1.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

187. Wielkość Maryi polega na przyjęciu w wierze Słowa Zbawienia Świata, które zstąpiło do niej, aby się wcielić.
Ks. kard. L .Suenens

188. Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów.
Św. Bazyli

189. Jezus nosi imię, które sprawia, ze drżą demony, radują się Aniołowie, zawierzają się ludzie – to nasz Zbawiciel. Czcijmy jego imię, wzywając je często z pobożnością, zwłaszcza w niebezpieczeństwach.
Św. Alfons

190. Pismo Święte jest wspaniałą budowlą, którą należy nie tylko czcić, ale w której trzeba mieszkać.
Paul Claudel

191. Jedynym sposobem na zbawienie jest wiara, która działa przez miłość.
o. Wiesław Szymona

192. Religia jest rzeczą tak wzniosłą, że kogo nie pochłania konieczność jej pogłębiania, zasługuje na jej utratę.
Pascal

193. Nie potrafimy życia naszego ani przedłużyć, ani poszerzyć. Możemy je jedynie pogłębić.
Autor nieznany

194. Mówcie jak najmniej o bliskich, bo nawet gdy mówi się dobrze, rzadko się zdarza, by nie dodano jakiegoś „ale”.
Św. Maria Magdalena De’ Pazzi

195. Gdy dostrzega się w innych jakąś niedoskonałość, trzeba wierzyć, że Pan ma upodobanie w tej osobie z racji tej wewnętrznej doskonałości, której my nie widzimy.
Detti

196. Gdy dajemy potrzebującym to, co im niezbędne, dajemy im to co do nich, a nie do nas należy. Spłacamy raczej dług sprawiedliwości, niż spłacamy dzieło miłosierdzia.
Św. Grzegorz

197. Nic nie jest bardziej bezużyteczne od chrześcijanina, który nie przyczynia się do zbawienia innych.
Św. Cyprian

198. Językiem, który wychwytuje tylko barwy, nie da się opisać świata, w którym są i dźwięki i kształty i zapachy.
Robert Krasowski

199. Chrystus jest światłością świata. Kto na niego patrzy, widzi jak rozjaśniają się ścieżki życia.
Paweł VI

200. Kiedy przeszłość nie oświetla przyszłości, rozum porusza się w ciemnościach.
Alexis De Tocqueville

201. Mądry jest kwadratem bez kątów, kątem bez ostrza, prostym ale giętkim, jaśniejącym ale nie oślepiającym.
Lao- tse

202. Daj mi zdolność dostrzegania dobra w nieoczekiwanych miejscach i talentów u nieoczekiwanych ludzi i udziel mi, o Panie łaski, by im to powiedzieć.
Modlitwa Zakonnicy z XVII w.

203. Świat jest niebezpiecznym miejscem, nie z powodu tych, którzy czynią zło, tylko tych, którzy patrzą na to i nic nie robią.
Albert Einstein

204. Jeśli chowasz głowę w piasek tam gdzie dzieje się krzywda, współpracujesz ze złem.
Autor nieznany

205. Ciesz się z rzeczy małych, z nich składa się nasze poczucie szczęścia.
Autor nieznany

206. Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija.
Alfons Allais

207. Człowiek , aby się wznieść, musi uklęknąć.
G. Papini

208. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką rozwiązłości. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem.
Św. Tomasz z Akwinu

209 Przekraczaj siebie – dawaj zawsze to co najtrudniejsze – przebaczenie, bezgraniczne zaufanie, miłość wolną od kalkulacji.
Autor nieznany

210. Życie według ducha oznacza regulowanie myśli, słów i czynów nie według kryteriów ludzkich, ale według prawdy chrześcijaństwa.
Św. Franciszek Salezy

211. Każde nawrócenie czy zaistnienie wiary i miłości w sercu człowieka, przebaczenie i miłość nieprzyjaciół – są zawsze cudami łaski Bożej w duszy ludzkiej.
ks. Mieczysław Piotrowski

212. Nie chodzi o mówienie o Bogu. Trzeba nim żyć.
Rene Habachi

213. Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem jego miłości.
Św. Augustyn

214. Gdy ktoś spodziewa się wiecznego szczęścia, wobec takiej nadziei nic nie wydaje mu się trudne.
Św. Tomasz z Akwinu

215. Jeśli składasz życzenia koncentruj się na człowieku, nie zbywaj go zdawkowymi zdaniami i formułkami.
Autor nieznany

216. Człowiek może przeżyć kilka minut bez powietrza, kilka dni bez wody, kilka tygodni bez jedzenia i całe lata bez nowej myśli.
Kent Ruth

217. Jeżeli chcecie, aby wasze życie było radosne i spokojne, musicie zapewnić sobie pozostawanie w łasce Boga.
Św. Jan Bosko

218. Rozdawaj miłość pełnymi rękoma, rozrzuć na cztery wiatry, opróżnij kieszenie, a jutro będziesz miał więcej niż dziś.
Autor nieznany

219. Modlitwa jest środkiem, którym posługuje się Bóg, aby wykonać plany swojej odwiecznej Opatrzności.
o. Jordan

220. Jedynie dwie rzeczy są nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, z tym że co do pierwszej z nich nie mam pewności.
Albert Einstein

221. Nie można dojrzeć nowych rzeczy, dopóki nie zmieni się kierunku patrzenia.
Edward De Bono

222. Jedni piszą daleko piękniej
Niż żyć umieją

223. Bez dyscypliny nie ma człowieka. Bez pokuty nie ma chrześcijanina.
bł. Jan XXIII

224. Im mniej rutyny, tym więcej życia.
Amos Bronson Alcott

225. Dawaj i przebaczaj bez wypominania, inaczej karmisz tylko egocentryzm.
Autor nieznany

226. Modlitwa odmówiona za innych jest zawsze płodniejsza od modlitwy za samych siebie.
Alexis Carrel

227. Tajemnica sukcesu to wytrwałość w postanowieniach.
Disraeli

228. Z Maryją wasze serce staje się pokorne przed Bogiem, pełne miłości wobec ludzi, współczujące wobec ubogich, łagodne wobec wrogów.
E. Poppe

229. Problemy to po prostu możliwości w roboczym ubraniu.
Henry Kaiser

230. Początek jest większą częścią całości. Mały błąd na początku, na końcu jest wielki.
Arystoteles

231. Wielu rzeczy brakuje biedakom, skąpcowi zaś brakuje wszystkiego.
P. Siro

232. Twoją kulturę i poziom można poznać po języku jakiego używasz na codzień.
Autor nieznany

233. Dobre jest to, co uczciwe; wszystkie pozostałe dobra są fałszywe i podrobione.
Seneka

234. Waż słowa zanim zranisz, podepczesz, oskarżysz. Waż słowa, tak jakbyś chciał , aby to robiono wobec Ciebie.
Autor nieznany

235. Lepiej jest znać niektóre pytania niż wszystkie odpowiedzi.
James Thurber

236. Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel.
Fryderyk Chopin

237. Kiedy dzieją się rzeczy straszne, kiedy dzieją się rzeczy absolutnie przerażające, kiedy wszystko jest wspaniałe, cudowne, doskonałe i szczęśliwe – powiedz sobie: To także przeminie.
Claire Rayner

238. Kontakt z Bogiem wcale nie gwarantuje doczesnej pomyślności. Można być blisko Boga i cierpieć, przegrywać, umierać.
Autor nieznany

239. Dla zdrowej osoby depresja może być sposobem radzenia sobie z szaleństwem świata.
Janet Daley

240. Jeżeli spodziewamy się więcej po sobie samych, osiągamy więcej.
Autor nieznany

241. Doskonałość duszy nie polega na osiąganiu rzeczy wzniosłych, ale na działaniu według porządku.
M. Montaigne

242. Cierpliwość jest mocą. Wraz z czasem i cierpliwością liść morwy staje się jedwabiem.
chińskie

243. Wiele pań byłoby lepszymi żonami, gdyby zrezygnowały z uczynienia swoich mężczyzn lepszymi mężami.
Mark Twain

244. Jesteśmy otoczeni i porwani wszechświatem, który mówi o Bogu: otwórzmy w końcu oczy naszego ducha!
Danin

245. Ludzie nie wybaczą ci nigdy, że musieli być świadkami twojego krętactwa, zawstydzenia, krycia bezsilności.
Autor nieznany

246. Miej odwagę stanąć w obronie niewygodnej prawdy, niemodnej idei. To recepta także na szacunek nieprzyjaciół.
Autor nieznany

247. Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.
Honoriusz Balzak

248. Aby wpaść na dobry pomysł, należy zgromadzić wiele pomysłów.
Linus Pauling

249. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.
z Desideraty

250. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
z Desideraty

251. Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.
z Desideraty

252. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.
z Desideraty

253. Porównując się z innymi, możesz stać się próżnym lub zgorzkniałym, zawsze bowiem znajdziesz gorszych lub lepszych od siebie.
z Desideraty

254. Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie źródłem radości.
z Desideraty

255. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie poosiadasz w zmiennych kolejach losu.
z Desideraty

256. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.
z Desideraty

257. Przyjmij spokojnie co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.
z Desideraty

258. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
z Desideraty

259. Nie dręcz się tworami wyobraźni, wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
z Desideraty

260. Żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia.
z Desideraty

261. W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj pokój ze swą duszą.
z Desideraty

262. Im bardziej mnie wywyższają, Jezu mój, tym bardziej uniżaj mnie w moim sercu, uświadamiając mi to czym byłem i to, czym byłbym gdybyś mnie zostawił.
bł. Escriva de Balanguer

263. Największa pokuta polega na akceptowaniu wszystkich trudności, które napotykamy, głównie w zwykłych, codziennych i nudnych pracach, jako wyraz woli Bożej oraz znoszenie ich bez narzekania.
E. Poppe

264. Miłość i prawda są tak ze sobą zjednoczone, że jest praktycznie niemożliwe ich oddzielenie. Są jak dwie strony tego samego medalu.
Mahatma Gandhi

265. W głębi serca tkwi korzeń wszelkiego dobra i niestety wszelkiego zła, to tam musi dokonać się nawrócenie lub „metanoia” tzn. zmiana kierunku, mentalności, życiowego wyboru.
Paweł VI

266. Nie ma wznioślejszego dzieła od dzieła kapłanów, ani też nie ma użyteczniejszej pracy.
Victor Hugo

267. Krzyż stoi, podczas gdy świat się obraca.
Jan Paweł II

268. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko: komunię Jego ciała, odkupienie naszych grzechów w Jego krwi, cenę naszego odkupienia w Jego duszy, życie w Jego duchu, pełne zadośćuczynienie szkód doznanych za popełnione winy, doskonałość wszystkich łask i wszystkich cnót Jego Boskości.
Św. Albert

269. Do przyjęcia Jezusa Zbawiciela, uzdalnia nas tylko pokuta, modlitwa i przebaczenie. One prowadzą nas do Drzewa Życia i do spożywania jego owoców.
Icchak

270. Wydobywamy się na powierzchnię poprzez miłość. Poprzez miłość do innych wspieramy ich w tym samym.
M. Scott Peck

271. Człowiek tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.
Św. Augustyn

272. Geniusz to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć procent wysiłku.
Thomas Edison

273. Ludzie, którzy mają dużo czasu, spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.
Rene Clair

274. Nikt na tym świecie, kto umniejsza brzemię innych, nie jest bezużyteczny.
Charles Dickens

275. Jesteśmy bezpieczni. Bóg kieruje tym widowiskiem. Ani nasza depresja, ani cierpienia nie są dowodem na to, że Bóg nas porzucił.
Eugene Paterson

276. Bo gdyby tylko była sprawiedliwość, a miłosierdzie się nie dołączało, któż byłby zbawiony?
Charles Peguy

277. Doskonałym wzorem słuchania Boga, który przemawia do serca człowieka, jest niewątpliwie Najświętsza Maryja Panna.
Jan Paweł II

278. Prawdopodobnie najwięcej dokonaliśmy w czasie, gdy myśleliśmy, że czynimy bardzo mało.
Marie Von Ebner- Eschenbach

279. Nie muszę najpierw rozprawić się z ciężarem mojej przeszłości, ani „przeskakiwać” zranień całego mojego życia. Mam się im tylko przyjrzeć i oddać je Bogu.
o. Anzelm Grűn

280. Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma dobrych przyjaciół.
mongolskie

281. Nie ufaj własnej sprawiedliwości, nie troszcz się o to co minęło, a powściągnij swój język i brzuch.
Abba Antoni

282. Ewangelizować musimy nade wszystko własne serca i własne życie.
ks. bp Jan Szkodoń

283. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową.
Jan Paweł II

284. Lepiej jest ponosić porażki w rzeczywistości niż odnosić sukcesy w wyobraźni.
Herman Melville

285. Cierpliwość jest postawą, która polega na spokojnym oczekiwaniu na dojrzewanie, czy wypełnienie się czasu. Wierzy ona głęboko, że wszystko przychodzi we właściwej porze i że wszelka niewczesna interwencja jest próżna.
Roger Mehl

