Lectio Divina

Grupy Lectio Divina „Sychar” animowane przez CFD skupiają osoby pragnące spotykać się razem przy „studni Natchnionych Pism”, aby rozważać Słowo Boże według tradycji lectio divina. Cztery sensy Pisma Świetego Sens litery objaśnia zdarzenia, alegoria uczy, w co wierzyć, sens moralny

Ośrodek dla Rodziny „Pod Kolegiatą”

Tradycją stało się już organizowanie przez świetlicę  socjoterapeutyczną  „Pod Kolegiatą” prowadzoną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie kiermaszów świątecznych. W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w dniach 16, 17 oraz 18 kwietnia 2014 r. oraz na jaworznickim rynku 12

Jan Paweł II o KIK-ach

…ruch Klubów Inteligencji Katolickiej ma i dzisiaj do odegrania ważną misję na niektórych zwłaszcza obszarach chrześcijańskiej i obywatelskiej aktywności. Zadaniem waszym jest: uświęcanie świata na kształt zaczynu od wewnątrz niejako. Jesteście powołani do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół

Encyklika LAUDATO SI' Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom

Laudato si’, mi’ Signore - Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona...

czytaj więcej...

Dzieło Biblijne

Zapraszamy na stronę internetową www.biblista.pl, na której znajdą Państwo Lectio divina, ogłoszenia, artykuły o tematyce biblijnej, medytacje i nabożeństwa…

Czytaj więcej

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzi unosi sie ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II

Cytat dnia

Modlitwa sprawia, że nasze zranienia, krzywdy i grzechy nie niszczą nas, ale wprost przeciwnie, stają się miejscem spotkania z Bogiem, jak dla Jezusa Jego krzyż był ostatecznym miejscem spotkania z Ojcem.
o. Józef Augustyn

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia galerii z ważnych wydarzeń, pielgrzymek, wycieczek Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie