po drugim.
T. Eliot

850. Ludzie wymyślili LOS – jak to dobrze, że jest na co narzekać.
Elżbieta Grabosz

851. Bóg wie co robi. Nie myli się w przydzielaniu ludziom czasu. Każdemu daje czas na zrobienie tego, co chce, by zrobił.
Michel Quoist

852. Ten kogo zawsze męczą pragnienia, jest zawsze ubogi.
Claudiano

853. Nasze wady bardziej nas irytują, kiedy widzimy je u innych.
holenderskie

854. Poczucie humoru i wiedza to dwie wielkie nadzieje naszej kultury.
K. Lorenz

855. Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.
Arystoteles

856. Radość jest jedną z charakterystyk świętości.
P. Faber

857. Tylko święci pozostawiają ślady; inni hałasują, ale nie zostawiają żadnego znaku, że przeszli.
E. Poppe

858. Przyszliśmy na świat, by kochać. Żyjemy, by kochać. Umrzemy , by kochać jeszcze bardziej.
św. Józef Cafasso

859. Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość. Można wiedzieć wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze.
Lew Tołstoj

860. Mówienie bez myślenia jest jak żywienie nadziei bez wybrania celu.
J. Lingthart

861. Nieszczęście przychodzi do nas, lecz robi z nas to, co mu się każe : sieje, pustoszy lub zbiera, stosownie do wskazówki znalezionej na naszym progu.
Maurice Maeterlinck

862. Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny.
Ernest Hemingway

863. Lekarstwa są potrzebne, kwiaty radują serce, ale dopiero uśmiech jest najlepszym środkiem leczniczym.
Pam Brown

864. Niepokój jest największym złem, jakiego może człowiek doświadczyć po grzechu.
św. Franciszek Salezy

865. Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osuszy łzy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewać.
E. F. Teixeira

866. Kiedy Bóg skreśla, to tylko dlatego, że jest gotowy coś napisać.
Bossuet

867. Jak by cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych krajów świata.
Maria Dąbrowska

868. Przebaczenie dokonuje dziwnych rzeczy: ogrzewa serce i ochładza ranę.
Autor nieznany

869. Ideał życia nie polega na spełnianiu własnego obowiązku, ale na umiłowaniu go.
F. Renard

870. Jeżeli pozdrowieniu nie towarzyszy uśmiech, nic nie jest warte.
Joaquin A. Penaloza

871. Niczego wolniej nie zapomina się od obrazy i niczego szybciej od aktu dobroci.
Marcin Luter

872. Gdybyśmy byli bez wad, nie odczuwalibyśmy takiej przyjemności w podkreślaniu wad innych.
La Rochefoucauld

873. Ktoś, kto nie poszukuje, może nawet stracić to, co mu się wydaje, że ma.
Autor nieznany

874. Społeczeństwo i rodzina są podobne do łuku w pałacu: wyjmiesz jeden kamień i wszystko się wali.
Talmud

875. Kiedy gniew zawładnie tobą, trzymaj język za zębami.
Safona

876. Gdzie Ty jesteś Panie, tam pokój, szczęście i uciszenie serca.
św. Rafał Kalinowski

877. W bolesnych wydarzeniach czasu nie pozostaje inna pociecha jak pociecha nieba, a pośród niej pocieszenie pośrednictwa tej, która zawsze była Pomocą Chrześcijan.
św. Pius X

878. Mój osobisty kontakt z Jezusem powinien być zasadą organizującą wszelkie inne kontakty – z ludźmi wśród których żyję, z rodziną, z przyjaciółmi, z tymi z którymi pracuję.
o. Robert Faricy

879. Czyń wszystko po to, by się podobać Bogu. Im bardziej twoje oko spogląda na Boga, tym mniej patrzysz na siebie.
bł. Kolumban Marmion

880. Czego nie możesz załatwić głową – załatw sercem.
Protagoras z Abdery

881. Lepiej jest pokonać swój język niż pościć o chlebie i wodzie.
św. Jan od Krzyża

882. Życie człowieka wiedzie raz górą, raz dołem, dlatego to ludzie rozsądni nakładają sobie hamulce.
Nikos Kazantzakis

883. Zanikają w nas, a przynajmniej słabną te pożądania, które nie są realizowane, zaspokajane.
Autor nieznany

884. W całą naturę wpisana jest miłość, trzeba mieć tylko otwarte oczy.
Jerzy Liebert

885. To nie młodzi muszą zrozumieć nas, ale to my musimy zrozumieć ich: oni nie znają starości, podczas gdy my znamy młodość.
A. Marcel