286. Przez całe życie trzeba się uczyć tego, jak należy żyć.
Seneka

287. Jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.
łacińskie

288. Bóg myśli o Tobie, abyś ty myślał o innych.
Urszula Mleczko

289. Ratunek jest stałym wzorcem Bożego postępowania.
Francis Frangipane

290. Tragedią życia mężczyzny jest to, że w nim coś umiera, choć on sam nadal żyje.
Albert Schweitzer

291. Największym z wynalazców jest przypadek.
Mark Twain

292. Najszczęśliwsi są ludzie najmniej zazdrośni.
Aldona Różanek

293. Życia duchowego nie można prowadzić na przedmieściu. Zawsze znajduje się na niezbadanych terenach, a my, którzy nim żyjemy musimy zaakceptować, a nawet cieszyć się, że pozostaje ono nieoswojone.
Howard Macey

294. Nie czekajcie z wybaczeniem, aż będziecie w nastroju wybaczyć; nigdy się w nim nie znajdziecie. Na uzdrowienie uczuć potrzeba czasu po tym, jak dokona się wyboru, by wybaczyć.
Neil Anderson

295. Jeśli wybaczenie nie obejmuje emocjonalnego rdzenia twojego życia, będzie niekompletne. Pozwólmy, by Bóg zajął się krzywdą wyrządzoną nam w przeszłości.
John Eldredge

296. Tam gdzie rana mężczyzny, tam jego geniusz.
Bly

297. Cechą prawdziwego wojownika jest to, że służy on sprawie większej niż on sam, czyli sprawie transcendentnej.
Bly

298. Moim pierwszym słowem jest dobroć, drugim- dobroć, trzecim-dobroć z której rodzi się sprawiedliwość.
bł. Jan XXIII

299. Jakość życia człowieka jest wprost proporcjonalna do stopnia jego dążenia do doskonałości, bez względu na uprawianą przezeń działalność.
Vincent T. Lombardi

300. Rozachować Polskę i chrześcijańską tożsamość oraz wyprosić wszystkim odwagę potrzebną do dawania świadectwa Chrystusowi na drogach Europy.
Jan Paweł II

311. Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do niegonaturalnym pokoleniu jest ojciec i matka, tak w pokoleniu nadnaturalnym
i duchowym jest Ojciec, którym jest Bóg i matka, którą jest Maryja.

306. Nic bardziej nie przyciąga jak miłość.
św. Katarzyna ze Sieny

307. Cechą ludzi wielkich jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie.
Marie Von Ebner-Eschenbach

308. Pracą jest to, co robimy, a nie to, kim jesteśmy.
Autor nieznany

309. Tylko ten, kto sam siebie doświadczył w swojej grzeszności, będzie wolny od wewnętrznego przymusu nieustannego oceniania i osądzania innych.
o. Anzzachować Polskę i chrześcijańską tożsamość oraz wyprosić wszystkim odwagę potrzebną do dawania świadectwa Chrystusowi na drogach Europy.

311. Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do niegonaturalnym pokoleniu jest ojciec i matka, tak w pokoleniu nadnaturalnym
i duchowym jest Ojciec, którym jest Bóg i matka, którą jest Maryja.

306. Nic bardziej nie przyciąga jak miłość.
św. Katarzyna ze Sieny

307. Cechą ludzi wielkich jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie.
Marie Von Ebner-Eschenbach

308. Pracą jest to, co robimy, a nie to, kim jesteśmy.
Autor nieznany

309. Tylko ten, kto sam siebie doświadczył w swojej grzeszności, będzie wolny od wewnętrznego przymusu nieustannego oceniania i osądzania innych.
o. Anzelm Grűn

310. Niech Maryja, Królowa Polski, swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga, pomoże nam wytrwać w wierze ojców, zachować Polskę i chrześcijańską tożsamość oraz wyprosić wszystkim odwagę potrzebną do dawania świadectwa Chrystusowi na drogach Europy.
Jan Paweł II

311. Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do niego z powrotem.
Ludwik Pasteur

312. Rozczarowania trzeba palić, nie balsamować.
Mark Twain

313. Z naprawdę wielkich posiadamy tylko jednego wroga-czas.
Józef Conrad Korzeniowski

314. Idź, rzuć na ziemię przed Bogiem twoją słabość, a znajdziesz pokój.
Abba Agaton

315. Dla większości ludzi problem miłości tkwi przede wszystkim w tym, żeby być kochanym, a nie w tym, by kochać, umieć kochać.
Erich Fromm

316. Sukces to jeden procent naszej pracy, na który składa się dziewięćdziesiąt dziewięć procent tego, co nazywamy niepowodzeniem.
Soichiro Honda

317. Więcej jest warta uncja miłości niż sto wagonów rozumu.
S. R. Bellarmino

318. Jedynym celem życia jest, by posiąść Ducha Świętego.
Św. Serafin

319. To, co Ewa związała swoim niedowiarstwem, Maryja rozwiązała swoją wiarą.
św. Ireneusz

320. Bóg może wykrzesać coś twórczego nawet z narzędzia całkowicie słabego i bezużytecznego.
św. Edyta Stein

321. Oto jedna z różnic pomiędzy człowiekiem i resztą natury: natura jest zawsze tym, czym ma być, podczas gdy człowiek ma stać się tym, czym jest, albo też homo sapiens i obrazem Boga.
Wilhelm Mühs

322. Najpotężniejszą bronią na ziemi jest rozpalona ludzka dusza.
Ferdynand Foch

323. Wszyscy muszą umrzeć, ale nie wszyscy tak naprawdę żyją.
z filmu Braveheart

324. Gdyby nie ciemności nocy, nie umielibyśmy tak bardzo radować się blaskiem dnia.
o. Wiesław Szymona

325. O wieczna Trójco! Jesteś morzem bez dna, w którym im bardziej się pogrążam, tym bardziej się odnajduję, a im bardziej się odnajduję tym bardziej szukam ciebie. O Tobie nigdy nie można powiedzieć: Teraz koniec!
św. Katarzyna z Sieny

326. Najważniejsza rzeczą, jakiej nauczyłem się podczas mojego długiego życia, jest to, że drugi człowiek staje się godnym zaufania, kiedy mu się ufa. Na pewno taki nie będzie, jeśli inni mu nie zaufają i będą to okazywać.
Henry L. Stimson

327. Ludzie, którzy lubią innych ludzi i wierzą, że ci, którymi kierują, mają dobre intencje, wydobędą z nich wszystko, co najlepsze.
Alan Loy McGinnis

328. Przyjęcie postawy pozytywnej i skupienie się na mocnych stronach osobowości uwypukla dobre cechy ludzi i ich postępowanie zmienia się na lepsze.
Alan Loy McGinnis

329. Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam nie tylko swoje zasługi
i swoje bóle, ale całego siebie.

330. Istnieje coś bardzo niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolność. To jest zdolność rozpoznawania zdolności.
Autor nieznany

331. Jeśli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.
św. Anzelm

332. Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka, lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym, który zostawia za sobą ślady.
Ralph Waldo Emmerson

333. Strzeżcie się bezczynności, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, ponieważ wtedy szatan zwykł najbardziej atakować.
św. Filip Nereusz

334. Używanie ciała, umysłu, emocji i ducha jako całości jest nieustannym wyzwaniem dla każdego z nas.
Jack Dominian

335. Zadanie uzdrowienia siebie polega na uszanowaniu siebie jako stworzenia, ni mniej, ni więcej.
Wendell Berry

336. Ludzki organizm gromadzi zasoby energii, po którą normalnie nie sięga- coraz głąbiej położone warstwy materiału wybuchowego, gotowego do użycia przez każdego, kto sięgnie wystarczająco głęboko.
Wiliam James

337. Wierzę, że wola Boża nie została nigdy wyraźniej i jaśniej wyrażona niż w doktrynie Jezusa Chrystusa.
Lew Tołstoj

338. Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w jego kierunku-ten musimy zrobić sami.
Karl Rahner

339. Ciągle uciekamy od prawdy o nas i w ten sposób rozmijamy się z życiem, jakie zamierzył dla nas Bóg.
o. Anzelm Grűn

340. Chęć do życia każdego człowieka musimy szanować tak samo jak swoją własną.
Albert Schweitzer

341. Statki są bezpieczne w porcie, lecz nie takie jest ich przeznaczenie.
Albert I. Nemeth

342. Ten jest dobrym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami.
angielskie

343. To brak zrozumienia siebie samych powoduje większość cierpień.
Dorothy Rowe

344. Jeśli chcesz trafić w cel, musisz mierzyć nieco powyżej niego; każda strzała wypuszczona z łuku podlega prawu ziemskiego przyciągania.
Henry Wadsworth Longfellow

345. Miłość patrzy przez teleskop, zawiść przez mikroskop.
Autor nieznany

346. Módl się dużo i pokładaj całą ufność w Panu, nawet jeśli opanuje cię oschłość
i osamotnienie.

347. Jeśli ktoś dźwiga ciężar własnych win, to nie ogląda się za cudzymi.
Abba Mojżesz

348. Żaden mężczyzna nie potrafi przez dłuższy czas utrzymywać jednej twarzy dla siebie, a innej dla tłumu , gdyż w końcu straci rozeznanie, która z nich jest prawdziwa.
Nathaniel Hawthorne

349. Najgłębszą tęsknotą naszego serca jest zjednoczenie z Bogiem. Bóg stworzył nas do zjednoczenia z Sobą. Taki jest pierwotny cel naszego życia.
Brennan Manning

350. Powiedzmy naszej młodzieży, że najlepsze książki trzeba dopiero napisać, najlepsze obrazy jeszcze namalować, najlepsze rządy dopiero stworzyć i że wszystko, co najlepsze, zrobią dopiero oni.
John Erskin

351. Chwała niegodziwców im bardziej się wynosi, tym jest mniej stabilna.
św. Antoni z Padwy

352. Człowiek, który realizuje własne powołanie, jest roztropny, wpatruje się
w rzeczywistość świata i życia, nie pozwala, żeby zgoda lub odmowa woli przyćmiewały jego spojrzenie; wręcz przeciwnie, uwarunkowuje decyzje woli od rzeczywistości takiej, jaka mu się jawi.

353. Człowiek, o ile jest prawy, rozumie siebie jako bliźniego, to znaczy zdolnego
i skłonnego do współżycia z innymi ludźmi; to znaczy, że jest sprawiedliwy.

354. Człowiek dobry jest mężny- wie, że na świecie dobro nie spełnia się automatycznie, ale wymaga odważnego zaangażowania jednostki; dla utrwalenia sprawiedliwości jest gotów narażać się na rany i , jeśli to konieczne, nawet na śmierć.
Wilhelm Mühs

355. Człowiek wstrzemięźliwy stara się żyć w pełni, broniąc się przed zagrożeniami samozniszczenia, kryjących się w nadmiarze przyjemności.
Wilhelm Mühs

356. Czym jest ta siła, która popędza nas jako jednostki i jako gatunek, by wzrastać wbrew naturalnemu oporowi własnej bierności? To miłość.
M. Scott Peck

357. Wiara nie jest olśniewającą pewnością; ma swoje ciemne noce, a także wielkie przestrzenie światła.
Y. Chauffin

358. Bez roztropności nie istnieje ani sprawiedliwość, ani męstwo, ani wstrzemięźliwość, ponieważ wszystkie trzy są owocem roztropności.
Josef Pieper

359. Nie ma konfliktu między przypadkiem w sensie naukowym, a planem Bożej Opatrzności w sensie religijnym.
Autor nieznany

360. Im ciemniej wokół nas, tym szerzej musimy otwierać nasze serce na światło z góry.
Św. Edyta Stein

361. Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.
Aboth de Natan

362. Roztropny jest ten, kto w swoim osądzie i w swoim działaniu dostosowuje się do rzeczywistości.
Josef Pieper

363. Prawdziwą odwagą jest roztropność.
Eurypides

364. Nie wolno ci się poddać, zniechęcić mimo, że coś się nie układa. Wypróbuj siłę nadziei i zaufania-zobaczysz, że działa.
Autor nieznany

365. Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy.
Nowy Katechizm

366. Jeśli nie będziemy konsekwentnie i świadomie skupieni na własnej duchowości, nigdy nie doświadczymy tej radości, satysfakcji i uczucia połączenia, którego wszyscy poszukujemy.
Susan Jeffers

367. Prawdziwej modlitwie, która absorbuje całego człowieka, nie tyle sprzyja samotność na pustyni, co raczej skupienie wewnętrzne.
Św. Josemaria Escriva de Balanguer

368. Gdy twoje myśli goszczą w Bogu, gości także w tobie Boża moc.
Z przypowieści ojców pustyni

369. Najlepszą poduszką jest spokojne sumienie.
Autor nieznany

370. Codziennie należy przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, posłuchać lekkiej piosenki lub porozmawiać serdecznie z przyjacielem.
Heinrich von Kleiss