886. Wolno nam wierzyć, że cały świat naszego doświadczenia nie jest realnością ostateczną. Ja też w to wierzę. A nawet mam ochotę powiedzieć: ja to wiem.
Leszek Kołakowski

887. Jedną z najpotężniejszych przeszkód w budowaniu szczęścia jest zawiść.
Bertrand Russel

888. Przyznanie się do niewiedzy to wiedza, a do niemocy – moc.
perskie

889. Skrzydła wyrastają ci tylko wtedy, kiedy biegniesz ku swemu bliźniemu.
Autor nieznany

890. Harmonijne i potężne panowanie ciała, aby łagodnie służyło duchowi – oto sport.
Pius XII

891. Postępujcie według wszystkich reguł dobrego wychowania, które jest połową świętości.
św. Franciszek Saverio Cabrini

892. Przyjaciel – ktoś przed kim można głośno myśleć.
Ralph Waldo Emerson

893. Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem obecności Boga.
G. Borsara

894. Pani, jesteś tak wielka i tak wielkie są twoje zasługi, że kto pragnie łaski i do Ciebie się ucieka, tego pragnienie chce wzlecieć do Ciebie skrzydeł nie mając.
Dante Alighieri

895. Dla tego, kto ma wiarę, nie ma płaczu bez nadziei.
R. Pezzani

896. Sumienie zajmuje najwięcej miejsca ze wszystkiego, co jest w człowieku.
Mark Twain

897. Kto patrzy na niebo odbijające się w kałuży, widzi tylko jego fragment.
Autor nieznany

898. Aby cieszyć się szczęściem trzeba je dzielić. Szczęście jest radością widzenia innych szczęśliwymi.
Georg Byron

899. Gdy mówisz, słowa twoje powinny być lepsze niż milczenie.
Lacordaire

900. Ukryty w ciszy pośrodku nocy, Ty jesteś dla mnie, a ja jestem Twój.
św. Jan od Krzyża

901. Absurdalne jest modlenie się rano i spędzanie całej reszty dnia jak barbarzyńca.
Lacordaire

902. Wiele prawd mówi się w żartach, ale o więcej kłamstw mówi się na poważnie.
Autor nieznany

903. Jeżeli nie uda ci się sprawić, aby cię słuchano, powiedz ludziom, że chodzi o rzecz poufną.
Autor nieznany

904. Najgorszą rzeczą jest przyzwyczajenie do powodzenia.
P. Siro

905. Można być największym uczonym i pozostać wobec problemów życia niczym dziecko.
Autor nieznany

906. Jest jedną z najtrudniejszych rzeczy ocenić, kiedy się marnuje czas, a kiedy nie.
Anna Kowalska

907. Cnota nie polega na czynieniu rzeczy wielkich, ale na dobrym czynieniu rzeczy małych.
M. Montaigne

908. Byłby niezły filozof z tego, który by i miłość potrafił wytłumaczyć.
John Locke

909. Miłość Boga i bliźniego to jak dwoje drzwi, które mogą jedynie razem otwierać się i zamykać.
S. Kierkegaard

910. Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się nie lękał.
Lambert Noben

911. Przybył na ziemię, nie używając dyplomatycznej drogi. Nie poinformował władców. Nie uprzedził kapłanów. Nie przygotował konferencji prasowej. Pominął wszelką hierarchię, aby ogłosić tak sensacyjne wydarzenie… Bóg jednak myślał inaczej. Chcąc zakomunikować obecność swojego Syna na ziemi dał pierwszeństwo pasterzom… U niego wszystko jest odwrócone.
ks. Alessandro Pronzato

912. A ty siej, a nóż coś wyrośnie.
A ty – to co wyrośnie, zbieraj.
A ty czcij – co żyje radośnie.
A ty szanuj to, co umiera.
Jacek Kaczmarski
Autor nieznany

913. Dziecko wzmacnia się, patrząc na twarze swoich rodziców, tak jak raduje się nasze serce, kiedy myślimy o Bogu.
Autor nieznany

914. Nadzieja jest okrętem wojennym, który prowadzi do odkrycia nowego świata: świata wiary, ale tylko miłość morze rzucić kotwicę.
R. Follereau

915. Czas skończyć z czekaniem na nieoczekiwane prezenty od życia i samemu zacząć tworzyć życie.
Lew Tołstoj

916. Życie jest krótkie, rozumie się, ale w stosunku do czego ?
Andre Maurois

917. Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.
Seneka