371. Jeśli człowiek nie uwzględni Boga, pozostaje dla siebie samego pytaniem bez odpowiedzi.
Autor nieznany

372. Jeśli uporządkujemy nasze życie zewnętrzne, to wprowadzimy porządek także do naszej duszy.
O. Anzelm Grűn

373. Zawsze przebaczaj swoim wrogom: nic bardziej ich nie zaboli.
Oscar Wilde

374. Niejeden marnuje czas dany mu do przeżycia, ponieważ martwi się, że ma tego czasu tak mało.
Tadeusz Kotarbiński

375. Uczymy się tego, co przeżywamy. Robimy to, czego się nauczyliśmy. Stajemy się tym, co robimy. To, czym się stajemy, ma konsekwencje.
Desmond Kelly

376. Nie może nauczyć się dobrze mówić ten, kto nie umie milczeć.
Pitagoras

377. Miłość nigdy nie jest skończona i spełniona.
Benedykt XVI

378. . Plotka jest rzeczą, o której wszyscy mówią, że jej nienawidzą, ale w której wszyscy znajdują upodobanie.
Józef Conrad Korzeniowski

379. Przygoda to spotkanie marzeń i rzeczywistości.
Sue Atkinson

380. Fundamentem sprawiedliwości jest wiara, to znaczy trwałość i szczerość wobec danego słowa.
Cyceron

381. Chcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować.
Emile Victor Duval

382. Słuchanie muzyki w czasie jedzenia to afront dla kucharza i dla skrzypka.
G. K. Chesterton

383. Czas, który poświęcamy na modlitwę, Bóg zwróci nam z błogosławieństwami
w naszych czynach.

384. Jezus wskazał Maryję jako matkę każdemu człowiekowi; każdego jej powierzył; tak jakby każdy człowiek był Jej dzieckiem, Jej synem albo córką.
Jan Paweł II

385. Najpewniejszym lekarstwem na odczuwanie braku akceptacji jest odkrycie, że jesteśmy akceptowani przez łaskę Tego, którego akceptacja znaczy więcej.
Levis Smedes

386. Jeśli dwie osoby wykonujące tą samą pracę nieustannie się ze sobą zgadzają, to jedna z nich jest niepotrzebna. Jeśli natomiast przez cały czas się sprzeczają, to obie są bezużyteczne.
Darryl F. Zanuck

387. Prawdziwie wielkim człowiekiem jest ten, w którego piersi bije serce dziecka.
Mengzi

388. To duch religijny i moralny tworzy ludzką jedność.
Andre Frossard

389. Rzeczą podłą jest nie podać ręki temu, kto upadł.
Seneka

390. Podróż tysiąca mil zaczyna się od pojedyńczego kroku.
chińskie

391. Żyj z ludźmi, jakby widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj, jakby słuchany przez ludzi.
Seneka

392. Łaknienie sprawiedliwości: ósme błogosławieństwo.
Blaise Pacal

393. Wielu jest hojnych, ponieważ nie umieją być sprawiedliwymi.
Alain Chauvilliers

394. Ten, kto traci szacunek do matki i ojca, ściąga na swoja głowę przekleństwo Boga.
św. Jan Bosko

395. Jak dobrze przeżyty dzień daje dobry koniec, tak dobrze przeżyte życie daje radosną śmierć.
Leonardo da Vinci

396. Prawda jest dobra, ale w szatańskiej grze działa na zasadzie lodowiska, na którym podkulawiony grzechem pierworodnym człowiek, łatwo może się wyłożyć.
Autor nieznany

397. Optymizm jest jedną ze skrajnych form męstwa.
Anatole France

398. Pierwszym stopniem chrześcijańskiego męstwa nie jest zaciskanie zębów, ale zdanie sobie pokornie sprawy ze swojej słabości.
Carlo Maria Martini

399. Chcę zobaczyć śmiech. Chrześcijanin nie ma żadnego powodu, żeby się smucić, i ma wiele powodów, żeby być wesołym.
św. Ignacy Loyola

400. Próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.
Św. Alfons M. Liguori

401. Ciesz się życiem i nie porównuj go z innymi.
Marie Jean Antone De Condorcet

402. Kto robi z kogoś Boga, niech się nie dziwi, gdy spostrzeże, że miał do czynienia tylko z człowiekiem.
Michel Qoist

403. Często myślę, że nawet gdyby nie było innego życia, dostatecznym zaszczytem byłoby kochać Boga w tym życiu.
św. Jan Maria Vianney

404. Męstwo polega na właściwym środku pomiędzy porywczością, a tchórzostwem.
Arystoteles

405. Żyć to zmieniać się, żyć dobrze to zmieniać się często.
Ks. Kard. Newman

406. Zmiana własnej samooceny może zajść tylko dzięki nowemu związkowi, którym jest intensywny, trwały, kochający, akceptujący i afirmujący związek ze sobą samym.
Tony Humphreys

407. Istota naszej duchowości polega na tym, aby mieć serce. Serce, które może współczuć, które daje się spotkać , które odczuwa, które kocha.
o. Anselm Grűn

408. Zdecydować się nie otrzymując w zamian kwitu gwarancyjnego. Oto jest wielkie ryzyko wiary. Droga wiedzie od wiary do oglądu, nie odwrotnie.
Św. Edyta Stein

409 Bądź „ odźwiernym „swego serca i nie wpuszczaj żadnej myśli bez pytania.
Ewagriusz z Pontu

410. Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce, to Jego „słaba strona”.
Św. Teresa z Avila

411. Są rzeczy, w które trzeba uwierzyć, aby je zobaczyć.
Miguel De Cervantes

412. Mała iskra wielki ogień czyni.
Dante

413. Wyjawienie ciężkich, ukrytych upadków bliźniego, jest grzechem ciężkim.
Św. Maksymilian Maria Kolbe

414. Czas goi wszelkie rany.
Menander

415. Kiedy się śmiejemy, doświadczamy, co to znaczy być połączonym, zjednoczonym, doskonale zintegrowanym- nie ma barier i fałszu. Śmiech jest szczery.
Autor nieznany

416. Każda dana łaska przychodzi przez trzy źródła: od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy, od Dziewicy do nas.
św. Bernard ze Sieny

417. Wstrzemięźliwość jest zdolnością zaspokajania z rozsądkiem i umiarem własnych instynktów i pragnień.
Carlo Maria Martini

418. Oni mogą wszystko zrobić, dlatego że myślą, że mogą.
Wergiliusz

419. Bogactwo gromadzi się z trudem, chroni z niepokojem i traci z bólem.
św. Bernard

420. Im częstsze porażki, tym bliższy sukces.
Tom Kelley

421. Aniołowie w niebie mają Królową, ale my mamy Matkę i tą Matką jest Maryja.
św. Bernard

422. Jedyny człowiek, który zachowuje się rozsądnie, to mój krawiec. Za każdym razem gdy mnie widzi, bierze miarę na nowo. Wszyscy inni próbują stosować stare miary.
George Bernard Shaw

423. Na zachód, w góry ruszyć jestem gotów. Nie mogę patrzeć na pęta i nie znoszę granic, Nie zamykaj mnie w nich.
Cole Porter

424. Miłość strachu nie zna i jest śmiała.
Cyprian Kamil Norwid

425. Maryja jest jak Kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni: Bóg dla nich stworzył to schronisko.
św. Bazyli

426. Celem życia jest życie z celem.
Robert Byrne

427. Dla siebie nas, Boże stworzyłeś i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie
w Tobie.

428. Postanowienia są jak węgorze: łatwo je złapać, ale trudno dotrzymać.
A. Dumas

429. Cnota wstrzemięźliwości jest konieczna do zachowania godności ludzkiej i spokoju ducha.
Anton Wallenstein

430. Nic, co ma wartość, nie przychodzi bez walki.
Bruce Cockburn

431. Ludzi nie interesuje, ile czasu zajmuje zrobienie czegoś. Ważne jest tylko, jak dobrze zostało to wykonane.
Nancy Hanks

432. Twój dorobek w pracy powinien polegać na tym, by to, co po sobie zostawisz, było lepsze niż to, co zastałeś.
Lie Iacocca

433. Nigdy nie uda się nam właściwie motywować ludzi i kierować nimi, jeśli się będziemy bali zwracać im uwagę.
Alan Loy McGinnis

434. Jeżeli nie wierzysz w jakiegoś rodzaju Planistę, musisz wierzyć w olbrzymią liczbę nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, jakie musiałyby zajść, by rozwinęło się życie.
Russel Stannard

435. Czuję się jak ołówek w ręku Boga. Bóg pisze poprzez nas i pisze dobrze, nawet jeśli jesteśmy niedoskonałym narzędziem.
św. Matka Teresa z Kalkuty

436. Jeśli chcesz modlić się jak należy, to nie bądź dla nikogo powodem smutku, w przeciwnym bowiem razie trudzisz się nadaremnie.
Ewagriusz z Pontu

437. Dwie rzeczy mnie gnębią; rozgwieżdżone niebo i odpowiedzialność człowieka przed Bogiem.
Emanuel Kant

438. Miej żywą miłość do Maryi: znajdziesz czułość w pobożności, rezygnację i radość w próbach, doskonałość i pokój w całym życiu.
E. Poppe

439. Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest uczyć ludzi, jak ponosić porażkę w sposób inteligentny.
Charles F. Kettering

440. Dla niektórych ludzi twoje życie może być jedyną Biblią jaką przeczytają.
W.J. Toms

441. Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia naginaj do biegu wydarzeń, a będziesz szczęśliwy.
Epiktet

442. Ty jesteś, Maryjo, błogosławionym Tronem, na którym zasiadł nasz Pan i przez który wszystko odnowił: ludzi oraz rzeczy.
św. Piotr Damiani

443. Bóg nie gardzi waszymi problemami ani nie pokazuje znudzonego oblicza, wręcz przeciwnie. Jedna tylko rzecz sprawia mu ból- milczenie wasze.
św. Jan Chryzostom

444. Nad czas stracony nic bardziej nie boli.
Michał Anioł

445. Dopiero w niebie będziemy mogli poznać zdumieni to, co Maryja Przenajświętsza zrobiła dla nas i te wszystkie razy, kiedy uratowała nas od piekła.
św. Jan Bosko

446. Życie we wstrzemięźliwości oznacza uznawanie, ze często mniej znaczy więcej.
Manfred Trümer

447. Nie możesz cieszyć się dobrym zdrowiem jako wyobcowana, wyizolowana istota. Zdrowie to całość, a całość oznacza powiązania- z rodziną, przyjaciółmi, plemieniem, narodem, ludzkością, ziemią i ta wyższą siłą, jaką uznajesz za twórcę wszechświata.
Andrew Weil

448. Gościem tu jesteś i wędrowcem, Ojczyznę masz w niebiosach.
Autor nieznany

449. Święci Mateusz, Marek, Łukasz, Jan kręgiem obsiedli ambonę i namiętnie rozprawiają. Czas płynie wiekami, a oni o tym samym- o Bogu.
Ks. W. Oszajca

450. Gdy cię trawi chandra, nie zapomnij uprzedzić o tym bliskich, poproś ich o cierpliwość dla siebie.
Autor nieznany

451. Tylko wtedy mamy szansę zrobić coś sensownego, kiedy nie będziemy zważać na to, komu dostanie się za to nagroda.
Benjamin Jowett

452. Wstrzemięźliwość jest strażniczką godności ludzkiej.
Celestino Testore

453. Jeśli Pan dopuszcza jakiś moment spoczynku, to jedynie w tym celu, żebyście zaczerpnęli powietrza przed jeszcze szybszym wpinaniem się pod górę.
św. Ojciec Pio

454. Co jest konieczne aby stanąć przed Bogiem? Czystość i śmierć.
Platon

455. Przyjemność rodzi się ze świadomości cnoty.
Seneka

456. Każda godzina stracona w młodości jest prawdopodobnym nieszczęściem przyszłości.
Napoleon Bonaparte

457. Solidną cnotę praktykuje się w cierpieniach; jest to również ta sama cnota, która zachowuje w bojaźni prawdziwe zasługi Boże. Krzyżem Bóg uświęca dusze.
św. Wincenty a Paulo

458. Rozum znosi nieszczęścia, odwaga z nimi walczy, cierpliwość je zwycięża.
Rapisardi

459. Jak góry piętrzą się dokoła i ochraniają położone w nich doliny, tak święci aniołowie stają wokół nas i chronią.
św. Albert Wielki

460. Gdyby nie istniał ideał piękna, człowiek padłby pastwą niepokoju i smutku.
Fiodor Dostojewski

461. Modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem na niebo, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

462. Żyj w zażyłości ze swoim Aniołem Stróżem. Traktuj go jak najlepszego przyjaciela- bo nim jest- a on odda ci wiele usług w sprawach codziennych.
J. Escriva de Balaguer

463. Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi- nie aniołami.
Casar Flaischlen

464. Mów sercem, a i głusi cię zrozumieją.
Autor nieznany

465. Bez pokory i ciepła, o jakie masz dbać w relacjach z tymi kilkoma, z którymi jesteś osobiście związany, nigdy nie byłbyś zdolny zrobić niczego dla wielu.
Dag Hammarskjőld

466. Wzrastanie przed ludźmi i pomnażanie własnych talentów to obowiązek czysto chrześcijański.
Teilhard de Chardin

467. Jeżeli różaniec będzie wyrażał rytm naszego życia, stanie się szczególnie skutecznym narzędziem budowania pokoju w sercach ludzi, w rodzinach i między narodami.
Jan Paweł II

468. Wszystkie nasze emocje, czy jest to strach, złość, nienawiść, zazdrość, gorycz czy smutek, nie dadzą nam spokoju, dopóki nie doprowadzą nas do Boga i w nim nie znajdą ukojenia.
o. Anzelm Grűn

469. Módl się zawsze z najgłębszą pokorą i z największym zaufaniem.
o. Jordan

470. Wzbudzisz szacunek w mądrych ludziach, gdy przyznasz się do swoich ograniczeń, bo nic tak nie ośmiesza i nie deprecjonuje jak udawanie, że wie się wszystko, ze jest się kimś innym.
Autor nieznany

471. Ostatecznym sprawdzianem umiejętności inspiratora jest działanie motywowanych przez niego ludzi, podczas jego nieobecności.
Alan Loy McGinnis

472. To prawda, że czas degraduje słowa. Ale nawet stulecia nie degradują myśli.
Włodzimierz Pietrzak

473. Silni ludzie popełniają tyle samo okropnych błędów co ludzie słabi. Różnica polega jednak na tym, że ludzie silni przyznają się do błędów, śmieją się z nich i czerpią
z nich naukę. W ten sposób stają się jeszcze silniejsi.

474. Najmniejszy akt dobroci jest wart więcej niż najwspanialsze intencje. Kto, będąc kochany, jest biedny?
Oscar Wilde

475. Niech nic cię nie niepokoi, kto ma Boga, temu niczego nie braknie, cierpliwością osiągnie się wszystko.
Św. Teresa z Avila

476. Chrześcijaństwo uczy ludzi, że miłość jest więcej warta od inteligencji.
Jacques Maritain

477. Lepiej być chrześcijaninem nie mówiąc tego, niż mówić i nie być. Uczenie jest wspaniałą rzeczą pod warunkiem jednak, że wprowadza się w czyn to, czego nauczamy.
św. Ignacy z Antiochii

478. Podtrzymywanie i wzmacnianie obrazu własnej osoby stanowi motywację dla wszelkiego działania.
A.W. Combs

479. Człowiek, który nie może zapomnieć doznanych urazów i niepowodzeń , a pomimo tego próbuje się modlić, podobny jest do człowieka, który czerpie wodę ze źródła
i wlewa ją do beczki pełnej dziur.

480. Przykład jest szkołą dla wszystkich ludzi ; w żadnej innej nie będą się chcieli uczyć.
Edmund Burke

481. Bohaterowie to postacie symboliczne, których dokonania znacznie przewyższają przeciętnych. Ci ludzie pokazują, często w dramatyczny sposób, że sukces znajduje się w zasięgu ludzkich możliwości.
T.E. Deal A.A. Kennedy

482. Dla szlachetnych umysłów uznanie jest podnietą.
C. C Colton

483. Strona zewnętrzna człowieka jest stroną tytułową jego wnętrza.
perskie

484. Gdy pod twój dach zawita szczęście, pozwól mu się rozgościć.
żydowskie

485. Pracowitością i biegłością można osiągnąć prawie wszystko. Wielkie dzieła nie rodzą się z siły, ale z wytrwałości.
Samuel Johnson

486. Rzeczy, które przerastają nasze siły, są początkiem drogi do radości.
Djona Barnes

487. Niektóre matki całują, inne besztają, ale to zawsze jest miłość, bo większość matek
i całuje i beszta.

488. Ludziom nie wiedzie się nie z powodu głupoty, lecz z braku entuzjazmu.
Burth Struthers

489. Zadziwiające, ile ludzie potrafią zrobić, gdy nie przejmują się tym, komu przypisuje się zasługę.
Sandra Swinney

490. Nigdy nie mów, że masz do czegoś prawo, jeżeli tylko możesz prosić o pomoc.
John Churton Collins

491. Bez entuzjazmu nie można zrobić nic wielkiego ani nowego. Jest on tym, co pcha człowieka do przodu. Chyba we wszelkiej wielkości odrobina przesady jest elementem niezbędnym.
Harvey Cushing

492. Nie wszyscy święci dobrze zaczęli, ale wszyscy dobrze skończyli.
św. Jan Maria Vianney

493. Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce
i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.

494. Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.
Benjamin Franklin

495. Czas jest ojcem prawdy.
Francis Rabelais

496. Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy- niezastąpionym.
Marie Von Ebner – Eschenbach

497. Bądź cierpliwy dla drugiego człowieka aż do bólu—niech twoją miarą będzie raczej wspaniałomyślność i wyrozumiałość niż wygórowane wymaganie.
Autor nieznany

498. Tylko wtedy, gdy pogodzimy się z krzyżem, który nakłada na nas życie, będziemy zdolni modlić się bez rozproszenia.
O. Anzelm Grűn

499. Lepszy uśmiech do żywych niż fontanna łez nad grobem zmarłych.
chińskie

500. Kto ma tajemnicę, nie tylko musi trzymać ją w ukryciu, ale musi również ukryć to, że ma coś do trzymania w ukryciu.
Thomas Carlyle

501. Uznaj chrześcijaninie swoją godność. Stawszy się współuczestnikiem boskiej natury, nie powracaj rozregulowanym zachowaniem do twojego dawnego uniżenia. Pamiętaj, że wyrwany z mocy ciemności zostałeś przeniesiony do Królestwa Światłości.
św. Leon Wielki

502. Ważne jest, żeby nasz patriotyzm wypływał z religii, a nie żeby katolicyzm wypływał z polskości.
Książe Adam Czartoryski

503. Co możesz zrobić lub o czym pomarzyć-zaczynaj! W śmiałości geniusz, potęga
i magia.

504. Czy jest coś trwalszego od kamienia i bardziej miękkiego od wody? A jednak miękka woda rzeźbi twardą skałę.
Owidiusz

505. Każdy wielki ruch, zapisany w annałach świata, jest zwycięstwem entuzjazmu.
Ralph Waldo Emerson

506. Apostołowie muszą być jak góry; wytrwali w wierze, wybitni w dobroci życia
i pierwsi w otrzymywaniu słonecznych promieni, aby rozlewać je na innych.

507. Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.
Ks. Kard. Stefan Wyszyński

508. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem.
Juliusz Słowacki

509. Jeśli postanowiłeś osiągnąć sukces, musisz mieć kontakt z ludźmi zorientowanymi na sukces.
Patricia Fripp

510. Maryja jest matką łaskawą i miłosierną, gdyż wszyscy grzesznicy mają do niej dostęp.
Św. Rafał Kalinowski

511. Świat wszystkiego mię może pozbawić, ale zostanie jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa; a w niej da się streścić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei.
Św. Rafał Kalinowski

512. Maryja, niczym świetlista jutrzenka, która rozświeca mroki nocy, zapala światło wiary, wzywa do zbawienia nasz oszalały w niepokoju i rozpaczy świat.
Paweł VI

513. Próżność innych jest dla nas nieznośna, ponieważ rani naszą.
La Rochefoucauld

514. Jezus należy do całego świata, do wszystkich ras, do wszystkich narodów, niezależnie od sposobu, w jaki Bóg im się objawia przez odziedziczoną po przodkach wiarę.
Mahatma Gandhi

515. Nie zajmuj się tak bardzo codziennymi sprawami, żeby nie zapomnieć o życiu.
Sue Atkinson

516. Spałem i śniłem, że życie było pięknem; obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest obowiązkiem.
Emanuel Kant

517. Potwarz czyni gorszym tego, kto mówi, tego, kto słucha, a na dodatek, tego, kto jest przedmiotem obmowy.
Autor nieznany

518. Z łez skruchy również rodzi się i kwitnie roślina radości.
G. Borsara

519. Nie potrzeba podkreślać wad innych, lecz krytykować własne.
Konfucjusz

520. Człowiek jest szczęśliwy, dopóki chce być szczęśliwym i nic go nie powstrzyma.
Aleksander Sołżenicyn

521. Słuchajcie rady tego, kto wiele wie, ale przede wszystkim słuchajcie rad tego, kto bardzo kocha.
A. Graf

522. Mądrość pochodzi z doświadczenia, a doświadczenie z popełnionych błędów.
Sacha Guitry

523. Jeśli książka czyta ciebie, znaczy to, że jest dobra.
Soren Kierkegaard

524. Ten, kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był.
greckie

525. Przybliżmy się do Eucharystii z gorącym pragnieniem, które spali nasze grzechy
i oświeci serca.

526. Próżne jest przebaczenie, jeśli nie potrafisz zrozumieć.
Autor nieznany

527. Niech dobre dzieła, których ktoś może dokonać, nie czekają na jutro.
św. Jan Bosko

528. Wejście w nieznane jest niezmiennie przerażające, ale uczymy się ważnych nowych rzeczy jedynie przez przygody.
M. Scott Peck

529. Maryja jest ogrodem, w którym Pan zebrał wszystkie gatunki roślin pachnących, obrazy swoich cnót.
św. Girolamo

530. Łatwiej jest zrezygnować z własnej radości niż z własnej pychy.
Paul Claudel

531. Czas wszystko na jaw wydobywa.
Sofokles

532. Nie odkryjesz nowych oceanów, chyba że masz odwagę, by stracić brzeg z pola widzenia.
Autor nieznany

533. Nigdy się nie zdarza, że natura mówi jedno, a mądrość drugie.
Juwenalis

534. W człowieku jest więcej tego, co możemy podziwiać niż tego, czym możemy gardzić.
Albert Camus

535. Nie zrobiłeś wystarczająco dużo, nigdy nie zrobiłeś dosyć, jeżeli nadal można by coś jeszcze zrobić.
Dag Hammarskjőld

536. Niczego człowiek nie uczy się lepiej i łatwiej niż uwielbienia dla siebie samego.
J. Stuart Mill

537. Jeśli chcecie, żeby o was dobrze myślano, nigdy o sobie dobrze nie mówcie.
Blaise Pascal

538. Patrzeć bez nienawiści, jak inni osiągają sukcesy, do których samemu się dąży, to wielkość.
Marie Von Ebner- Eschenbach

539. My sami musimy wprowadzić zmiany, których oczekujemy na świecie.
Mahatma Gandhi

540. Bóg nigdy nie narzuca nam obowiązku, nie dając czasu ani siły, aby go wypełnić.
Ruskin

541. Sumienie jest głosem, który mówi, że ktoś na ciebie patrzy.
H.L. Mencken

542. Tajemnica jest sercem wszechświata i Boga, który go stworzył.
John Eldredge

543. Wielka fortuna jest wielką służbą.
Seneka

544. Aby móc rozkazywać naturze, trzeba być jej najpierw posłusznym.
Bacone

545. Nawet jeśli gwiazdy na niebie zmieniałyby się w języki, a głębiny morskie w słowa, nigdy nie wyraziłyby w pełni godności Maryi.
św. Tomaso da Villanova

546. Niech imię Jezusa będzie nierozerwalnie złączone z waszym westchnieniem i z całym waszym życiem: wtedy poznacie dobrodziejstwo.
Esichio

547. Z pewnością Kościół nie jest już centrum świata, ale staje się coraz bardziej jego sumieniem.
Andre Frossard

548. Słuchaj Boga w sprawach, które ci pokazuje, a wtedy otworzy się przed tobą kolejne wyjście. Bóg nigdy nie wyjaśni więcej prawdy o sobie, o ile nie będziesz posłuszny
w tym, co już wiesz.

549. Niechaj Święta rodzina, ikona i wzór ludzkiej rodziny, pomoże postępować każdemu w duchu Nazaretu; niech pomoże każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i kościele przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę
i braterskie współżycie.

550. Nigdy nie rób z własnego doświadczenia zasady; pozwól, aby Bóg był oryginalny wobec innych ludzi, tak jak oryginalny jest wobec ciebie.
Oswald Chambers

551. U Boga nie ma gotowych formuł. Zatem nie ma formuł dla człowieka, który za Nim idzie.
John Eldredge

552. Jeśli Bóg wcielił się w człowieka, umarł i zmartwychwstał, powinno się myśleć o tym w dzień i w nocy. Co dzień, latami, coraz mocniej i głębiej. A już najbardziej o tym, że historia ludzkości jest święta.
Czesław Miłosz